Пропустити навігацію

Колегія № 4 від 17 липнгя 2019 року (4-5)

 

ПЕНСІЙНИЙ  ФОНД  УКРАЇНИ

КОЛЕГІЯ

                    ПРИ НАЧАЛЬНИКУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ                          

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

В  ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ  

 

                                                                               м. Чернігів                                 № __________                     

 

Про стан організації роботи

з проведення внутрішніх аудитів

та основні завдання щодо підвищення ефективності

контролю в головному управлінні

Пенсійного фонду України в області

Заслухавши доповідь заступника начальника відділу внутрішнього аудиту Єсипенко Л.М. про стан організації роботи з проведення внутрішніх аудитів та основні завдання щодо підвищення ефективності контролю в головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернігівській області, колегія відмічає,  що управлінням забезпечено ефективне функціонування системи внутрішнього контролю, дотримання принципів законності та ефективного використання коштів Пенсійного фонду України, запобігання фактам незаконного використання пенсійних коштів, виникненню помилок у практичній діяльності головного та підвідомчих управлінь.

Протягом І півріччя 2019 року спеціалістами відділу внутрішнього аудиту проведено 4 внутрішніх аудити та 1 позапланову тематичну перевірку, а саме:

  • внутрішній аудит відповідності дотримання законодавчих і нормативно-правових актів з призначення, проведення перерахунків і виплати пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області;
  • внутрішній аудит ефективності оцінки якості організації роботи по наповненню бюджету Пенсійного фонду України за рахунок відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах та погашення заборгованості платників (Бахмацьке, Корюківське, Ніжинське, Ріпкинське, Сосницьке та Прилуцьке об’єднані управління);

– внутрішній аудит ефективності стану внутрішнього контролю за веденням обліку переплат пенсій, повнотою охоплення заходами стягнення надміру виплачених коштів та додержанням порядку списання переплат пенсій (Бобровицьке, Борзнянське, Ніжинське об’єднані управління та Чернігівський відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Чернігівського об’єднаного управління);

–  внутрішній аудит відповідності оцінки стану роботи щодо організації контролю за правильністю виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії (Варвинський відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Прилуцького об’єднаного управління, Городнянський відділ з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій Ріпкинського об’єднаного управління, Куликівський та Менський відділи з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій, відділи з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій № 1, № 2 в м. Чернігові Чернігівського об’єднаного управління);

– позапланову тематичну перевірку використання в службових цілях автотранспорту Ніжинського об’єднаного управління.

         В ході проведених аудиторських досліджень встановлені порушення вимог пенсійного законодавства по всіх суб’єктах, що були охоплені дослідженнями.

         Під час тематичної перевірки фактів безпідставного використання службового автомобіля не було встановлено.

         Загалом, за результатами 4 внутрішніх аудитів виявлено 306 порушень на загальну суму 538401,01 грн, у тому числі: 86 порушень на загальну суму 391980,12 грн, що не призвели до втрат фінансових ресурсів, 138 порушень на загальну суму 146420,89 грн, що призвели до втрат фінансових ресурсів             (27,2 % від суми виявлених порушень), а також 82 нефінансових порушення.       

         Внаслідок несвоєчасного виставлення до відшкодування сум видатків на виплату пільгових пенсій, несвоєчасно отримано фінансових ресурсів на загальну суму 292576,68 грн (54,3 % від суми виявлених порушень). Існує ризик невиконання планових показників по надходженню власних коштів з причини порушення термінів надсилання відповідних розрахунків до підприємств, які здійснюють відшкодування коштів, оскільки відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій займають найбільшу питому вагу в загальному обсязі власних надходжень до бюджету Пенсійного фонду України.

Результат одного внутрішнього аудиту, проведеного у І півріччі 2019 року, становив 134600,25 грн. 

Протягом І півріччя 2019 року усунені всі нефінансові порушення та частково або в повному обсязі 85 фінансових порушень на загальну суму 363971,15 грн або 67,6 % від суми виявлених порушень.

Встановлені в ході аудитів порушення виникли в результаті послаблення внутрішнього контролю з боку керівництва об’єднаних управлінь та внаслідок недостатнього аналізу чи неправильного тлумачення норм чинного законодавства, неуважності спеціалістів та недостатньої взаємодії між структурними підрозділами органів Фонду.

За підсумками проведених внутрішніх аудитів, надано 4 умовно-позитивних висновки та 45 рекомендацій, спрямованих на усунення встановлених недоліків і порушень, а також з метою удосконалення конкретних напрямків діяльності підвідомчих управлінь та структурних підрозділів головного управління.

Проводиться моніторинг впровадження та виконання наданих за результатами проведених аудиторських досліджень рекомендацій.

Виходячи з вищевикладеного та з урахуванням розгляду на розширеному засіданні колегії при начальнику головного управління,

 

ВИРІШИЛИ:

 

  1. Інформацію заступника начальника відділу внутрішнього аудиту Єсипенко Л.М. про стан організації роботи з внутрішнього аудиту та основні завдання щодо підвищення ефективності контролю в органах Пенсійного фонду України в області взяти до відома.
  2. Керівникам структурних підрозділів головного управління:

2.1    Підвищити якість організації внутрішнього контролю за виконанням доходної частини бюджету, скороченням обсягів заборгованості по платежах, захистом прав застрахованих осіб в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, забезпеченням актуального стану даних в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, проведенням прийому та обслуговуванням осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду, дотриманням норм пенсійного законодавства під час призначення (перерахунків) та виплати пенсій.

2.2.   Здійснювати належну оцінку стану внутрішнього контролю, спрямованого на запобігання незаконному та нецільовому використанню коштів Фонду, інших порушень законодавства. Вживати заходи щодо повноти відшкодування виявлених контрольними заходами коштів.

2.3.   Передбачити в планах роботи на 2019 рік проведення зі спеціалістами структурних підрозділів постійних навчань з питань щодо ознайомлення з внесеними до діючого законодавства змінами та новими нормативно-правовими актами.

  1. Відділу внутрішнього аудиту (Карцан О.В.):

3.1.   Забезпечити належний рівень організації підготовки і проведення аудиторських досліджень та інших контрольних заходів  в структурних підрозділах головного управління за відповідними напрямами діяльності.

3.2.   Неухильно дотримуватись вимог нормативних документів щодо документування результатів аудиторських досліджень та відповідної реалізаціії їх результатів.

3.3.             Проводити моніторинги впровадження аудиторських рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів.

3.4.   Здійснювати постійний контроль за повнотою відшкодування виявлених в ході аудитів  та інших контрольних заходів коштів та виправленням допущених порушень і помилок.

  1. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

Голова колегії                                                                          Ю. ЮРЧЕНКО

Секретар колегії                                                                      О. СКОРОБОГАТА

background Layer 1