Пропустити навігацію

Стан виконання заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області за 2019-2020 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного управління

Пенсійного фонду України

в Чернігівській області

                                                                                                                              09.07.2019 1076

Стан виконання заходів

щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності підрозділів

Пенсійного фонду України в Чернігівській області за 2019-2020 роки

з/п

Корупційний ризик

Пріорітет-ність корупцій-ного ризику (низька/

середня/

висока)

Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику

Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу

Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику

Ресурси для впровадження заходів

Стан виконання

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Недостатня обізнаність посадових осіб щодо вимог антикорупційного законодавства

низька

1. Проведення додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та повязаних з корупцією правопорушень.

Пінчук В.І.,

Маковка Я.П.,

Веселова Н.М.

постійно

не потребує додаткових ресурсів

Виконується.

2019 рік: Проведено 97 лекцію в стуктурних підрозділах ( смт Куликівка, м.Мена, смт Козелець, м.Бобровиця, м.Бахмач, смт Талалаївка, м.Корюківка, м.Сновськ, смт Сосниця, смт Короп, м. Борзна,

м. Чернігів,

м. Ічня,

смт. Ріпки,

м. Городня,

м. Н.-Сіверський,

м. Семенівка,

м. Ніжин,

м. Носівка,

м. Прилуки,

смт. Варва,

смт. Срібне)

I квартал 2020 року: Проведено 17 лекцій в структурних підрозділах Головного управління ПФУ в Чернігівській області в тому числі 1 лекцію на базі центру підвищення кваліфікації

2. Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, повязану з виконанням функцій держави, з памяткою щодо дотримання вимог законів України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції” в частині обовязку передачі справ та майна подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, повязаної з виконанням функцій держави.

Пінчук В.І.,

Маковка Я.П.,

Веселова Н.М.

протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення

не потребує додаткових ресурсів

Виконується.

2019 рік: Ознайомлено з памяткою 137-х працівників, які припиняють діяльність, повязану з виконанням функцій держави

I квартал 2020 року: Ознайомлено з памяткою 8-х працівників, які припиняють діяльність, повязану з виконанням функцій держави

2.

Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом в органі Фонду

низька

Перегляд існуючих процедур взаємодії між уповноваженими підрозділами (особами ) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом в органі Фонду при здійсненні контролю за своєчасністю подання субєктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок.

Пінчук В.І.,

Маковка Я.П.

Веселова Н.М.

30.06.2019

не потребує додаткових ресурсів

Виконано.

Видано наказ від 04.06.2019 року №880 “Про здійснення заходів із запобігання порушенням вимог фінансового контролю”

3.

Недостатній контроль за станом відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень

середня

Систематизація заходів моніторингу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених порушень.

Карцан О.В.

30.09.2019

не потребує додаткових ресурсів

Виконано. Щоквартально здійснюється моніторинг усунення не фінансових порушень та погашення сум фінансових порушень. Виявлено 471 нефінансове порушення та 235 фінансових порушень на загальну суму 575701,25 грн, усунуто 284 нефінансових порушень та 103 частково або у повному обсязі фінансових порушень на загальну суму 396069,42 грн.

4.

Недосконалість системи внутрішнього контролю за використанням коштів Пенсійного фонду України

середня

Зміна пріоритетів при проведенні внутрішніх аудитів, перехід від орієнтації на виявлення фінансових порушень до здійснення оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, надання адміністративних послуг, здійснення контрольно-наглядових функцій, ступеня виконання і досягнення цілей тощо (у 2020 році частка таких аудитів повинна становити не менше 50 % в загальній кількості запланованих внутрішніх аудитів).

Карцан О.В.

31.12.2019

В межах коштів, передбачених кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України

Виконано.

Сформовано операційний план діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік, який затверджено начальником головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області 5 грудня 2019 року та надіслано до Пенсійного фонду України для формування Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України на 2020 рік.

5.

Недотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель

висока

1. Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних специфікацій у сфері публічних закупівель.

Пінчук В.І.,

Маковка Я.П.,

Манько І.В.,

Гриценко М.В.,

Тимофєєва І.М., Фаізова Я.В.,

Веселова Н.М.

постійно

не потребує додаткових ресурсів

Виконується.

2019 рік: При здійсненні процедури публічних закупівель забезпечується використання примірних специфікацій у сфері публічних закупівель під час визначення характеристик предметів закупівлі.

I квартал 2020 року: При здійсненні процедури публічних закупівель забезпечується користування примірними специфікаціями у сфері публічних закупівель під час визначення характеристик предметів закупівлі.

2. Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких визначена замовником у відповідному розпорядчому акті та є меншою за вартість, встановленому абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України “Про публічні закупівлі (далі – Закон) , крім випадків, передбачених частиною другою статті 35 Закону.

Пінчук В.І.,

Маковка Я.П.,

Манько І.В.,

Гриценко М.В.,

Тимофєєва І.М., Фаізова Я.В.,

Веселова Н.М.

постійно

не потребує додаткових ресурсів

Виконується.

2019 рік: Було проведено 15 процедур допорогових закупівель в електронній системі на загальну суму 1332,38 тис. грн., а за результатами проведених відкритих торгів укладено 13 договорів на суму 3710,2 тис .грн. та проведено переговорні процедури за результатами яких укладено 16 договорів на суму 89690,7 тис. грн.

I квартал 2020 року: Процедур допорогових закупівель в електронній системі не проводилось, а за результатами проведених відкритих торгів укладено 8 договорів на суму 2861,4 тис .грн. та проведено переговорні процедури за результатами яких укладено 12 договорів на суму 3223,6 тис. грн.

background Layer 1