Пропустити навігацію

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ за 2020 рік

Відповідно до Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2020 рік, Відділом внутрішнього аудиту протягом 2020 року проведено 6 внутрішніх аудитів.

Об’єктами внутрішнього аудиту були: прийом та обслуговування громадян; складання та виконання кошторису видатків на утримання органів Фонду; облік матеріальних цінностей; використання коштів на утримання службових приміщень, транспортних засобів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв; організація роботи по надходженню власних коштів до бюджету Фонду; повнота та своєчасність направлення підприємствам до відшкодування розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах; скорочення обсягів заборгованості по платежах; функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України; захист інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України; стан наповнення Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування; правильність та своєчасність призначення пенсій та проведення їх перерахунків; призначення (поновлення) та виплата пенсій внутрішньо переміщеним особам.

За результатами внутрішніх аудитів виявлено 494 нефінансових порушення та 159 фінансових порушень на загальну суму 153,49 тис. грн, з яких 143 порушення, що не призвели до втрат на загальну суму 144,59 тис. грн та 16 порушень, що призвели до втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму 8,9 тис. грн.

Протягом 2020 року усунуто 356 нефінансових порушень або 72,1 % від загальної кількості нефінансових порушень та 145 фінансових порушень на загальну суму 144,64 тис. грн, або 94,2 % від загальної суми фінансових порушень, виявлених внутрішніми аудитами в поточному році.

За результатами внутрішніх аудитів видано 6 управлінських рішень та надано 49 рекомендацій, спрямованих на вдосконалення організації роботи по окремих напрямках діяльності та підвищення рівня внутрішнього контролю в структурних підрозділах Головного управління, які прийняті до виконання об’єктами аудиту. Повністю виконано 48 рекомендацій, з них 14 рекомендацій минулих періодів. По 15 рекомендаціях термін виконання не настав.

З початку року згідно з графіком контрольних заходів проведено 3 тематичні перевірки, за результатами яких виявлено 9 нефінансових порушень та 2 фінансових порушення на загальну суму 0,97 тис. грн.

Здійснено 42 заходи іншої діяльності з внутрішнього аудиту, а саме: розроблення рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів; проведення навчань працівників Відділу внутрішнього аудиту; здійснення оцінки ризиків з метою визначення пріоритетних об’єктів внутрішнього аудиту; формування та оновлення Стратегічного плану, складання Операційного плану; моніторинг результатів діяльності Відділу внутрішнього аудиту, формування аналітичних та звітних матеріалів та складання адміністративної звітності; формування бази даних об’єктів внутрішнього аудиту, актуалізація інформації в базі даних; моніторинг результатів внутрішніх аудитів відповідно до розпорядчих документів.

background Layer 1