Пропустити навігацію

Діяльність Відділу внутрішнього аудиту Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області протягом І півріччя 2021 року

Відповідно до Cтратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019-2021 роки Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області (далі – Головне управління) та Зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік, Відділом внутрішнього аудиту (далі – Відділ) Головного управління протягом І півріччя 2021 року проведено 3 з 6 внутрішніх аудитів, запланованих на 2021 рік, а саме:

         – внутрішній аудит щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань по веденню обліку переплат пенсій, повноти охоплення заходами стягнення надміру виплачених коштів та дотримання порядку списання переплат пенсій;

         – внутрішній аудит щодо оцінки відповідності по витрачанню коштів на оплату праці та здійснення публічних закупівель;

         – внутрішній аудит щодо оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань по організації роботи по надходженню власних коштів до бюджету Фонду, повноти та своєчасності направлення підприємствам до відшкодування розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, скороченню обсягів заборгованості по платежах, реалізації заходів, спрямованих на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення.

Під час здійснення аудиторських досліджень виявлені порушення та недоліки, які свідчать про необхідність посилення та покращення якості здійснення внутрішнього контролю за окремими напрямками роботи.

За результатами проведених внутрішніх аудитів складено аудиторські звіти, згідно з якими надано 28 рекомендацій стосовно усунення виявлених порушень, упущень і недоліків. Прийняті відповідні управлінські рішення щодо обов’язковості подальшого впровадження аудиторських рекомендацій. Термін виконання аудиторських рекомендацій не настав.

Протягом І півріччя 2021 року Відділом здійснено 10 заходів з іншої діяльності з внутрішнього аудиту (підготовка рекомендацій, інформаційних листів з питань планування, організації, проведення та оформлення результатів  внутрішніх аудитів, складання оглядового листа про результати внутрішніх аудитів за 2020 рік, розробка нових/актуалізація внутрішніх документів з питань внутрішнього аудиту, проведення професійних навчань працівників Відділу, дистанційного професійного тренінгу з питань здійснення внутрішнього аудиту та 1 навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації “Практичні аспекти діяльності підрозділів внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України”,  актуалізована інформація бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту за 2020 рік та за I півріччя 2021 року, складання і надання звіту за формою № 1 – ДВА “Звіт про результати діяльності Відділу внутрішнього аудиту” за 2020 рік, складання звіту начальнику Головного управління про результати діяльності Відділу внутрішнього аудиту за 2020 рік та I півріччя 2021 року).

Проведено звітування щодо діяльності Відділу за І півріччя 2021 року та надіслані відповідні інформації до Департаменту внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України.

В структурних підрозділах Головного управління проведені 2 контрольні заходи щодо забезпечення дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів при проведенні поточного ремонту в окремих приміщеннях Головного управління.

Проведено моніторинг усунення порушень і недоліків за результатами внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів, проведених в структурних підрозділах Головного управління в минулих роках.

Протягом звітного періоду здійснено моніторинг врахування рекомендацій за результатами проведених в 2020 році внутрішніх аудитів щодо  правильності та своєчасності призначення пенсій та проведення їх перерахунків; призначення (поновлення) та виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам та щодо оцінки стану дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів при організації роботи по наповненню Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Відповідно до вимог Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року № 1247 (зі змінами) та Порядку проведення внутрішньої оцінки якості внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 09 лютого 2021 року      № 4-2 (далі – Порядок № 4-2) проведена внутрішня оцінка якості діяльності внутрішнього аудиту в Головному управлінні.

Внутрішня оцінка якості проведена на двох рівнях:

–        постійний моніторинг (аналіз діяльності з внутрішнього аудиту шляхом реалізації функції внутрішнього аудиту в ході організації, проведення та реалізації результатів аудиторських досліджень);

–        періодичні оцінки (самооцінка працівників Відділу, щорічне оцінювання діяльності державних службовців).

Оцінка якості здійснена за кожним з аспектів діяльності з внутрішнього аудиту. За результатами оцінки якості визначені основні сильні та слабкі сторони діяльності з внутрішнього аудиту. Визначені завдання щодо вдосконалення роботи, які включені до Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2021 рік Відділу внутрішнього аудиту (далі – Програма).

Протягом І півріччя 2021 року забезпечено виконання ряду завдань, передбачених Програмою:

  1. З метою врегулювання діяльності з внутрішнього аудиту відповідно до Порядку № 4-2 актуалізовані Порядок діяльності з внутрішнього аудиту та Положення про Відділ внутрішнього аудиту, які затверджені наказами Головного управління від 17.05.2021 № 648 та від 30.06.2021 № 871 відповідно.
  2. Забезпечено:

– проведення періодичних навчань щодо вивчення законодавчої бази та змін до неї з працівниками Відділу;

– належне здійснення аудиторських досліджень;

– надання за результатами внутрішнього аудиту рекомендацій, що мають конкретний та конструктивний характер, пропозицій з удосконалення аспектів діяльності об’єктів аудиторських досліджень;

– належний рівень відстеження результатів впровадження аудиторських рекомендацій щодо реалізації та усунення виявлених порушень і недоліків;

– здійснення постійного моніторингу, періодичного аналізу та оцінки діяльності з внутрішнього аудиту;

– тощо.

У Відділі постійно здійснюється аналіз нормативних та розпорядчих документів Головного управління з питань внутрішнього аудиту з метою їх актуалізації, доповнення чи розроблення нових. Проведено 11 навчань з вивчення законодавчої бази та ознайомлення зі змінами до нормативно-правових актів, які стосуються проведення внутрішніх аудитів. Працівниками Відділу постійно підвищується кваліфікація шляхом самоосвіти. 

background Layer 1