Пропустити навігацію

Витяг із Зведеного плану проведення внутрішніх аудитів Пенсійним фондом України в І півріччі 2019 року, затвердженого головою Правління Пенсійного фонду України Капінусом Є. 14.12.2018

п/п

Напрям

 аудиту

Тема  аудиту Найменування   та місце знаходження установи, в якій проводиться аудит Період  діяльності,  за який проводиться внутрішній аудит Період

проведення внутрішнього аудиту

1. Аудит

відповідності

«Оцінка стану роботи щодо дотримання законодавчих і нормативно-правових актів при призначенні / перерахунку і виплаті пенсій» Структурні підрозділи Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області,

58022 м. Чернівці, вул. Оренбурзька, 7А

01.04.2017 по завершений місяць 2019 року

 

І півріччя 2019 року (лютий )
2. Аудит

ефективності

«Оцінка стану роботи щодо якості виконання завдань, спрямованих на легалізацію заробітної плати»

 

Структурні підрозділи Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області,

58022 м. Чернівці, вул. Оренбурзька, 7А

01.01.2017 по завершений місяць 2019 року І півріччя 2019 року

(березень)

3. Аудит

ефективності

«Оцінка стану роботи щодо якості надання послуг  громадянам, які звернулись до сервісних центрів»

 

Структурні підрозділи Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області,

58022 м. Чернівці, вул. Оренбурзька, 7А

01.04.2017 по завершений місяць 2019 року

 

І півріччя 2019 року  (травень)
background Layer 1