Пропустити навігацію

Показники бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області на 2019 рік

Залишок власних коштів на початок року тис.грн. 6 783,6
Доходи:  
власні доходи, усього * 830 264,4
у тому числі:  
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 544 726,3
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 265 960,7
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 16 065,1
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 3 512,3
Усього власних доходів з урахуванням залишку* 837 048,0
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: 13 088 235,7
на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду 12 316 507,5
 

 

 

                       з них: погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду

 

0,0
сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 771 728,2
УСЬОГО ДОХОДІВ* 13 925 283,7
Видатки:  
за рахунок власних доходів, усього 26 795 651,8 
у тому числі на:  
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 26 114 287,9
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 144 088,2
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 186 060,0
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» 4 519,5
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 3 512,3
розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 6 690,0
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 271 038,0
оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 65 455,9
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 9 204 253,6
погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 0,0
оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 15 922,1
УСЬОГО ВИДАТКІВ 35 999 905,4
Залишок власних коштів на кінець року 30 162,0
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) -22 104 783,7
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 22 104 783,7
 

* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

background Layer 1