Пропустити навігацію

Показники бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області на 2019 рік (зі змінами)

Залишок власних коштів на початок року тис.грн. 6 783,6
Доходи:  
власні доходи, усього * 836 264,4
у тому числі:  
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 544 726,3
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 271 960, 7
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 16 065,1
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 3 512,3
Усього власних доходів з урахуванням залишку* 843 048,0
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: 14 518 603,4
на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду 13 746 875,2
 

 

з них: погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 10 724,7
сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 771 728,2
УСЬОГО ДОХОДІВ* 15 941 089,7
Видатки: 29 057 040,9
за рахунок власних доходів, усього 26 795 651,8 
у тому числі на:  
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 28 329 699,4
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 144 088,2
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 186 060,0
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» 4 519,5
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 3 512,3
розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 6 690,0
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 313 316,3
оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 69 155,2
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 10 247 949,3
погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 10 724,7
оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 19 428,4
УСЬОГО ВИДАТКІВ 39 884 428,5
Залишок власних коштів на кінець року 27 146,3
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) -23 970 485,1
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 23 970 485,1
 

* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

background Layer 1