Пропустити навігацію

Виконання бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області за 9 місяців 2019 року

  Затверджено бюджетом

на 2019 рік

(зі змінами)

Виконано станом на 01.10.2019 Відхилення (+/-,

% виконання до року)

Залишок власних коштів на початок року 6 783, 6 11 449,3 + 4 665,7 168,8%
Розділ I. ДОХОДИ:  
Власні надходження, усього 836 264,4 612 248,7 -224 015,7 73,2 %
у тому числі:  
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 544 726,3 408 681,6 -136 044,7 75,0%
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 271 960,7 188 849,2 – 83 111,5 69,4%
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 16 065,1 12 628,8 -3 436,3 78,6%
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 3 512,3 2 089,1 – 1 423,2 59,5%
Усього власних доходів з урахуванням залишку* 843 048,0 623 698,0 -219 350,0 74,0%
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, у тому числі: 14 518 603,4 10 400 378,9 -4 118 224,5 71,6%
на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 13 746 875,2 9 942 398,8 -3 804 476,4 72,3%
сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 771 728,2 457 980,1 – 313 748,1 59,3%
кошти Державного бюджету на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі 579 438,3 583 725,2 4 286,9 100,7%
УСЬОГО ДОХОДІВ* 15 941 089,7 11 607 802,1 -4 333 287,6 72,8%
  Затверджено бюджетом на 2019 рік (зі змінами) Виконано станом на 01.10.2019 Відхилення (+/-, % виконання до року)
Розділ II. ВИДАТКИ:  
за рахунок власних доходів, усього 29 057 040,9 21 850 707,0 -7 206 333,9 75,2%
у тому числі на:  
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 28 329 699,4 21 341 818,1 – 6 987 881,3 75,3%
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 144 088,2 95 887,3 -48 200,9 66,5%
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 186 060,0 146 638,7 -39 421,3 78,8%
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни» 4 519,5 3 437,9 – 1 081,6 76,1%
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 3 512,3 2 089,1 -1423,2 59,5%
розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 6 690,0 4 282,3 -2 407,7 64,0%
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, в тому числі: 313 316,3 206 400,3 -106 916,0 65,9%
на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 69 155,2 50 153,3 -19 001,9 72,5%
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат 10 247 949,3 7 390 934,6 -2 857 014,7 72,1%
за рахунок коштів Державного бюджету на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі 579 438,3 583 676,3 4 238,0 100,7%
УСЬОГО ВИДАТКІВ 39 884 428,5 29 825 317,9 -10 059 110,6 74,8%
Залишок власних коштів на кінець року 27 146,3 16 590,8 -10 555,5 61,1%
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) -23 970 485,1 – 18 234 106,6 5 736 378,5 76,1%
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 23 970 485,1 18 234 106,6 – 5736 378,5 76,1%
* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

 

background Layer 1