Пропустити навігацію

Показники бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області на 2019 рік (зі змінами)

                                                                                                                                             /тис. грн./

Залишок власних коштів на початок року 6 783,6
Доходи:  
власні доходи, усього * 827 901,8
у тому числі:  
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 536 363,7
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 271 960,7
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 16 065,1
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 3 512,3
Усього власних доходів з урахуванням залишку* 834 685,4
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: 14 525 247,5
на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду 13 749 461,8
 

 

з них: погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 4057,5
кошти Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі 593 531,0
УСЬОГО ДОХОДІВ* 15 953 463,9
Видатки:  
за рахунок власних доходів, усього 29 069 803,5
у тому числі на:  
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 28 336 343,50
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 144 088,2
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 186 060,0
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» 4 519,5
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 3 512,3
розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 6 690,0
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 319 434,80
оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 69 155,2
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 10 247 949,3
погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 4 057,5
оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 19 428,4
за рахунок коштів Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі 593 531,0
УСЬОГО ВИДАТКІВ 39 911 283,8
Залишок власних коштів на кінець року 27 146,3
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) -23 984 966,2
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 23 984 966,2

* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

 

background Layer 1