Пропустити навігацію

Показники бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області на 2020 рік

/тис. гривень/
Залишок власних коштів на початок року 0,0
Доходи:  
власні доходи, усього *  1 759 808,0
у тому числі:  
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 430 227,8
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 238 494,5
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 19 801,5
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 2 621,1
сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 1 068 663,1
Усього власних доходів з урахуванням залишку*  1 759 808,0
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: 13 084 842,3
пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплата пенсій, надбавок та підвищень, призначених за пенсійними програмами 10 601 220,0
з них: погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 4 464,7
покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 2 479 157,6
УСЬОГО ДОХОДІВ* 14 844 650,3
Видатки:  
за рахунок власних доходів, усього 32 341 792,5
у тому числі на:  
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 31 584 850,4
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 103 969,6
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 218 853,9
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» 4 735,3
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 2 621,1
розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 7 651,0
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 311 677,6
оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 107 433,6
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 10 605 684,7
погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 4 464,7
оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 23 305,4
УСЬОГО ВИДАТКІВ 42 947 477,2
Залишок власних коштів на кінець року 46 437,5
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) -28 149 264,4
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 28 149 264,4

* Крім надходження суми ЄВ, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

background Layer 1