Пропустити навігацію

Порядок оформлення та розгляду звернень громадян

Відповідно до статті 1 Закону України «Про звернення громадян» (далі- Закон) громадяни України та особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями що стосуються їх статутної діяльності.

Статтею 5 Закону визначено, що у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим.

Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати.

Звернення, оформлені без дотримання цих вимог, повертаються заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону.

Згідно зі статтею 8 Закону письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання , якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких  передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше. п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Якщо Ви бажаєте отримати офіційну відповідь на Ваше звернення до головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області

Ви можете надіслати листа у письмовій формі на адресу:

84122, вул. Г.Батюка, 8, м. Слов’янськ.

Адреса електронної поштової скриньки головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області для надсилання електронних звернень громадян:

gu.dn@pfu.gov.ua

Телефони «гарячої лінії» головного управління по обслуговуванню громадян:

(0626) 62-25-64

(089) 250-14-75

(089) 250-14-87

Телефон «гарячої лінії» головного управління з питань прийнятої реформи, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»:

(0626) 62-25-64

(089) 250-14-75

Телефон «гарячої лінії» головного управління по питаннях, які стосуються пенсіонерів військовослужбовців та деяких інших категорій громадян:

(089) 250-14-87

Телефонна «гаряча лінія» контактного центру  Пенсійного фонду України

0-800-507-309

background Layer 1