Пропустити навігацію

Пенсійним фондом України затверджено бюджет Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2018 рік

Бюджет фонду, як головний фінансовий план розвитку пенсійної системи, визначає ресурсні можливості і основні напрямки їх використання у пенсійному забезпеченні громадян.

Бюджет Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2018 рік сформовано з урахування норм та положень чинного у сфері пенсійного забезпечення законодавства, Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-VIII; норм Закону України від 03 жовтня 2017 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»; прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.12.2017 року № 906 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 411», а також результатів аналізу виконання бюджету Фонду за 2017 рік.

Бюджет Головного управління Пенсійного фонду України в  Дніпропетровській області на 2018 рік
(тис. гривень)
Залишок власних коштів на початок року 53 121,0
Д О Х О Д И :
власні доходи, усього 1 574 014,9
у тому числі:
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 1 210 078,2
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 349 476,3
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 9 612,9
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 4 847,5
Усього власних доходів з урахуванням залишку 1 627 135,9
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, у тому числі: 10 804 652,3
на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 9 355 942,3
сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 1 448 710,0
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В 12 431 788,2
В И Д А Т К И:
за рахунок власних доходів, усього 26 005 994,8
у тому числі на:
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 25 083 747,9
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку  особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 205 349,2
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 331 184,2
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 5 483,1
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 4 847,5
розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 2 932,7
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, в тому числі: 372 450,2
на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 50 446,2
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат 7 140 951,9
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 33 146 946,7
Залишок власних коштів на кінець року 53 121,0
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) -20 768 279,5
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 20 768 279,5

 

Показники бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в  Дніпропетровській області на 2017 – 2018 роки
(тис. гривень)
2017 рік (бюджет) 2017 рік (звіт) Відхілення 2018 рік (бюджет) Відхілення
+, – % +, – %
Залишок власних коштів на початок року 73 646,8 6 046,9 -67 599,9 8,2 53 121,0 47 074,1 878,5
Д О Х О Д И :
власні доходи, усього 1 232 528,9 1 361 288,2 128 759,3 110,4 1 574 014,9 214 555,8 115,6
у тому числі:
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 888 424,3 994 693,8 106 269,5 112,0 1 210 078,2 215 384,4 121,7
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 323 681,2 349 220,4 25 539,2 107,9 349 476,3 255,9 100,1
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 10 893,8 10 273,6 -620,2 94,3 9 612,9 -660,7 93,6
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 4 507,5 5 271,3 763,8 116,9 4 847,5 -423,8 92,0
кошти на виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових (науково-педагогічних) працівників інших наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів 5 022,1 1 829,1 -3 193,0 36,4 х
Усього власних доходів з урахуванням залишку 1 306 175,7 1 367 335,1 61 159,4 104,7 1 627 135,9 261 629,9 119,0
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, у тому числі: 11 556 920,2 10 881 816,4 -675 103,8 94,2 10 804 652,3 -77 164,1 99,3
на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 11 556 920,2 10 000 784,8 -1 556 135,4 86,5 9 355 942,3 -644 842,5 93,6
сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 881 031,6 881 031,6 1 448 710,0 567 678,4 164,4
кошти Державного бюджету України на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 0,0 0,0 0,0 х
кошти соціальних фондів 0,0 0,0 0,0 х
У С Ь О Г О    Д О Х О Д І В 12 863 095,9 12 249 151,5 -613 944,4 95,2 12 431 788,2 184 465,8 101,5
В И Д А Т К И:
за рахунок власних доходів, усього 20 831 149,0 21 796 570,8 965 421,8 104,6 26 005 994,8 4 213 609,5 119,3
у тому числі на:
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 19 892 720,3 20 816 166,3 923 446,0 104,6 25 083 747,9 4 267 581,6 120,5
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку  особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 370 530,3 310 653,9 -59 876,4 83,8 205 349,2 -105 304,7 66,1
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 318 212,2 328 944,4 10 732,2 103,4 331 184,2 2 239,8 100,7
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 5 728,0 5 651,9 -76,1 98,7 5 483,1 -168,8 97,0
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 4 507,5 5 317,7 810,2 118,0 4 847,5 -470,2 91,2
виплату різниці у пенсійному забезпеченні наукових (науково-педагогічних) працівників інших наукових установ, організацій, підприємств та вищих навчальних закладів 9 678,7 4 185,5 -5 493,2 43,2 х
розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 2 387,4 2 196,0 -191,4 92,0 2 932,7 736,7 133,5
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, в тому числі: 227 384,6 323 455,1 96 070,5 142,3 372 450,2 48 995,1 115,1
на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 50 794,5 50 794,5 50 446,2 -348,3 99,3
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат 4 189 124,3 4 764 887,5 575 763,2 113,7 7 140 951,9 2 376 064,4 149,9
за рахунок коштів Державного бюджету України на компенсацію роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 0,0 0,0 0,0 х
за рахунок коштів соціальних фондів 0,0 0,0 0,0 х
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 25 020 273,3 26 561 458,3 1 541 185,0 106,2 33 146 946,7 6 589 673,9 124,8
Залишок власних коштів на кінець року 73 646,8 100 300,2 26 653,4 136,2 53 121,0 -47 179,2 53,0
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) -12 230 824,5 -14 412 607,0 -2 181 782,5 117,8 -20 768 279,5 -6 355 672,5 144,1
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 12 230 824,5 14 412 607,0 2 181 782,5 117,8 20 768 279,5 6 355 672,5 144,1

 

 

 

background Layer 1