Пропустити навігацію

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОКЛАДЕНИХ НА НИХ ЗАВДАНЬ ЗА 2018 РІК

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На 01.01.2019 загальна кількість пенсіонерів по Дніпропетровській області складає 960,97 тис. осіб, у тому числі військовослужбовців –
39,4 тис. осіб. 

Із загальної кількості пенсіонерів – 22,8 % складають пенсіонери, які працюють – 219,4 тис. осіб.

Призначено 27,6 тис. нових пенсійних справ та проведено 71,7 тис. поточних перерахунків.

Забезпечено проведення перерахунків пенсій:

 • відповідно до ч. 2 статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для осіб, які досягають 65 річного віку при наявності страхового стажу для жінок 30 років, чоловіків 35 років;
 • відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» по 38,8 тис. пенсійних справ. Середній розмір підвищення – 1 254,00 грн;
 • у зв’язку з уточненням показників середньої заробітної плати у галузях економіки України за два календарні роки, що передують 2018 року – року звернення за призначенням пенсії. Пенсії перераховано по 1,7 тис. особових рахунках. Середній розмір підвищення – 647,51 грн;
 • особам, які після призначення пенсії продовжували працювати і на 01.03.2018 року набули право на проведення перерахунку, з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії відповідно до абз.3 ч.4 ст.42 Закону України №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Пенсії перераховано по 219,04 тис. особових рахунках або 23,5  %, пенсії збільшені у 154,2 тис. пенсіонерів або 17 %. Середній розмір підвищення – 48,94 грн;
 • у зв’язку з підвищенням з 01.07.2018 року прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 1 435,00 грн відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Пенсійні виплати перераховано 63,2 тис. осіб з числа цивільних пенсіонерів. Пенсії підвищені 62,5 тис. пенсіонерів. Середній розмір підвищення – 73,34 грн. Додаткові витрати за перерахунком з 01.07.2018 становили 4 млн 585,87 тис. грн. щомісяця 139 особам з категрії військових пенсіонерів. Середній розмір підвищення – 229,19 грн. Додаткові витрати за перерахунком з 01.07.2018 склали 31,86 тис. грн щомісяця.
 • у зв’язку з підвищенням з 01.12.2018 року прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб до 1 497 грн відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Пенсії перераховано автоматизовано 788,3 тис. осіб, додаткові витрати за перерахунком склали 18 млн 205,7 тис. грн.

У результаті проведених перерахунків середній розмір пенсійної виплати для пенсіонерів, які не працюють, збільшився до 2999,86 грн, а для пенсіонерів, які працюють – 2972,65 грн.

Питання виплати пенсій особам, що прибули на тимчасове мешкання з Донецької і Луганської областей на особливому контролі. На 01.01.2019 до органів Пенсійного Фонду в області звернулося 69,9 тис. осіб, які виїхали з території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей на тимчасове проживання до м. Дніпро та Дніпропетровської області, в тому числі в 2018 році – 1,6 тис. осіб.

У грудні 2018 року забезпечена виплата пенсії 27,6 тис. осіб, які виїхали з території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей на тимчасове проживання до м. Дніпро та Дніпропетровської області на суму 120 млн 483 тис грн. Середній розмір виплати – 4354,24 грн. У 2018 році потреба на виплату пенсій зазначеній категорій пенсіонерів склала 1 млрд 390 млн 978,65 тис. грн.

З початку проведення антитерористичної операції в області призначено пенсії по втраті годувальника на 677 членів сімей за 393 загиблих військовослужбовців. Середній розмір пенсії – 3 528,78 грн.

Призначено 507 пенсій по інвалідності військовослужбовцям, інвалідність яких пов’язана з участю в антитерористичній операції. Середній розмір пенсії – 4 311,78 грн, в тому числі:

по I групі – 8 особам (середній розмір – 8 214,29 грн).

по II групі – 119 особам (середній розмір – 5 218,94 грн).

по III групі – 380 особам (середній розмір – 3 945,54 грн).

Комісією з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах, або за вислугу років, при Головному управлінні розглянуто 687 заяв.

Проводилась інвентаризація пенсійних справ, порядок проведення якої затверджено постановою Правління Пенсійного фонду України від 03.09.2018 № 19-1.

 

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ БЮДЖЕТУ

До бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області з усіх джерел фінансування надійшло 34 млрд 258,9 млн грн, що становить 100,8% планових обсягів, та в порівнянні з 2017 роком більше на 7 млрд 597,2 млн грн (Таблиця 2.1, 2.2, 2.3).

Таблиця 2.1

Динаміка надходження коштів, млн грн

Показник За 2018 рік Відхилення до 2017 року
передбачено бюджетом фактичне виконання відхилення % сума %
Одержано коштів усього(з урахуванням залишку та перерозподілу частини єдиного внеску) 33971,2 34258,9 287,7 100,8% 7597,2 128,5%
Власні доходи з урахуванням частини єдиного внеску до Пенсійного фондуза даними, наданими головним управлінням Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області 13585,3 13326,2 -259,1 98,1% 1683,4 114,5%

У загальній сумі надходжень власні надходження (з урахуванням частини єдиного внеску до Пенсійного фонду за даними, наданими Головним управлінням Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області) становили 13 млрд 326,2 млн грн або 98,1% планових надходжень (у тому числі сума частини єдиного внеску до Пенсійного фонду за даними, наданими Головним управлінням Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області становила 11 млрд 722,0 млн грн, або 97,6% планових призначень), що в порівнянні з 2017 роком більше на 1 млрд 440,5 млн грн (на 14,0%) (Таблиця 2.3). Надходження власних коштів, які адмініструє Пенсійний фонд України, становили 1 млрд 604,2 млн грн (4,7% від загальних надходжень) або 101,9% планових обсягів, з яких сума на виплату пенсій пенсіонерам країн СНД становила 5,8 млн грн (Таблиця 2.2).

На фінансування пенсійних виплат із загального фонду Державного бюджету України надійшло 11 млрд 149,5 млн грн (32,6% від загальних надходжень).

Надійшло коштів за перерозподілом частини єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 23 млрд 3,2 млн грн та перераховано коштів для акумуляції на казначейському рахунку 1 млрд 598,3млн грн (62,7%).

У порівнянні з 2017 року спостерігається тенденція до зростання надходження власних коштів.

Сума видатків (без урахування авансових виплат за січень 2018 року, профінансованих у грудні 2017 року) становить 34 млрд 251,7 млрд грн (у т.ч. на виплату пенсій та допомоги 33 млрд 923,7 млрд грн, на утримання апарату управління – 328,0 млн грн) (Таблиця 2.2).

Сума видатків (з урахуванням авансових виплат за січень 2018 року, профінансованих у грудні 2017 року) становить 35 млрд 55,8 млн грн, у т.ч. на виплату пенсій та допомоги – 34 млрд 727,9 млн грн, що в порівнянні з 2017 роком більше на 8 млрд 238,7 млн грн, або на 31,1 %.

Видатки за рахунок внесків на обов’язкове державне пенсійне страхування становили 26 млрд 781,4 млн грн, або 78,2% загального обсягу видатків, у тому числі видатки, пов’язані з виплатою пенсій пенсіонерам країн СНД становлять 5,8 млн грн.

Видатки на виплату пенсій та допомоги, які фінансуються з Державного бюджету становили 7 млрд 470,3 млн грн (21,8 %) (Таблиця 2.2, Діаграма 2.6).

Забезпеченість коштами з усіх джерел фінансування складає 100,0%, що дозволило провести виплату пенсій своєчасно та в повному обсязі (Таблиця 2.4).

Таблиця 2.4

Забезпеченість коштами пенсійних виплат за 2018 рік, млн грн

Одержано коштів з усіх джерел фінансування з урахуванням залишку на початок року Загальна потреба (без урахування авансового фінансування за січень 2018 року) % забезпеченості
34 258,9 34 251,7 100,0

Чисельність пенсіонерів

У Дніпропетровській області на 01.01.2019 року виплату пенсії та соціальної допомоги проведено 955,9 тис. одержувачам, у тому числі особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам – 39,1 тис. осіб.

Спостерігалась тенденція до зменшення кількості пенсіонерів у порівнянні з 2017 роком. До районів з найбільшою чисельністю пенсіонерів, які обслуговують структурні підрозділи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області відносяться: Лівобережне (98,2 тис. осіб) та Центральне (92,3 тис. осіб) в м. Дніпрі; Кам’янське (99,0 тис. осіб) та Криворізьке південне (88,3 тис. осіб). Найменша чисельність пенсіонерів в Царичанському (14,2 тис. осіб), Васильківському (20,3 тис. осіб), П’ятихатському (26,5 тис. осіб) та Першотравенському (28,9 тис. осіб) районах.

Виплата пенсій та грошової допомоги через особові рахунки пенсіонерів в установах уповноважених банків

Відповідно ст. 3 Указу Президента України від 04 липня 1998 № 734 «Про впорядкування сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та раціональне використання коштів Пенсійного фонду України» та постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 № 1596 «Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках» було створено конкурсну комісію по відбору банків, у яких, за згодою пенсіонерів, можуть відкриватись рахунки для виплати пенсій та грошової допомоги. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 № 662 «Деякі питання виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ» внесено зміни до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги. Згідно з рішенням конкурсної комісії по відбору банків на 01.01.2019 на території Дніпропетровської області виплата пенсії проводилась у 31 банківській установі. Структурними підрозділами Головного управління проводилась робота із залучення пенсіонерів до отримання пенсій через вкладні рахунки в уповноважених банках.

Чисельність одержувачів пенсій та грошової допомоги через установи банків на 01.01.2019 склала 763,1 тис. осіб (з урахуванням 37,8 тис. осіб одержувачів пенсій особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим особам) або 79,4% від загального контингенту, тоді як на 01.01.2018 – 761,2 тис. осіб, (77,3%).

Чисельність одержувачів пенсій в установах банків за станом на 01.01.2019, тис. осіб

Приріст чисельності одержувачів пенсій через установи банків відносно загального контингенту пенсіонерів у порівнянні з 2017 роком становить 2,1%. Найбільший відсоток одержувачів пенсій через установи банків, який перевищує середній по області у: Центральному (89,8%), Правобережному (86,5%), Лівобережному (83,9%) в м. Дніпрі, Криворізькому центральному (82,5%), Криворізькому північному (81,2%), Павлоградському (80,6%) та Кам’янському (80,1%) районах, які обслуговують структурні підрозділи Головного управління.

Через ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» обслуговується 538,2 тис. осіб, АТ «Ощадбанк» – 134,8 тис. осіб, АТ «Райффайзен Банк Аваль» – 39,4 тис. осіб, АТ «УкрСиббанк» – 23,4 тис. осіб, ПАТ «Банк Кредит Дніпро» – 11,8 тис. осіб, ПАТ «Альфа-Банк» – 3,2 тис. осіб, ПАТ «Перший Український Міжнародний банк» – 3,0 тис. осіб, ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» – 2,5 тис. осіб, АТ «Укрексімбанк» – 2,2 тис. осіб, Акціонерний банк «Південний» – 1,1 тис. осіб, та через інші банківські установи – 3,5 тис. осіб.

Перерахування пенсій на поточні рахунки одержувачів в установи банків значною мірою сприяє скороченню терміну обігу коштів, а головне – надає можливості економії власних коштів за рахунок зменшення витрат Фонду на доставку. За 2018 рік (з урахуванням авансових виплат за січень 2018 року) сума пенсійних виплат та грошової допомоги через установи банків становила 28 млрд 25,4 млн грн (80,7% загальних видатків на пенсійні виплати) (Діаграма 2.11), що на 7 млрд 267,0 млн грн більше, ніж за 2017 рік, економія коштів на виплату пенсій становила 281,2 млн грн (Таблиця 2.8).

Таблиця 2.8

Співвідношення виплати пенсій через установи банків за 2017 та 2018 роки

Місяць Контингент, ( тис. чол) Сума виплати,(млн грн) Економія коштів (млн грн)
2017 рік 2018 рік 2017 рік 2018 рік
Січень 756,9 754,0 1531,6 2290,8 23,2
Лютий 754,8 752,5 1532,9 2276,8 23,0
Березень 756,7 753,8 1537,1 2315,1 23,4
Квітень 747,9 754,0 1523,9 2422,9 24,4
Травень 751,1 752,5 1560,0 2317,6 23,2
Червень 754,1 749,9 1578,1 2315,2 23,3
Липень 752,4 748,1 1581,2 2317,8 23,1
Серпень 754,9 750,6 1583,1 2325,7 23,2
Вересень 753,7 751,0 1581,8 2334,2 23,3
Жовтень 758,2 755,4 2226,4 2351,6 23,5
Листопад 761,2 759,9 2267,5 2370,3 23,7
Грудень 761,2 763,1 2254,8 2387,4 23,9
Всього 761,2 763,1 20 758,4 28 025,4 281,2

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ НАДХОДЖЕННЯ ВЛАСНИХ КОШТІВ ТА ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ПЛАТЕЖІВ

Одним з головних завдань органів Пенсійного фонду України є організація роботи з надходження платежів до Пенсійного фонду.

Від платників області за 2018 рік надійшло 13 млрд 326,2 млн грн власних доходів, з яких:

– частки єдиного внеску – 11 млрд 722,0 млн грн, що становить 97,6% планового показника на цей період (88,0% загальних надходжень). У порівнянні з 2017 роком надходження збільшились на 1 млрд 440,5 млн грн;

– коштів, які адмініструє Пенсійний фонд (Ощадбанк), – 1 млрд 604,2 млн грн, що складає 101,9% планового показника на цей період (12,0% від загальних надходжень). У порівнянні з 2017 роком надходження зросли на 242,9 млн грн (Таблиця 3.1).

Основною причиною невиконання планових показників є недосягнення темпів росту фонду оплати праці (фактично темп становить – 119,5 %, доведено – 146,3 %).

Таблиця 3.1, млн грн

Назва показника Факт за відповідний період минулого року Січень – грудень 2018 Виконання Відхилення до відповідного періоду минулого року
план факт +, – % +, – %
Єдиний внесок, всього 11 960,7 13 913,2 13 578,1 -335,1 97,6 + 1 617,4 113,5
Частка єдиного внеску 10 281,5 12 011,3 11 722,0 -289,3 97,6 + 1 440,5 114,0
Ощадбанк 1 361,3 1 574,0 1 604,2 + 30,2 101,9 + 242,9 117,8
Всього власних коштів 11 544,3 13 585,3 13 326,2 -259,1 98,1 + 1 781,9 115,4
Загальний фонд Державного бюджету 444,8 477,1 470,9 -6,2 98,7 +26,1 105,9

У власних доходах, що адмініструють органи Фонду (1 604,2 млн грн), 99,1% займають відшкодування пільгових пенсій (76,7% – за Списком №1, 23,3% – за Списком №2).

У рахунок погашення боргу зі сплати страхових внесків та заборгованості по відшкодування пільгових пенсій, призначених за списками №1 та №2 за минулі періоди надійшло 54,7 млн грн.

Надходження коштів до Державного бюджету збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій в області становили 470,9 млн грн (98,7 % до запланованого). В порівнянні з 2017 роком надходження зросли на 26,1 млн грн.

Найбільша питома вага (49,6 %) в загальній сумі надходжень припадає на надходження збору при відчужені легкових автомобілів, і становлять 233,8 млн грн, що на 25,5 млн грн (12,3%) більше, у порівнянні з 2017 роком (Діаграма 3.2).

Не виконаний план з надходження збору під час клеймування ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів. При плані 182,3 млн грн, отримано 141,0 млн грн, що склало 77,3%. План не виконаний у зв’язку з тим, що значно зменшився обсяг виробів які подаються на клеймування державним пробірним клеймом із золота та одночасно збільшився обсяг виробів із срібла, що вплинуло на надходження збору. Заборгованість платників збору перед державним бюджетом становить 4,8 млн грн.

Резервами збільшення надходжень до бюджету Фонду є надходження коштів від погашення заборгованості перед Пенсійним фондом України.

За даними Державної фіскальної служби борг зі сплати єдиного внеску становить 821,2 млн грн (+501,5 млн грн з початку року).

Заборгованість з обов’язкових платежів до Фонду становить 619,8 млн грн (+55,2 млн грн з початку року), з якої:

– зі сплати страхових внесків – 58,8 млн грн (-0,9 млн грн) (Таблиця 3.2);

– з відшкодування пільгових пенсій – 543,0 млн грн (+57,1 млн грн) (Таблиця 3.3);

– з фінансування витрат на виплату різниці у розмірі пенсій наукових працівників – 17,8 млн грн (-1,0 млн грн);

– заборгованість по регресних вимогах – 0,2 млн грн, з початку 2018 року не змінилася.

Найбільша заборгованість склалась за підприємствами недержавної форми власності – 388,2 млн грн (62,6% загальної заборгованості), Мiнiстерство енергетики та вугільної промисловості України – 64,0 млн грн (10,3%), Фонду державного майна України – 61,3 млн грн (9,9%), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України – 34,6 млн грн (5,6%) та Державного космічного агентство України – 7,2 млн грн (1,2%).

Недоїмка зі сплати страхових внесків протягом 2018 року зменшилася на 0,4 млн грн (на 1,1%) і складає 34,4 млн грн .

Підприємства-боржники, які мають найбільшу недоїмку зі сплати страхових внесків в області:

 • ВАТ «Завод «Дніпропрес» – 9,3 млн грн;
 • ЗАТ «Оветри» – 5,4 млн грн;
 • ВАТ «Південний радіозавод» – 4,7 млн грн;
 • 971 Управління начальника робіт – 1,0 млн грн.

Питома вага заборгованості цих 4 підприємств у загальній сумі недоїмки зі сплати страхових внесків в області складає 59,3 %.

Борг підприємств комунальної форми власності зменшився на 0,2 млн грн і становив 23,4 млн грн (39,8 % від загальної суми боргу). Недоїмка зі сплати страхових внесків даних підприємств становила 6,7 млн грн.

Недоїмка лише 4 підприємств склала 61,2% (4,1 млн грн) недоїмки комунальних підприємств області:

– Комунальне підприємство «Верхньодніпровське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» – 1,8 млн грн (економічно активне);

– «Виробниче ремонтне житлово-експлуатаційне підприємство Амур-Нижньодніпровського району» – 1,2 млн грн (визнано банкрутом);

– Комунальне підприємство «Верхньодніпровське виробниче об’єднання житлово-комунального господарства» Верхньодніпровської районної ради» – 589,3 тис. грн (безнадійний статус боргу);

– Комунальне підприємство «Дорожник» – 463,3 тис. грн (визнано банкрутом).

Загальна заборгованість з відшкодування пільгових пенсій збільшилась на 57,2 млн грн або на 10,5% і становить 543,0 млн грн, серед якої заборгованість економічно активних платників – 179,5 млн грн (33,1% від загальної заборгованості).

Питома вага заборгованості 6 підприємств, у загальній сумі, склала 39,1 %.

Завдяки вжитим заходам повністю погашено борги до Пенсійного фонду України 215 підприємствами, частково – 212. У рахунок погашення боргу надійшло 38,3 млн грн.

Робота з легалізації заробітної плати та зайнятості населення

За даними Реєстру загальна кількість застрахованих осіб у листопаді
2018 року склала 1245,6 тис осіб, у т. ч. найманих працівників –
1 037,2 тис. осіб, з яких 102,3 тис застрахованих осіб (9,9%) нараховано заробітну плату менше за мінімальну (3
 723 грн).

Бюджетні організації: всього найманих працівників – 237,7 тис. осіб, з них із зарплатою меншою за 3 723 грн – 21,8 тис. осіб (9,2%).

Частина найманих працівників, рівень оплати праці яких у листопаді не перевищував 3 723 грн, зменшилась на 9,7 тис. осіб порівняно із жовтнем 2018 року.

Найбільша питома вага найманих працівників, а саме 62,3 % осіб, які отримують заробітну плату від 3 723,01 грн до 11 169,0 грн (від мінімальної до трьох мінімальних заробітних плат).

Кількість застрахованих осіб, які працювали неповний робочий час, виконували роботи за угодами цивільно – правового характеру складає 76,6 тис. осіб, серед них:

– 60,2 тис. найманих осіб працювали неповний робочий час:

– 16,4 тис. осіб виконували роботи (надавали послуги) за цивільно–правовими договорами.

В області керівників, які за основним місцем роботи отримують зарплату на рівні або менше 3 723 грн обліковується 6 348 осіб, з них із зарплатою менше за 3 723 грн – 4 561 особа. У порівнянні з жовтнем 2018 року таких керівників менше на 455 осіб.

Фондом спільно з управліннями Державної фіскальної служби проводилася робота з виявлення суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату у мінімальних розмірах.

За результатами аналітично–моніторингових досліджень органам Державної фіскальної служби України надано інформацію щодо 11,5 тисяч страхувальників (по 39,4 тис. застрахованих особах), які мають ознаки можливих порушень щодо нарахування заробітної плати нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати за основним місцем роботи, крім тих, які у звітності заповнили ознаку «неповний робочий час», та тих, які розпочали та завершили трудові відносини у звітному місяці, щодо здійснення доплати до мінімального страхового внеску та/або у яких наявне повідомлення про прийняття на роботу та відсутня заробітна плата у звітності по єдиному внеску.

Органами Державної фіскальної служби України проведено 82 перевірки, серед них по 19 страхувальниках, у яких виявлено порушення (2 456 застрахованих осіб), узгоджені суми донарахованого єдиного внеску на суму 4 318,8 тис. грн.

Головному управлінню Держпраці в Дніпропетровській області направлена інформація щодо 17,1 тис. страхувальників (по 200,3 тисячі застрахованих осіб), які мають ознаки можливих порушень законодавства про працю для вжиття відповідних заходів реагування. Головним управлінням Держпраці в Дніпропетровській області проведено 180 перевірок, по яких у 84,4% (152 страхувальників) виявлені законодавчі порушення по 4 624 особах.

Органами Держпраці в Дніпропетровській області передано 8 матеріалів про порушення до органів Державної фіскальної служби, складено щодо застосування адмінштрафів та направлено до суду 96 протоколів, винесено 53 постанови суду (рішень суду) щодо застосування адмінштрафів (у т.ч. за попередні періоди) на суму 28,4 тис. грн, винесено 187 постанов щодо накладання штрафних санкцій відповідно до КЗпП на суму 49 424,0 тис. грн.

Фондом області по 23,9 тис. суб’єктах, які виплачують заробітну плату менше мінімальної, направлено повідомлення до місцевих органів виконавчої влади, соціальних партнерів.

Проведено 93 спільні наради із соціальними партнерами на яких заслухали керівники та власники підприємств, які виплачують заробітну плату менше за мінімальну. На комісіях з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення заслухано 1299 суб’єктів господарювання. Проводилась роз’яснювальна робота щодо наслідків виплати «тіньової» заробітної плати.

Проведено 219 зустрічей у трудових колективах стосовно залежності розміру пенсії від офіційно задекларованих доходів, проведено 49 семінарів із страхувальниками, розповсюджено 10,6 тис. буклетів, оприлюднені через місцеву пресу, радіо, телеканали та веб-ресурси 76 інформацій.

За пропозицією Головного управління Дніпровською та Нікопольською міськими радами розроблений макет бігбордів та лайтбоксів, які розміщенні у місті Дніпро як соціальна реклама щодо легалізації трудових відносин та стимулювання, у кількості 68 штук.

Одним із напрямків роботи щодо легалізації заробітної плати та робочих місць є залучення профспілкових організацій. Вжито 33 заходи. Серед них: 16 зустрічей; 14 засідань «круглих столів»; 1 семінар, 2 засідання.

За результати спільних заходів легалізовано 4 331 робоче місце, сума надходження єдиного внеску становила 3 547,3 тис. грн.

Стан проведення контрольно-перевірочної роботи

В області проведено 11693 перевірки за напрямками додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, правильності виплати пенсій та допомоги, достовірності документів, наданих для призначення пенсій, цільового використання коштів та інших питань, віднесених до компетенції органів Пенсійного фонду України

Проведено 1836 перевірок суб’єктів господарювання, під час яких по 1805 контрольних заходах (98,3%) виявлено порушення, в 2017 році цей показник становив 80,3%.

Під час перевірок виявлено по 1113 застрахованих особах недостовірні відомості щодо сум заробітної плати (завищено + 1 417,4 тис. грн, занижено – 4 505,6 тис. грн), а також неправильність відображення підстав для обліку спеціального стажу та інших відомостей по 5 252 особах. За даним фактом порушень видано 1 805 приписів про усунення порушень, у порівнянні з 2017 роком цей показник збільшився в 2,5 рази (512).

Перевірено 591 об’єкт поштового зв’язку (відділень), за результатами складено 38 актів.

По 88 поштових відділеннях зв’язку виявлено 299 порушень, а саме: 94 порушення термінів повернення невиплачених поштових переказів на суму 87,8 тис. грн: 205 порушень на суму 443,4 тис. грн щодо несвоєчасності пенсійних виплат у межах виплатного періоду (порушення графіку виплати), а також виплати пенсій за довіреностями, які оформлені на строк понад один рік, без відповідної відмітки органу Пенсійного фонду у відомості напроти прізвища одержувача після закінчення кожного року дії довіреності та виплати пенсії стороннім особам без довіреності. Нараховано пені 2 807,63 грн, сплачено пені на 1 717,91 грн, або 61,2%. На залишок несплаченої пені предявлено претензію Дніпропетровській дирекції ПАТ «Укрпошта».

Проведено 246 перевірок у відділеннях уповноважених банків стосовно 201 банківської установи. Не перевірено 6 відділень ПАТ «Укрсиббанк». Матеріали щодо відмови в проведенні перевірок направлено до Пенсійного фонду України. Встановлено 1 023 порушення на 349,7 тис. грн. Застосовано штрафів на 31,6 тис. грн, сплачено (з урахуванням залишку) 41,0 тис. грн. Питома вага сплати штрафів з урахуванням залишку станом на 01.01.2019 – 28,0%. Залишок несплачених штрафів на 01.01.2019 – 113,9 тис. грн. Уся сума відпрацьовується та стягується в судовому порядку.

Проведено 9 435 перевірок обґрунтованості поданих документів для призначення пенсій. За результатами опрацювання матеріалів підрозділами пенсійного забезпечення попереджено недостовірне призначення пенсії у 2 403 випадках та встановлено 73 переплати на суму 95,4 тис. грн та 75 недоплат на суму 20,6 тис. грн.

Здійснено 102 перевірки  установ, де особи перебувають на повному державному утриманні. Встановлено 283 порушення на суму 145,6 тис. грн, відшкодовано в повному обсязі.

Щоквартально проводили перевірки в територіальних сервісних центрах Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ в Дніпропетровській області щодо повноти та правильності сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі до загального фонду Державного бюджету України із співставленням сплачених сум з даними Державної казначейської служби у Дніпропетровській області. Налагоджено обмін інформацією з Регіональним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ у Дніпропетровській області про кількість відчужених легкових автомобілів та правильності сплати збору. Спеціалістами відділів контрольно-перевірочної роботи проведено 36 перевірок у територіальних сервісних центрах Регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ в Дніпропетровській області. За результатами перевірок встановлено 40 порушень та донараховано суму збору – 583,6 тис. грн, сплачено в повному обсязі. У ході перевірок встановлено факт відсутності на рахунках Державної казначейської служби (не надійшли) 1 370,9 тис. грн суми збору. По вищезазначеній сумі зроблено запити до фінансових установ інших регіонів України для підтвердження сплаченого збору.

ЮРИДИЧНА РОБОТА

Велася робота з погашення боргу. У судовому порядку Головним управлінням відпрацьована заборгованість на 287,7 млн грн тому числі
242,8 млн грн. – заборгованість з відшкодування пільгових пенсій. Подано позовів на 104,2 млн грн, у т.ч. органами прокуратури подано позовів на 24,4 млн грн, Задоволено позовних заяв Головного управління на 13,4 млн грн (у т.ч. на 11,9 млн грн. з відшкодування пільгових пенсій). Надходження від позовної роботи з початку року склали – 74,5 млн грн (у т.ч.72,5 млн грн. по відшкодуванню пільгових пенсій), тобто 21 % від суми, що підлягала стягненню.

Таблиця 4.1

Рік Заявлено позовів про стягнення заборгованості Задоволено позовів про стягнення заборгованості Відмовлено у зв’язку з несплатою судового збору Надійшло за позовами  
Кількість Сума млн грн Кількість Сума млн грн Кількість Сума млн грн Сума млн грн  
2016 697 144,4 817 73,3 288 42,7 52,4  
2017 1830 164,9 1133 93,3 0 0 93,1  
2018 1136 104,2 387 13,4 562 45,4 74,5  

На примусовому виконанні в органах Виконавчої служби залишається 2 тис. 759 виконавчих документів на суму 124 млн грн. Унаслідок примусового стягнення коштів, через органи Державної виконавчої служби на рахунки Фонду надійшло 16,9 млн грн.

Головним управлінням здійснено 481 спільний виїзд, з них 292 до фізичних осіб-підприємців з виконавчою службою до боржників щодо перевірки їх майнового стану, результатом є надходження до бюджету Фонду 3,0 млн грн, у т.ч. 292 спільні виїзди до фізичних осіб-підприємців, надходження коштів склали 81,4 тис. грн.

З метою контролю за виконавчими провадженнями, з початку року, здійснено 3 835 ознайомлень (у т.ч 1133 – по фізичних особах-підприємцях) – 72% від документів, що перебувають на виконанні. По виявлених порушеннях подано 67 скарг у т.ч. 16 по фізичних особах-підприємцях до начальників відділів Державної виконавчої служби. За результатами розгляду: задоволено – 47, розглянуто як звернення громадян -3, решта на розгляді.

Одержувачами пенсій подано 2 174 позови з питань пенсійного забезпечення. Задоволено 1544 позови пенсіонерів (що становить 57% від справ, що перебуває на розгляді). Найбільший відсоток задоволення позовів по наступних категоріях справ: щодо встановлення юридичного факту 324 (58%), про призначення (перерахунку) та виплати пенсії на пільгових умовах 273 (65%), справа військовослужбовців 326 64%, справ суддів у відставці 31 (46%), призначення (перерахунку) відповідно до Закону №1058 – 174 (50%), поновлення і виплата пенсій особам, які виїхали на п.м.ж. за межі України 159 (50%), від справ, що перебуває на розгляді по категоріях. Відмовлено в задоволенні по 328 позовах (що становить 15% від справ, що перебували на розгляді), 302 пербувають на розгляді.

На обліку знаходиться 123 підприємства, стосовно яких порушено провадження у справі про банкрутство, по яких заборгованість складає 336 млн. грн. У результаті проведеної роботи до бюджету Пенсійного фонду надійшло 137 тис. грн.

Здійснюється моніторинг допорогових та надпорогових закупівель, відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі». Головним управлінням проведено 12 допорогових закупівель, економія коштів за якими склала 206,51 тис. грн та 92 надпорогові закупівлі з них: 51 – за процедурою відкритих торгів, економія коштів склала 2,1 млн грн, майже 13% від запланованої суми.

ДІЯЛЬНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Проведено шість аудитів відповідності, якими встановлено 15 фінансових порушень на загальну суму 1 037,7 тис. грн та 63 недоліки в організації роботи. За результатами складені умовно-позитивні висновки, надано 43 рекомендації з удосконалення напрямів діяльності структурних підрозділів Головного управління. Негативні висновки відсутні.

На 01.01.2019 усунено 859,6 тис. грн (82,8%), з яких надходження коштів склало 827,3 тис. грн. Усунено 45 нефінансових порушень, забезпечено моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій за результатами проведення внутрішніх аудитів (Таблиця 5.1, Діаграма 5.1).

Таблиця 5.1

Порівняльні дані про результати контрольних заходів, проведених управлінням внутрішнього аудиту та фінансового контролю Головного управління в територіальних управліннях

протягом 2017 та 2018 років

Звітний період Кількість проведених
контрольних заходів
Установлено під час фінансового аудиту Установлено під час аудиту відповідності
Усього у тому числі Встановлено всього порушень в т.ч. переплати з/плати та внески з неї Аудит організації контролю за правильністю призначення та виплати пенсій і допомоги Аудит організації роботи по забезпеченню надходження коштів та ведення Держреєстру Інші фінансові порушення
кількість аудитів кількість перевірок
2018 9 6  3     147,0 888,9 1,8
2017 11 11    77,0  34,8  104,4 611,0 26,2
                 
Звітний період Установлено під час аудитів з фінансовими результатами Установлено під час інших перевірок Установлено порушень ефективність одного контрольного заходу Усунуто фінансові порушення Відсоток усунення
2018 1037,7   1037,7 115,3 859,6 82,8%
2017 818,6   818,6 74,4 758,3 92,6 %

За станом на 01.01.2019 залишок невідшкодованих втрат фінансових та матеріальних ресурсів складає 141,1 тис. грн що зумовлено порушенням справи про банкрутство та наявності переплат пенсій, по яких відшкодування проводиться згідно з вимогами законодавства.

Ефективність одного контрольного заходу збільшилась та у півтори рази перевищує показник 2017 року, що зумовлено проведенням аудитів операційних процесів (Таблиця 5.1, Діаграма 5.1).

Протягом 2018 року за результатами контрольних заходів, проведених в попередніх роках, надійшло 170,4 тис. грн, списано відповідно до законодавства 49,4 тис. грн. Залишок невідшкодованих коштів становить 2599,0 тис. грн (Таблиця 5.2).

Таблиця 5.2

Перелік структурних підрозділів по яких невідшкодовані залишки результатами внутрішніх аудитів, тематичних перевірок та ревізій минулих років за станом на 01.01.2018

№ з/п Назва відділу Залишок з урахуванням минулих періодів Напрямок роботи
призначення, виплата пенсій забезпечення надходження коштів до бюджет ПФУадміністративні видатки
Управління з питань виплати пенсій
1 Відділ з питань виплати пенсій № 4 1 423,14 1 423,14  
2 Відділ з питань виплати пенсій № 6 15 902,06 15 902,06  
3 Відділ з питань виплати пенсій № 7 186 126,60 186 126,60  
4 Відділ з питань виплати пенсій № 9 864,96 864,96  
5 Відділ з питань виплати пенсій № 12 52 106,07 52 106,07  
6 Відділ з питань виплати пенсій № 15 248,07 248,07  
7 Відділ з питань виплати пенсій № 18 19 858,53 19 858,53  
8 Відділ з питань виплати пенсій № 19 2 638,84 2 638,84  
9 Відділ з питань виплати пенсій № 20 89 587,09 89 587,09  
10 Відділ з питань виплати пенсій № 21 50 043,15 50 043,15  
11 Відділ з питань виплати пенсій № 23 127 039,83 127 039,83  
Фінансово-економічне управління
12 Відділ забезпечення наповнення бюджету № 1 248 208,55   248 208,55
13 Відділ забезпечення наповнення бюджету № 2 1 776 669,21   776 669,21 
14 Відділ забезпечення наповнення бюджету № 3 24 324,71   24 324,71 
ВСЬОГО 2 599 040,81 549 838,34 2 049 202,47

Надано оцінку проведення контрольно-перевірочної роботи, проведено позапланову перевірку правильності призначення та перерахунку по одній пенсійній справі та проведено перевірку щодо правомірності рішень про поновлення та виплату пенсій за минулі періоди одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб. За результатами проведених перевірок фінансових порушень не виявлено, надано рекомендації щодо підвищення ефективності та результативності роботи.

Щоквартально, на підставі

пропозицій структурних підрозділів

Головного управління, складався графік

проведення контрольних заходів, аналізувались їх матеріали та у разі наявності недоліків готувалась доповідна записка, щодо їх усунення. Протягом 2018 року проведено 10 контрольних заходів, по яких встановлено 8 нефінсових порушень.

Дотримання службовцями вимог антикорупційного законодавства знаходиться під постійним контролем. Проведено: 28 семінарів щодо формування негативного ставлення до корупції; 303 опитування відвідувачів сервісних центрів за принципом «таємного покупця» з метою оцінки якості наданих послуг; організовано брейн-ринг на виявлення рівня знань антикорупційного законодавства (переможець – колектив управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю); флеш-моби «Ми проти корупції», які одночасно відбулися у всіх населених пунктах, де розташовані сервісні центри. На виконання Окремого доручення Голови правління Пенсійного фонду України проведені навчання щодо підготовки до чергового етапу декларування.

РОБОТА З ОБСЛУГОВУВАННЯ ГРОМАДЯН

Робота управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області спрямована на впровадження єдиних стандартів обслуговування громадян, визначених Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року.

Принципами здійснення прийому та обслуговування осіб, які звертаються до Фонду області, є додержання вимог чинного законодавства, етичних норм поведінки, прозорість, компетентність та своєчасність надання послуг.

Послуги пенсіонерам Дніпропетровщини, яких станом на 01.01.2019 року налічується 960,1 тис. осіб (39,4 тис. осіб – військовослужбовці та деякі інші категорії громадян), безпосередньо надаються 39 сервісними центрами (фронт – офісами).

Управлінням обслуговування громадян надано послуг 978 174 особам (20 045 – внутрішньо-переміщені особи), серед яких:

 • 943 938 осіб – цивільні особи, з яких 19 318 осіб мають статус «внутрішньо- переміщені особи»;
 • 27 012 осіб – військовослужбовці та деякі інші категорії громадян, з яких 626 мають статус «внутрішньо- переміщені особи».

Послуги надавались стаціонарно, на виїзних прийомах, на віддалених робочих місцях, в електронній формі та дистанційно. Надано 1 млн 116 тис послуг.

У порівнянні з 2017 роком кількість наданих послуг збільшилась на 196 102 послуги, або 21% (2017 рік – 919 801 послуга).

Серед адміністративних послуг (105 324 послуг) нагальною послугою є залучення громадян щодо отримання модернізованого пенсійного посвідчення як електронного документа (ЕПП),  який одночасно є платіжною банківською карткою та інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних (включаючи обов’язкові реквізити документа), з широкими функціональними можливостями, зокрема забезпечення ідентифікації особи; наявності повноцінної інформації про пенсійні виплати; дистанційного доступу до електронної пенсійної справи, персональних даних в інформаційних ресурсах Пенсійного фонду; обліку використання та / або надання пенсіонеру пільг; участі пенсіонера в різних соціальних та адресних програмах тощо.

На 01.01.2019 прийнято на виготовлення вказаного електронного посвідчення (ЕПП) – 5 515 заяв.

За послугою щодо надання інформації (довідок) з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування звертались пенсіонери і застраховані особи. Таких довідок протягом 2018 року надано 318 461 особі (93% від загальної кількості).

У порівняні з 2017 роком (211 тис.) кількість довідок, виданих з Реєстру застрахованих осіб, збільшилась на 107,5 тис.

З метою підтримки маломобільних груп населення (особи, яким виповнилось 80 і більше років, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення, що не мають можливості звернутись до органів Пенсійного фонду особисто) спеціалістами відділів (секторів) обслуговування громадян (сервісних центрів) здійснювали виїзди у складі мобільних груп та надавали необхідні послуги. Зздійснено 935 виїздів, прийнято 1 299 громадян, яким надано 1 302 послуги.

Для наближення послуг до місць проживання громадян створено віддалені робочі місця, де спеціалістами сервісних центрів здійснювали прийом та обслуговування громадян. За станом на 01.01.2019 на Дніпропетровщині існують віддалені робочі місця у:

– 45 обєднаних територіальних громадах (ОТГ) – 57 віддалених робочих місць;

– 7 центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) – 9 віддалених робочих місць;

– 2 агентських пунктах (АП) – 4 віддалених робочих місця;

– 3 інших віддалених точках – 3 віддалених робочих місця.

На віддалених робочих місцях прийнято 39 213 осіб та надано 41 511 послуг, та в порівнянні з 2017 роком (2017 рік – 3 341 послуга) кількість наданих послуг збільшилась на 38 170.

Протягом 2018 року сервісними центрами зареєстровано 25 259 користувачів на Веб-порталі електронних послуг, та з початку впровадження (жовтень 2012 року) вказаної послуги на Дніпропетровщині зареєстровано 142 562 особи.

Послуги щодо СМС – інформування на 01.01.2019 отримали 46 833 особи.

Поліпшення якості обслуговування та системи надання послуг є основним пріоритетом у роботі управління обслуговування громадян.

Для його реалізації спеціалісти відділів (секторів) обслуговування громадян (сервісні центри) здійснювали щоденний прийом без розподілу за територіальним (дільничим) принципом, а також дистанційно за допомогою «гарячих» телефонних ліній. За телефоном «гарячої» лінії надані роз’яснення 60 609 громадянам, та в порівнянні з 2017 роком (2017 рік – 10 724) кількість громадян, які отримали послуги дистанційно, збільшилась на 49 885 осіб.

Протягом 2018 року надано 20 222 відповіді на письмові звернення громадян, з яких сервісними центрами надано відповіді на 10 324, що на на 4084 більше, ніж у 2017 році.

Тематика звернень розподіляється так:

1. Надання роз’яснення щодо підвищення розміру пенсій у зв’язку із провадженням пенсійної реформи (осучаснення пенсій) відповідно до Закону України від 03.10.2017 № 2148 – VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій”:

 • зменшення коефіцієнту стажу з 1,35 % до 1,0 %;
 • застосування показника середньої заробітної плати (доходу)в середньому на одну застраховану особу в Україні, з якої сплачено страхові внески (галузева);
 • з 01.04.2018 проведення в автоматичному режимі перерахунку пенсії;
 • скасування спеціальних пенсій;
 • перерахунок пенсії ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС;

2. Роз’яснення щодо проведення індивідуальних перерахунків;

3. Надання роз’яснень особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб щодо перерахунку пенсій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 № 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб».

З метою оцінки якості обслуговування осіб проводились опитування відвідувачів шляхом анкетування. Опитано 25 579 громадян. Серед опитаних, задоволені якістю обслуговування – 24 415 осіб (95,4 %); частково задоволені – 1 113 осіб (4,4 %); не задоволені – 51 особа (0,2 %).

Для автоматизованого моніторингу і контролю функціональних процесів, пов’язаних з прийомом та обслуговуванням осіб, які звертаються до відділів обслуговування громадян запроваджено аудіо – та відео- фіксацію процесів обслуговування. У 42 залах обслуговування існує 12 засобів відео-фіксації та 5 засобів аудіо-фіксації.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

Забезпечено організацію прийому громадян, які звертаються до Головного управління, різними засобами зв’язку: поштою, електронною поштою, за допомогою ВЕБ-порталу послуг Пенсійного фонду України, державної установи «Урядовий контактний центр». Зареєстровано 20583 звернення громадян, що на 4546 (на 28,3%) більше, ніж у 2017 році.

Найбільше звернень (на 10 тис. пенсіонерів) надійшло з Дніпровського району м. Кам’янське (20), Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро (27), Центаральному району м. Дніпра (24).

Найбільше звернень надійшло з питань перевірки правильності призначення та проведення перерахунків пенсій – 10170 (50% загальної кількості звернень), підвищення розміру пенсії – 1230 (6%), визначення права на пенсію – 1420 (7%) та роз’яснень пенсійного законодавства – 230 (1%) та інші питання 7533 (36%).

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови правління Пенсійного фонду України від 15 серпня 2011 року № 22-1 «Про організацію виконання норм закону України «Про доступ до публічної інформації» опрацьовано 282 інформаційні запити, що більше на 98 запитів, ніж за 2017 рік (184 запитів). На всі запити надані відповіді у визначені законодавством терміни.

РОБОТА З ПЕРСОНАЛОМ

На 01.01.2019 чисельність працівників Головного управління складає 1882 штатні одиниці, фактично працює 1662 особи, віддалених робочих місць – 1574. Вакантних посад по області – 220.

Укомплектованість кадрами складає 88,3%, що на 2,4 % більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.

Плинність кадрів по області складає 7,2%, що на 10,6% менше, ніж за минулий рік.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 року № 821 «Деякі питання функціонування органів Пенсійного фонду України» проведено реорганізацію 15 територіальних управлінь Фонду шляхом приєднання до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

Із загальної кількості працюючих в Головному управлінні:

 • 93,0% жінок (1545 осіб), із них: 247 керівників, 1200 спеціалістів, 98 службовців та робітників;
 • 7,0% чоловіків (117 осіб), із них: 12 керівників, 59 спеціалістів, 46 службовців та робітників.

З повною вищою освітою працює 1355 фахівців з державної служби, що становить 89,3% від загальної кількості державних службовців (1518 осіб).

Базову вищу освіту мають 129 фахівців, неповну вищу – 30, середню – 3, професійно-технічну – 1. З юридичною освітою працює – 102 особи, економічною – 880, технічною – 356, гуманітарною – 120. У Головному управлінні працює 56 магістрів державного управління.

Протягом 2018 року в Головне управління:

– призначено на посади 1590 осіб (за конкурсом – 1089 осіб; за переведенням441 особа, інше – 60 осіб);

– звільнено 120 осіб, у тому числі 93 державні службовці.

За власним бажанням та угодою сторін звільнилося 57 осіб, за ініціативою суб’єкта призначення 3, у зв’язку з досягненням граничного віку – 1, з інших причин 59.

З метою підготовки кваліфікованих фахівців підготовлено 3 направлення до вищих навчальних закладів за денною формою навчання до:

 • Національного університету «Одеська юридична академія»2 особи;
 • Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого 1 особа.

Проведена робота щодо навчання молоді, 17 студентам організовано проходження навчальної та виробничої практики.

За 2018 рік підвищили кваліфікацію 547 працівників серед них:

– професійними програмами – 7 осіб;

– програмами професійного навчання на базі навчально-методичного центру Пенсійного фонду України – 39 осіб;

– навчання в ДРІДУ НАДУ – 2 керівники головного управління;

– 492 працівників юридичного управління, управління застосування пенсійного законодавства, управління з питань виплати пенсій, фінансово-економічного управління, управління персоналу та адміністративного забезпечення, управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю, управління інформаційних систем та електронних реєстрів, управління обслуговування громадян пройшли навчання на семінарах відповідно до плану – графіку;

– 3 особи пройшли стажування в Головному територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області;

-3 державних службовці пройшли навчання з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, яке проводилося представниками Національного агентства з питань запобігання корупції;

– 1 особа он-лайн курс «Управління персоналом на державній службі».

Проведений І тур конкурсу «Кращий державний службовець», в якому взяли участь 9 державних службовців, серед них у номінаціях «Кращий керівник» – 2 особи, «Кращий спеціаліст» – 7 осіб.

Визнано переможцями І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у номінаціях: «Кращий керівник» – Григор’єву Оксану Вікторівну, заступника начальника відділу з питань виплати пенсій № 15 управління з питань виплати пенсій; «Кращий спеціаліст» Малиновську Олену Вячеславівну, головного спеціаліста відділу фінансового аудиту управління внутрішнього аудиту та фінансового контролю.

Зараховано участь в Конкурсі як підвищення кваліфікації 9 державним службовцям Головного управління, з відповідним записом в особовій картці.

У січні та лютому 2018 року службою персоналу були направлені листи з метою попередження про своєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, державними службовцями Головного управління та працівниками, які здійснюють функції представників влади або обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Служба персоналу Головного управління проводить роз’яснювальну роботу з особами, які звільняються, щодо подання декларацій. Кожній особі, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, яка планує звільнитися з посади, видавався бланк попередження про зобов’язання відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції» щодо подання декларацій перед звільненням та після звільнення з посади, а також про відповідальність за порушення вимог фінансового контролю, з яким працівник ознайомлюється під особистий підпис з датою ознайомлення.

Всі кандидати, які претендують на зайняття вакантних посад державної служби, подають електронні декларації на сайті НАЗК за минулий рік.

Протягом 2018 року на 53 особи направлено запити з необхідним пакетом документів (копії заяв, паспорту, ІПН, трудової книжки, Декларації), серед них
22 кандидати пройшли перевірку на посади державної служби, відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» для перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 зазначеного Закону, мають довідки щодо результатів вищезазначеної перевірки щодо 2 осіб – припинено перевірку у зв’язку зі звільненням, 4 державних службовці пройшли перевірку та отримали довідки щодо результатів перевірки за запитами 2017 року.

Відзначено 275 працівників Головного управління.

Постійно проводилася робота з кадрового діловодства: видавалися накази про призначення, переведення, звільнення, присвоєння спеціалістам та керівникам Головного управління чергових рангів, надання щорічних відпусток.

Проведено дослідження соціально-психологічного клімату в 42 трудових колективах. У дослідженні взяла участь 261 особа. За результатами дослідження мікроклімат у трудових колективах вважають гарним понад 90% опитаних працівників.

Керівникам структурних підрозділів рекомендовано у подальшому продовжити роботу щодо збереження позитивного морально-психологічного клімату в колективах, як запоруки зростання якості та ефективності праці.

Для покращення професійного рівня працівників служб персоналу на технічних навчаннях у структурних підрозділах вивчалися питання дотримання правил етичної поведінки державних службовців та вимог Закону України «Про запобігання корупції».

РОБОТА З ЕЛЕКТРОННИМИ РЕЄСТРАМИ

В області організована робота щодо аналізу та виявлення помилкових звітів страхувальників, стосовно яких не надійшло інформації до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі Державного реєстру).

За січень – листопад 2018 року страхувальниками подано 564,6 тис. звітів. Виявлено 23,7 тис. помилкових звітів страхувальників, що склало 4,2% від загальної кількості поданих звітів, виправлено помилки в 23,2 тис. звітах. (Діаграма 8.1). На 01.01.2019 залишилося в роботі 578 помилкових звітів, в яких міститься неактуальна інформація про 2,1 тис. осіб.

Здійснювався постійний контроль та вживалися заходи щодо забезпечення виправлення страхувальниками помилок, допущених у звітах. Протягом звітного періоду, до настання граничного терміну подання звітності, проводилася робота щодо своєчасного виправлення звітності страхувальниками та повноти надходження даних до Реєстру застрахованих осіб.

До Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області надіслано 11 листів про опрацювання звітності платників єдиного внеску з питання усунення (виправлення) помилкових звітів.

Щомісяця до органів Державної фіскальної служби направлявся перелік страхувальників, дані яких не надійшли до Реєстру застрахованих осіб. За результатами відпрацювання звітності направлені листи щодо помилкової звітності 1219 страхувальників, які надали неактуальну інформацію по майже
14,4 тис. застрахованих особах.

Зважаючи на те, що від повноти та якості інформації в Реєстрі застрахованих осіб залежить розрахунок страхового стажу та призначення пенсій, а також інших соціальних виплат, дане питання знаходилося на постійному контролі.

Для проведення перевірки пенсійних справ надано 423 довідки з Реєстру застрахованих осіб на запити управління застосування пенсійного забезпечення.

Відпрацьовано 114,3 тис. запитів на видачу інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру за формою ОК-5 від управління застосування пенсійного законодавства та видано 15,0 тис. довідок застрахованим особам, які особисто звернулися до Фонду області за формою довідок ОК-5, ОК-7.

З метою покращення якості та оперативності обслуговування громадян, впровадження технологій електронного урядування в соціальній сфері проводилася робота по залученню користувачів до роботи з інтернет-ресурсами Пенсійного фонду України. На веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України було зареєстровано 27,3 тис. користувачів, а з початку впровадження – понад 141,1 тис. осіб. Роз’яснювальна робота в даному напрямку продовжується і надалі.

За результатами опрацювання протоколів верифікації даних Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру та на виконання листа Пенсійного фонду України від 17.11.2017 №36492/04-21 проводилася звірка даних, що містяться в облікових картках застрахованих осіб. Встановлено розбіжності та некоректні дані про осіб у 180,5 тис. випадках.

Завершено опрацювання 53,1 тис. записів (29,4%), шляхом внесення коригувань в джерело, з якого надійшла помилкова інформація; взято в опрацювання та знаходиться в роботі 84,3 тис. записів (46,7%), а саме:

проводиться робота зі страхувальниками, від яких надійшла інформація, що підлягає перевірці – 54,4 тис. записів (30,1 %);

направлено запити до інших установ (Центр зайнятості, Фонд соціального страхування, Фіскальна служба України) – 26,0 тис. записів (14,4 %);

уточнюється інформація за даними оригіналу ідентифікаційного документу – 3,9 тис. записів (2,2%).

Інформація щодо 43,1 тис. записів або 23,9% ще не взято в роботу.

Здійснювався облік і контроль за внесенням інформації до Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за результатами перевірок страхувальників.

За 2018 рік за результатами документальних перевірок винесено 1795 приписів про усунення порушень щодо достовірності відомостей, поданих до Реєстру застрахованих осіб на 6249 застрахованих осіб. На 01.01.2019 внесені зміни/коригування помилкових відомостей на 5942 застраховані особи або 95,1%. Залишилось не виправленими 307 відомостей, по яких не настав термін виконання припису.

КОМУНІКАЦІЇ З ГРОМАДСКІСТЮ

Фахівці пенсійної служби в Дніпропетровській області постійно інформували громадян про діяльність Фонду, послуги, які надають в місцях обслуговування; роз’яснювали законодавчі питання, комунікували з населенням.

Забезпечено оперативне висвітлення питань діяльності Головного управління через медійні засоби інформації: інформаційну сторінку веб-порталу Пенсійного Фонду України, ТБ, радіо, газети, журнали.

Для різних категорій населення організовано 4768 інформаційних заходів. Використані різні засоби донесення інформації – як засоби міжособистісної комунікації (зустрічі в трудових колективах, за місцем проживання, консультації, прямі телефонні лінії в редакціях газет, «Дні відкритих дверей», «школи майбутнього пенсіонера», лекції для безробітних тощо), так і наочні – інформаційні стенди, брошури, листівки, флеш-моби. Розроблено дизайн та інформаційне наповнення рол-апів та банерів на тему легального працевлаштування.

Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області постійно вивчає громадську думку стосовно своєї діяльності через проведення опитувань громадськості, моніторинг оприлюднених у засобах масової інформації зауважень і пропозицій інститутів громадянського суспільства та окремих громадян, враховує зазначені зауваження і пропозиції в межах чинного законодавства, а також публічно реагує на них: ведеться рубрика «Питання – відповіді» у газетах «Днепр Вечерний», «Наше місто».

На виконання п. 10 Орієнтовного плану проведення Пенсійним фондом України консультацій з громадськістю у 2018 році, затвердженого наказом Пенсійного фонду України від 29.12.2017 № 264, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області протягом року проводилось анкетування.

Анкетування громадськості

Проведені: Анкетування населення щодо визначення рівня обслуговування населення у відділах та секторах обслуговування громадян (сервісних центрах) Дніпропетровської області (залучено до анкетування 11600 осіб).

На підставі аналізу результатів, можна засвідчити, що переважна більшість респондентів задоволені якістю послуг, що надають відділи та сектори обслуговування громадян (сервісні центри). Анкетування студентів Національного Гірничого університету та Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ щодо зарплат «у конвертах», добровільної участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та введенню накопичувальної пенсійної системи. Результати опитування свідчать про відповідальне ставлення молоді до свого майбутнього.

Організаційна робота

Підготовлені для проведення шість засідань колегії при начальнику Головного управління: 30.01.2018 – у м. Павлограді, за участю голови правління ПФУ; 06.02.2018, 20.04.2018, 19.07.2018, 30.10.2018, 18.12.2018 – у м. Дніпрі. Проведені наради 10.05.2018, 22.08.2018, 21.09.2018.

У засіданні правління 11.07.2018 взяла участь начальник відділу з питань організаційно-інформаційної роботи Пустова О. О. та доповідала на тему: «Про стан реалізації Стратегії розвитку комунікацій Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 02.02.2016 №1-2».

background Layer 1