Пропустити навігацію

Пенсійним фондом України затверджено бюджет Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2020 рік

Пенсійним фондом України затверджено бюджет Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2020 рік

Бюджет фонду, як головний фінансовий план розвитку пенсійної системи, визначає ресурсні можливості і основні напрямки їх використання у пенсійному забезпеченні громадян.

Бюджет Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2020 рік сформовано з урахування норм та положень чинного у сфері пенсійного забезпечення законодавства, Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від від 14.11.2019 № 294-ІХ, розмірів державних соціальних гарантій та стандартів на 2020 рік, збільшення тарифів на оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат (постанова Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 №987); прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 року № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2019 р. № 883), а також результатів аналізу виконання бюджету Фонду за 2019 рік.

 

Бюджет
Головного управління Пенсійного фонду України
в Дніпропетровській області
на 2020 рік
    (тис. гривень)
Залишок власних коштів на початок року 0,0
Доходи:  
власні доходи, усього * 3 262 813,2
у тому числі:  
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 1 181 810,4
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 362 614,6
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 8 168,2
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 6 679,5
  сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 1 703 540,5
Усього власних доходів з урахуванням залишку* 3 262 813,2
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: 11 808 096,7
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплата пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами 9 370 826,9
  покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 2 434 467,9
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 2 801,9
Усього доходів* 15 070 909,9
Видатки:  
за рахунок власних доходів, усього 33 293 520,7
у тому числі на:  
  пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 32 229 627,2
  виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 125 257,4
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 437 286,0
  виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” 5 559,9
  пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 6 679,5
  розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 2 495,9
  фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 400 749,6
  оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 85 865,2
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 9 373 628,8
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 2 801,9
  оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 19 613,8
У С Ь О Г О В И Д А Т К І В 42 667 149,5
Залишок власних коштів на кінець року 10 914,0
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-)   -27 607 153,6
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 27 607 153,6

 

Показники бюджету    
Головного управління Пенсійного фонду України    
в Дніпропетровській області на 2019 – 2020 роки    
                (тис. гривень)
  2019 рік (бюджет зі змінами) 2019 рік (звіт) Відхілення 2020 рік (бюджет) Відхілення
+, – % +, – %
Залишок власних коштів на початок року 5 953,2 7 284,7 1 331,5 122,4 0,0 -7 284,7 0,0
Доходи:              
власні доходи, усього   1 683 630,4 1 631 337,7 -52 292,7 96,9 3 262 813,2 1 631 475,5 200,0
у тому числі:              
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 1 268 031,2 1 247 308,7 -20 722,5 98,4 1 181 810,4 -65 498,3 94,7
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 400 744,4 365 803,2 -34 941,2 91,3 362 614,6 -3 188,6 99,1
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 8 458,8 11 566,7 3 107,9 136,7 8 168,2 -3 398,5 70,6
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 6 396,0 6 659,1 263,1 104,1 6 679,5 20,4 100,3
  сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”         1 703 540,5 454 735,9 136,4
Усього власних доходів з урахуванням залишку 1 689 583,6 1 638 622,4 -50 961,2 97,0 3 262 813,2 1 624 190,8 199,1
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, в тому числі: 14 333 920,9 14 333 920,9 0,0 100,0 11 808 096,7 -2 525 824,2 82,4
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплата пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами 9 249 805,6 9 041 582,1 -208 223,5 97,7 9 370 826,9 329 244,8 103,6
  покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 3 666 418,7 4 041 317,4 374 898,7 110,2 2 434 467,9 -1 606 849,5 60,2
  сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 1 415 479,8 1 248 804,6 -166 675,2 88,2      
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 2 216,8 2 216,8 0,0 100,0 2 801,9 585,1 126,4
кошти Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі 825 040,2 825 016,1 -24,1 100,0 0,0    
Усього доходів 16 848 544,7 16 797 559,4 -50 985,3 99,7 15 070 909,9 -1 726 649,5 89,7
                 
Видатки:              
за рахунок власних доходів, усього 30 610 881,4 30 606 522,8 -4 358,6 100,0 33 293 520,7 2 686 997,9 108,8
у тому числі на:              
  пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 29 561 393,8 29 592 593,6 31 199,8 100,1 32 229 627,2 2 637 033,6 108,9
  виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 187 962,8 158 074,7 -29 888,1 84,1 125 257,4 -32 817,3 79,2
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 391 518,9 391 238,4 -280,5 99,9 437 286,0 46 047,6 111,8
  виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” 5 167,3 5 321,9 154,6 103,0 5 559,9 238,0 104,5
  пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 6 396,0 6 680,7 284,7 104,5 6 679,5 -1,2 100,0
  розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 4 858,8 2 340,4 -2 518,4 48,2 2 495,9 155,5 106,6
  фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 393 571,0 393 554,7 -16,3 100,0 400 749,6 7 194,9 101,8
  оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 60 012,8 56 718,4 -3 294,4 94,5 85 865,2 29 146,8 151,4
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 9 245 358,3 9 043 798,9 -201 559,4 97,8 9 373 628,8 329 829,9 103,6
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 2 216,8 2 216,8 0,0 100,0 2 801,9 585,1 126,4
  оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 15 256,1 13 281,8 -1 974,3 87,1 19 613,8 6 332,0 147,7
кошти Державного бюджету України на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у готівковій формі 825 040,2 825 016,1 -24,1 100,0 0,0    
Усього видатків 40 681 279,9 40 475 337,8 -205 942,1 99,5 42 667 149,5 2 191 811,7 105,4
Залишок власних коштів на кінець року 23 823,3 7 267,4 -16 555,9 30,5 10 914,0 3 646,6 150,2
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 2 386 558,5 23 685 045,8 21 298 487,3 992,4 27 607 153,6 3 922 107,8 116,6
background Layer 1