Пропустити навігацію

Зміни, що вносяться до бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2020 рік

 

ЗМІНИ,
що вносяться до бюджету Головного управління Пенсійного фонду України
в Дніпропетровській області
на 2020 рік
(на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.07.2020 № 570)
      (тис. гривень)
  Показники бюджету ЗМІНИ
пост. КМУ від 24.01.2020 №22 пост. КМУ від 08.07.2020 №570
Залишок власних коштів на початок року 0,0 6 974,4 6 974,4
Доходи:      
власні доходи, усього * 3 262 813,2 2 967 670,6 -295 142,6
у тому числі:      
  за рахунок коштів Державного бюджету України сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 1 703 540,5 1 408 397,9 -295 142,6
Усього власних доходів з урахуванням залишку* 3 262 813,2 2 974 645,0 -288 168,2
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: 11 808 096,7 14 635 274,4 2 827 177,7
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплата пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами 9 370 826,9 10 176 814,3 805 987,4
  покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 2 434 467,9 3 672 471,6 1 238 003,7
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 2 801,9 2 845,9 44,0
  виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням витрат, пов’язаних з її виплатою та доставкою 0,0 783 142,6 783 142,6
Усього доходів* 15 070 909,9 17 609 919,4 2 539 009,5
Видатки:      
за рахунок власних доходів, усього 33 293 520,7 34 338 871,7 1 045 351,0
у тому числі на:      
  пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 32 229 627,2 33 280 081,7 1 050 454,5
  фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 400 749,6 395 646,1 -5 103,5
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 9 373 628,8 10 962 802,8 1 589 174,0
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 2 801,9 2 845,9 44,0
  оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 19 613,8 22 549,5 2 935,7
  виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 0,0 780 206,9 780 206,9
У С Ь О Г О В И Д А Т К І В 42 667 149,5 45 301 674,5 2 634 525,0
Залишок власних коштів на кінець року 10 914,0 9 634,8 -1 279,2
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) -27 607 153,6 -27 701 389,9 -94 236,3
Кошти по перерозподілу для забезпечення видатків на пенсійні виплати 27 607 153,6 27 701 389,9 94 236,3
* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
background Layer 1