Пропустити навігацію

Звіт про виконання плану роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за I півріччя 2020 року

ЗВІТ про виконання
ПЛАНУ роботи Головного управління Пенсійного фонду України

в Дніпропетровській області за І півріччя 2020 року

Кроки

Обґрунтування

Відповідальні

за виконання

Строк

Індикатор виконання

Очікувані результати

ПРІОРИТЕТ I

Якісний сервіс

1. Впровадження системи обліку трудових відносин в електронній формі

ведення обліку трудових відносин в електронній формі,

надання за згодою суб`єкта персональних даних доступу до інформації щодо трудових відносин

Щирба О. М.,

Рябенька Л. В.

постійно, після набрання чинності

постанови Кабінету Міністрів

України “Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі

ведення на базі Реєстру застрахованих осіб обліку трудових відносин в електронній формі:

– оцифровано 100 % відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів;

– надіслано 100 % повідомлень про виявлені розбіжності або відсутність записів

оцифровування відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів;

повідомлення через електронний кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал Фонду) про виявлені випадки відсутності або розбіжностей у записах у трудовій книжці

Виконання:

Опрацювання в Реєстрі застрахованих осіб трудових відносин в електронній формі проводилося після надання програмного забезпечення Пенсійним фондом України з травня 2020 року. Для опрацювання відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб надійшло на вебпортал 3894 звернення, що містять скан-копії трудових книжок. Відпрацьовано 3869 (95,6 % від загальної кількості), серед яких у статусі “Виконано” – 2569 трудових книжок.

2. Здійснення підтвердження інформації, необхідної для призначення і виплати пенсії, за даними державних реєстрів, баз даних органів державної влади, без необхідності подання паперових документів

Указ Президента України від 04.09.2019 № 647/2019

Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг”

Неклеса Л. А.

після запровадження програмного забезпечення для обміну даними з державними реєстрами, базами даних органів державної влади

використання інформації для призначення та виплати пенсій з державних реєстрів, баз даних

відсутність у особи необхідності подавати для призначення і виплати пенсій паперові документи, якщо відповідна інформація наявна в державних реєстрах або базах даних

Виконання:

Використання інформації для призначення та виплати пенсій з державних реєстрів, баз даних – після запровадження програмного забезпечення для обміну даними з державними реєстрами, базами даних органів державної влади.

3. Впровадження програмного забезпечення та механізму автоматичного призначення пенсії за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного віку (за подією

набуття права)

Указ Президента України від 08.11.2019 № 837/2019

Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”

Щирба О. М.,

Рябенька Л. В.

після набрання чинності постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України”

впроваджено програмне забезпечення автоматичного призначення пенсії за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного віку

забезпечено автоматичне призначення пенсій за віком за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного віку (за подією набуття права)

Виконання:

Програмне забезпечення для автоматичного призначення пенсії за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного віку знаходиться в стадії тестової експлуатації в управлінні застосування пенсійного законодавства. Всі пропозиції та зауваження обговорюються і викладаються на техпідтримку для подальшого опрацювання.

4. Оцифровування паперових пенсійних справ

Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 672-р

Корнійчук Н. І.,

Багуж В. В.

протягом року

створено не менше
129,2 тис. електронних пенсійних справ

забезпечено доступ громадян до їх пенсійних справ в онлайн режимі, обробка інформації Головним управлінням та документів в електронному вигляді

Виконання:

На виконання оцифрування паперових пенсійних справ відділами ретроконверсії № 1 і № 2 управління застосування пенсійного законодавства відпрацьовано:

I етап ретроконверсії (сканування паперових документів пенсійних справ) – 43789;

II етап ретроконверсії (кадрування відсканованих документів) – 43470;

III етап ретроконверсії (внесення атрибутів сканованих образів документів) – 43286.

З метою своєчасного виконання покладених завдань, активізовано роботу щодо виконання технологічних операцій, які пов’язані з оцифруванням паперових пенсійних справ. Питання знаходиться на постійному контролі.

Результати оцифрування паперових пенсійних справ, які щоденно аналізуються та узагальнюються, відображені в оглядовому листі від 06.07.2020 № 6461/03-16, який направлено до структурних підрозділів управління застосування пенсійного законодавства.

5. Проведення оцінки впровадження стандартів обслуговування громадян в Головному управлінні та рівня задоволеності громадян якістю наданих послуг

постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” (зі змінами)

Неклеса Л. А.,

Патретний В. Г.

протягом року,

контроль щокварталу

оцінено 100 % сервісних центрів щодо їх відповідності стандартам обслуговування;

не менше 80 % громадян, які звернулись до Головного управління та взяли участь в анкетуванні, надали позитивну оцінку якості обслуговування

перевірено стан впровадження стандартів обслуговування громадян, якість обслуговування осіб, які звертаються до Головного управління, на відповідність стандартам обслуговування, встановлено та усунуто недоліки в системі обслуговування

Виконання:

Здійснено моніторинг оцінки якості обслуговування громадян шляхом анкетування. За результатами моніторингу встановлено, що 97,3 % (102798 осіб) опитаних громадян задоволені якістю обслуговування.

З метою підвищення рівня комунікації з громадянами, забезпечення максимальної прозорості діяльності, запроваджено систему «Зворотній зв’язок». Здійснено 93 відповідних дзвінки до громадян, які зверталися дистанційно до сервісних центрів. За результатами спілкування 93,5 % задоволені якістю обслуговування.

Проведено:

– 11 перевірок за процедурою «Таємний покупець». За результатами перевірок встановлено, що спеціалісти сервісних центрів переважно дотримуються Схеми дій спеціаліста сервісного центру згідно з Додатком 1 Постанови правління Пенсійного фонду України від 13 липня
2015 року № 13-1 «
Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України».

– моніторинг дистанційного обслуговування громадян за допомогою «гарячої» телефонної лінії, здійснені 287 дзвінків ( контрольні дзвінки на 44 основних номери та 43 додаткових номери, які були запроваджені у квітні 2020 року (на період дії карантину)) За результатами моніторингу встановлено, що більшість спеціалістів сервісних центрів при наданні таких послуг дотримуються встановлених вимог та надають кваліфіковані роз’яснення та консультації.

6. Залучення громадян до системи інформу-вання засобами електронної пошти, смс-повідомлень, “Електронного кабінету громадянина”

скорочення часу на відвідування громадянами органів Пенсійного фонду України; постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”

(зі змінами)

Неклеса Л. А.

листопад

збільшення кількості громадян, яких поінформовано засобами електронної пошти,
смс-повідомлень, “Електронного кабінету громадянина”

підвищення рівня поінформованості громадян з питань пенсійного забезпечення

Виконання:

З метою залучення громадян до використання особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою якого існує можливість подати документи на призначення та перерахунок пенсій за принципом «одне відвідування», скористатись запровадженими сервісами: електронна трудова книжка та пенсійний калькулятор, отримати інформацію про страховий стаж, заробітну плату тощо, зареєстровано 36 602 особи. У порівнянні з І півріччям 2019 року кількість зареєстрованих осіб збільшилась на
17 929 або у 2 рази.

Залучено громадян до СМС-інформування – 19 490, а це на 987 осіб більше в порівнянні з І-им півріччям 2019 року (18503).

7. Забезпечення відповідності приміщень стандартам обслуговування громадян та архітектурної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду Україниˮ

(зі змінами)

Дуксова Л. В.,

Неклеса Л. А.,

Кравчута О. О.

протягом року

100% власних приміщень, в яких здійснюється обслуговування громадян, відповідають стандартам обслуговування, обладнані елементами архітектурної доступності або

здійснено їх розумне пристосування з урахуванням фінансування та технічних можливостей

власні приміщення облаштовані відповідно до стандартів обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України

Виконання:

Проведена робота щодо поновлення контрастних смуг у місцях перепаду рівнів горизонтальних ділянок: всередині приміщень та ззовні адміністративних будівель, а також на паркувальних місцях прилеглих територій для осіб з інвалідністю. Роздруковані інформаційні матеріали для слабозорих осіб: 47 інформаційних журналів та 21 інформаційний стенд. На територіях, прилеглих до адміністративних будівель, в яких розміщені відділи обслуговування громадян, створені 49 паркувальних місць для осіб з інвалідністю. У 43 приміщеннях, в яких розташовані сервісні центри, наявні таблички, дубльовані рельєфно – крапковим шрифтом Брайля.

8. Забезпечення підготовки адміністративних приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

безперебійне функціонування органів Пенсійного фонду України

Дуксова Л. В.,

Кравчута О. О.

до 15 жовтня

100% готовність адміністративних приміщень Головного управління до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

адміністративні приміщення Головного управління готові до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

Виконання:

Термін виконання не настав

ПРІОРИТЕТ ІІ

Ефективне адміністрування

1. Забезпечення призначення пенсій та проведення їх перерахунків у зв’язку із змінами в законодавстві та за заявами у строки, визначені законодавством

законодавство про пенсійне забезпечення

Корнійчук Н. І.,

Багуж В. В.

постійно

призначення (перерахунки) пенсій з дотриманням термінів

своєчасно проведені призначення та перерахунки пенсій

Виконання:

Призначено 17 тис. пенсійних справ, серед яких 595 – пенсіі особам силових структур проведено 48,2 тис. перерахунків пенсій, серед яких 11,1 тис. пенсії особам силових структур. Забезпечено проведення:

-автоматизованого перерахунку пенсій у зв’язку з уточненням показників середньої заробітної плати у галузях економіки України за три календарних роки (2017, 2018, 2019) – що передують року звернення за призначенням пенсії;

– перерахунку пенсій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2005 року №713 «Про внесення змін до п.7 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно – випробного складу цивільної авіації по 379 особових рахунках;

– перерахунку пенсій особам, які досягли 65-річного віку, пенсії перераховано по 1,3 тис. особових рахунків;

– перерахунку пенсій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2020 року № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році», відповідно до якої проведено індексацію пенсій шляхом встановлення підвищення пенсії відповідно до другої частини ст.42 Закону України від 09 липня 2003 року № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами), із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,1;

– з травня поточного року особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України від 09 липня 2003 року № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами), з урахуванням страхового стажу у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років, надано доплату до 2100 грн, якщо їхня пенсійна виплата не досягає цього розміру;

– перерахунку пенсій з 01.07.2020 у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( з 1638 грн до
1712 грн), пенсії перераховано по 740 тис. особових рахунках.

Результати проведеного моніторингу та аналізу відпрацювання пенсійних справ нового призначення та перерахунків пенсій відповідно до норм законодавства, відображені в оглядовому листі від 10.07.2020 № 6939/03-16, який направлено до структурних підрозділів управління застосування пенсійного законодавства.

2. Перегляд актів Головного управління з метою уніфікації процесів, спрямова-них на забезпечення виконання основних завдань, забезпечення їх відповідності чинному законодавству

необхідність підтримання розпорядчих актів Головного управління в актуальному стані

Дуксова Л. В.,

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Неклеса Л. А.,

керівники структурних підрозділів

Головного управління

за окремим графіком

затвердження висновку за результатами перегляду актів Головного управління та нового графіку перегляду актів

внесені зміни до актів Головного управління, виключені норми, що суперечать законам України, указам Президента України, постановам Верховної

Ради України, актам

Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам

Виконання:

Працювала комісія щодо перегляду розпорядчих актів. Начальником юридичного управління перевірялися накази по особовому складу, з основної діяльності та з господарської діяльності. У розпорядчих актах відсутні норми, що суперечать Конституції України та законам України, указам Президента України та постановам Верховної Ради України, актам Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам.

3. Наповнення першої черги підсистеми “Правова робота” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІКІС) інформацією

необхідність моніторингу стану розгляду судами справ за участю Головного управління, організації виконання рішень суду

Дуксова Л. В.,

Бутенко Н. Г.

протягом року

забезпечено внесення необхідної інформації до підсистеми

контроль за станом представництва інтересів Головного управління в судах, додержанням процесуальних строків

Виконання:

Проводилося наповнення першої черги підсистеми “Правова робота” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. Вживалися заходи щодо організації роботи працівників юридичної служби в умовах карантину: працівники працюють дистанційно, знаходяться у відпустках. До підсистеми “Правова робота” введено 2667 судових справ, що становить 76 % від справ, які враховуються під час формування звітності та 4843 виконавчих документів, що становить 85 % від виконавчих проваджень за якими боржником або стягувачем є Головне управління.

4. Наповнення підсистеми “Реєстр судових рішень” ІКІС (друга черга) інформацією про рішення суду, що підлягають виконанню та набрали законної сили

формування реєстру судових рішень

Дуксова Л. В.,

Корнійчук Н. І.,

Красицька В. Д.,

Бутенко Н. Г.

протягом року

забезпечено внесення необхідної інформації до підсистеми, у тому числі

до 1 січня 2020 року

Здійснюється автоматизований облік рішень суду, що підлягають виконанню та набрали законної сили

Виконання:

На виконання листа Пенсійного фонду України від 19.12.2019 № 2800-050102-9/38554 організовано роботу з інформаційного наповнення другої черги “Реєстру судових рішень”. Внесено 429 карток рішень суду (друга черга).

Вносилася інформація про рішення суду у справах, що набрали законної сили, у тому числі до 01 січня 2020 року та підлягають виконанню органами Пенсійного фонду України.

Забезпечено використання автоматичного обліку інформації про стан виконання ухвалених судових рішень (Реєстр судових рішень).

5. Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства про доступ до інформаційних ресурсів ІТС

Закон України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”,

Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 №10-1

Щирба О. М.,

Рябенька Л. В.

протягом року

проведено раптові контрольні заходи щодо здійснення ідентифікованого доступу до інформаційних ресурсів

забезпечено захист інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України

Виконання:

Проведено аналіз облікових записів користувачів, що мають доступ до підсистеми «Звернення», на відповідність ролей посадовим повноваженням. За результатами аналізу проведено роботу з блокування невідповідних ролей. Розгорнуто КСЗІ центрів ретроконверсії автоматизованої системи оцифрування архівів пенсійних справ та зберігання електронних документів.

6. Здійснення контролю за додержанням вимог положення про Реєстр застрахованих осіб при об’єднанні карток застрахованих осіб

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”,

п. 7 розділу IV Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язко-вого державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 №10-1

Щирба О. М.,

Рябенька Л. В.

протягом року

проведено контрольні заходи

забезпечено коректний облік відомостей про застрахованих осіб

Виконання:

Проаналізовано інформацію, яка міститься в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, та наявні документи по застрахованих особах. На підставі наявної інформації винесені рішення про об’єднання.

Підготовлено 9 наказів Головного управління щодо об’єднання карток. У результаті об’єднано 5095 карток застрахованих осіб.

7. Підвищення рівня професійної компе-тентності державних службовців Головного управління відповідно до визначених потреб за професійними про-грамами підвищення кваліфікації, програма-ми тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів та навчань працівників внутрішніми тренерами

здобуття професійних знань для якісного виконання посадових обов’язків

Дуксова Л. В.,

Кузенко С. В.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

протягом року

забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців (не менше 100 % визначеної потреби)

за результатами навчань працівників Головного управління внутрішніми тренерами професійні знання отримано не менше 40 % працівників

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Виконання:

Професійне навчання пройшли 1269 державних службовців (81,3% від визначеної в індивідуальних програмах потреби), серед них:

– 7 осіб здобули ступінь магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”;

– 5 осіб підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою;

– 1257 осіб пройшли професійне навчання шляхом самоосвіти на онлайн-ресурсах.

На базі Головного управління, згідно з затвердженим планом-графіком проведено, 2 семінари та 1 онлайн-семінар. У ІІ кварталі 2020 року проведення семінарів призупинено у зв’язку з введенням карантина.

Фахівці Головного управління взяли участь у 23 професійних тренінгах, проведених Пенсійним фондом України. Організовано проведення внутрішніми тренерами навчання для державних службовців структурних підрозділів. Видано 19 наказів, визначено 16 внутрішніх тренерів. Внутрішніми навчаннями охоплено 1313 державних службовців, що складає 84%.

8. Забезпечення висвітлення питань діяльності Головного управління в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці вебпорталу Фонду, у соціальних мережах

Закон України

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”,

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Дуксова Л. В.,

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Неклеса Л. А.,

Пустова О. О.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

протягом року

відсутні порушення вимог нормативно-правових та розпорядчих актів щодо строків оприлюднення інформації

поінформованість громадян про діяльність Пенсійного фонду України

Виконання:

Оперативно оприлюднені 297 статей на шпальтах друкованих видань області, 448 матеріалів – на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України, на вебресурсах області – 228. На сторінці Головного управління у соціальній мережі Facebook розміщені 129 матеріалів.

9. Забезпечення участі регіональних ЗМІ в прес-турах Пенсійного фонду України щодо запровадження нових сервісів вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України

Поінформованість громадян

Дуксова Л. В.,

Пустова О. О.

червень

участь регіональних

ЗМІ в проведенні прес-турів

поінформованість громадян про отримання послуг через електронні сервіси Пенсійного фонду України

Виконання:

Пенсійним фондом України заходи перенесені у зв’яку з карантином.

10. Забезпечення дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів)

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Дуксова Л. В.,

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Неклеса Л. А.,

Кравчута О. О.,

керівники струк-турних підрозділів Головного управління

протягом року

відсутні порушення строків та порядку розгляду запитів на інформацію

забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації

Виконання:

Під час розгляду запитів на інформацію порушення строків не встановлено. Права громадян на доступ до публічної інформації забезпечено. Всього розглянуто 61 запит.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надійшло 142 запити на публічну інформацію, з яких: 81 запит стосувався соціальних питань, 61 – на інші види інформації. Відповіді на запити були надані у встановлений Законом термін.

ПРІОРИТЕТ ІІІ

Прозоре та відповідальне здійснення виплат

1. Забезпечення своєчасного фінансування пенсійних виплат

(з урахуванням проведених перерахунків, індексації)

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,

Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ,

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиˮ

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

щомісячно з 1 по 25 число

відсутні порушення строків виплати пенсій

своєчасна виплата пенсії

Виконання:

Забезпечено своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат у межах виплатного періоду.

2. Забезпечення своєчасної виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в області

міжнародні договори з питань пенсійного забезпечення

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Любавіна О. О.,

Багуж В. В.

протягом року

відсутні порушення строків виплати пенсій

своєчасно виплачені пенсії пенсіонерам іноземних держав, які проживають в області

Виконання:

На виконання міжнародних зобов’язань України щодо своєчасного переказу пенсій громадянам України, які проживають за кордоном, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, підготовлено та направлено до Пенсійного фонду України
129 формулярів на виплату частки пенсії.

Забезпечено своєчасне фінансування пенсійних виплат пенсіонерам іноземних держав (Росія, Латвія, Литва, Естонія за І та ІІ квартали
2020 року, Литва та Болгарія – за І квартал 2020 року), які постійно проживають на території області.

3. Підготовка та формування бюджету, кошторису та плану асигнувань Головного управління

Бюджетний кодекс України, постанова правління Пенсійного фонду України від
31.08.2009 № 21-2
“Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України”

(із змінами)

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

в місячний термін після затвердження Кабінетом Міністрів України бюджету Пенсійного фонду України

затверджено бюджет, кошторис та план асигнувань Головного управління

своєчасно сформований та затверджений бюджет Головного управління, кошториси та плани асигнувань на плановий рік

Виконання:

Відповідно до наказу Головного управління від 21.02.2020 № 44 «Про розгляд та схвалення проєкту бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2020 рік» у термін до 21 лютого 2020 року проведено розрахунки бюджету, кошторису та плану асигнувань Головного управління на 2020 рік та подано на затвердження до Пенсійного фонду України. Бюджет Головного управління на 2020 рік затверджено Головою правління Пенсійного фонду України 21 лютого 2020 року. Загальний обсяг доходної частини бюджету на
2020 рік визначено в сумі 15 млрд 70 млн 909,9 тис. грн, загальна сума видатків – 42 млрд 667 млн 149,5 тис. грн, кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 27 млрд 607 млн 153,6 тис. грн.

4. Виконання планових показників
з надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України

Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України

(із змінами), затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 31.08.2009 № 21-2

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

протягом року

100% виконання плану

надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, в повному обсязі запланованих показників

Виконання:

Планові показники з надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, виконано на 115,4%. При плані 702,2 млн грн отримано 810,2 млн грн, що на 108,0 млн грн більше запланованих. Перевиконання планових показників відбулося за рахунок сплати заборгованості з відшкодування пенсій призначених на пільгових умовах підприємствами-боржниками. Наприклад: ПрАТ ДТЕК Павлоградвугілля погашено заборгованість за листопад-грудень 2019 року та січень-лютий 2020 року в сумі 82,4 млн грн.

5. Забезпечення стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, іншої заборгованості, що підлягає стягненню

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Дуксова Л. В.,

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Бутенко Н. Г.,

Любавіна О. О.,

Красицька В. Д.

протягом року

зменшення заборгованості

наповнення бюджету Пенсійного фонду України

Виконання:

Матеріали на всю суму економічно-активного боргу передані до юридичного управління для відпрацювання заборгованості у судовому порядку. У рахунок погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду надійшло 206,0 млн грн, у тому числі у рахунок погашення заборгованості минулих періодів – 63,8 млн грн.

У судовому порядку Головним управлінням відпрацьовано борг 449,8 млн грн (у тому числі 243,91 млн грн з початку року). Ухвалено рішень на користь Фонду на 659,5 тис грн. Надходження від позовної роботи склали 137,9 млн грн, що у порівнянні з І півріччям 2019 року на
98,6 млн грн більше.

Усі встановлені переплати пенсій взято на облік та вжиті всі заходи щодо стягнення виявлених переплат. Виявлено та взято на облік
1601 переплату
пенсій на суму 5061,66 тис. грн, серед них, за даними СПОВ, виявлено 756 переплат пенсій на 898,51 тис. грн, що склало 18 % від загальної суми виявлених переплат пенсій.

Проведено роботу щодо відшкодування переплачених сум пенсій. Прийнято рішень про утримання надміру виплачених пенсій на
2872,31 тис. грн, що складає 57 % від загальної суми виявлених переплат. Для відшкодування переплат пенсій, які виникли з вини підприємств, Управлінням надіслано матеріали до правоохоронних органів щодо притягнення винних осіб до відповідальності. Одночасно до правоохоронних органів надіслано матеріали на одержувачів пенсій, по яких сума переплат невідшкодована стовідсотково, але виплата яким припинена з будь – яких причин (зняття групи інвалідності, незаконне призначення пенсії та ін.), а також для розшуку осіб, які незаконно зняли кошти після смерті пенсіонера та притягнення їх до відповідальності.

6. Моніторинг відомостей Реєстру застрахованих осіб щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законо-давства про працю, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 29.05.2017 № 11-1

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

щокварталу

інформування органів Державної служби України з питань праці та Державної податкової служби України про виявлені ознаки порушення законодавства про працю

збільшення чисельності застрахованих осіб та надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Виконання:

За даними Реєстру застрахованих осіб загальна кількість застрахованих осіб у травні 2020 року становить 873,0 тис осіб, з них найманих працівників 658,1 тис. осіб, серед яких 81,4 тис. застрахованих осіб (22,3%) нараховано заробітну плату менше мінімальної (4 723,0 грн).
У порівнянні з січнем 2020 року кількість застрахованих осіб зменшилася на 10,9 тис. (у січні – 883,9 тис. осіб). Кількість найманих працівників із зарплатою менше 4 723,0 грн збільшилася на 62,5 тис. осіб порівняно з січнем 2020 року (з 84,2 тис. осіб до 146,7 тис. осіб).

За результатами аналітично–моніторингових досліджень органам Державної податкової служби України надано інформацію щодо
10,2 тис. страхувальників (по 33,2 тис. застрахованих особах), які мають можливі порушення законодавства про працю. Органами Державної податкової служби України проведено 6 перевірок, донараховано єдиного внеску по застрахованих особах на 43,8 млн грн.

Органам Держпраці направлена інформація щодо 16,9 тис. страхувальників (по 199,8 тис. застрахованих особах), які мають ознаки можливих порушень законодавства про працю, для вжиття відповідних заходів реагування. Органами Держпраці проведено 25 перевірок. Виявлено законодавчі порушення у 18 страхувальників (72 %) по 381 особі. Винесено постанов суду щодо застосування адмінштрафів на
2,2 тис. грн. Винесено постанов щодо накладання штрафних санкцій на 5,9 млн грн.

7. Здійснення автоматизованої перевірки даних, які використовуються при призначенні пенсій, з даними, що обробляються в Реєстрі застрахованих осіб

необхідність контролю достовірності інформації для призначення пенсій

Корнійчук Н. І.,

Багуж В. В.

вересень

періодично (не рідше ніж раз на місяць) верифіковано дані

виявлення потенційно-ризикових пенсійних справ з можливою наявністю некоректних даних

Виконання:

На виконання необхідності контролю достовірності інформації для призначення пенсій забезпечено верифікацію по 17 тис. пенсійних справах.

8. Здійснення моніторингу та узагальнення результатів судової практики у справах за участі органів Пенсійного фонду України

необхідність урахування правових висновків судів при застосуванні пенсійного законодавства, обґрунтуванні правової позиції в суді

Дуксова Л. В.,

Бутенко Н. Г.

протягом року

відсутність застосованих заходів процесуального примусу за зловживання процесуальними правами,

підготовлено не менше двох оглядів судової практики на рік

підвищено якість представлення інтересів органів Пенсійного фонду України в судах

Виконання:

До відділів юридичного управління для врахування та використання в роботі надсилалися огляди судової практики щодо справ за участю органів Пенсійного фонду.

9. Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні

Закон України

Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування”

Щирба О. М.,

Стеблянко В. Є.

за окремими графіками

перевірено всі організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та установи, у яких особи перебувають на повному державному утриманні

запобігання порушень щодо використання пенсійних коштів та вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі їх виявлення

Виконання:

В області налічується 28 відділень (філій) установ банків, які підлягають перевірці протягом року. Перевірені 25 банківських установ або 89,3 % від загальної кількості банківських установ, що підлягають перевірці протягом року та 100 %, які підлягають перевірці протягом півріччя. За результатами проведених перевірок складені 52 акти, встановлені по 32 особах фінансові порушення на 242,7 тис. грн, застосовано
1 фінансову санкцію на 136,9 тис. грн. Фінансування та доставка пенсій здійснювалася через 582 поштових відділеннях зв’язку, які підпорядковані головній структурі (дирекції) та 3 Центрах поштового зв’язку (поштампам). Складені 10 актів перевірок, перевірені 148 об’єктів поштового зв’язку (відділень), або 25,4% від загальної кількості об’єктів поштового зв’язку (відділень), які підлягають перевірці протягом року та 50,9 %, які підлягають перевірці протягом півріччя. По 13 особах встановлені порушення, а саме: 11 порушень термінів повернення невиплачених поштових переказів після закінчення термінів їх зберігання на 6,3 тис. грн, 2 порушення на 6,5 тис. грн (відшкодовано в повному обсязі). Нарахована пеня на 5,9 тис. грн, яка сплачена 100%. Перевірка Дніпропетровської дирекції АТ “Укрпошта” перенесена за ініциативою об’єкту контролю у зв’язку із дією карантинних заходів. Перевірені 36 установ (закладів), в яких особи перебувають на повному державному утриманні, або 40,4% від загальної кількості (89), які підлягають перевірці протягом року та 81,8%, які підлягають перевірці протягом півріччя. Складені 42 акти перевірок установ (закладів). Встановлено 41 порушення на 44,0 тис. грн, повернуто до бюджету Пенсійного фонду
44,0 тис. грн або 100 %.

10. Проведення перевірок суб’єктів системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування відповідно до річного плану перевірок суб’єктів господарювання

Закон України

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Щирба О. М.,

Стеблянко В. Є.

відповідно до строків річного плану перевірок суб’єктів господарювання

складено акти за результатами проведення планових перевірок та внесені відомості про результати перевірок до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

забезпечено контроль за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства

Виконання:

Згідно з річним планом підлягають державному нагляду (контролю) 31 суб’єкт господарювання. Проведені перевірки по 11 суб’єктах господарювання, за результатами яких складені акти, видані та виконані 11 приписів щодо усунення порушень. Не проведено 20 перевірок, у тому числі 2 перевірки призупинено у зв’язку з набранням чинності Закону України від 17.03.2020 № 530-IX “Про внесення змін до законодавства актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19)”. Відомості про суб’єктів господарювання щодо планових контрольних заходів внесені до Інтегрованої автоматизованої системи

11. Складання річного плану перевірок суб’єктів господарювання на наступний плановий період

Закон України

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Щирба О. М.,

Стеблянко В. Є.

до

15 жовтня

забезпечено внесення інформації про суб’єктів господарювання до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду

суб’єкти господарювання включено до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Пенсійного фонду України

Виконання:

Строк виконання не настав

12. Здійснення внутрішнього аудиту відповідно до зведеного операційного плану проведення внутрішніх аудитів Пенсійного фонду України на 2020 рік та проведення інших контрольних заходів за напрямками діяльності

необхідність попередження та усунення недоліків в організації роботи Головного управління

Штогун Ю. Л.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

згідно з окремими планами

проведено контрольні заходи

удосконалення системи управління коштами, попередження недоліків та неефективного їх використання,

надання практичної допомоги

Виконання:

Проведені аудити на тему:

 • «Правильність призначення та проведення перерахунків пенсій відповідно до Закону України «Про державну службу», за результатами якого виявлено 21 нефінансове порушення та 61 порушення на загальну суму 373,5 тис. грн, з яких 35 призвели до переплати пенсій у сумі
  229,0 тис. грн. Надані рекомендації щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками. Під час проведення аудиту структурним підрозділам Головного управління надавалась практична допомога щодо правильності обчислення пенсій державним службовцям
  ;

 • «Дотримання законодавчих і нормативно-правових актів при використанні коштів на утримання службових приміщень та експлуатаційних послуг, проведення ремонтних робіт», за результатами якого виявлені недоліки в організації внутрішнього контролю, що призвело до 11 переплат вартості комунальних послуг на 3,5 тис. грн і 4 нефінансові порушення через невиконання завдань напрямку договірної роботи та недоліки під час укладання договорів з вивезення твердих побутових відходів. З метою запобігання виникненню помилок та порушень надано рекомендації щодо вдосконалення системи управління та внутрішнього контролю.

Інші контрольні заходи не проводились

13. Забезпечення моніторингу результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів, здійснених в Головному управлінні, та стану впровадження рекомендацій

здійснення оцінки стану реалізації результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів структурними підрозділами Головного управління

Штогун Ю. Л.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

узагальнено і підготовлено висновки щодо стану реалізації внутрішніх аудитів і інших контрольних заходів

забезпечено 100 % впровадження аудиторських рекомендацій та виправлення і усунення порушень, виявлених контрольними заходами

Виконання:

Здійснений моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів на теми:

 • «Оцінка стану роботи щодо здійснення державних закупівель комп’ютерної техніки, стану обліку такої техніки та її збереження» – доповідна записка від 12.02.2020 №10/09-16

 • «Оцінка організації роботи щодо забезпечення надходження коштів» – доповідна записка від 17.03.2020 №22/09-16.

 • «Оцінка стану дотримання законодавчих та нормативно-правових актів при наданні додаткових оплачуваних відпусток державним службовцям, встановленні та обчисленні надбавок за вислугу років» – доповідна записка від 24.04.2020 № 45/09-16 щодо усунення порушень та недоліків;

 • «Оцінка стану роботи щодо правильності припинення та поновлення виплати пенсії відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів» – доповідна записка від 25.05.2020 №65/09-16;

 • «Оцінка якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду» – доповідна записка від 21.05.2020 № 63/09-16.

За результатами проведеного моніторингу підтверджено 100% впровадження аудиторських рекомендацій та вжиття заходів, направлених на виправлення та усунення порушень.

14. Реалізація завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на

2019 – 2020 роки

Закон України “Про запобігання корупціїˮ

Дуксова Л. В.,

Патретний В. Г.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

протягом року,

контроль щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

100 % виконання заходів та завдань визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на

2019 – 2020 роки

вдосконалення системи запобігання і протидії корупції в Головному управлінні, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Пенсійного фонду України

Виконання:

Проведено 6 семінарів, на яких у тому числі розглядались питання антикорупційного законодавства, 6 державних службовців Головного управління взяли участь у семінар-нарадах у м.Києві.

На платформі масових відкритих онлайн-курсів успішно пройшли курси антикорупційного спрямування 655 посадовців.

Проведено 1 тренінг з питань антикорупційного законодавства за результатами яких 48 посадовців успішно пройшли тестування.

Під власний підпис попереджений 31 працівник, які припиняли діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, щодо дотримання вимог законів «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Здійснено моніторинг рішень щодо пенсійного забезпечення 6 працівників Головного управління. У результаті проведених перевірок пенсійних справ конфліктів інтересів не виявлено.

За результатами вжитих заходів з метою контролю за станом відшкодування незаконних витрат та усунення порушень, надійшло коштів на 175,2 тис. грн, а саме: – 117,01 тис. грн відшкодовані суми виплачених пільгових пенсій, 55, 2 тис. грн відшкодовано переплати пенсій, майже
3 тис. грн відшкодування переплат вартості комунальних послуг.

background Layer 1