Пропустити навігацію

Звіт про виконання плану роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2020 рік

ЗВІТ про виконання
ПЛАНУ роботи Головного управління Пенсійного фонду України

в Дніпропетровській області за 2020 рік

Кроки

Обґрунтування

Відповідальні

за виконання

Строк

Індикатор виконання

Очікувані результати

ПРІОРИТЕТ I

Якісний сервіс

1. Впровадження системи обліку трудових відносин в електронній формі

ведення обліку трудових відносин в електронній формі,

надання за згодою суб`єкта персональних даних доступу до інформації щодо трудових відносин

Щирба О. М.,

Рябенька Л. В.

постійно, після набрання чинності

постанови Кабінету Міністрів

України “Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи – підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі

ведення на базі Реєстру застрахованих осіб обліку трудових відносин в електронній формі:

– оцифровано 100 % відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів;

– надіслано 100 % повідомлень про виявлені розбіжності або відсутність записів

оцифровування відомостей про трудову діяльність працівника на підставі сканованих копій документів;

повідомлення через електронний кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (далі – вебпортал Фонду) про виявлені випадки відсутності або розбіжностей у записах у трудовій книжці

Виконання:

Опрацювання в Реєстрі застрахованих осіб трудових відносин в електронній формі проводилося після надання програмного забезпечення Пенсійним фондом України з травня 2020 року. Для опрацювання відомостей про трудову діяльність застрахованих осіб надійшло на вебпортал 10066 звернень, що містять скан-копії трудових книжок. Відпрацьовано 9 472 (94,1 % від загальної кількості), серед яких у статусі «Виконано» –
7 260 трудових книжок.

2. Здійснення підтвердження інформації, необхідної для призначення і виплати пенсії, за даними державних реєстрів, баз даних органів державної влади, без необхідності подання паперових документів

Указ Президента України від 04.09.2019 № 647/2019

Про деякі заходи із забезпечення надання якісних публічних послуг”

Неклеса Л. А.

після запровадження програмного забезпечення для обміну даними з державними реєстрами, базами даних органів державної влади

використання інформації для призначення та виплати пенсій з державних реєстрів, баз даних

відсутність у особи необхідності подавати для призначення і виплати пенсій паперові документи, якщо відповідна інформація наявна в державних реєстрах або базах даних

Виконання:

Використання інформації для призначення та виплати пенсій з державних реєстрів, баз даних відбудеться після запровадження
програмного забезпечення для обміну даними з державними реєстрами, базами даних органів державної влади.

3. Впровадження програмного забезпечення та механізму автоматичного призначення пенсії за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного віку (за подією

набуття права)

Указ Президента України від 08.11.2019 № 837/2019

Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”

Щирба О. М.,

Рябенька Л. В.

після набрання чинності постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України”

впроваджено програмне забезпечення автоматичного призначення пенсії за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного віку

забезпечено автоматичне призначення пенсій за віком за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного віку (за подією набуття права)

Виконання:

Програмне забезпечення для автоматичного призначення пенсії за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного віку запроваджено. Призначення пенсій проводилося в тестовому режимі на підставі заяв, наданих застрахованими особами через вебпортал Пенсійного фонду України.

4. Оцифровування паперових пенсійних справ

Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 672-р

Корнійчук Н. І.,

Багуж В. В.

протягом року

створено не менше
129,2 тис. електронних пенсійних справ

забезпечено доступ громадян до їх пенсійних справ в онлайн режимі, обробка інформації Головним управлінням та документів в електронному вигляді

Виконання:

На виконання оцифрування паперових пенсійних справ відділами ретроконверсії № 1 і № 2 управління застосування пенсійного законодавства за 2020 рік у ІІІ етапі ретроконверсії (внесення атрибутів сканованих образів документів) відпрацьовано – 97 845 документів (78,6%) від встановленого плану сканування (124 494).

5. Проведення оцінки впровадження стандартів обслуговування громадян в Головному управлінні та рівня задоволеності громадян якістю наданих послуг

постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” (зі змінами)

Неклеса Л. А.,

Патретний В. Г.

протягом року,

контроль щокварталу

оцінено 100 % сервісних центрів щодо їх відповідності стандартам обслуговування;

не менше 80 % громадян, які звернулись до Головного управління та взяли участь в анкетуванні, надали позитивну оцінку якості обслуговування

перевірено стан впровадження стандартів обслуговування громадян, якість обслуговування осіб, які звертаються до Головного управління, на відповідність стандартам обслуговування, встановлено та усунуто недоліки в системі обслуговування

Виконання:

Здійснений моніторинг оцінки якості обслуговування громадян шляхом анкетування. За результатами моніторингу встановлено, що 97,7 % (334 058 осіб) опитаних громадян задоволені якістю обслуговування.

З метою підвищення рівня комунікації з громадянами, забезпечення максимальної прозорості діяльності, запроваджено систему «Зворотній зв’язок». Здійснені 1080 відповідних дзвінків до громадян, які зверталися дистанційно до сервісних центрів. За результатами спілкування 83,8 % задоволені якістю обслуговування.

Проведено:

– За процедурою «Таємний покупець» – 23 перевірки. За результатами перевірок встановлено, що спеціалісти сервісних центрів переважно дотримуються Схеми дій спеціаліста сервісного центру згідно з Додатком 1 Постанови правління Пенсійного фонду України від 13 липня
2015 року № 13-1 «
Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України», а також здійснюють координацію потоків відвідувачів в умовах обмеженого прийому.

– Моніторинг дистанційного обслуговування громадян за допомогою «гарячої» телефонної лінії, здійснені 370 дзвінків (контрольні дзвінки на 44 основні номери та 43 додаткові, які були запроваджені з квітня по серпень 2020 року на період дії карантину). За результатами моніторингу встановлено, що більшість спеціалістів сервісних центрів при наданні таких послуг дотримувались встановлених вимог і надавали кваліфіковані роз’яснення та консультації.

– Щодо відповідності сервісних центрів Стандартам обслуговування громадян – 42 перевірки, за результатами яких встановлено, що переважно сервісні центри відповідають Стандартам обслуговування: розташовані на 1-2 поверхах; приміщення обладнані місцями для роботи з доступом до мережі Інтернет та моніторами для трансляції соціальної реклами. Проводилася робота щодо погодження з громадськими організаціями осіб з інвалідністю розумного пристосування приміщень СЦ для потреб осіб з інвалідністю з урахуванням універсального дизайну: у 21 СЦ погоджено з громадськими організаціями пристосування приміщень для потреб осіб з інвалідністю, в 16 СЦ – на території обслуговування відсутні громадські організації, 4 СЦ чекають погодження та в 1 випадку – відсутні підстави для погодження у зв’язку з розглядом питання договору оренди іншого приміщення.

– Оцінку якості обслуговування осіб в 7 сервісних центрах: Верхньодніпровському (наказ ГУ від 10.08.2020 № 219), відділу обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) (наказ ГУ від 21.08.2020 № 234), Вільногірському (наказ ГУ від 15.09.2020 № 249), Новомосковському (наказ ГУ від 23.09.2020 № 257), Самарському (наказ ГУ від 19.10.2020 № 286), Царичанському (наказ ГУ від 20.10.2020 № 287) та Магдалинівському (наказ ГУ від 09.11.2020 № 318). За результатами встановлено, що в цілому організація прийому та обслуговування громадян відповідає вимогам Положення 13-1 та Стандартам обслуговування громадян (сервісні центри облаштовано на
І поверсі приміщень; працівники здійснюють прийом у приймальнях громадян або в обладнаних кабінетах з наявністю у працівників краваток та бейджів; зони очікування 3 сервісних центрів (Верхньодніпровського, відділу військовослужбовців та Новомосковського) обладнані інформаційною системою електронного керування чергою (далі – ЕЧ) (у Вільногірському СЦ недоцільно встановлення ЕЧ, у зв’язку з наявністю тільки 4 робочих місць для обслуговування); інформаційні матеріали про діяльність Пенсійного фонду України розміщені з урахуванням актуальності, доречності та зручності для громадян; здійснюється керування потоком відвідувачів; середній час, який громадяни витрачають з моменту приходу та до завершення процедури отримання послуги – 15-45 хвилин (у залежності від виду послуги); скарги громадян на дії працівників відсутні.

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведений моніторинг якості обслуговування громадян у Новомосковському, Павлоградському та Магдалинівському відділах обслуговування громадян шляхом опитування відвідувачів, які звернулись до сервісних центрів та моніторинг дотримання правил етичної поведінки посадовцями. Результати моніторингу засвідчили, що посадовці дотримуються правил етичної поведінки та надають кваліфіковані роз’яснення та консультації.

6. Залучення громадян до системи інформу-вання засобами електронної пошти, смс-повідомлень, “Електронного кабінету громадянина”

скорочення часу на відвідування громадянами органів Пенсійного фонду України; постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України”

(зі змінами)

Неклеса Л. А.

листопад

збільшення кількості громадян, яких поінформовано засобами електронної пошти,
смс-повідомлень, “Електронного кабінету громадянина”

підвищення рівня поінформованості громадян з питань пенсійного забезпечення

Виконання:

З метою залучення громадян до використання особистого кабінету на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, за допомогою якого існує можливість подати документи на призначення та перерахунок пенсій за принципом «одне відвідування», скористатись запровадженими сервісами: електронна трудова книжка та пенсійний калькулятор, отримати інформацію про страховий стаж, заробітну плату тощо, зареєстровано 102 562 особи. У порівнянні з 2019 роком кількість зареєстрованих осіб збільшилась на 42 931 або майже вдвічі.

До СМС-інформування залучено 37 769 громадян.

7. Забезпечення відповідності приміщень стандартам обслуговування громадян та архітектурної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

постанова правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 №13-1 “Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду Україниˮ

(зі змінами)

Дуксова Л. В.,

Неклеса Л. А.,

Кравчута О. О.

протягом року

100% власних приміщень, в яких здійснюється обслуговування громадян, відповідають стандартам обслуговування, обладнані елементами архітектурної доступності або

здійснено їх розумне пристосування з урахуванням фінансування та технічних можливостей

власні приміщення облаштовані відповідно до стандартів обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України

Виконання:

42 приміщення (з них 14 власних), в яких здійснюється прийом громадян на 100% забезпечені:

– мнемосхемами;

– табличками, які дубльовані рельєфно-крапковим шрифтом Брайля;

– інформаційними матеріалами для осіб з вадами зору.

34 приміщення облаштовані пандусами, 5 приміщень не потребує встановлення пандусів, у 3-х приміщеннях відсутня технічна можливість облаштування пандусом.

Проведена робота щодо поновлення контрастних смуг у місцях перепаду рівнів горизонтальних ділянок, всередині приміщень та ззовні адміністративних будівель, а також на паркувальних місцях прилеглих територій для осіб з інвалідністю.

На територіях, прилеглих до адміністративних будівель, в яких розміщені сервісні центри, облаштовано 48 паркувальних місць для осіб з інвалідністю.

8. Забезпечення підготовки адміністративних приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

безперебійне функціонування органів Пенсійного фонду України

Дуксова Л. В.,

Кравчута О. О.

до 15 жовтня

100% готовність адміністративних приміщень Головного управління до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

адміністративні приміщення Головного управління готові до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років

Виконання:

У 44 (100%) адміністративних приміщеннях здійснюється опалення

ПРІОРИТЕТ ІІ

Ефективне адміністрування

1. Забезпечення призначення пенсій та проведення їх перерахунків у зв’язку із змінами в законодавстві та за заявами у строки, визначені законодавством

законодавство про пенсійне забезпечення

Корнійчук Н. І.,

Багуж В. В.

постійно

призначення (перерахунки) пенсій з дотриманням термінів

своєчасно проведені призначення та перерахунки пенсій

Виконання:

Призначено 38348 пенсійних справ, серед яких 1460 – пенсій особам силових структур; проведено 107827 перерахунків пенсій, серед яких
23618 – пенсії особам силових структур. Забезпечено проведення:

-автоматизованого перерахунку пенсій у зв’язку з уточненням показників середньої заробітної плати у галузях економіки України за три календарних роки (2017, 2018, 2019) – що передують року звернення за призначенням пенсії;

– перерахунку пенсій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2005 року №713 «Про внесення змін до
п.7 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно – випробного складу цивільної авіації;

– перерахунку пенсій особам, які досягли 65-річного віку;

– перерахунку пенсій відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2020 року № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році»;

– з травня 2020 року особам, яким призначено пенсію відповідно до Закону України від 09 липня 2003 року № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами);

– перерахунку пенсій з 01.07.2020 у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1638 грн до
1712 грн), пенсії перераховано по 740 тис. особових рахунках;

– перерахунку пенсій з 01.08.2020 відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2020 року № 674 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб», особам, які отримують пенсію в разі втрати годувальника відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»;

– перерахунку пенсії з 01.09.2020 у зв’язку зі збільшенням мінімального розміру заробітної плати (5000 грн). За результатами перерахунку мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів, які не працюють та мають повний страховий стаж (у чоловіків 35 років та 30 років страхового стажу у жінок), зріс з 1 889,20 грн (4 723 грн х 40 %) до 2 000 грн (5 000 грн х 40 %)

– перерахунку пенсій з 01.12.2020 у зв’язку із зміною розміру прожиткового мінімуму відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік». Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність збільшився з 1 712 грн до 1 769 грн. Перерахунок проведений по 740,6 тис особах, або 82,9%, середній розмір підвищення склав 26,82 грн.

На виконання листів Пенсійного фонду України від 24.04.2020 № 2800-030101-9/13571, від 08.05.2020 № 2800-030101-9/15267, від 26.05.2020 №2800-030102-9/17050, від 22.06.2020 № 2800-030102-9/20002, від 28.07.2020 № 2800-030102-9/23969, від 31.08.2020
№2800-030102-9/27740, від 24.09.2020 № 2800-03102-9/31692, від 16.10.2020 № 2800-030102-9/35367, від 18.12.2020 №2800-030102-9/44517 забезпечено виплату пенсій по інвалідності, особам, у яких інвалідність встановлено на певний термін та строк повторного огляду визначено МСЕК у період дії карантину.

Вживалися всі заходи щодо дотримання термінів відпрацювання документів.

2. Перегляд актів Головного управління з метою уніфікації процесів, спрямова-них на забезпечення виконання основних завдань, забезпечення їх відповідності чинному законодавству

необхідність підтримання розпорядчих актів Головного управління в актуальному стані

Дуксова Л. В.,

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Неклеса Л. А.,

керівники структурних підрозділів

Головного управління

за окремим графіком

затвердження висновку за результатами перегляду актів Головного управління та нового графіку перегляду актів

внесені зміни до актів Головного управління, виключені норми, що суперечать законам України, указам Президента України, постановам Верховної

Ради України, актам

Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам

Виконання:

Працювала комісія щодо перегляду розпорядчих актів. Затверджувались висновки за результатами перегляду актів Головного управління. Начальником юридичного управління перевірялися проєкти наказів на відповідність чинному законодавству. У розпорядчих актах відсутні норми, що суперечать Конституції України та законам України, указам Президента України та постановам Верховної Ради України, актам Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам.

3. Наповнення першої черги підсистеми “Правова робота” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІКІС) інформацією

необхідність моніторингу стану розгляду судами справ за участю Головного управління, організації виконання рішень суду

Дуксова Л. В.,

Бутенко Н. Г.

протягом року

забезпечено внесення необхідної інформації до підсистеми

контроль за станом представництва інтересів Головного управління в судах, додержанням процесуальних строків

Виконання:

Проводилося наповнення першої черги підсистеми “Правова робота” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. До підсистеми “Правова робота” введено 5860 судових справ, які враховуються під час формування звітності, та 7396 виконавчих документів, за якими боржником або стягувачем є Головне управління.

4. Наповнення підсистеми “Реєстр судових рішень” ІКІС (друга черга) інформацією про рішення суду, що підлягають виконанню та набрали законної сили

формування реєстру судових рішень

Дуксова Л. В.,

Корнійчук Н. І.,

Красицька В. Д.,

Бутенко Н. Г.

протягом року

забезпечено внесення необхідної інформації до підсистеми, у тому числі до 1 січня
2020 року

Здійснюється автоматизований облік рішень суду, що підлягають виконанню та набрали законної сили

Виконання:

На виконання листа Пенсійного фонду України від 19.12.2019 № 2800-050102-9/38554 організована робота з інформаційного наповнення другої черги “Реєстру судових рішень”: вносилася інформація про рішення суду у справах, що набрали законної сили, у тому числі до 01 січня 2020 року, та підлягають виконанню органами Пенсійного фонду України. За період з 01.01.2020 по 31.12.2020 внесено 1064 карток рішень суду (друга черга).

Проводилася робота з наповнення підсистеми «Реєстр судових рішень» необхідною інформацією щодо стягнення коштів на зобов’язання вчинення дій, не пов’язаних з пенсійними виплатами.

5. Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства про доступ до інформаційних ресурсів ІТС

Закон України Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”,

Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 №10-1

Щирба О. М.,

Рябенька Л. В.

протягом року

проведено раптові контрольні заходи щодо здійснення ідентифікованого доступу до інформаційних ресурсів

забезпечено захист інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі Пенсійного фонду України

Виконання:

Проведений аналіз облікових записів користувачів, що мають доступ до підсистеми «Звернення» та «ППВП», на відповідність ролей посадовим повноваженням. За результатами аналізу проведено роботу по редагуванню та блокуванню невідповідних ролей. Розгорнуто КСЗІ центрів ретроконверсії автоматизованої системи оцифрування архівів пенсійних справ та зберігання електронних документів.

6. Здійснення контролю за додержанням вимог положення про Реєстр застрахованих осіб при об’єднанні карток застрахованих осіб

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”,

п. 7 розділу IV Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 №10-1

Щирба О. М.,

Рябенька Л. В.

протягом року

проведено контрольні заходи

забезпечено коректний облік відомостей про застрахованих осіб

Виконання:

Проаналізовано інформацію, яка міститься в Реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, та наявні документи по застрахованих особах. На підставі наявної інформації винесені рішення про об’єднання облікових карток.

Підготовлено 11 наказів Головного управління щодо об’єднання карток. Об’єднано 5204 картки застрахованих осіб.

7. Підвищення рівня професійної компе-тентності державних службовців Головного управління відповідно до визначених потреб за професійними про-грамами підвищення кваліфікації, програма-ми тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів та навчань працівників внутрішніми тренерами

здобуття професійних знань для якісного виконання посадових обов’язків

Дуксова Л. В.,

Кузенко С. В.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

протягом року

забезпечено підвищення кваліфікації державних службовців (не менше 100 % визначеної потреби)

за результатами навчань працівників Головного управління внутрішніми тренерами професійні знання отримано не менше
40 % працівників

підвищення рівня професійної компетентності державних службовців

Виконання:

Професійне навчання пройшли 1560 державних службовців (100% від визначеної в індивідуальних програмах потреби), серед них:

– 8 (0,5%) державних службовців здобули ступінь магістра за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”;

– 79 (5,1%) державних службовців пройшли навчання за професійною (сертифікатною) програмою;

1473 (94,4%) осіб підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою на базі Національної академії державного управління при Президентові України, Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Державного університету економіки і технології, Української школи урядування, Університету митної справи та фінансів.

1560 осіб (100%) пройшли професійне навчання шляхом самоосвіти на онлайн-ресурсах.

На базі Головного управління, згідно з затвердженим планом-графіком проведено 2 семінари та 24 дистанційні семінари.

Фахівці Головного управління взяли участь у 65 професійних тренінгах, проведених Пенсійним фондом України. Організовано проведення внутрішніми тренерами навчання для державних службовців структурних підрозділів. Видано 69 наказів, визначено 21 внутрішнього тренера.

Всього внутрішніми тренерами проведено навчання для 5581 фахівця (один державний службовець брав участь у внутрішніх навчаннях декілька разів).

8. Забезпечення висвітлення питань діяльності Головного управління в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці вебпорталу Фонду, у соціальних мережах

Закон України

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”,

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Дуксова Л. В.,

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Неклеса Л. А.,

Пустова О. О.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

протягом року

відсутні порушення вимог нормативно-правових та розпорядчих актів щодо строків оприлюднення інформації

поінформованість громадян про діяльність Пенсійного фонду України

Виконання:

Оперативно оприлюднені 618 статей на шпальтах друкованих видань області, 853 матеріали на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України, на вебресурсах області – 580. На сторінці Головного управління у соціальній мережі Facebook розміщені 285 матеріалів.

9. Забезпечення участі регіональних ЗМІ в прес-турах Пенсійного фонду України щодо запровадження нових сервісів вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України

Поінформованість громадян

Дуксова Л. В.,

Пустова О. О.

червень

участь регіональних

ЗМІ в проведенні прес-турів

поінформованість громадян про отримання послуг через електронні сервіси Пенсійного фонду України

Виконання:

Анонс про проведення 11.09.2020 пресконференції «Електронні послуги Пенсійного фонду України» розміщений на інформаційній сторінці Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на вебпорталі Пенсійного фонду України 10.09.2020.

Постреліз цього заходу оприлюднений 11.09.2020.

На пресконференції були представники медіа Дніпропетровської, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Харківської та неокупованої території Донецької і Луганської областей. Зокрема, від Дніпропетровської області – ІА Укрінформ, телеканал «Відкритий», «Першотравенські новини. Регіон», газети «Жіночий погляд», «Магістраль» та «Приватний підприємець».

10. Забезпечення дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів)

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Дуксова Л. В.,

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Неклеса Л. А.,

Кравчута О. О.,

керівники струк-турних підрозділів Головного управління

протягом року

відсутні порушення строків та порядку розгляду запитів на інформацію

забезпечення права громадян на доступ до публічної інформації

Виконання:

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надійшло 378 запитів на публічну інформацію, серед них: 241 запит стосувався соціальних питань, 137 – на інші види інформації. Відповіді на запити були надані у встановлений Законом термін.

ПРІОРИТЕТ ІІІ

Прозоре та відповідальне здійснення виплат

1. Забезпечення своєчасного фінансування пенсійних виплат

(з урахуванням проведених перерахунків, індексації)

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,

Закон України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осібˮ,

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофиˮ

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

щомісячно з 1 по 25 число

відсутні порушення строків виплати пенсій

своєчасна виплата пенсії

Виконання:

Забезпечено своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат у межах виплатного періоду. Порушення строків виплати пенсій відсутні.

2. Забезпечення своєчасної виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в області

міжнародні договори з питань пенсійного забезпечення

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Любавіна О. О.,

Багуж В. В.

протягом року

відсутні порушення строків виплати пенсій

своєчасно виплачені пенсії пенсіонерам іноземних держав, які проживають в області

Виконання:

На виконання міжнародних зобов’язань України щодо своєчасного переказу пенсій громадянам України, які проживають за кордоном, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, підготовлено та направлено до Пенсійного фонду України
226 формулярів на виплату частки пенсії.

Забезпечено своєчасне фінансування пенсійних виплат пенсіонерам іноземних держав (Росія, Латвія, Естонія Литва та Болгарія), які постійно проживають на території області, – 7 269,9 тис. грн.

3. Підготовка та формування бюджету, кошторису та плану асигнувань Головного управління

Бюджетний кодекс України, постанова правління Пенсійного фонду України від
31.08.2009 № 21-2
“Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України”

(із змінами)

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

в місячний термін після затвердження Кабінетом Міністрів України бюджету Пенсійного фонду України

затверджено бюджет, кошторис та план асигнувань Головного управління

своєчасно сформований та затверджений бюджет Головного управління, кошториси та плани асигнувань на плановий рік

Виконання:

Відповідно до наказу Головного управління від 21.02.2020 № 44 «Про розгляд та схвалення проєкту бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2020 рік» у термін до 21 лютого 2020 року проведено розрахунки бюджету, кошторису та плану асигнувань Головного управління на 2020 рік та подано на затвердження до Пенсійного фонду України. Бюджет Головного управління на 2020 рік затверджено Головою правління Пенсійного фонду України 21 лютого 2020 року. Загальний обсяг доходної частини бюджету на
2020 рік визначено в сумі 15 млрд 70 млн 909,9 тис. грн, загальна сума видатків – 42 млрд 667 млн 149,5 тис. грн, кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 27 млрд 607 млн 153,6 тис. грн.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2020 року № 570 «Про внесення змін до постанов Кабінетів Міністрів України від 05 квітня 2014р. № 85 і від 24 січня 2020р. № 22» внесені зміни до бюджету Пенсійного фонду України для забезпечення видатків з урахуванням підвищення пенсійних виплат та виплати одноразової грошової допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2020 року № 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у
2020 році».
До бюджету Головного управління внесені відповідні зміни. Загальний обсяг доходної частини бюджету на 2020 рік визначено в сумі
17 млрд 609 млн 948,4 тис. грн, загальна сума видатків – 45 млрд 301 млн 703,5 тис. грн, кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат – 27 млрд 701 млн 389,9 тис. грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1235 «Про виділення коштів для надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів» до бюджету Головного управління внесені зміни. Загальна сума видатків на 2020 рік визначена в сумі
45 млрд 318 млн 642,3 тис. грн, по перерозподілу для забезпечення видатків на пенсійні виплати — 27 млрд 718 млн 357,7 тис. грн.

4. Виконання планових показників
з надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України

Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України

(із змінами), затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 31.08.2009 № 21-2

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

протягом року

100% виконання плану

надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, в повному обсязі запланованих показників

Виконання:

Планові показники з надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України, виконано на 114,4%. При плані 1559,3 млн грн отримано 1783,5 млн грн, що на 224,2 млн грн більше запланованих. Перевиконання планових показників відбулося за рахунок сплати заборгованості з відшкодування пенсій, призначених на пільгових умовах підприємствами-боржниками у сумі 461,8 млн грн. Наприклад: ПрАТ ДТЕК Павлоградвугілля, ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», АТ «Нікопольський завод феросплавів», Державний воєнізований гірничорятувальний загін Державної служби України з надзвичайних ситуацій, та надходжень від підприємств, які сплатили новопризначені пенсії та пенсії, виплачені у зв’язку з проведеним перерахунком, наприклад: Інгулецький, Північний та Південний Гірничозбагачувальні комбінати, ПАТ Дніпровський коксохімічний завод, ПАТ Дніпровський металургійний комбінат та інші.

5. Забезпечення стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, іншої заборгованості, що підлягає стягненню

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Дуксова Л. В.,

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Бутенко Н. Г.,

Любавіна О. О.,

Красицька В. Д.

протягом року

зменшення заборгованості

наповнення бюджету Пенсійного фонду України

Виконання:

Матеріали на всю суму економічно-активного боргу передані до юридичного управління для відпрацювання заборгованості у судовому порядку. У рахунок погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду надійшло 461,8 млн грн, у тому числі в рахунок погашення заборгованості минулих періодів – 75,1 млн грн.

У судовому порядку Головним управлінням відпрацьовано борг 492,2 млн грн (у тому числі 446,3 млн грн з початку року). Ухвалено рішень на користь Фонду на 51,4 млн грн. Надходження від позовної роботи склали 291,3 млн грн, що у порівнянні з 2019 роком на 218,1 млн грн більше.

Вживалися заходи щодо стягнення сум переплат пенсій шляхом подання адміністративних позовів та пред’явлення претензій спадкоємцям через нотаріусів. Подано спадкоємцям через нотаріусів стосовно переплати пенсії претензії на суму 726,3 тис. грн, вимоги по 37 претензіях на суму 253,1 тис. грн, внесені до реєстру спадкових прав, сплачено спадкоємцями 82,6 тис. грн, що в два рази більше у порівнянні з 2019 роком
(33,5 тис. грн).

По цивільних пенсіонерах за 2020 рік виявлено 3427 переплат пенсій на суму 10474,20 тис. грн, з них за даними СПОВ виявлено 1170 переплат пенсій на суму 1794,54 тис. грн, що складає 17 % від загальної суми виявлених переплат пенсій. Проведено роботу щодо відшкодування переплачених сум пенсій. Прийнято рішень про утримання надміру виплачених пенсій на суму 6590,27 тис. грн, що складає 63 % від загальної суми виявлених переплат.

По військових пенсіонерах за 2020 рік виявлено 539 переплат пенсій на суму 2518,87 тис. грн, з них за даними СПОВ виявлено 223 переплати пенсій на суму 1246,59 тис. грн, що складає 49 % від загальної суми виявлених переплат пенсій. Проведено роботу щодо відшкодування переплачених сум пенсій. Прийнято рішень про утримання надміру виплачених пенсій на суму 2447,25 тис. грн, що складає 97 % від загальної суми виявлених переплат.

Для відшкодування переплат пенсій, які виникли з вини підприємств, до юридичного управління передано матеріали для звернення до правоохоронних органів щодо притягнення винних осіб до відповідальності та на одержувачів пенсій, по яких сума переплат невідшкодована стовідсотково, але виплата яким припинена з будь – яких причин (зняття групи інвалідності, незаконне призначення пенсії та ін.), а також для розшуку осіб, які незаконно зняли кошти після смерті пенсіонера та притягнення їх до відповідальності.

Всі встановлені переплати пенсій взято на облік та вжиті заходи щодо стягнення виявлених переплат.

6. Моніторинг відомостей Реєстру застрахованих осіб щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законо-давства про працю, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 29.05.2017 № 11-1

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

щокварталу

інформування органів Державної служби України з питань праці та Державної податкової служби України про виявлені ознаки порушення законодавства про працю

збільшення чисельності застрахованих осіб та надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Виконання:

За даними Реєстру застрахованих осіб загальна кількість застрахованих осіб у листопаді 2020 року становила 891,9 тис. осіб, серед них: наймані працівники – 680,1 тис. осіб, з яких 93,6 тис. застрахованих осіб (13,8 %) нараховано заробітну плату менше мінімальної (5000,00 грн). У порівнянні з січнем 2020 року загальна кількість застрахованих осіб збільшилась на 8,0 тис. осіб (у січні – 883,9 тис. осіб), серед них найманих працівників збільшилась на 3,0 тис. осіб (у січні 677,1 тис. осіб). Кількість застрахованих осіб, рівень оплати праці яких у листопаді 2020 року не перевищував 5 000,0 грн зменшилась на 1,9 тис. осіб ( на 2,0%) порівняно із жовтнем 2020 року (у жовтні – 95,6 тис. осіб).

За результатами аналітично–моніторингових досліджень органам Державної податкової служби України надано інформацію щодо
17,4 тис. страхувальників (по 62,1 тис. застрахованих особах), які мають можливі порушення законодавства про працю. Органами Державної податкової служби України проведено 15 перевірок, донараховано єдиного внеску по 234 застрахованих особах на суму 291,4 тис. грн.

Органам Державної служби України з питань праці щодо 54,1 тис страхувальниках (по 637,7 тис. застрахованих особах), які мають ознаки можливих порушень законодавства про працю, для вжиття відповідних заходів реагування. Органами Держпраці проведена 31 перевірка. Виявлено законодавчі порушення у 24 страхувальників (77,4%) по 440 особах. Винесено 5 постанов суду (рішень суду) щодо застосування адмінштрафів на 2,2 тис. грн. Винесено постанов щодо накладання штрафних санкцій на 5,9 млн грн.

7. Здійснення автоматизованої перевірки даних, які використовуються при призначенні пенсій, з даними, що обробляються в Реєстрі застрахованих осіб

необхідність контролю достовірності інформації для призначення пенсій

Корнійчук Н. І.,

Багуж В. В.

вересень

періодично (не рідше ніж раз на місяць) верифіковано дані

виявлення потенційно-ризикових пенсійних справ з можливою наявністю некоректних даних

Виконання:

На виконання необхідності контролю достовірності інформації для призначення пенсій забезпечено верифікацію по 38,3 тис. пенсійних справах.

8. Здійснення моніторингу та узагальнення результатів судової практики у справах за участі органів Пенсійного фонду України

необхідність урахування правових висновків судів при застосуванні пенсійного законодавства, обґрунтуванні правової позиції в суді

Дуксова Л. В.,

Бутенко Н. Г.

протягом року

відсутність застосованих заходів процесуального примусу за зловживання процесуальними правами,

підготовлено не менше двох оглядів судової практики на рік

підвищено якість представлення інтересів органів Пенсійного фонду України в судах

Виконання:

До відділів юридичного управління для врахування та використання в роботі надсилалися огляди судової практики щодо справ за участю органів Пенсійного фонду (від 22.06.2020 №95471, від 16.07.2020 №2016/08-16, від 23.09.2020 №3113/08-16, від 05.10.2020 №1008/16).

9. Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні

Закон України

Про загально-обов’язкове державне пенсійне страхування”

Щирба О. М.,

Стеблянко В. Є.

за окремими графіками

перевірено всі організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та установи, у яких особи перебувають на повному державному утриманні

запобігання порушень щодо використання пенсійних коштів та вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі їх виявлення

Виконання:

В області налічується 28 відділень (філій) установ банків, які підлягають перевірці протягом року. Перевірені 28 банківських установ або 100% від загальної кількості банківських установ, що підлягають перевірці. За результатами проведених перевірок складені 59 актів, встановлені по 32 особах фінансові порушення на 242,7 тис. грн, застосовано 3 фінансові санкції на 180,4 тис. грн. Фінансування та доставка пенсій здійснювалася через 582 поштових відділеннях зв’язку, які підпорядковані головній структурі (дирекції) та 3 Центрах поштового зв’язку (поштампам).

Складені 31 акт перевірки, перевірено 582 об’єкта поштового зв’язку (відділень), або 100,0% від загальної кількості об’єктів поштового зв’язку (відділень), які підлягають перевірці протягом року. Встановлено 925 порушень, а саме: 43 порушення термінів повернення невиплачених поштових переказів після закінчення термінів їх зберігання на 316,7 тис. грн, в тому числі 1 порушення на 1 000 грн, 882 порушення графіку виплати в межах виплатного періоду на 1943,5 тис. грн.

Виявлено 64 виплати пенсій стороннім особам без довіреності на суму 161,1 тис. грн (в тому числі – 1 порушення по виплаті одноразової допомоги сторонній особі на 1000 грн (відшкодовано 73,1 тис. грн або 45,4% від загальної суми). Нарахована пеня на 16,6 тис. грн, яка сплачена у розмірі 13,6 тис. грн (81,9%).

Перевірені 88 установ (закладів), в яких особи перебувають на повному державному утриманні, або 99% від загальної кількості (89), які підлягають перевірці. Складені 104 акта перевірок установ (закладів). Встановлені порушення на суму 272,7 тис. грн, повернуто до бюджету Пенсійного фонду 100 %.

10. Проведення перевірок суб’єктів системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування відповідно до річного плану перевірок суб’єктів господарювання

Закон України

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Щирба О. М.,

Стеблянко В. Є.

відповідно до строків річного плану перевірок суб’єктів господарювання

складено акти за результатами проведення планових перевірок та внесені відомості про результати перевірок до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю)

забезпечено контроль за додержанням суб’єктами господарювання вимог законодавства

Виконання:

Згідно з річним планом підлягали державному нагляду (контролю) 60 суб’єктів господарювання. Проведені перевірки по 11 суб’єктах господарювання, за результатами яких складені акти, видані та виконані 11 приписів щодо усунення порушень. Не проведено 49 перевірок, у тому числі 2 перевірки призупинено у зв’язку з набранням чинності Закону України від 17.03.2020 № 530-IX “Про внесення змін до законодавства актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID – 19)”. Відомості про суб’єктів господарювання щодо планових контрольних заходів внесені до Інтегрованої автоматизованої системи.

11. Складання річного плану перевірок суб’єктів господарювання на наступний плановий період

Закон України

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Щирба О. М.,

Стеблянко В. Є.

до

15 жовтня

забезпечено внесення інформації про суб’єктів господарювання до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду

суб’єкти господарювання включено до річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Пенсійного фонду України

Виконання:

До Пенсійного фонду України направлений лист від 18.09.2020 № 0400-1001-9/83463 щодо визначення переліку в кількості 90 суб’єктів господарювання, які підлягають плановому заходу державного нагляду (контролю) на 2021 рік. Відомості внесено до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) 30.09.2020.

12. Здійснення внутрішнього аудиту відповідно до зведеного операційного плану проведення внутрішніх аудитів Пенсійного фонду України на 2020 рік та проведення інших контрольних заходів за напрямками діяльності

необхідність попередження та усунення недоліків в організації роботи Головного управління

Штогун Ю. Л.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

згідно з окремими планами

проведено контрольні заходи

удосконалення системи управління коштами, попередження недоліків та неефективного їх використання,

надання практичної допомоги

Виконання:

Проведені аудити на тему:

 • «Правильність призначення та проведення перерахунків пенсій відповідно до Закону України «Про державну службу», за результатами якого виявлено 21 нефінансове порушення та 61 порушення на загальну суму 373,5 тис. грн, з яких 35 призвели до переплати пенсій у сумі
  229,0 тис. грн. Надані рекомендації щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками. Під час проведення аудиту структурним підрозділам Головного управління надавалась практична допомога щодо правильності обчислення пенсій державним службовцям.

 • «Дотримання законодавчих і нормативно-правових актів при використанні коштів на утримання службових приміщень та експлуатаційних послуг, проведення ремонтних робіт», за результатами якого виявлені недоліки в організації внутрішнього контролю, що призвело до 11 переплат вартості комунальних послуг на 3,5 тис. грн і 4 нефінансові порушення через невиконання завдань напрямку договірної роботи та недоліки під час укладання договорів з вивезення твердих побутових відходів. З метою запобігання виникненню помилок та порушень надано рекомендації щодо вдосконалення системи управління та внутрішнього контролю.

 • «Повнота вжитих заходів по наповненню бюджету Пенсійного фонду України». За результатами проведеного аудиту виявлені недоліки в організації внутрішнього контролю, що призвело до 43 фінансових порушень на загальну суму 815 587,7 грн, з них:  5 порушень на загальну суму 63 046,6 грн, що не призвели до втрат та 38 порушень на загальну суму 752 541,1 грн що призвели до втрат (не виставлені платникам до відшкодування фактичні витрати на виплату пільгових пенсій). Під час проведення аудиту структурним підрозділам Головного управління надавалась практична допомога щодо повноти відшкодування витрат Фонду на виплату пільгових пенсій.

 • «Організаційно-технічне забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області» від 23.10.2020 № 04/09.2.10. За результатами проведеного аудиту виявлені недоліки в організації внутрішнього контролю, всього 351 нефінансове порушення.

 • «Дослідження дотримання нормативно-правових актів під час обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України», звіт № 05/11.02.08 від 18.12.2020. За результатами проведеного аудиту виявлені недоліки в організації внутрішнього контролю, всього 632 нефінансових порушення.

Інші контрольні заходи управлінням внутрішнього аудиту не проводились.

Структурними підрозділами Головного управління заплановано та проведено 8 контрольних заходів:

 • 7 перевірок «Оцінка якості обслуговування громадян» проведені управлінням обслуговування громадян.

– 4 перевірки «Оцінка якості обслуговування громадян» проведені управлінням обслуговування громадян у:  Верхньодніпровському, Вільногірському і Новомосковському відділах обслуговування громадян (сервісних центрах) та у відділі обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісному центрі), за результатами яких встановлено, що в цілому, організація прийому та обслуговування громадян у відділах відповідає вимогам Положення про організацію прийому та обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду України.

Контрольними заходами проведеними в Самарському, Царичанському та Магдалинівському відділах обслуговування громадян (сервісних центрах) – встановлено ряд порушень:

– у Магдалинівському сервісному центрі: 4 випадки дублювання довідок про доходи пенсіонерів та 12 випадків дублювання послуг у зв’язку із неналежним роз’ясненням та наданням консультацій спеціалістом сервісного центру; не всі дзвінки на «гарячу телефонну лінію» реєструються в підсистемі ІКІС ПФУ «Звернення». Порушення усунуто під час проведення контрольного заходу;

– у Самарському сервісному центрі: випадки дублювання послуг по одній і тій самій особі в «Усному консультуванні»; видані з порушенням 30-денного терміну 97 пенсійних посвідчень; недостатню роботу по залученню громадян до користування електронними сервісами ПФУ (зареєстровано лише 9,6% прийнятих громадян);

– у Царичанському сервісному центрі: 98 випадків знаходження документів у Фронт-офісі понад 3 днів; недостатню роботу по залученню громадян до користування електронними сервісами ПФУ (зареєстровано лише 15,5% прийнятих громадян); випадки дублювання паспортних даних та ІНН; дублювання послуг «Видача ППП»; внесення неповної інформації щодо отримувача послуги в картках «Усне консультування»; неякісне формування заяв на призначення пенсій та завантаження їх до підсистеми (відсутність печатки, підпису керівника/спеціаліста, невірна назва сервісного центру); 50 звернень, які знаходяться в статусі «помилковий»; випадки реєстрації звернень «Інші щодо пенсій» громадян з однаковим ІНН «1111111111»;

– 1 перевірку організації правової роботи відділом організації правової роботи юридичного управління у відділі представництва інтересів в судах та інших органах № 2. Порушень не виявлено.

 • сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведена 1 перевірка «Оцінка впровадження стандартів обслуговування громадян» у Магдалинівському, Новомосковському, Павлоградському відділах обслуговування громадян (сервісних центрах). Перевірка засвідчила доброчесну поведінку посадовців при виконанні своїх обов’язків, спрямовану на дотримання вимог антикорупційного законодавства в частині дотримання правил етичної поведінки.

13. Забезпечення моніторингу результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів, здійснених в Головному управлінні, та стану впровадження рекомендацій

здійснення оцінки стану реалізації результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів структурними підрозділами Головного управління

Штогун Ю. Л.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

узагальнено і підготовлено висновки щодо стану реалізації внутрішніх аудитів і інших контрольних заходів

забезпечено 100 % впровадження аудиторських рекомендацій та виправлення і усунення порушень, виявлених контрольними заходами

Виконання:

Здійснений моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій за результатами внутрішніх аудитів на теми:

 • «Оцінка стану роботи щодо здійснення державних закупівель комп’ютерної техніки, стану обліку такої техніки та її збереження» – доповідна записка від 12.02.2020 №10/09-16;

 • «Оцінка організації роботи щодо забезпечення надходження коштів» – доповідна записка від 17.03.2020 №22/09-16;

 • «Оцінка стану дотримання законодавчих та нормативно-правових актів при наданні додаткових оплачуваних відпусток державним службовцям, встановленні та обчисленні надбавок за вислугу років» – доповідна записка від 24.04.2020 № 45/09-16 щодо усунення порушень та недоліків;

 • «Оцінка стану роботи щодо правильності припинення та поновлення виплати пенсії відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів» – доповідна записка від 25.05.2020 №65/09-16;

 • «Оцінка якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду» – доповідна записка від 21.05.2020 № 63/09-16;

Дотримання законодавчих і нормативно-правових актів при використанні коштів на утримання службових приміщень та експлуатаційних послуг, проведення ремонтних робіт» -доповідна записка від 29.10.2020 №6185/10-16.

За результатами проведеного моніторингу підтверджено 100% впровадження аудиторських рекомендацій та вжиття заходів, направлених на виправлення та усунення порушень.

За результатами моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій аудиту «Правильність призначення та проведення перерахунків пенсій відповідно до Закону України “Про державну службу» продовжено термін впровадження аудиторських рекомендацій до 15.01.2021.

14. Реалізація завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на

2019 – 2020 роки

Закон України “Про запобігання корупціїˮ

Дуксова Л. В.,

Патретний В. Г.,

керівники структурних підрозділів Головного управління

протягом року,

контроль щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

100 % виконання заходів та завдань визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на

2019 – 2020 роки

вдосконалення системи запобігання і протидії корупції в Головному управлінні, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Пенсійного фонду України

Виконання:

Проведено 24 семінари, на яких, у тому числі розглядались питання антикорупційного законодавства.

На платформі масових відкритих онлайн-курсів успішно пройшли курси антикорупційного спрямування 1566 посадовців.

Проведено 4 тренінга з питань антикорупційного законодавства, за результатами яких 462 державних службовця успішно пройшли тестування.

Здійснено моніторинг рішень щодо пенсійного забезпечення 19 працівників Головного управління. У результаті проведених перевірок пенсійних справ конфліктів інтересів не виявлено.

За результатами вжитих заходів з метою контролю за станом відшкодування незаконних витрат та усунення порушень, надійшло
623 422,32 грн, серед них: 398 419,90 грн – відшкодовані суми виплачених пільгових пенсій, 30 604,60 грн – відшкодовані переплати пенсій,
3 552,4 грн – відшкодовані переплати вартості комунальних послуг, 190 783,80 грн – виплачені недоплати пенсійних коштів.

background Layer 1