Пропустити навігацію

Пенсійним фондом України затверджено бюджет Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2021 рік

     Бюджет фонду, як головний фінансовий план розвитку пенсійної системи, визначає ресурсні можливості і основні напрямки їх використання у пенсійному забезпеченні громадян.

       Бюджет Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області на 2021 рік сформовано з урахування норм та положень чинного у сфері пенсійного забезпечення законодавства, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від від 15.12.20201082-ІХ, розмірів державних соціальних гарантій та стандартів на 2021 рік, прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», а також результатів аналізу виконання бюджету Фонду за 2020 рік.

Бюджет
Головного управління Пенсійного фонду України
в Дніпропетровській області
на 2021 рік
    (тис. гривень)
Залишок власних коштів на початок року 68 073,2
Доходи:  
власні доходи, усього * 3 398 247,0
у тому числі:  
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 1 207 164,8
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 333 688,5
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 7 879,7
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 7 340,0
  сплата за рахунок коштів Державного бюджету України єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, та покриття різниці між мінімальним страховим внеском та сумою сплачених страхових внесків за застрахованих осіб та суб’єктів господарювання за періоди здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 1 842 174,0
Усього власних доходів з урахуванням залишку* 3 466 320,2
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, з яких: 13 375 902,8
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплата пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами 11 124 823,0
  покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 2 236 610,0
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 14 469,8
Усього доходів* 16 842 223,0
Видатки:  
за рахунок власних доходів, усього 35 873 991,8
у тому числі на:  
  пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 34 797 732,0
  виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 88 866,4
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 475 022,4
  виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” 5 531,6
  пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 7 340,0
  розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 2 225,0
  фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 412 005,7
  оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 85 268,7
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 11 139 292,8
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 14 469,8
  оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 24 666,2
У С Ь О Г О В И Д А Т К І В 47 013 284,6
Залишок власних коштів на кінець року 0,0
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-)   -30 171 061,6
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 30 171 061,6
* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
Показники бюджету  
Головного управління Пенсійного фонду України    
в Дніпропетровській області на 2020 – 2021 роки    
                (тис. гривень)
  2020 рік (бюджет зі змінами) 2020 рік (звіт) Відхілення 2021 рік (бюджет) Відхілення
+, – % +, – %
Залишок власних коштів на початок року 6 974,4 7 267,5     68 073,2    
Доходи:              
власні доходи, усього   2 967 670,6 3 196 520,5 228 849,9 107,7 3 398 247,0 201 726,5 106,3
у тому числі:              
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 1 181 810,4 1 391 643,6 209 833,2 117,8 1 207 164,8 -184 478,8 86,7
  кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 362 614,6 377 136,0 14 521,4 104,0 333 688,5 -43 447,5 88,5
  кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 8 168,2 7 388,8 -779,4 90,5 7 879,7 490,9 106,6
  кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 6 679,5 7 269,9 590,4 108,8 7 340,0 70,1 101,0
  сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 1 408 397,9 1 413 082,2 4 684,3 100,3 1 842 174,0 429 091,8 130,4
Усього власних доходів з урахуванням залишку 2 974 645,0 3 203 788,0 229 143,0 107,7 3 466 320,2 262 532,2 108,2
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду, в тому числі: 14 635 274,4 14 630 590,1 -4 684,3 100,0 13 375 902,8 -1 254 687,3 91,4
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплата пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами 10 176 696,4 10 057 845,6 -118 850,8 98,8 11 124 823,0 1 066 977,4 110,6
  покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 3 672 471,6 3 786 638,1 114 166,5 103,1 2 236 610,0 -1 550 028,1 59,1
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 2 963,8 2 963,8 0,0 100,0 14 469,8 11 506,0 488,2
  виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням витрат, пов’язаних з її виплатою та доставкою 783 142,6 783 142,6 0,0 100,0      
Усього доходів 17 609 919,4 17 834 378,1 224 458,7 101,3 16 842 223,0 -992 155,1 94,4
                 
Видатки:              
за рахунок власних доходів, усього 34 355 839,5 33 529 945,8 -825 893,7 97,6 35 873 991,8 2 344 046,0 107,0
у тому числі на:              
  пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 33 280 081,7 32 466 581,1 -813 500,6 97,6 34 797 732,0 2 331 150,9 107,2
  виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 125 257,4 117 246,1 -8 011,3 93,6 88 866,4 -28 379,7 75,8
  пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 437 286,0 436 687,7 -598,3 99,9 475 022,4 38 334,7 108,8
  виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни” 5 559,9 5 485,8 -74,1 98,7 5 531,6 45,8 100,8
  пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 6 679,5 7 269,9 590,4 108,8 7 340,0 70,1 101,0
  розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 2 495,9 2 459,0 -36,9 98,5 2 225,0 -234,0 90,5
  фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України 412 613,9 412 499,1 -114,8 100,0 412 005,7 -493,4 99,9
  оплату послуг з виплати та доставки пенсійних виплат із солідарної системи 85 865,2 81 717,1 -4 148,1 95,2 85 268,7 3 551,6 104,3
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат, з яких: 10 962 802,8 10 837 593,1 -125 209,7 98,9 11 139 292,8 301 699,7 102,8
  погашення заборгованості з пенсійних виплат за рішеннями суду 2 963,8 2 963,8 0,0 100,0 14 469,8 11 506,0 488,2
  оплата послуг з виплати та доставки пенсійних виплат 22 549,5 24 958,2 2 408,7 110,7 24 666,2 -292,0 98,8
  виплата одноразової грошової допомоги у зв’язку з негативними наслідками поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, з урахуванням витрат, пов’язаних з її виплатою та доставкою 780 206,9 774 071,2 -6 135,7 99,2      
Усього видатків 45 318 642,3 44 367 538,9 -951 103,4 97,9 47 013 284,6 2 645 745,7 106,0
Залишок власних коштів на кінець року 9 634,8 67 921,4     0,0    
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 27 718 357,7 26 601 082,2 -1 117 275,5 96,0 30 171 061,6 3 569 979,4 113,4

 

background Layer 1