Пропустити навігацію

ЗВІТ про виконання ПЛАНУ роботи Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за І квартал 2021 року

з/ п

Кроки

Обґрунтування

Відповідальні за виконання

Строк

Індикатор виконання

Очікувані результати

ПРІОРИТЕТ I

Забезпечення якісного обслуговування громадян, цифровізація послуг

1.

Впровадження системи автоматичного призначення пенсії за наявними даними при набутті права (за подією набуття права)

шляхом впровадження електронної міжвідомчої взаємодії

постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 681 “Про оптимізацію надання адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення”

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Рябенька Л. В.,

Багуж В. В.,

начальники сервісних центрів

Протягом

5-ти місяців з моменту затверд-ження відповідних порядків обміну інформацією

з Пенсійним фондом України

впроваджено систему автоматичного призначення пенсії за подією набуття права

спрощення порядку призначення, перерахунку, поновлення, припинення, продовження виплати пенсій, надбавок, допомог, доплат та компенсацій або переведення з одного виду пенсії на інший

Виконання:

Програмне забезпечення для автоматичного призначення пенсії за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного віку запроваджено. Призначення пенсій проводиться на підставі заяв, наданих застрахованими особами через вебпортал Пенсійного фонду України. Проведено автоматичне призначення по 355 пенсійних справах, що набули право на призначення пенсії.

2.

Популяризація електронного інформування громадян через засоби електронних комунікацій

необхідність забезпечення індивідуального інформування громадян, застрахованих осіб та страхувальників, у тому числі фізичних осіб – підприємців, осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, з питань пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, що підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню та інших питань

Щирба О. М.,

Неклеса Л. А.,

Рябенька Л. В.

грудень

збільшення кількості громадян, яких поінформовано засобами електронних комунікацій

 

підвищення рівня поінформованості громадян; популяризація послуг, що надаються Пенсійним фондом України (далі – Фонд) в електронному вигляді, збільшення чисельності користувачів послугами

Виконання:

Програмне забезпечення стосовно реєстрації користувачів на вебпорталі Пенсійного фонду України працює відповідно до інструктивних матеріалів.

Забезпечено:

– залучення громадян, що звертаються на прийом до сервісних центрів, до реєстрації на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Зареєстровано 27 860 осіб. У порівнянні з аналогічним періодом 2020 року (22 575) кількість зареєстрованих осіб збільшилась на 5285 або 3,4 %;

– залучення громадян до замовлення послуги інформування за допомогою СМС-повідомлення – 9 115 осіб.

3.

Використання підсистеми “Автоматизоване робоче місце керівника” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІКІС ПФУ), зокрема щодо контролю функціональних процесів, оцінки результативності роботи Головного управління

Положення про головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затверджене постановою правління

Пенсійного фонду України 22 грудня 2014 року № 28-2 (із змінами), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 40/26485; постанова правління Пенсійного фонду України від 22 жовтня 2020 року № 20-1 “Про оцінку результативності роботи територіальних управлінь Пенсійного фонду України”

Щирба О. М.,

Рябенька Л. В.

листопад

автоматизовано контроль за функціональними процесами з використанням підсистеми “Автоматизоване робоче місце керівника” ІКІС ПФУ

поліпшення системи оперативного контролю за станом функціональних процесів

Виконання:

Наявне програмне забезпечення використовується в роботі. Відповідні доступи до підсистеми “Автоматизоване робоче місце керівника” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України надані.

4.

Впровадження механізмів використання в Головному управлінні документів при зверненнях осіб в електронній формі з відмовою від їх паперових оригіналів

необхідність зменшення обігу паперових документів

Щирба О. М.,

Неклеса Л. А.,

Рябенька Л. В.

грудень

відсутність необґрунтованих вимог щодо надання особами, які звертаються до Головного управління, відомостей у паперовому вигляді (крім випадків, коли такі відомості в електронному вигляді відсутні або містять розбіжності, або особа не надала згоди на отримання та обробку її персональних даних з певної інформаційної системи)

спрощення надання послуг громадянам

Виконання:

Система електронного документообігу запроваджена та експлуатується в Головному управлінні з початку 2020 року.

Забезпечено сканування паперових документів під час здійснення прийому та обслуговування громадян з метою формування електронної пенсійної справи.

5.

Продовження оцифрування паперових пенсійних справ та їх валідація

Стратегія цифрової трансформації соціальної сфери, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 року № 1353-р

Корнійчук Н. І.,

Багуж В. В.

грудень

оцифровано 40 % паперових пенсійних справ, проведено

валідацію 90 % оцифрованих пенсійних справ

забезпечення доступу громадян до їх пенсійних справ в онлайн-режимі з можливістю автоматизованого контролю обґрунтованості здійснення пенсійних виплат та зберігання даних в електронному архіві

Виконання:

Управлінням з ретроконверсії на ІІІ етапі ретроконверсії відпрацьовано 138524 пенсійні справи, що складає 15 % від загальної кількості пенсійних справ 877202.

Управлінням пенсійного забезпечення здійснюється контроль за опрацюванням електронних пенсійних справ на етапі верифікації. Для опрацювання на 4 етапі ретроконверсії надано 51 033 пенсійні справи. Проведено перевірку відсканованих документів (атрибутовано) та підписано 21 319 пенсійних справ, з них верифікацію пройдено успішно по 6 818 пенсійних справах. Питання, які виникають під час 4 етапу ретроконверсії, вирішуються на «Технічній підтримці» та знаходяться на постійному контролі.

6.

Забезпечення екстериторіальності при опрацюванні звернень для призначення пенсій

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування”, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1 (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2005 року за № 1566/11846

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Багуж В. В.,

Рябенька Л. В.

протягом 4-х місяців з моменту набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами Фонду

впроваджено програмне забезпечення автоматизованого екстериторіального розподілу для опрацювання звернень про призначення пенсій

впровадження механізму централізованого контролю за дотриманням законодавства про призначення пенсій

Виконання:

Відповідне програмне забезпечення встановлено Пенсійним фондом України.

Здійснюється контроль за оцифруванням електронних трудових книжок. Після опрацювання оцифрованих трудових книжок на
I етапі, відділо
м супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів №1 було надано 22 930 трудових книжок, які відпрацьовано в повному обсязі (100%).

7.

Проведення оцінки впровадження стандартів обслуговування громадян в Головному управлінні та рівня задоволеності громадян якістю наданих послуг

Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затверджене постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1 (із змінами), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436

Дуксова Л. В.,

Неклеса Л. А.,

Кравчута О. О.,

Пустова О. О.,

Патретний В. Г.

щокварталу

оцінено 100 % сервісних центрів щодо їх відповідності стандартам обслуговування;

не менше 80 % громадян, які звернулись до Головного управління та взяли участь в анкетуванні, надали позитивну оцінку якості обслуговування

перевірено стан впровадження стандартів обслуговування громадян, якість обслуговування осіб, які звертаються до Головного управління, на відповідність стандартам обслуговування, встановлено та усунуто недоліки в системі обслуговування

Виконання:

Управлінням обслуговування громадян забезпечено проведення моніторингу сервісних центрів щодо відповідності їх стандартам.

Проведено оцінку 27 відділів обслуговування громадян (сервісних центрів), які мають 42 точки обслуговування щодо відповідності стандартам обслуговування, за результатами якої:

– всі сервісні центри облаштовано вивіскою органу Фонду;

у 24 сервісних центрах встановлено інформаційну систему електронного керування чергою;

– у всіх сервісних центрах робочі зони та зони очікування відповідають стандартам: робочі зони переважно відкриті та прозорі, наявні інформаційні таблички, необхідні меблі, персональні комп’ютери та оргтехніка, засоби відеофіксації;

– у зонах очікування наявні місця для сидіння, кулери з водою, монітори з трансляцією роликів та соціальної реклами, інформаційні стенди з актуальною інформацією;

– працівники дотримуються персональних стандартів якісного обслуговування;

– дотримуються вимоги щодо зовнішнього вигляду працівників СЦ.

Cкладено 43 Паспорта відповідності 27 сервісних центрів вимогам стандартів обслуговування громадян, в яких визначено 22 ключових показника.

Погоджено з громадськими організаціями розумне пристосування з урахуванням універсального дизайну 23 точки обслуговування. Проводиться відповідна робота щодо погодження умов розумного пристосування приміщень в інших точках обслуговування, які по територіальності не мають громадських організацій (16 точок). По 2 точках обслуговування – очікується погодження і по 1 точці – розглядається питання договору оренди приміщення.

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції проведений моніторинг якості обслуговування громадян шляхом телефонного опитування відвідувачів сервісних центрів. Опитано 72 відвідувача, з них: 62 – задоволені якістю отриманих послуг; 9 – частково задоволені; 1 – незадоволений. Проведений моніторинг дотримання посадовцями відділу обслуговування військовослужбовців та деяких інших категорій громадян (сервісний центр) правил етичної поведінки, шляхом анкетування 30 відвідувачів: 95% – вважає, що у посадовців професійна та етична поведінка; 5% – задоволені.

Анкетування проводилось в сервісних центрах і відділом організаційно-інформаційної роботи. Результати анонімного опитування громадян щодо рівня задоволеності громадян якістю наданих послуг показали, що 98,6% заявників задоволені якістю обслуговування у Фонді області та 1,4% частково задоволені.

8.

Продовження створення Головним управлінням віддалених робочих місць з обслуговування громадян на базі об’єднаних територіальних громад

наближення послуг до осіб, які проживають у віддалених населених пунктах

Дуксова Л. В.,

Щирба О. М.,

Неклеса Л. А.,

Рябенька Л. В.,

Кузенко С. В.,

Патретний В. Г.

протягом

року

(контроль щокварталу,

у строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом)

у 80 % новостворених об’єднаних територіальних громадах області створено віддалені робочі місця з обслуговування громадян Головним управлінням

розширення переліку пунктів обслуговування громадян, доступності місць обслуговування для громадян

Виконання:

Функціонує 77 віддалених пунктів обслуговування, на яких створено 116 робочих місць, у тому числі, в 71 територіальній громаді – 109 робочих місць; у 6 ЦНАП – 7 робочих місць.

У телефонному режимі опитано 20 відвідувачів віддалених робочих місць з обслуговування громадян – зауважень та нарікань не виказав жоден з опитаних, усі задоволені якістю та наближеністю отриманих послуг.

Протягом звітного періоду віддалених робочих місць з обслуговування громадян на базі об’єднаних територіальних громад не створювалось.

9.

Забезпечення висвітлення питань діяльності Головного управління в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Фонду, у соціальних мережах

Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Дуксова Л. В.,

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Неклеса Л. А.,

Пустова О. О.,

керівники самостійних структурних підрозділів

щокварталу

забезпечено оперативне висвітлення

інформації в регіональних засобах масової інформації з питань діяльності Головного управління, проведення заходів з інформаційно-роз’яснювальної роботи (засідання круглого столу, пресконференції, брифінги)

поінформованість громадян про діяльність Головного управління

Виконання:

Оперативно оприлюднені 124 статті на шпальтах друкованих видань області, 237 матеріалів на інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України, на вебресурсах області – 117. На сторінці Головного управління у соціальній мережі Facebook розміщені 69 матеріалів.

Протягом кварталу управліннями перевірено інформацію на застарілість, за потреби оновлення – внесені зміни. Контроль за актуальністю інформації на інформаційній сторінці Головного управління триває.

10.

Надання електронних послуг засобами вебпорталу електронних послуг Фонду

Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Щирба О. М.,

Неклеса Л. А.,

Рябенька Л. В.

постійно

збільшення чисельності користувачів вебпорталу, у тому числі серед пенсіонерів

покращення обслуговування громадян через вебпортал Фонду

Виконання:

Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо використання електронних послуг особистого кабінету вебпорталу Пенсійного фонду України (призначення та перерахунок пенсій, отримання довідок з РЗО, пенсійний калькулятор тощо). Кількість зареєстрованих на вебпорталі Пенсійного фонду України — 27 860 осіб, отриманих електронних послуг за І квартал – 5 376.

11.

Забезпечення підготовки адміністративних приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

безперебійне функціонування органів Фонду в області

Дуксова Л. В.,

Кравчута О. О.

до 15 жовтня

100 % готовність адміністративних приміщень Головного управління до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

адміністративні приміщення Головного управління готові до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

Виконання:

Термін виконання не настав

ПРІОРИТЕТ ІІ

Ефективне адміністрування, спрямоване на забезпечення виконання основних завдань

1.

Перегляд актів Головного управління з метою уніфікації та повноти регулювання процесів, спрямованих на забезпечення виконання основних завдань, забезпечення їх відповідності чинному законодавству

необхідність підтримання розпорядчих актів Головного управління в актуальному стані

Дуксова Л. В.,

Бутенко Н. Г.,

керівники самостійних структурних підрозділів

за окремим графіком

затвердження висновку за результатами перегляду актів Головного управління та нового графіку перегляду актів

внесені зміни до актів Головного управління, виключені норми, що суперечать законам України, указам Президента України, постановам Верховної

Ради України, актам

Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам

Виконання:

Засідання комісії щодо перегляду розпорядчих актів заплановано на червень та листопад 2021 року

2.

Проведення юридичної експертизи проєктів розпорядчих актів Головного управління та договорів

відповідність актів та договорів Головного управління нормативно-правовим актам та додержання процедури їх видання (укладення)

Бутенко Н. Г.

протягом року

Відсутність актів та договорів, прийнятих (укладених) без проведення правової оцінки проєктів

прийняття узгоджених з актами законодавства актів Головного управління

Виконання:

Перевірено проекти наказів на відповідність чинному законодавству. У розпорядчих актах відсутні норми, що суперечать Конституції України та законам України, указам Президента України та постановам Верховної Ради України, актам Кабінету Міністрів України, іншим нормативно-правовим актам, договори укладені з проведенням правової оцінки проектів.

3.

Здійснення моніторингу та узагальнення результатів судової практики у справах за участю Головного управління

необхідність урахування правових висновків судів при застосуванні пенсійного законодавства, обґрунтуванні правової позиції в суді

Дуксова Л. В.,

Корнійчук Н. І.,

Бутенко Н. Г.,

Багуж В. В.

протягом року

підготовлено не менше двох оглядів судової практики на рік та доведено до відома зацікавлених структурних підрозділів Головного управління

підвищено якість представлення інтересів органів Фонду в області в судах, обслуговування громадян

Виконання:

Забезпечений контроль за правильністю виконання рішень суду щодо пенсійного забезпечення. Структурними підрозділами управління пенсійного забезпечення направлено для контрольної перевірки правильності виконання 151 рішення суду. Рішення суду перевірені у визначені терміни, зауважень не встановлено. Розглянуто та прийнято рішення про призначення та перерахунок пенсій по 472 рішеннях суду відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Упродовж звітного періоду розглянуто та перевірено 623 рішення суду.

Листом від 28.01.2021 №5192/01-16 підготовлено огляд судової практики щодо застосування строків позовної давності.

4.

Моніторинг відомостей Реєстру застрахованих осіб щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”,

Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 29 травня 2017 року № 11-1 (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 червня 2017 року за № 776/30644

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

щокварталу

інформування органів Державної служби України з питань праці в області та органів Державної податкової служби України в області про виявлені ознаки порушення законодавства про працю

сприяння легалізації робочих місць та зменшення випадків порушення законодавства про працю

Виконання:

За результатами аналітично-моніторингових досліджень направлені інформаційні відомості органам Державної податкової служби України області по 3,3 тис. страхувальниках (по 13,7 тис. застрахованих осіб), які мають можливі порушення законодавства про працю. Органами Державної податкової служби України проведено 13 перевірок, донараховано єдиного внеску по 65 застрахованих особах на суму 42,1 тис. грн. Органам Державної служби України з питань праці області – щодо 11,0 тис. страхувальників (по 85,6 тис. застрахованих осіб), які мають ознаки можливих порушень законодавства про працю, для вжиття відповідних заходів реагування.

ПРІОРИТЕТ ІІІ

Відповідальне здійснення виплат

1.

Підготовка та формування бюджету, кошторису та плану асигнувань Головного управління

Порядок розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 31 серпня 2009 року № 21-2 (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 вересня 2009 року за № 897/16913

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

в місячний термін після затверд-
ження Кабінетом Міністрів України бюджету Пенсійного фонду України

затверджено бюджет, кошторис та план асигнувань Головного управління

своєчасно сформовані граничні обсяги показників бюджету Головного управління та лімітні довідки на фінансування адміністративних витрат;

затверджений бюджет, кошторис та план асигнувань Головного управління

Виконання:

Відповідно до наказу Головного управління від 10.03.2021 № 87 «Про розгляд та схвалення проєкту бюджету Головного управління Пенсійного фонду Ураїни в Дніпропетровській області на 2021 рік» проведено розрахунки бюджету, кошторису та плану асигнувань Головного управління на 2021 рік та подано на затвердження до Пенсійного фонду України.

Бюджет Головного управління на 2021 рік затверджено 15 березня 2021 року. Загальний обсяг доходної частини бюджету визначено в сумі 16 млрд 842 млн 223,0 тис. грн, загальна сума видатків – 47 млрд 13 млн 284,6 тис. грн, кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат – 30 млрд 171 млн 61,6 тис. грн.

2.

Забезпечення виконання планових показників з надходження до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністрування яких здійснюють органи Фонду

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

щомісяця

100 % виконання плану

надходження коштів, адміністрування яких здійснюють органи Фонду, в повному обсязі запланових показників

Виконання:

Планові показники з надходження власних коштів, які адмініструють органи Пенсійного фонду України за січень-березень 2021 року виконано на 108,3%. При плані 384,9 млн грн отримано 416,8 млн грн, що на 31,9 млн грн більше запланованих. Перевиконання планових показників відбулося за рахунок сплати заборгованості з відшкодування пенсій призначених на пільгових умовах підприємствами: ПрАТ “Укргазбуд”- 1,0 млн грн, ПП “Світекс” – 956,2 тис. грн, АТ “Дніпроважмаш” – 500 тис. грн, ПрАТ “Марганецький рудоремонтний завод” – 381,0 тис. грн, ПАТ “Завод понадвелокогабаритних шин” – 241 тис. грн, ПрАТ “Харківський вагонобудівний завод” – 220 тис. грн та за рахунок новопризначених та перерахованих пенсій: ПрАТ “ДТЕК Павлоградвугілля” — 1,9 млн грн, ПРАТ “Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат – 1,2 млн грн, ПРАТ “ Північний гірничо-збагачувальний комбінат – 1,3 млн грн, ПАТ Криворізький залізорудний комбінат – 968,0 тис. грн, ПрАТ ДМЗ — 697,0 тис. грн, ПАТ Нікопольський завод феросплавів — 583,2 тис. грн.

3.

Моніторинг погашення заборгованості зі сплати єдиного соціального внеску та відновлення страхового стажу застрахованих осіб

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

протягом року

зменшення заборгованості від сплати єдиного соціального внеску та відновлення страхового стажу застрахованих осіб

наповнення бюджету Фоду та зарахування страхового стажу застрахованим особам

Виконання:

У рахунок погашення боргу зі сплати єдиного соціального внеску надійшло 107,1 млн грн. Зараховано страховий стаж 9 182 працівникам від 1 до 84 місяців.

4.

Забезпечення контролю за виконанням індика-тивних показників з надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

щомісяця

сформовано інформаційно-аналітичні матеріали щодо виконання індикативних показників, доведених Міністерством фінансів України

надходження до загального фонду державного бюджету коштів, адміністрування яких здійснюють органи Фонду, в повному обсязі доведених показників

Виконання:

Виконання планових показників щодо надходження збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій в області становить 155,0 %. При плані 109,3 млн грн, отримано 169,3 млн грн. Зі сплати збору з операцій купівлі – продажу нерухомого майна + 725,7 тис. грн, або 102,4 % планового показника; зі сплати збору при набутті права власності на легкові автомобілі отримано +34,3 млн грн, або 160,6% планового показника; зі сплати збору при поданні виробів з дорогоцінних металів на клеймування +25,0 млн грн, або 213,8 % планового показника. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 38,9 млн грн.

5.

Забезпечення призначення пенсій та проведення їх перерахунків у зв’язку із змінами в законодавстві та за заявами у строки, визначені законодавством

законодавство про пенсійне забезпечення

Корнійчук Н. І.,

Багуж В. В.,

Красицька В. Д.

постійно

призначення (перерахунки) пенсій з дотриманням термінів

своєчасно проведені призначення та перерахунки пенсій

Виконання:

За призначенням пенсій звернулося 8 502 особи. Прийнято рішення про призначення пенсій або відмову в призначені пенсій по 8 235 заявах. По 1 заяві, наданій для призначення пенсії у лютому 2021 року, виникли порушення 10-ти денного терміну, внаслідок порушення порядку відпрацювання. За перерахунком пенсій звернулося 20 411 осіб, з яких прийнято рішення про перерахунок пенсій або відмову в перерахунку пенсій по 20 171 заяві. По 6-ти заявах, наданих для перерахунку пенсії у лютому 2021 року, виникли порушення 10-ти денного терміну, внаслідок порушення порядку відпрацювання.

З метою дотримання термінів, визначених чинним законодавством, здійснюється щоденний контроль по відпрацюванню документів наданих для призначення та перерахунку пенсії. Опрацьовано релізи підсистеми “ППВП” від 03.02.2021 1.6.61.1; від 19.02.2021 1.6.62.1.; від 23.03.2021 1.6.63.1.; від 30.03.2021 1.6.64.1. стосовно виконання процесів призначення та перерахунку пенсій.

В області забезпечено проведення:

-щомісячного масового перерахунку пенсій відповідно до ч. 2 статті 28 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” для осіб, які досягають 65-річного віку при наявності страхового стажу: для жінок – 30 років, чоловіків – 35 років;

-автоматизованого перерахунку пенсій у зв’язку з уточненням показників середньої заробітної плати у галузях економіки України за три календарні роки (2018, 2019, 2020рр), – що передують року звернення за призначенням пенсії. Пенсії перераховано по 1,4 тис. особових рахунках, пенсії збільшились у 0,9 тис. пенсіонерів, середній розмір підвищення – 830,75 грн;

-перерахунку пенсій з 1 березня 2021 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2005 року № 713 “Про внесення змін до п. 7 Порядку призначення і виплати пенсій за вислугу років працівникам льотно-випробного складу цивільної авіації”, пенсії перераховано по 372 особових рахунках;

-перерахунку пенсій з 1 березня 2021 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2021 року №127 “Про додаткові заходи соціального захисту пенсіонерів у 2021 році” згідно з Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до
ч.2 ст.42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 року №124 “Питання проведення індексації пенсій у 2019 році” із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та який враховується для обчислення пенсії, в
розмірі 1,11. Пенсії перераховано по 821,0 тис. пенсійних справах, пенсії збільшились у 699,1 тис. пенсіонерів, середній розмір підвищення склав 301,82 грн;

-з 1 березня 2021 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 року №849 “Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому” встановлено щомісячну компенсаційну виплату пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше.

6.

Проведення підготовчих технічних заходів для забезпечення переходу до централізованого фінансування виплати пенсій

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”,

постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги”

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

квітень

перехід до централізованого фінансування виплати пенсій

cкорочення термінів проходження коштів для виплати пенсій

Виконання:

Заключено 29.03.2021 3-х сторонні договори між банківськими установами, Головним управлінням та правлінням Пенсійного фонду України. Фінансування пенсій за основними та додатковими відомостями здійснюється з 01.04.2021 правлінням Пенсійного фонду України.

7.

Реалізація графіку запровадження виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за виплатними квитанціями

постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги”

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Любавіна О. О.,

Красицька В. Д.

у визначені графіком строки

реалізовано виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за виплатними квитанціями

впроваджено електронний обмін інформацією по виплаті пенсій з оператором поштового зв’язку

Виконання:

Термін виконання не настав

8.

Забезпечення виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в області

міжнародні договори з питань пенсійного забезпечення

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Любавіна О. О.,

Багуж В. В.

щокварталу

відсутні порушення строків виплати пенсій

своєчасна виплата пенсій громадянам області, які проживають за кордоном, та виплата пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в області

Виконання:

Проведено фінансування виплат пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території Дніпропетровської області, призначених відповідно до законодавства країн СНД (Латвія, Литва, Росія, Естонія). Всього виплачено
2 231,6 млн грн. З банківськими установами підписано акти-звірки щодо факту виплати пенсій та дати зарахування пенсійних коштів на особисті рахунки пенсіонерів. Кошти на рахунки зараховані своєчасно.

На виконання міжнародних зобов’язань України щодо своєчасного переказу пенсій громадянам України, які проживають за кордоном та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні підготовлено та направлено до Пенсійного фонду України 57 формулярів на виплату частки пенсії.

9.

Моніторинг та аналіз показників виконання бюджету Пенсійного фонду України та факторів, що впливають на його виконання

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2021 рік”

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

щомісячно

сформовано інформаційно-аналітичні матеріали

забезпечено надходження коштів до бюджету Фонду у запланованих обсягах, своєчасного та у повному обязі фінансування видатків Фонду

Виконання:

Відповідно до виставлених розрахунків нараховано до відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, за січень – березень 2021 року — 480,9 млн грн, сплачено — 411,4 млн грн. Відсоток сплати становить 85,5%. Матеріали на всю суму економічно-активного боргу передані до юридичного управління для відпрацювання заборгованості в судовому порядку. В рахунок погашення заборгованості з платежів до Пенсійного фонду надійшло 53,1 млн грн, у тому числі в рахунок погашення заборгованості минулих періодів –5,7 млн грн

10.

Проведення аналізу динаміки фонду оплати праці відповідно до повноважень, визначених законодавством

необхідність здійснення аналізу та прогнозу надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Щирба О. М.,

Любавіна О. О.

щокварталу

сформовано інформаційно-аналітичні матеріали,

надані пропозиції Пенсійному фонду України

щодо шляхів наповнення бюджету

підготовлені пропозиції щодо наповнення бюджету Фонду

Виконання:

У І кварталі 2021 року проведений аналіз динаміки фонду оплати праці за 2020 рік.

Фонд оплати праці та інші виплати, на які нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за 2020 рік склав 67 190,9 млн грн, що на 4 005,7 млн грн більше, ніж у 2019 році (темп росту 106,3%). Фонд оплати праці області за грудень 2020 з підприємствами, які перебувають на обліку в офісі великих платників податків становить 12 млрд грн, що на 347,8 млн грн більше, ніж у грудні 2019 року (або 103%).

Найнижчі темпи росту фондів зафіксовано у підприємств наступних видів економічної діяльності:

– Металургійне виробництво – 97% (мінус 326,7 млн грн);

– Виробництво інших транспортних засобів – 78,6% (мінус 267,0 млн грн);

– Ремонт і монтаж машин і устаткування – 89% (мінус 198,6 млн грн). По цих трьох галузях фонди оплати праці зменшились на
792,3 млн грн.

Причини зменшення темпів росту фонду оплати праці: зниження обсягів виробництва у зв’язку з відсутністю державного замовлення та зупиненням фінансування виробництва, закінчення сезонних робіт, на підприємствах зменшено розмір премій та інших додаткових виплат, що вплинуло на темп росту фонду оплати праці. За даними реєстру застрахованих осіб в області загальна кількість застрахованих осіб у грудні 2020 року становила 1 385,0 тис. осіб, що на 501,1 тис. осіб більше, ніж у січні поточного року (у січні – 883,9 тис. осіб). Значне збільшення пояснюється реорганізацією Офісу великих платників податків (звіт за грудень 2020 року до нашої області надали бюджетоутворюючі підприємства 5-ти областей України). Кількість найманих працівників становить1 174,3 тис. осіб.

11.

Узагальнення інформації щодо стану виконання міжнародних договорів, виконання яких забезпечує Головне управління, та визначення проблемних питань, які виникають під час їх реалізації

міжнародні договори

Дуксова Л. В.,

Корнійчук Н. І.,

Бутенко Н. Г.,

Багуж В. В.

вересень

підготовлено пропозиції щодо внесення змін до положень міжнародних угод

надано проєкти змін до міжнародних договорів

Виконання:

Підготовка формулярів щодо своєчасного переказу пенсій громадянам України, які проживають за кордоном та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, здійснюється відповідно до міжнародних Угод.

ПРІОРИТЕТ ІV

Автоматизація функціональних процесів та здійснення контрольних заходів

1.

Інформаційне наповнення підсистеми “Реєстр судових рішень” ІКІС ПФУ відомостями про рішення суду за участю органів Фонду

необхідність оцінки стану виконання судових рішень, можливість формування реєстру невиконаних судових рішень

Бутенко Н. Г.

до

01 жовтня

забезпечено внесення необхідної інформації до підсистеми про рішення суду щодо стягнення коштів та зобов’язання вчинити дії, не пов’язані з пенсійними виплатами

автоматизований облік рішень суду, що підлягають виконанню та набрали законної сили

Корнійчук Н. І.,

Красицька В. Д.,

Багуж В. В.

20 календарних днів з дня набрання ними законної сили

забезпечено внесення необхідної інформації до підсистеми про рішення суду щодо пенсійного забезпечення

Виконання:

Забезпечено внесення необхідної інформації по 1136 справах до підсистеми про рішення суду щодо стягнення коштів та зобов’язання вчинити дії, не пов’язані з пенсійними виплатами.

До підсистеми “Реєстр судових рішень” ІКІС ПФУ внесено 1414 карток рішень суду у справах, що набрали законної сили, та підлягають виконанню органами Пенсійного фонду України і надійшли до Головного управління за період з 01.01.2021 по 31.03.2021.

2.

Здійснення внутрішнього контролю за повнотою та своєчасністю ведення обліку судових справ та виконавчих проваджень в підсистемах “Реєстр судових рішень” та “Правова робота” ІКІС ПФУ

необхідність здійснення оцінки та аналізу стану роботи в Головному управлінні

Дуксова Л. В.,

Корнійчук Н. І.,

Бутенко Н. Г.,

Багуж В.В.,

Красицька В. Д.

щокварталу

здійснено контроль за станом ведення обліку та усуненням виявлених порушень

повнота та своєчасність ведення обліку в автоматизованих системах Фонду

Виконання:

Забезпечено своєчасний облік 3954 судових рішень та виконавчих проваджень.

Забезпечено контроль за повнотою та своєчасністю ведення обліку судових справ в підсистемі “Реєстр судових рішень” ІКІС ПФУ. Виявлено 3 випадки несвоєчасного внесення судових рішень.

3.

Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного

фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні

Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Щирба О. М.,

Стеблянко В. Є.

за окремими графіками головних управлінь

перевірено 100 % організацій області, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та установи, в яких особи

перебувають на повному державному утриманні

запобігання порушень щодо використання пенсійних коштів та вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі їх виявлення

Виконання:

В області налічується 31 відділення (філія) установ банків, які підлягають перевірці протягом року.

За 1 квартал 2021 року перевірено 16 банківських установ (або 100,0% за окремим графіком). За результатами проведених перевірок складено 18 актів, встановлено по 4 особах порушення на загальну суму 265,4 тис. грн.

Фінансування та доставка пенсій в Дніпропетровській області здійснюється через 534 поштових відділення зв’язку, які підпорядковані головній структурі (Дирекції) та 3 Центрах поштового зв’язку (поштампах). Складено 5 актів перевірок, перевірено 127 об’єктів поштового зв’язку (відділень) – 100% за окремим графіком. Встановлено 18 порушень, а саме: 16 порушення термінів повернення невиплачених поштових переказів після закінчення термінів їх зберігання на суму 51,8 тис. грн, 2 виплати пенсій стороннім особам без довіреності на суму 6,8 тис. грн (відшкодовано 100% ). Нараховано пені на суму 1,6 тис. грн, сплачено 1,6 тис. грн (100%).

Перевірено 27 установ (закладів), у яких особи перебувають на повному державному утриманні (100% за окремим графіком). Складено 33 акти перевірок установ (закладів). Установлено порушення на суму 35,6 тис. грн, відшкодовано 21,7 тис. грн (61%). Залишок на 01.04.2021 становив 13,9 тис. грн.

4.

Проведення внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів у Головному управлінні

необхідність попередження та усунення недоліків в організації роботи Головного управління

Штогун Ю. Л.,

керівники самостійних структурних підрозділів

згідно зі зведеним операційним планом діяльності з внутріш-нього аудиту на 2021 рік

проведено внутрішні аудити та інші контрольні заходи

удосконалення системи управління коштами, попередження недоліків та неефективного їх використання

Виконання:

Відповідно до зведеного операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2021 рік Пенсійного фонду України, в І кварталі проведено внутрішній аудит на тему: “Дотримання норм Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” під час призначення, перерахунків та виплати пенсій”. За результатами аудиту виявлено 755 нефінансових порушень та 6 фінансових порушень на загальну суму 92,1 тис. грн, з яких 4 призвели до втрат на загальну суму 74,4 тис. грн. Надано 11 рекомендацій, серед яких 3 рекомендації щодо удосконалення системи управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.

Інші планові контрольні заходи управлінням внутрішнього аудиту не проводились.

Управлінням обслуговування громадян заплановано та проведено 3 контрольні заходи на тему “Оцінка якості обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України” у відділах обслуговування громадян № 17, 19, 26.

5.

Забезпечення моніторингу результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів, здійснених в Головному управлінні, та стану впровадження рекомендацій

необхідність попередження та усунення недоліків в організації роботи Головного управління

Штогун Ю. Л.,

керівники самостійних структурних підрозділів

щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним кварталом

узагальнено і підготовлено висновки щодо стану реалізації внутрішніх аудитів і інших контрольних заходів

забезпечено 100 % впровадження аудиторських рекомендацій та виправлення і усунення порушень, виявлених контрольними заходами

Виконання:

Здійснено моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту проведеного в 2020 році на тему: “Повнота вжитих заходів по наповненню бюджету Пенсійного фонду України” та підготовлено доповідну записку від 19.03.2021 №16631/01-16. За результатами моніторингу підтверджено 100% впровадження аудиторських рекомендацій та вжиття заходів, направлених на виправлення та усунення порушень. У І кварталі виконано 8 рекомендацій, з яких по 3 рекомендаціях досягнуто результативність.

За результатами контрольних заходів, проведених у минулих роках, надійшло 29,4 тис. грн.

За результатами проведеного аудиторського дослідження усунуто 1 фінансове порушення на загальну суму 17,2 тис. грн та 394 нефінансові порушення.

6.

Забезпечення управління персоналом

Стратегія удосконалення системи управління персоналом Пенсійного фонду України, затверджена постановою правління Фонду від 03 квітня 2020 року № 5-1

Дуксова Л. В.,

Кузенко С. В.,

керівники самостійних структурних підрозділів

грудень

1) забезпечено підвищення рівня професійної компетентності 100% державних службовців Головного управління відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності/інди-відуальних програм професійного розвитку, створено умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання

підвищено рівень задоволеності споживачів послуг, що надаються Головним управлінням

 

Дуксова Л. В.,

Кузенко С. В.,

керівники самостійних структурних підрозділів

грудень

2) охоплено не менше 90 % фактичної чисельності державних службовців Головного управління внутрішніми навчаннями, які проводяться відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 12.03.2020 № 4-1

 

Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебуваюють на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах, затвердженого постановою правління Фонду від 19 липня 2019 року № 9-1

Дуксова Л. В.,

Кузенко С. В.,

керівники самостійних структурних підрозділів

листопад

забезпечено стажування не менш як п’яти осіб відповідно до зазначеного порядку громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в Головному управлінні

ознайомлено молодих та вмотивованих людей із специфікою діяльності Головного управління з метою залучення до роботи на державній службі в органах Фонду

Порядок розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій “Б” та “В”, затверджений наказом НАДС від 11 вересня 2019 року № 172-19, зареєстрованим в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 2019 року

за № 1077/34048

Дуксова Л. В.,

Кузенко С. В.,

керівники самостійних структурних підрозділів

листопад

забезпечено актуалізацію посадових інструкцій державних службовців Головного управління щодо відповідності фактичній роботі; забезпечено здійснення контролю за розподілом завдань між державними службовцями відповідно до завдань і функцій структурних підрозділів та їх посадових обов’язків

Забезпечено ефективне виконання завдань, покладених на Головне управління

Виконання:

Відповідно до затверджених індивідуальних програм професійного розвитку у кількості 1531, підвищили рівень професійної компетентності та повністю виконали індивідуальну програму 494 державні службовці (32,3 %).

Підготовку в ДРІДУ НАДУ при Президентові України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» проходять 7 осіб та в 2021 році закінчують навчання.

Підвищили кваліфікацію 880 осіб (57,5 %), серед яких:

– 445 осіб (29,1 % від визначеної потреби) – за професійними (сертифікатними) програмами;

– 435 осіб (28,4 % від визначеної потреби) – за короткостроковими програмами.

Шляхом самоосвіти пройшли навчання 1135 осіб (74,1 %).

Отримали 1 та більше кредитів ЄКТС – 880 осіб (57,5 %) в рамках виконання індивідуальних програм.

Проведено роз’яснювальну роботу серед державних службовців Головного управління щодо проходження навчання та виконання індивідуальних програм професійного розвитку.

У професійних тренінгах, проведених фахівцями Пенсійного фонду України, взяли участь 12 державних службовців, яких наказами Головного управління визначено внутрішніми тренерами. У структурних підрозділах внутрішніми тренерами проведено 7 навчань, якими охоплено 1020 державних службовців (66,4%). За результатами проходження внутрішніх навчань державним службовцям нараховано по 0,1 кредиту ЄКТС за кожне навчання.

Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 19 липня 2019 року № 9-1 “Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Пенсійного фонду України та його територіальних органах” у І кварталі 2021 року організовано проходження стажування в Головному управлінні двох осіб віком до 35 років.

Термін виконання для Порядку розроблення посадових інструкцій державних службовців категорій “Б” та “В” не настав.

ПРІОРИТЕТ V

Реалізація державної антикорупційної політики

1.

Участь у здійсненні оцінки корупційних ризиків у діяльності органів Фонду

методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126;

Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379 (із змінами)

Патретний В. Г.,

керівники самостійних структурних підрозділів

до 31 серпня

надано пропозиції щодо обʼєктів оцінки корупційних ризиків, їх ідентифікації та заходів з усунення

Надано пропозиції щодо обʼєктів оцінки корупційних ризиків, їх ідентифікації та заходів з усунення обʼєктів оцінки корупційних ризиків, їх ідентифікації та заходів з усунення для розробки проєкту звіту з оцінки корупційних ризиків та проєкту Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на

2021 2023 роки

Виконання:

Листом від 29.01.2021 № 0400-0114-5/13745 надано пропозиції Пенсійному фонду України, щодо об’єктів оцінки корупційних ризиків, їх ідентифікації та заходів усунення.

2.

Розроблення заходів Головного управління щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021 2023 роки, забезпечення контролю за їх виконанням

Закон України “Про запобігання корупції”

Дуксова Л. В.,

Щирба О. М.,

Корнійчук Н. І.,

Патретний В. Г.,

керівники самостійних структурних підрозділів

листопад

затверджені заходи Головного управління щодо реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України та його органів на 2021 2023 роки, щоквартальне інформування Пенсійного фонду України про їх виконання

вдосконалення системи запобігання і протидії корупції в Головному управлінні, подальше впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до діяльності Фонду

Виконання:

Термін виконання не настав.

3.

Вдосконалення механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України “Про запобігання корупції”

Закон України “Про запобігання корупції”,

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р “Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції”

Дуксова Л. В.,

Патретний В. Г.,

Пустова О. О.

протягом року

1) розміщено публікації/ інформації про запобігання, виявлення та протидію корупції на інформаційній сторінці вебпорталу Головного управління

2) забезпечено оновлення на інформаційній сторінці вебпорталу Головного управління розділу “Запобігання корупції” інформацією з антикорупційної тематики;

3) здійснено заходи щодо поширення просвітницької інформації антикорупційного спрямування

поінформованість викривачів шляхом розміщення та оновлення інформаційних матеріалів про алгоритм дій викривача при здійсненні повідомлення

Виконання:

На інформаційній сторінці вебпорталу Головного управління в розділі “Запобігання корупції” розміщено публікації/ інформації про запобігання, виявлення та протидію корупції:

– 15.01.2021 – “Про черговий етап декларування”;

– 04.02.2021 – “Про обмеження щодо отримання подарунків”;

– 11.02.2021 – “Звіт про виконання Заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області за 2020 рік”;

– 11.02.2021- “Робота з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області протягом 2020 року”;

– 16.03.2021 – “Про додаткові роз’яснення щодо порядку подання повідомлення про корупцію”.

4.

Популяризація системи електронних послуг Фонду як таких, що зменшують корупційні ризики

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 576-р “Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції”

Дуксова Л. В.,

Щирба О. М.,

Неклеса Л. А.,

Рябенька Л. В.

Патретний В. Г.,

Пустова О. О.,

начальники сервісних центрів

протягом року

забезпечено постійне інформування користувачів про надання Головним управлінням послуг в електронному вигляді як інструменту запобігання та протидії корупції

збільшення кількості осіб, що скористалися послугами в електронному вигляді; впровадження механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня довіри громадян до Фонду

Виконання:

Запроваджені електронні сервіси Пенсійного фонду України забезпечують механізми прозорості та знижують корупційні ризики.

Сервісними центрами на постійній основі забезпечено надання консультацій та роз’яснень щодо використання електронних послуг Пенсійного фонду України під час здійснення прийому та обслуговування громадян, у т.ч. за допомогою «гарячої» телефонної лінії, в зонах очікування транслювалися відеоролики на відповідну тематику, розміщено відповідні оголошення та роздані тематичні буклети.

Кількість отриманих послуг за 1 квартал 2021 року – 29 962.

Зареєстровано на вебпорталі Пенсійного фонду України – 27 860 осіб.

Відділом організаційно-інформаційної роботи підготовлено та розміщено 2 інфографіки щодо кількості наданих Фондом області електронних послуг на основі даних, наданими самостійними структурними підрозділами на інформаційній сторінці вебпорталу Фонду, сторінці Головного управління у соціальній мережі Facebook.

background Layer 1