Пропустити навігацію

Бюджет головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на 2018 рік

Бюджет головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на 2018 рік

(тис. гривень)

Залишок власних коштів на початок року 71 550,9
Доходи:  
власні доходи, усього * 185 275,0
у тому числі:  
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 63 499,7
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, а також працівникам, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 109 890,9
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 6 164,9
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 5 719,5
Усього власних доходів з урахуванням залишку* 256 825,9
кошти Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України, у тому числі: 8 928 844,8
  на пенсійне забезпечення військовослужбовців, виплату пенсій, надбавок і підвищень, призначених за різними пенсійними програмами, покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України 7 732 787,2
  сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування розміру єдиного внеску, передбаченого частинами тринадцятою і чотирнадцятою статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” 1 196 057,6
Усього доходів* 9 185 670,7
Видатки:  
за рахунок власних доходів, усього 18 537 062,5
у тому числі на:  
пенсійне забезпечення осіб, пенсію яким призначено відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 17 474 516,4
виплату пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 290 792,4
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 419 794,5
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття згідно із Законом України “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 6 094,8
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 5 719,5
розрахунково-касове обслуговування і плату за підкріплення готівкою виплати пенсії та грошової допомоги 7 286,0
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, в тому числі: 332 858,9
  на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 64 041,5
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою та доставкою пенсійних виплат 6 079 420,3
У С Ь О Г О   В И Д А Т К І В 24 616 482,8
Залишок власних коштів на кінець року 71 550,9
Перевищення доходів над видатками (+), видатків над доходами (-) -15 502 363,0
Кошти по перерозподілу для забезпечення пенсійних виплат 15 502 363,0
* Крім надходження суми єдиного внеску, розподіленої на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

 

background Layer 1