Пропустити навігацію

Порядок прийому та обслуговування осіб, які звертаються до головного управління

 

  1. Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації прийому громадян в головному управлінні.
  2. Прийом осіб здійснюється стаціонарно, на виїзних прийомах, шляхом надання електронних послуг та дистанційно.

2.1. Стаціонарно прийом проводиться в приміщеннях сервісних центрів обслуговування громадян головного управління, які знаходяться на відповідних адміністративно-територіальних одиницях Хмельницької області, щодня, крім вихідних і святкових днів, з 9.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00, у п’ятницю і передсвяткові дні – до 16.45.

Прийом та обслуговування здійснюється незалежно від взяття на облік (місця проживання, перебування на обліку) особи на території обслуговування відповідного сервісного центру обслуговування з питань:

  • надання загальної інформації про умови, порядок призначення, перерахунку, виплати пенсій, сплати обов’язкових платежів, адміністрування яких здійснюється органами Пенсійного фонду, ведення обліку (коригування відомостей) про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
  • одержання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • реєстрації користувача на веб-порталі.

Щоденний прийом громадян забезпечують спеціалісти відділів обслуговування громадян (сервісних центрів).

Особистий прийом громадян в головному управлінні проводиться начальником головного управління, заступниками начальника головного управління, начальниками управлінь головного управління згідно із затвердженим графіком особистого прийому громадян керівництвом головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області з питань, які належать до компетенції Пенсійного фонду України.

Особистий прийом громадян, яким присвоєно звання Герой України, Герой Радянського Союзу та Герой Соціалістичної Праці, нагороджених орденом Героїв Небесної Сотні, інших осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, інвалідів війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», учасників бойових дій, проводиться першочергово.

Облік особистого прийому громадян керівним складом, спеціалістами сервісних центрів ведеться у веб-орієнтованій системі «Облік звернень громадян».

Вхід громадян до сервісних центрів головного управління вільний і не потребує оформлення перепустки та пред’явлення документів, що посвідчують особу.

Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом головного управління розміщується на веб-сайті головного управління, на інформаційних стендах сервісних центрів та на стендах у віддалених робочих місцях, агентських пунктах, центрах надання адміністративних послуг, об’єднаних територіальних громадах.

Письмові заяви громадян, що надійшли під час особистого прийому, реєструються та обліковуються згідно встановленого порядку разом із відповідним дорученням.

2.2. Виїзні прийоми громадян керівництвом головного управління проводяться відповідно до плану роботи головного управління Пенсійного фонду області згідно графіка, затвердженого начальником головного управління.

Графіки проведення виїзних прийомів громадян розміщуються на інформаційних стендах сервісних центрів та на стендах у віддалених робочих місцях, агентських пунктах, центрах надання адміністративних послуг, об’єднаних територіальних громадах.

Проведення попереднього запису на прийом до керівного складу головного управління здійснюють начальники відділів обслуговування громадян (сервісних центів).

Прийом громадян на віддалених робочих місцях здійснюється начальниками та спеціалістами відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) у агентських пунктах, центрах надання адміністративних послуг, а також у об’єднаних територіальних громадах, згідно графіка та укладених угод про співпрацю.

У приміщенні, де розташовується віддалене робоче місце, знаходиться журнал скарг та пропозицій, скринька для звернень громадян.

2.3. Надання послуг в електронній формі здійснюється з використанням технологій віддаленого доступу (веб-технологій).

Реєстрація користувачів електронних послуг на веб-порталі здійснюється спеціалістами відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) на підставі заяв (за встановленою формою), поданих до головного управління Пенсійного фонду області особисто або через уповноваженого представника. Облік зареєстрованих користувачів веб-порталу ведеться у веб-орієнтованій системі «Облік звернень громадян».

2.4. Дистанційне обслуговування осіб здійснюється за «гарячими» телефонними лініями головного управління Пенсійного фонду області.

Надання консультацій та реєстрація звернень, які надходять на «гарячі» телефонні лінії головного управління проводиться спеціалістами відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) у веб-орієнтованій системі «Облік звернень громадян».

Реєстрація запитів на отримання публічної інформації, письмових звернень, звернень, які надійшли через «Контакт-центр Пенсійного фонду України», звернень на «Веб-портал Пенсійного фонду України» та на «Урядову гарячу лінію», аналіз та узагальнення результатів надання відповідей на них здійснюється сектором обробки звернень громадян управління персоналу та адміністративного забезпечення.

  1. З метою проведення моніторингу та оцінки якості обслуговування громадян, які звертаються до сервісних центрів, в ході прийому громадян пропонується до заповнення «Анкета відвідувача».
  2. Під час здійснення прийому та обслуговування особи користуються правами, передбаченими Законами України “Про звернення громадян”, “Про захист персональних даних”, “Про доступ до публічної інформації”, законодавством про пенсійне забезпечення, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відповідні відносини.

Особи, що звертаються до головного управління Пенсійного фонду області, мають право:

звертатися особисто або через представника, повноваження якого оформлено у встановленому законом порядку;

одержати відповідь про результати розгляду звернення в обраний ними спосіб (усно, в письмовій та/або електронній формі);

ознайомлюватись з матеріалами пенсійної справи, отримувати виписку з розпорядження про призначення (перерахунок) пенсії, про періоди страхового стажу та заробітної плати, яка врахована при розрахунку пенсії, копії документів, які знаходяться в пенсійній справі;

безоплатно отримувати інформацію про особу, що обробляється Пенсійним фондом;

отримувати консультації та роз’яснення щодо застосування законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, у тому числі щодо прав та обов’язків платника єдиного внеску та застрахованої особи;

у разі потреби та бажання залишати відгуки щодо прийому та обслуговування в журналі “Скарг та пропозицій”;

інші права, визначені чинним законодавством.

  1. 5. Під час здійснення прийому та обслуговування особа, що звернулась до головного управління Пенсійного фонду області, надає інформацію про себе (прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце проживання).

У разі звернення про надання персональних даних, які обробляються Пенсійним фондом України, або подання заяв особа, що звертається до головного управління Пенсійного фонду області, надає документи, що посвідчують особу, а у разі звернення за отриманням такої інформації про інших осіб чи подання заяв від імені інших осіб – додатково надає відповідні документи, що підтверджують її повноваження.

  1. 6. Головне управління Пенсійного фонду області зобов’язане:

об’єктивно, всебічно і вчасно розглядати звернення;

забезпечувати реалізацію передбачених законодавством прав осіб, які звертаються;

повідомляти осіб, які звертаються до головного управління Пенсійного фонду області, про результати перевірки звернення і суть прийнятого рішення;

у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою роз’яснювати порядок оскарження прийнятого рішення;

не допускати безпідставної передачі звернень іншим органам.

7 Головне управління Пенсійного фонду області має право перевіряти документи, що посвідчують особу та її повноваження.

background Layer 1