Пропустити навігацію

Інформаційна довідка про проведену роботу щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю за липень 2020 року

 1. Застраховані особи

За даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) загальна чисельність застрахованих осіб у липні 2020 року склала 326,1 тис.грн, що менше, ніж у липні 2019 року на 29,6 тис. осіб  (91,7%), та ніж у грудні 2019 року на 12,8 тис. осіб ( 96,2%).

 1. Наймані працівники

У липні 2020 року в реєстрі застрахованих осіб налічується 242,8 тис. найманих працівників, що на 24,7 тис осіб менше ніж у липні 2019 року (90,8%), та ніж у грудні 2019 року на 9,5 тис. осіб (96,2%).

Відповідно до відомостей про трудові відносини, у січні-липні 2020 року прийнято на роботу – 50,6 тис. осіб, а припинено трудові відносини з 52,8 тис. особами. Звільнено на 2,2 тис. осіб більше ніж працевлаштовано.

 1. Фізичні особи-підприємці

Станом на 01 серпня 2020 року за даними Державної податкової служби України, отриманими в порядку обміну інформацією, обліковується 58,9 тис. фізичних осіб-підприємців.

У січні-липні 2020 року припинили діяльність 3,7 тис. фізичних осіб-підприємців, з них 0,6 тис. осіб перебувають у трудових відносинах.

Крім того, за вказаний період 3,6 тис. осіб зареєструвались, як фізична особа-підприємець.

 1. Наймані працівники, які отримують заробітну плату менше мінімальної, встановленої законодавством

Із загальної чисельності найманих працівників у липні 2020 року 33,1 тис. застрахованих осіб нараховано заробітну плату менше мінімального розміру, встановленого законодавством (4723,00 грн) в т.ч. 9,2 тис. осіб або 27,9% – працівникам бюджетної сфери.

У липні 2020 року питома вага застрахованих осіб рівень оплати яких менше 4723 грн. по Хмельницькій області становить 13,6% (по Україні – 13,4%).

Частина застрахованих осіб, яким нараховано заробітну плату менше мінімальної заробітної плати (4723,00 грн) у липні 2020 року зменшилась на 2,8 тис. осіб порівняно із липнем 2019 року.

У липні 2020 року найбільша питома вага найманих працівників, а саме 64,3% осіб, які отримують заробітну плату від мінімальної до трьох мінімальних заробітних плат.

 1. Застраховані особи, які працювали неповний робочий час та виконували роботи за угодами цивільно-правоого характеру

Чисельність застрахованих осіб, які в липні 2020 року працювали неповний робочий час склала 14,8 тис. осіб (6,1%). В порівнянні з липнем 2019 року відбулось збільшення на 3,4 тис. осіб.

Чисельність осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за угодами цивільно-правового характеру зменшилась у порівнянні з червнем 2019 року на 5,0 тис. осіб і склала 4,0 тис.

 1. Керівники підприємств, які отримують заробітну плату на рівні та менше мінімальної

Чисельність керівників, які працюють за основним місцем роботи та яким нараховано заробітну плату на рівні та менше мінімальної, у липні 2020 року – 671 особа, що на 88 осіб більше, ніж у липні 2019 року.

 1. Заходи, спрямовані на виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

У січні-липні 2020 року, за результатами моніторингу реєстру застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України надано інформацію:

 • органам Державної служби з питань праці щодо 14,6 тис. страхувальників (по 99,6 тис. застрахованих осіб), які мають ознаки можливих порушень законодавства про працю для вжиття відповідних заходів реагування. Органами Держпраці області виявлено порушення законодавства у 150 страхувальників щодо 383 осіб;
 • органам Державної податкової служби щодо 10,5 тис. страхувальників (щодо 60,0 тис. застрахованих осіб), що порушують законодавчі вимоги щодо здійснення доплати до мінімального страхового внеску та/або у яких наявне повідомлення про прийняття на роботу та відсутня заробітна плата у звітності по єдиному внеску. Органами Державної податкової служби області узгоджено суми донарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по застрахованих особах на 488,3 тис.грн.

Крім того, у січні-липні 2020 року щодо 15,3 тис. суб’єктів, які виплачують заробітну плату менше мінімальної, направлено повідомлення до місцевих органів виконавчої влади, сторонам соціального діалогу щодо 0,3 тис. суб’єктів.

Проведено 94 засідання робочих груп та нарад за участю сторін соціального діалогу та органів пенсійного фонду, де заслухано керівників та власників підприємств, які виплачують заробітну плату в розмірі менше мінімального.

640 суб’єктів господарювання заслухано на комісіях з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

 1. Розяснювальна робота щодо дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці

Фахівцями Пенсійного фонду проведено 40 зустрічей в трудових колективах по роз’ясненню необхідності дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці, а також соціальних переваг отримання легальних доходів та повноти і своєчасності сплати єдиного внеску, як гарантії реалізації прав найманих працівників на загальнообов’язкове соціальне страхування. Крім того:

розповсюджено буклетів, листівок – 3210;

розміщено інформаційні повідомлення на веб-ресурсах – 32;

проведено 2 семінари зі страхувальниками;

проведено 1 флешмоб;

розміщено соціальної реклами на телебаченні та радіо – 104;

проведено 3 «круглих столи».

На виконання доручення Прем’єр-міністра України від 17.02.2020 року №6698/0/1-20 зобов’язано територіальні органи Пенсійного фонду України продовжити роботу щодо виконання доручення Прем’єр-міністра України від 22.01.2020 №2313/0/1-20 та забезпечити участь разом з органами Державної служби з питань праці, органами місцевого самоврядування, яким делеговані повноваження щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, у проведенні роз’яснювальної роботи із суб’єктами господарювання, що проводять діяльність у сферах будівництва (протягом березня – квітня 2020 року), сільського господарства (протягом червня – серпня 2020 року), транспорту та кур’єрської діяльності (протягом жовтня – листопада 2020 року) щодо неприпустимості допуску до роботи працівників без оформлення трудових відносин, у тому числі безпосередніх візитів.

 1. Моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату, співставлення з її визначеним індикативним показником та даними про фінансово-економічну діяльність роботодавців

За результатами моніторингу прослідковується недодержання роботодавцями міжрозрядних співвідношень між розмірами заробітної плати в галузевих, територіальних та колективних угодах, а також великий діапазон розмірів заробітних плат в одній сфері діяльності.

За даними Держкомстату середній рівень заробітної плати по області за липень 2020 року  становить 9970,0 грн (по Україні – 11804,0 грн).

Співставляючи дані заробітної плати за видами економічної класифікації виявляється значна різниця. Найбільша середня заробітна плата штатних працівників, які здійснюють діяльність з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (20,8 тис. грн.), державне управління  й оборона; обов’язкове соціальне страхування (15,7 тис.грн).

Найнижчий рівень заробітної плати (за даними статистики) в тимчасовому розміщенні та організації харчування (2,4 тис.грн).

 

 

Відділ забезпечення наповнення

бюджету фінансово-економічного управління

головного управління  Пенсійного фонду України

в Хмельницькій області

background Layer 1