Пропустити навігацію

Інформація про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції в головному управлінні протягом І кварталу 2021 року

    Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закону) та на виконання наказу Пенсійного фонду України від 01.06.2017 №105 «Про зміни у звітності щодо роботи Пенсійного фонду України та його територіальних управлінь», наказу Пенсійного фонду України від 20.08.2019 року №101 «Про внесення змін до деяких наказів Пенсійного фонду України» та наказу Пенсійного фонду України від 23.10.2020 №107 «Про внесення змін до наказу Пенсійного фонду України від 01.06.2017 №105» Головне управління інформує про проведену роботу з питань запобігання та виявлення корупції протягом І кварталу 2021 року, а саме, щодо усунення та мінімізації корупційних ризиків в діяльності, запобігання та протидії вчення корупційних діянь, інших порушень вимог Закону посадовими та службовими особами Фонду області.

    Загалом робота сектору спрямована на:

–   формування негативного ставлення до корупційних проявів;

–  прозорості та відкритості антикорупційної діяльності в головному управлінні;

–  контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції;

–  сприяння особам, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції;

–  виявлення та врегулювання конфлікту інтересів;

–  проведення організаційної – роз’яснювальної роботи з питань запобігання та виявлення корупції та інші заходи.

    В ході проведеної, протягом звітного періоду, роботи не встановлено вчинення працівниками головного управління корупційних або пов’язані з корупцією правопорушень, інших порушень Закону за, які винесенні відповідні рішення суду та наступила б передбачена чинним законодавством відповідальність (кримінальна, адміністративна, дисциплінарна та цивільно – правова), в результаті отриманих рішень суду та моніторингу Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та правопорушення пов’язанні з корупцією.

  Виходячи із норм антикорупційного законодавства, однією із складових його є реальний/потенційний конфлікт інтересів при виконанні посадових обов’язків. З метою запобігання прийняття рішень в конфлікті інтересів, а також з метою прийняття рішень об’єктивно та неупереджено, сектором з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Сектор) 100% вжито заходів щодо запобігання таких порушень, шляхом здійснення моніторингу по 697 працівниках головного управління:

– в частині роботи близьких осіб, яких – 66 працівників, а це 9,5% від фактично працюючих;

– в частині пенсійного забезпечення працівників головного управління, яких 251 особа, а це 36% від фактично працюючих, де 7 працівникам призначено пенсії в поточному році;

– в частині пенсійного забезпечення близьких осіб працівників головного управління, а це 2194 особи, що перебувають на обліку в головному управлінні, як отримувачі пенсій;

– в частині звернення до суду працівників за захистом свої прав щодо призначення/перерахунку пенсій – такі позови протягом звітного періоду відсутні.

    Також, взято участь у 43 комісіях, комітетах, засіданнях при головному управлінні. Здійснено погодження (візування) розпорядчих документів в кількості 871 наказу та інших документів головного управління.

   Додатково, повідомлень від працівників про виникнення конфлікту інтересів при виконання безпосередньо посадових обов’язків, участі у засіданнях, комісіях при головному управлінні не надходило. Повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції для вжиття заходів не направлялися.

    Особлива увага була спрямована, протягом І кварталу поточного року, в головному управлінні на фінансовий контроль в антикорупційному законодавстві, у зв’язку з початком чергового етапу електронного декларування. Зокрема, здійснено перевірку щодо своєчасного подання 879 декларацій державних службовців та інших посадових та службових осіб головного управління, які є суб’єктами декларування відповідно до ст.45 Закону, що складає 100% від загальної кількості, з них: 797 –  типу   “щорічна”,  а  це – 90,7 % від  загальної  кількості,  48 –  типу  “після звільнення”, а це – 5,5% від загальної кількості, 3 – типу “кандидат на посаду”, а це – 0,3% від загальної кількості та 31 – типу “перед звільненням”, а це – 3,5% від загальної кількості. За результатами моніторингу фактів несвоєчасного подання декларацій не встановлено

    Не встановлено протягом звітного року порушень обмежень, а саме, обмеження щодо використання службових повноважень, одержання подарунків, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб та норм етики державного службовця, за які б наступила встановлена законодавством відповідальність.

    Відсутні випадки незаконно отриманих активів чи укладених правочинів, що завдали б матеріальних збитків Головному управлінню та за, які винесено відповідні рішення суду і притягнуто винних посадових осіб до відповідальності. Повідомлення/подання від спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушення норм та вимог антикорупційного законодавства до головного управління не надходили.

    Згідно щоденного моніторингу, спеціальних електронних скриньок сектору, повідомлень про корупцію не зафіксовано. Окрім того, Сектором взято участь у розгляді 11 звернень/скарг фізичних осіб до Фонду області. Проведено ряд заходів, які б підтвердили чи спростували неправомірні дії посадових осіб.

    Протягом звітного періоду звільнення з державної служби за порушення антикорупційного законодавства відсутні.

  З метою підвищення рівня доступності, відкритості та прозорості діяльності головного управління з питань запобігання та виявлення корупції, а також виконання норм Антикорупційного законодавства, на офіційному веб порталі було розміщено звіти: про проведену роботу з питань запобігання та виявлення корупції протягом 2020 року в головному управлінні; про виконання заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області протягом 2020 року. Оновлено відомості в частині змін до антикорупційного законодавства, спеціальних комунікаційних каналів головного управлінні для повідомлень про корупцію, розміщено публікацію щодо основних прав та гарантій викривача, як механізм заохочень для викривача.

   Особливої уваги потребувала інформаційно – роз’яснювальна робота протягом деклараційної кампанії в Головному управлінні. Зокрема, з метою належної організації роботи начальником управлінні видано окреме доручення від 22 січня 2021 року №3-ОД згідно якого проведено колективну роботу на забезпечення своєчасного подання декларацій працівниками Головного управління та особами, які звільнені протягом 2020 року.

    Зокрема, працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції:         

– взято участь у 2 інформаційно – роз’яснювальних заходах з метою покращення практичних навиків для надання допомоги при заповненні декларацій суб’єктами декларування;

– проведено внутрішній тренінг для працівників в якому взяли участь 588 осіб;

– організовано участь працівників у навчанні на тему «Просто е-декларування» на громадській платформі Prometheus, за результатами, якого отримано 526 Сертифікатів про успішне завершення курсу;

– проведено інформаційну роботу, шляхом використання різних комунікаційних засобів зв’язку з 77 працівниками, що перебувають у соціальних відпустках, 3 – працівниками – військовослужбовцями за контрактом, 2 – позаштатними та 48 – особами, які звільнені у минулому році;

– направлено 28 листів – повідомлень про початок чергового етапу електронного декларування;

– надано 703 консультації та роз’яснень норм Антикорупційного законодавства в частині заповнення декларацій, згідно журналу.

    Загалом, з початку року, в головному управлінні проведено 14 інформаційно – роз’яснювальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції в яких взяли участь 1244 особи.

   Також, проведено інформаційно – роз’яснювальну роботу щодо вимог та заборон Антикорупційного законодавства з 31 працівником, що звільнилися у звітному році та 4 особами, які призначені протягом поточного року в Головному управлінні, шляхом заповнення інформаційних матеріалів, пам’яток та зобов’язань, під підпис.

   На виконання наказу головного управління від 24.09.2019 року №380 та графіку проведення оперативного заходу «таємний покупець» «гарячих» телефонних ліній головного управління сектором з питань запобігання та виявлення корупції проведено оперативний захід «таємний покупець» по 25 гарячих телефонних лініях головного управління. Об’єктами дослідження визначено:

– обізнаність в електронних сервісах Пенсійного фонду України спеціалістами відділів обслуговування громадян при наданні дистанційно послуг особам, що звертаються до Фонду області;

– актуальних питань, що відносяться до діяльності ПФУ;

– добросовісне та доброчесне виконання посадових обов’язків працівниками управління обслуговування громадян головного управління.

 Сектор з питань запобігання

та виявлення корупції

background Layer 1