Пропустити навігацію

Інформаційна довідка про проведену роботу щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю за I квартал 2021 року

Застраховані особи

За даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – реєстр застрахованих осіб) загальна чисельність застрахованих осіб у:

січні 2021 року склала 319,4 тис. осіб, що менше, ніж у грудні 2020 року на 10,0 тис. осіб (97,0%);

лютому 2021 року склала 320,1 тис. осіб, що більше, ніж у січні 2021 року на 0,7 тис. осіб (100,2%);

березні 2021 року склала 320,9 тис. осіб, що більше, ніж у лютому 2021 року на 0,9 тис. осіб  (100,3%) та більше, ніж у січні 2021 року на 1,6 тис. осіб (100,5%) та менше ніж у грудні 2020 року на 8,5 тис. осіб ( 97,4%).

Наймані працівники

У 2021 року в реєстрі застрахованих осіб налічується:

у січні –  238,9 тис. найманих працівників (з урахуванням осіб, яким нараховано грошове забезпечення), що на 10,9 тис. осіб менше ніж у грудні 2020 року (95,7%);

у лютому –  239,6 тис. найманих працівників (з урахуванням осіб, яким нараховано грошове забезпечення), що на 0,6 тис. більше  у січні 2021 року (100,3%);

у березні  –  241,1 тис. найманих працівників (з урахуванням осіб, яким нараховано грошове забезпечення), що на 2,2 тис. більше  у січні 2021 року (100,9%) та на 8,7 тис. осіб менше ніж у грудні 2020 року (96,5%).

Відповідно до відомостей про трудові відносини, у січні-березні 2021 року прийнято на роботу – 25,6 тис. осіб, а припинено трудові відносини з 19,7 тис. особами. Працевлаштовано на 5,9 тис. осіб більше ніж звільнено.

Фізичні особи-підприємці

За даними Державної податкової служби України, отриманими в порядку обміну інформацією, обліковується 59,5 тис. фізичних осіб-підприємців.

У I кварталі 2021 року припинили діяльність 1,7 тис. фізичних осіб-підприємців, з них 0,2 тис. осіб перебувають у трудових відносинах.

Крім того, за вказаний період 1,4 тис. осіб зареєструвались, як фізична особа-підприємець.

Наймані працівники, які отримують заробітну плату менше мінімальної, встановленої законодавством

Із загальної чисельності найманих працівників у січні 2021 року 45,1 тис. застрахованих осіб (18,9%) нараховано заробітну плату менше мінімального розміру, встановленого законодавством (6000,00 грн).

Частина таких застрахованих осіб, збільшилась порівняно з груднем 2020 року на 15,7 тис. осіб, у зв’язку з зростанням мінімального розміру заробітної плати з січня 2021 року (з 5000 грн до 6000 грн).

У лютому та березні 2021 року кількість таких осіб порівняно до січня 2021 року зменшилась на 11,3 тис. осіб та 11,5 тис. осіб відповідно.

Застраховані особи, які працювали неповний робочий час та виконували роботи за угодами цивільно-правового характеру

Чисельність застрахованих осіб, які працювали неповний робочий час, виконували роботи за угодами цивільно-правового характеру:

у січні 2021 року 16,3  тис. найманих осіб працювали неповний робочий час та 3,3 тис. осіб виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами;

у лютому 2021 року 16,1  тис. найманих осіб працювали неповний робочий час та 3,8 тис. осіб виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами;

у березні 2021 року 16,2  тис. найманих осіб працювали неповний робочий час та 3,9 тис. осіб виконували роботи (надавали послуги) за цивільно-правовими договорами.

Доплату до мінімального страхового внеску у 1 кварталі 2021 року здійснено за 53,4 тис. осіб.

Чисельність осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за угодами цивільно-правового характеру протягом I кварталу 2021 року зменшилась у порівнянні з груднем 2020 року на 1,4 тис. осіб.

Керівники підприємств, які отримують заробітну плату на рівні та менше мінімальної

Чисельність керівників, які працюють за основним місцем роботи та яким нараховано заробітну плату на рівні та менше мінімальної, протягом I кварталу 2021 року збільшилась порівняно з груднем 2020 року, у зв’язку із збільшенням мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Водночас, у березні 2021 року чисельність вищезазначених керівників склала 1016 осіб, що на 98 осіб менше, ніж у січні 2021 року.

Заходи, спрямовані на виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю

У січні-березні 2021 року, за результатами моніторингу реєстру застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України надано інформацію:

  • органам Державної служби з питань праці щодо 5,9 тис. страхувальників (по 38,2 тис. застрахованих осіб), які мають ознаки можливих порушень законодавства про працю для вжиття відповідних заходів реагування;
  • органам Державної податкової служби щодо 4,5 тис. страхувальників (щодо 20,2 тис. застрахованих осіб), що порушують законодавчі вимоги щодо здійснення доплати до мінімального страхового внеску та/або у яких наявне повідомлення про прийняття на роботу та відсутня заробітна плата у звітності по єдиному внеску. Органами Державної податкової служби області узгоджено суми донарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування по застрахованих особах на 5,4 тис.грн.

Крім того, у I кварталі 2021 року щодо 3,6 тис. суб’єктів, які виплачують заробітну плату менше мінімальної, направлено повідомлення до місцевих органів виконавчої влади.

Проведено 33 засідання робочих груп та нарад за участю сторін соціального діалогу та органів пенсійного фонду, де заслухано керівників та власників підприємств, які виплачують заробітну плату в розмірі менше мінімального.

327 суб’єктів господарювання заслухано на комісіях з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення.

Розяснювальна робота  щодо дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці

Фахівцями Пенсійного фонду проведено 50 зустрічей в трудових колективах по роз’ясненню необхідності дотримання роботодавцями законодавства про оплату праці, а також соціальних переваг отримання легальних доходів та повноти і своєчасності сплати єдиного внеску, як гарантії реалізації прав найманих працівників на загальнообов’язкове соціальне страхування. Крім того:

розповсюджено буклетів, листівок – 858;

розміщено інформаційні повідомлення на веб-ресурсах – 30;

проведено 1 семінар зі страхувальником;

проведено 1 флешмоб;

На 3 телеканалах відбулося 590 ефірних виходів соціальних відеороликів щодо негативних наслідків тіньової зайнятості.

 

 

Відділ забезпечення наповнення бюджету

фінансово-економічного управління

головного управління Пенсійного фонду України

в Хмельницькій області

background Layer 1