Пропустити навігацію

Повідомити про корупційне правопорушення

Шановні відвідувачі!

У разі наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною про факти порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції», правопорушень, пов’язаних з корупцією, працівниками Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області, Ви можете повідомити працівників відділу з питань запобігання та виявлення корупції 

Через спеціальні комунікаційні канали:

начальник Головного управління – 425-86-00,

спеціальна лінія зв’язку – 425-69-88 (відділ з питань запобігання та виявлення корупції),

начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції – 067 727 46 05,

електронний зв’язок з обмеженим доступом (відділ з питань запобігання та виявлення корупції): anticorup@ko.pfu.gov.ua

Головний спеціаліст відділу з питань запобігання та виявлення корупції, електронний зв’язок vlasuk_mvs@ukr. net, по телефону 095 114 12 10

Пенсійного фонду України

044 281 08 70

044 281 08 71

Через загальні комунікаційні канали:

поштова адреса: Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області

вул. Ярославська, 40, м. Київ, 04071

e-mail: gu@ko.pfu.gov.ua

Графік роботи:

понеділок–четвер: 08-00 до 17-00

п’ятниця: 08-00 до 15-45

(із щоденною перервою з 12-00 до 12-45)

    Розгляд повідомлень здійснюється відповідно до статті 53 Закону України “Про запобігання корупції”. Надана Вами інформація використовуватиметься керівництвом Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування згідно Закону України «Про запобігання корупції». Для надання можливості розпочати перевірку повідомлення повинно мати такі реквізити:

 • прізвище, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • текст повідомлення, що містить детальну інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону України “Про запобігання корупції”, яка може бути перевірена;
 • прізвище, ім’я, по батькові, адресу та підпис особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

       Інформація може надаватися також анонімно. Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Водночас, відсутність контактних даних унеможливлює отримання додаткової інформації від автора повідомлення, необхідність в якій може виникнути в ході розгляду повідомлення.

Зразок форми повідомлення про корупцію

Інформація у повідомленні про факти порушення посадовими особами Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області  вимог Закону України “Про запобігання корупції” має містити одну або декілька з таких ознак:

 • порушення обмежень щодо отримання подарунка (стаття 23 Закону);
 • не вжиття заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб  (стаття 27 Закону);
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (стаття 25 Закону);
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю (статті 45-46, 48-52 Закону);
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції.

Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Правопорушення, пов’язане з корупцією – діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у 
ч. 1 ст. 3 України «Про запобігання корупції», за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Гарантії захисту викривачів

Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.

(ч. 3 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»)

Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).

 (ч. 5 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»)

За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням правоохоронними органами до них можуть бути застосовані заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

(ч. 2 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»)

Викривач або член його сім’ї у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою не може бути:                           

                            звільнений чи примушений до звільнення;                                                       

                            притягнутий до дисциплінарної відповідальності;                                                          

                     підданий з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів.

(ч. 3 ст. 53 Закону України «Про запобігання корупції»)

   У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

    У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку. 

(ст. 235 Кодексу законів про працю України)

   У разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

    У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку. 

(ст. 235 Кодексу законів про працю України)

Постанова Верховного Суду
від 15.08.2019 у справі
№ 815/2074/18

Правовий захист викривачів

З 01.01.2020 викривач матиме право:

– на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

– на залучення адвоката самостійно та отримання відшкодування витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

– на представництво НАЗК його інтересів у суді.

Хто отримає винагороду

З 01.01.2020 право на винагороду матиме викривач, який повідомив про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на час вчинення злочину
(10,035 млн. грн).

Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду та не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину (12,5 млн. грн).

Суд встановлює конкретний розмір винагороди, що підлягає виплаті, з урахуванням критеріїв персональності та важливості інформації.

(ст. 130-1 Кримінального процесуального кодексу України)

 

background Layer 1