Пропустити навігацію

Тільки ім’я чи по-батькові?

aktualno 300x225 - Тільки ім’я чи по-батькові?В Україні все частіше застосовується загальносвітова практика використання імен без використання по-батькові. На рівні спілкування це не викликає незручностей. Але коли справа стосується документів та норм законів, можуть виникати питання.

Роз’яснимо   порядок дій на прикладі наступної ситуації.

При призначенні пенсії особа мала іноземне громадянство та надала посвідку на постійне проживання в Україні, у якій зазначено тільки «прізвище та ім’я». Згодом, у рідних виникла потреба у отриманні допомоги на поховання, де у свідоцтві про смерть  зазначено «прізвище, ім’я та по батькові». Чи не виникне непорозумінь, у зв’язку з розбіжностями у документах при отриманні допомоги на поховання, запитують наші підписувачі.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Частиною 1 статті 8 Закону право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають  громадяни України, які застраховані згідно із цим Законом та досягли встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані особами з інвалідністю в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб – члени їхніх сімей, зазначені у статті 36 цього Закону, та інші особи, передбачені цим Законом.

Згідно із частиною 4 цієї статті, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України на умовах та порядку, передбачених цим Законом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846, встановлено, що особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її постійного проживання (реєстрації) та вік).

Документом, що засвідчують особу, місце її проживання (реєстрації) та вік для іноземців та осіб без громадянства є, зокрема, посвідка на постійне проживання.

Порядок оформлення посвідки на постійне проживання, технічний опис бланків посвідки на постійне проживання регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 за № 251. Зазначеною постановою не передбачено зазначення у посвідках на постійне проживання «по батькові» особи.

Якщо свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану померлого видані відповідно до чинного законодавства та в разі ідентичності «прізвища та імені» в свідоцтві про смерть та в посвідці на постійне проживання, виплата допомоги на поховання здійснюється з урахуванням наданих документів.

background Layer 1