Пропустити навігацію

Виконання плану роботи головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2018 рік за 2018 рік

Пріоритет, мета, завдання, відповідальні, критерії оцінки, термін виконання Стан виконання

(виконано/не виконано)

   

Пріоритет І

Реалізація завдань, визначених Стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 14.09.2016 № 672

 

  Мета 1.

Поліпшення якості обслуговування громадян

  Завдання:  
1 Впровадження в територіальних управліннях Пенсійного фонду України Луганської області стандартів, визначених Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436 (зі змінами).

 

Відповідальні: Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Філоненко І. А., Саєнко О. С., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: впроваджені відповідні стандарти в територіальних управліннях.

Термін виконання: 1 півріччя.

 

Обслуговування громадян в органах Фонду області здійснюється за принципом «єдиного вікна», приміщення облаштовані меблями, інформаційними стендами, наочними матеріалами, камерами відеоспостереження.

 

2 Розширення мережі пунктів обслуговування громадян, в т.ч. на базі об’єднаних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг, прозорих соціальних офісів, інфраструктури національного оператора поштового зв’язку, банків, органів влади тощо.

 

Відповідальні: Нікітіна Т. А., Приймак Е. Д., Яценко О. А., Саєнко О. С.,  начальники підпорядкованих управлінь

Критерії оцінки: створено не менше 10 нових пунктів обслуговування.

Термін виконання: грудень.

 

Всього на 01.01.2019 в області функціонують 44 віддалених пункти надання послуг, надано 15,0 тис. пенсійних послуг. Чисельність пенсіонерів в зоні обслуговування складає 178,8 тис. осіб.

 

3 Реалізація пілотного проекту із впровадження механізму делегування певних функцій з обслуговування громадян в об’єднаних територіальних громадах, місцевих органах влади.

 

Відповідальні: Нікітіна Т. А., Приймак Е. Д.,   Яценко О. А., Філоненко І. А., Саєнко О. С., Сіроштан Н. Є., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: реалізація пілотного проекту.

Термін виконання: після прийняття Пенсійним фондом України відповідного нормативного акту.

 

Реалізацію пілотного проекту із впровадження механізму делегування певних функцій з обслуговування громадян в об’єднаних територіальних громадах, місцевих органах влади  буде здійснено після прийняття Пенсійним фондом України відповідного нормативного акту.

 

4 Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо надання послуг через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, зокрема щодо:

– замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або витягу з відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – РЗО) з використанням перевірочних кодів (для користувачів, які зареєстровані на веб-порталі та ідентифіковані за допомогою електронного цифрового підпису);

– замовлення послуги інформування за допомогою СМС-повідомлення, електронної пошти тощо.

 

Відповідальні: Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Яценко О. А., Філоненко І. А., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки:

1) проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної роботи;

2) збільшення не менш як на 10% кількості користувачів в Луганській області, зареєстрованих на веб-порталі Пенсійного фонду України.

Термін виконання:

1) протягом 2 місяців після запровадження нових електронних послуг;

2) до 01 грудня.

 

Послуги замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або витягу з відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – РЗО) з використанням перевірочних кодів (для користувачів, які зареєстровані на веб-порталі та ідентифіковані за допомогою електронного цифрового підпису) буде  в ІV кварталі 2018 року. Станом на 01.01.2019 зареєстровано 31,8 тис. заяв громадян щодо надання згоди на СМС-інформування. Проводиться широка інформаційно-роз’яснювальна робота серед отримувачів пенсійних виплат та застрахованих осіб: виготовлено 1700 інформаційних буклетів для розміщення їх на віддалених робочих місцях та агентських пунктах, розміщено 87 матеріалів на офіційних сторінках в соціальних мережах, на інформаційних стендах. Про можливість підключення до зазначеного сервісу громадян області проінформовано при проведенні 197 заходів масової комунікації (зустрічі з населенням, трудовими колективами та ін.).

 

5 Розширення доступу до отримання пенсійних послуг мешканцями населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

 

Відповідальні: Баранов П. В.,  Нікітіна Т. А.,  Приймак Е. Д.,  Яценко О. А.,  Саєнко О. С., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: проведення не менше 10 виїзних прийомів в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення.

Термін виконання: протягом року, за окремим графіком.

З метою надання пенсійних послуг мешканцям населених пунктів на лінії зіткнення, керівництвом головного управління проведено  в цих пунктах 14 виїзних прийомів, на які звернулось 212 громадян.

Всього проведено 314 виїзних прийомів громадян, відповіді отримали 3517 мешканців.

  Мета 2.

Ведення електронних пенсійних справ та розвиток системи керування процесом обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області

  Завдання:  
1 Провести міграцію даних із автоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі комп’ютерних технологій до централізованої підсистеми «Призначення та виплата пенсій» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. Розпочати оцифрування архіву пенсійних справ з внесенням інформації до електронних пенсійних справ, проведенням її інвентаризації і доповненням частини облікових карток даними щодо призначення та виплати пенсій.

 

Відповідальні: Нікітіна Т. А., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Яценко О. А., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки:

1) забезпечено міграцію даних; 

2) розпочато оцифрування архівів пенсійних справ.

Термін виконання:

1) липень;

2) протягом місяця після отримання програмного забезпечення від Пенсійного фонду України.

Відповідно до листа Пенсійного фонду України від 23.08.2018 № 27947/02-02 в органах Фонду області з серпня 2018 року введено в промислову експлуатацію Централізовану підсистему ІКІС ПФУ «Призначення та виплата пенсій – на базі електронної пенсійної справи» (далі ПВП-ЕПС). Протягом липня-вересня проведено міграцію довідників та їх коригування, проведено міграцію та доміграцію даних електронних пенсійних справ з системи АСОПД/КОМТЕХ-W та формування електронних пенсійних справ в підсистемі ПВП-ЕПС, проведено остаточну міграцію ЕПС у вересні 2018. З жовтня 2018 року забезпечено проведення нарахування та формування виплатних документів в підсистемі ПВП-ЕПС.

 

  Мета 3.

Програмно-технічний розвиток органів Пенсійного фонду України Луганської області

  Завдання:  
1 Забезпечити використання підсистеми технічної підтримки інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України щодо координації, контролю виконання технологічних операцій, виправлення помилок.

 

Відповідальні: Приймак Е. Д., Саєнко О. С., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: забезпечено супроводження відповідного програмного забезпечення.

Термін виконання: після впровадження ПФУ.

 

       За відпрацювання запитів, отриманих на Техпідтримку, які аналізуються щоденно, визначено відповідальних осіб. На регіональному рівні на запити надаються оперативні відповіді, або запит передається на центральний рівень для вирішення питання спеціалістами вищого рівня.

За період з 01.01.2018 по 30.09.2018 відпрацьовано 203 запити в підсистемі «Технічна підтримка».

 

2 Запровадження в органах Пенсійного фонду України в Луганській області внутрішнього електронного документообігу.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Сіроштан Н. Є., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: впровадження внутрішнього електронного документообігу.

Термін виконання: після отримання від Пенсійного фонду відповідного програмного забезпечення.

Термін виконання запровадження в органах Пенсійного фонду України Луганської області переходу до внутрішнього електронного документообігу перенесено на 2019 рік.

 

 

  Мета 4.

Розвиток телекомунікаційної складової інформаційно-телекомунікаційної системи органів Пенсійного фонду України

  Завдання:  
1 Впровадження в органах Пенсійного фонду України в Луганській області системи відеоконференцзв’язку.

 

Відповідальні: Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Юртіна Л. П., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: запроваджена система відеоконференцзвязку.

Термін виконання: протягом місяця після впровадження Пенсійним фондом системи

Термін впровадження в органах Пенсійного фонду України системи відеоконференцзв’язку  перенесено на 2019 рік.

 

  Мета 5.

Розвиток інфраструктури системи кіберзахисту в органах Пенсійного фонду України

  Завдання:  
1 Забезпечити розгортання в управліннях Пенсійного фонду України в Луганській області модернізованої комплексної системи захисту інформації ІТС.

 

Відповідальні: Приймак Е. Д., Саєнко О. С., Кардашов В. В., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: розгортання комплексної системи захисту інформації ІТС.

Термін виконання: після отримання від Пенсійного фонду України методики розгортання

      Здійснено заходи для забезпечення впровадження комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України відповідно до технічного завдання та технічного проекту КСЗІ ІТС Пенсійного фонду України.
  Мета 6.

Зміцнення кадрового потенціалу в органах Пенсійного фонду України Луганської області

  Завдання:  
1 Забезпечити участь державних службовців органів Пенсійного фонду України в Луганській області у проведенні професійного навчання.

 

Відповідальні: Омельченко Н. О., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: 100 % виконання плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців у 2018 році; не менше 25 % неохоплених у 2016-2017 роках працівників відділів обслуговування громадян.

Термін виконання: за окремим планом.

 

За 2018 рік підвищення кваліфікації пройшли 82 державних службовця системи Фонду області шляхом:

-професійних програм в Харківському регіональному інституті державного управління Національної Академії Державного управління при Президентові України 15 державних службовців;

– за програмами тематичних короткотермінових семінарів та тренінгів –  52 державних службовця;

– проходження стажування з відривом від служби для 3 державних службовців підпорядкованих управлінь;

– 12 державних службовців Фонду прийняли участь у щорічному Всеукраїнському конкурсі “Кращий державний службовець”, що є підвищенням кваліфікації за програмами самоосвіти.

2 Забезпечити проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів Пенсійного фонду України Луганської області відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу».

 

Відповідальні: Баранов П. В., Омельченко Н. О., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: ознайомлено 100% державних службовців з висновками щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця, який займає посаду державної служби категорії «Б» або «В».

Термін виконання: грудень.

 

В березні 2018 року головним управлінням сумісно з Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Донецькій та Луганській областях проведено семінар з працівниками служб персоналу управлінь Фонду області, на якому розглянуті питання щодо оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», практичних аспектів застосування законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства.

Під час семінару з працівниками служб персоналу управлінь Фонду області проведено тестування в частині знання законодавства з питань державної служби та запобігання корупції. Тестування пройшли 17 державних службовців.

В жовтні проведено тестування начальників підпорядкованих управлінь та їх заступників з питань державної служби та запобігання корупції.

В жовтні 2018 року проведено онлайн-тестування 100 % працівників відділів обслуговування громадян підпорядкованих управлінь (108 держслужбовців).

3 Провести дослідження соціально-психологічного клімату в трудових колективах підпорядкованих управлінь відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016-2018 роках, затвердженого наказом Пенсійного фонду України від 30.09.2016 № 132.

 

Відповідальні:  Омельченко Н. О., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: підготовлені пропозиції за результатами дослідження.

Термін виконання: травень.

 

В анкетуванні соціально-психологічного клімату в трудових колективах прийняли участь 588 державних службовців головного та підпорядкованих управлінь.

Результати дослідження свідчать про сприятливий мікроклімат. По головному управлінню загальна оцінка соціально-психологічного клімату в колективі – 0,9; по підпорядкованим управлінням – 0,7.

З метою  оцінки дотримання Правил етичної поведінки державних службовців проведені анкетування керівництва головного та підпорядкованих управлінь, державних службовців головного управління та Старобільського об’єднаного управління

  Мета 7.

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності, підвищення рівня довіри населення до органів Пенсійного фонду України в Луганській області

  Завдання:  
1 Організувати оперативне висвітлення питань діяльності Фонду в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті головного управління, інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, єдиному державному веб-порталі відкритих даних, інформаційних стендах тощо.

 

Відповідальні: Приймак Е. Д., Нікітіна Т. А., Матюніна Т. Г., Саєнко О. С., Юртіна Л. П., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: підготовлені та оприлюднені матеріали.

Термін виконання: щокварталу.

За 2018 рік оперативне висвітлення питань діяльності Пенсійного фонду області здійснювалось через ЗМІ.

На сторінках друкованих видань розміщено 163 інформації, в теле,- та радіоефірі – 668 інформаційних матеріалів, коментарів та виступів, у веб-просторі – 3906 матеріалів, що на 17,6 % більше, ніж за 2017 рік. Розповсюджено 65,1 тис. буклетів.

Інформація на інформаційних стендах головного та підпорядкованих управлінь підтримувалась в актуальному стані.

 

2 Дотримуватися встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів).

 

Відповідальні: Баранов П. В., Сіроштан Н.Є., Матюніна Т.Г., керівники структурних підрозділів головного управління,начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: відсутність порушень щодо строків та порядку розгляду запитів на інформацію, інших порушень законодавства про інформацію.

Термін виконання: протягом року.

За 2018 рік до органів Пенсійного фонду області надійшло 84 запити на публічну інформацію (з них до головного управління – 35), що на 37,7 % більше, ніж за 2017, рік. За категорією запитувачів 88,1 % (74 запита) отримано від фізичних осіб.

82 запити опрацьовано у законодавчо встановлені терміни, по 2 – термін виконання не настав.

3 Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням та громадськими організаціями, в тому числі щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

 

Відповідальні: Приймак Е. Д., Матюніна Т. Г., Яценко О. А., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: публікації в засобах масової інформації, раз на місяць виступи на радіо та телебаченні, в трудових колективах, проведення брифінгів, круглих столів, семінарів тощо.

Термін виконання: щомісяця.

 

За 2018 рік проведено 2193 зустрічі з різними категоріями населення, зокрема:

– зустрічі у трудових колективах – 542;

– зустрічі з населенням за місцем проживання – 929;

– виїзні прийоми громадян – 314;

– зустрічі з ветеранськими та громадськими організаціями – 85;

– лекції для безробітних – 102;

– зустрічі з учнівською молоддю та студентами – 59;

– заняття в «Школі майбутнього пенсіонера» – 81;

– дні Пенсійного фонду та відкритих дверей – 81.

Всього цими заходами охоплено 24,6 тис. осіб.

На 562 інформаційних заходах з їх загальної кількості управліннями Фонду області проведена робота з популяризації впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування. Кількість проінформованих громадян склала понад 10,7 тис. осіб.

   

Пріоритет ІІ

Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення пенсійних виплат,

забезпечення додержання пенсійного законодавства, якісного обслуговування громадян

 

  Мета 1.

Забезпечення своєчасного призначення пенсій, проведення перерахунків та виплати пенсій територіальними органами Пенсійного фонду в Луганській області

  Завдання:  
1 Забезпечити призначення/перерахунки пенсій в зв’язку із змінами в законодавстві та за заявами про їх проведення у строки, визначені законом.

 

Відповідальні: Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Філоненко І. А., Саєнко О. С., Селівьорстова Ю. А., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: відсутність випадків порушення термінів призначення/перерахунків пенсій.

Термін виконання: постійно.

            Протягом 2018 року підпорядкованими управліннями призначено 6879 пенсій, проведено 5329 перерахунків пенсій відповідно до частини 4 статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, проведено 4743 перерахунків звільненим особам. Призначено 92 пенсії за нормами Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.
2

 

Здійснювати поденне фінансування пенсійних виплат згідно з планом-графіком фінансування.

 

Відповідальні: Нікітіна Т. А., Юртіна Л. П., Петров В. В., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: рівномірний розподіл щоденної потреби, не допускаючи похибки в день більше 10% середньоденної потреби в коштах на місцях.

Термін виконання: щоденно, в межах виплатного періоду.

 

Фінансування пенсійних виплат здійснювалося згідно з планом-графіком фінансування. Відповідно до норм чинного законодавства виплата пенсій та допомоги станом на 01.01.2019 забезпечувалась за вибором одержувачів через 10 установ уповноважених банків та ЛД ПАТ “Укрпошта”.

Із загальної кількості отримувачів пенсій 220,0 тис. (в тому числі 123,0 тис. внутрішньо переміщених осіб) отримують пенсію через банківські установи, що складає 68,8 % від загальної кількості. Розрахункова сума економії коштів за рахунок поштового збору складає 105,8 млн. грн.

 

3 Здійснювати контроль за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам.

 

Відповідальні: Нікітіна Т. А., Яценко О. А., Філоненко І.А., Саєнко О. С.,  начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: дотримання строків взяття їх на облік та своєчасне надання запитів на перевірку місця фактичного проживання до органів праці та соціального захисту населення.

Термін виконання: щомісяця.

        За 12 місяців 2018 року загальна кількість пенсіонерів-внутрішньо переміщених осіб, які взяті на облік в підпорядкованих управліннях області, склала 30733 осіб, в тому числі 1241 звернулись за поновленням пенсії вперше (не отримували з 2014 року), 15884 особи – перемістились в межах області, 13608 – переїхали з інших регіонів України.

 

4 Забезпечити роботу Комісії по підтвердженню періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років.

 

Відповідальні: Нікітіна Т. А., Горбатенко О. Є., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: розгляд документів та прийняття рішень Комісією у встановлені терміни.

Термін виконання: прийом документів постійно, засідання Комісії – щомісячно.

         На 12 засіданнях Комісії по підтвердженню періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років, здійснено правову оцінку 331 заяви та пакетів документів, що надійшли на розгляд. По 323 заявам прийнято рішення по підтвердженню періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років; по 8 заявам – відмовлено у підтвердженні зазначених періодів.

 

 

5 Забезпечити проведення оцінки якості роботи підпорядкованих управлінь щодо обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області.

 

Відповідальні: Нікітіна Т. А., Вещунова В. М.,  Яценко О. А., Саєнко О. С., Юртіна Л. П., Селівьорстова Ю. А., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: заходи контролю проведено, підготовлено пропозиції щодо поліпшення організації роботи.

Термін виконання: щокварталу.

У всіх територіальних управліннях області проведено аудит ефективності на тему «Оцінка якості роботи підпорядкованих управлінь щодо обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду України», за результатами аудиторських досліджень, з метою покращення організації роботи, надано рекомендації (станом на 01.01.2019 термін виконання не настав).
  Мета 2.

Забезпечення правильності застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення

  Завдання:  
1 Здійснювати моніторинг та аналіз практики застосування законодавства в головному управлінні, підпорядкованих управліннях.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Приймак Е. Д., Селівьорстова Ю. А.

Критерії оцінки: підготовка оглядів практики застосування законодавства органами Пенсійного фонду України в Луганській області не рідше 1 разу на квартал.

Термін виконання: щоквартально.

 

           Моніторинг практики застосування законодавства здійснювався шляхом аналізу звітних даних, що надавались підпорядкованими управліннями, а також за матеріалами судових слухань, що відбувались за участі представників управлінь.

З цього питання в звітному періоді підготовлено у форматі Excel таблиці огляду практики законодавства з пенсійних питань та загального огляду претензійної роботи в управліннях.

 

2 Забезпечити представлення інтересів Пенсійного фонду України в судах: підготовку та подання в установлені строки адміністративних позовів, відзивів на позовні заяви, оскарження в апеляційному та касаційному порядку рішень, постановлених з порушенням законодавства.

 

Відповідальні: Селівьорстова Ю. А., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: повнота та обґрунтованість підготовки процесуальних документів, дотримання при їх складанні вимог, встановлених законодавством, та строків їх подання.

Термін виконання: в міру потреби.

 

З початку року до суду подано 496 позовів на стягнення боргу на суму 262,4 млн. грн., в рахунок погашення боргу надійшло 14,3 млн. грн.

Надходження від заходів ДВС складають 14,5 млн. грн.

Станом на 01.01.2019 кількість пред’явлених до органів Фонду позовів складає 2379.

В порівнянні з 2017 роком кількість судових пенсійних справ збільшилась в 2,5 рази.

 

3 Проаналізувати стан організації правової роботи в органах Пенсійного фонду України в Луганській області за підсумками 2017 року та визначити заходи щодо її покращення.

 

Відповідальні:  Селівьорстова Ю. А.

Критерії оцінки: підготовка аналітичної інформації начальнику головного управління та листа підпорядкованим управлінням.

Термін виконання: 1 квартал.

 

Проведено аналіз організації правової роботи в підпорядкованих управліннях, видано наказ від 30.01.2018 № 73 «Про стан організації правової роботи в підпорядкованих управліннях за сучасною концепцією процесуального законодавства», визначені заходи щодо її покращення.

 

4 Готувати огляди судової практики з актуальних питань діяльності у справах за участю органів Пенсійного фонду України.

 

Відповідальні: Селівьорстова Ю. А.

Критерії оцінки: надсилання підпорядкованим управлінням не менше 2-х оглядів судової практики.

Термін виконання: протягом року.

 

          За 2018 рік підготовлено 3 огляди судової практики, що стосуються розгляду типових справ.
5 Здійснювати перегляд актів головного управління з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства.

 

Відповідальні: Селівьорстова Ю. А., керівники структурних підрозділів головного управління.

Критерії оцінки: складено звіт за результатами перегляду, розроблено проекти відповідних актів.

Термін виконання: протягом року.

 

В звітному році здійснювався перегляд актів головного управління з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства.

Розроблено проекти 2 наказів щодо підсумків організації правової роботи за звітні періоди.

   

Пріоритет ІІІ

Мобілізація коштів до бюджету Пенсійного фонду України, їх раціональне використання, забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи

 

  Мета 1.

Виконання бюджету головного управління у 2018 році

  Завдання:  
1 Надати на затвердження до Пенсійного фонду України сформований проект бюджету та кошторису головного управління на 2018 рік.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Юртіна Л. П.,     Петров В. В., Чижма О.В.

Критерії оцінки: своєчасна розробка проекту бюджету та кошторису головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області з урахуванням визначених показників.

Термін виконання: в місячний термін після доведення граничних обсягів показників бюджету.

 

Сформовано та надано на затвердження до Пенсійного фонду України проект бюджету головного управління на 2018 рік.

 

2 Забезпечити підготовку та затвердження планів доходів і видатків, кошторисів та планів асигнувань територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Юртіна Л. П., Петров В. В., Чижма О.В.,  начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: своєчасність формування планів доходів і видатків, кошторисів та планів асигнувань територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області.

Термін виконання: в місячний термін після доведення граничних обсягів показників бюджету.

 

Розроблено та доведено до підпорядкованих управлінь граничні обсяги показників для формування плану доходів та видатків на 2018 рік.

 

3 Здійснювати моніторинг, аналіз показників виконання бюджету головного управління та аналіз факторів, що впливають на виконання/невиконання плану надходжень, вносити пропозиції щодо реагування на ситуацію, що склалася.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Юртіна Л. П., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: постійний моніторинг, в разі невиконання поточних показників бюджету – аналіз підстав та надання пропозицій Пенсійному фонду України щодо усунення факторів та причин невиконання бюджету.

Термін виконання: щомісяця.

 

          Виконання планових показників власних доходів за 2018 рік з урахуванням додаткових завдань виконано на 34,7 %, це обумовлено так званою «націоналізацією» деяких підприємств вугільної промисловості територіально розташованих на тимчасово непідконтрольній українській владі території, несплатою поточних платежів та заборгованості за минулі періоди бюджетоутворюючими підприємствами області металургійної та хімічної промисловості
4 Довести планові показники з надходження власних коштів до підпорядкованих управлінь та організувати роботу щодо забезпечення їх виконання в повному обсязі.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Юртіна Л. П., Чижма О. В., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: 100% виконання доведених показників.

Термін виконання: щокварталу.

 

Виконання планових показників власних доходів за 2018 рік з урахуванням додаткового завдання забезпечено на 34,7 %. Надходження склали 61,8 млн. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились по власних коштах (Ощадбанк) – на 60,9 %, або на 96,2 млн. грн.

Вище середньо обласного показник надходжень власних коштів в 8 підпорядкованих управліннях. Менший відсоток ніж середньо обласний надходжень власних доходів за 2018 рік в 1 управлінні м. Сєвєродонецька (17,5 відсотків).

Частина ЄСВ, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, збільшилась на 492,4 млн. грн.        (26,7 %), план по надходженню ЄСВ з урахуванням додаткового завдання виконано на 95,6 %, надійшло 2337,4 млн. грн.

 

5 Організувати роботу підпорядкованих управлінь щодо забезпечення надходжень зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Юртіна Л. П., Чижма О. В., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: виконання контрольних показників з надходження коштів зі сплати збору з окремих видів господарський операцій на 100%.

Термін виконання: щомісяця.

 

Надходження до загального фонду Державного бюджету України  збору з окремих видів господарських операцій складають 13,8 млн. грн., що становить 84,5 % планових показників.

 

6 Проводити аналіз надходження коштів зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та вживати заходів реагування у разі виявлення несплати збору.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Юртіна Л. П., Чижма О. В., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: інформування відповідних у разі виявлення ознак несплати для вжиття заходів реагування.

Термін виконання: щомісяця.

 

Невиконання планових показників обумовлено тяжким фінансовим становищем та нестабільністю в галузі економіки регіону. Як наслідок, низька покупна спроможність громадян.
7 Проводити аналіз впливу зменшення навантаження на фонд оплати праці на легалізацію заробітної плати відповідно до повноважень, визначених законодавством.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Юртіна Л. П.,  Чижма О. В., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: результати аналізу та пропозиції надати Пенсійному фонду України та голові Луганської державної обласної адміністрації.

Термін виконання: лютий, серпень.

 

Фонд оплати праці, на який нараховується єдиний соціальний внесок, за 2018 рік в порівнянні з 2017 роком збільшився на 1,8 %, або на 218,1 млн. грн., та дорівнює 12176,9 млн. грн. Середньомісячний фонд за 2018 рік складає 1107,0 млн. грн., відповідно надходження складають 243,5 млн. грн. єдиного соціального внеску, частка до ПФУ– 210,5 млн. грн., надходить щомісяця в повному обсязі.

 

8 З’ясовувати причини незарахування застрахованим особам страхового стажу за результатами моніторингу відомостей РЗО та у порядку, визначеному законом,  вживати заходи щодо захисту прав застрахованих осіб.

 

Відповідальні: Приймак Е. Д., Саєнко О. С.,  Юртіна Л. П., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: вжиття заходів щодо зарахування страхового стажу особам відповідно до норм чинного законодавства.

Термін виконання: в міру потреби.

 

Протягом 2018 року, відповідно запитів, які надійшли до головного управління, було проведено з’ясування причин незарахування застрахованим особам страхового стажу за певні періоди роботи комісією з розгляду звернень територіальних управлінь щодо приведення у відповідність стану сплати внесків.

Так, проведено 24 засідання комісії, за результатами яких складено 250 актів та проведено виправлення виявлених невідповідностей між первинними документами та даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Виявлені невідповідності було усунено по 11224 застрахованим особам у 2155 періодах по 351 страхувальнику.

Самостійно підпорядкованими управліннями проведено аналіз стану сплати внесків по 2489 застрахованим особам та встановлено/знято позначки про сплату внесків по 44779 періодам 1910 страхувальників.

9 Забезпечити стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, різниці у розмірі пенсій науковим працівникам та іншої заборгованості, що підлягає стягненню.

 

Відповідальні: Нікітіна Т.А., Селівьорстова Ю.А.,  Яценко О.А., Юртіна Л. П.,

начальники територіальних управлінь.

Критерії оцінки: повнота вжиття заходів, передбачених чинним законодавством.

Термін виконання: протягом року.

 

            За результатом проведеного контролю за призначенням і виплатою пенсій за 12 місяців виявлено 726 випадків переплат пенсій. Станом на 01.01.2019 переплати пенсій складають 4403,7 тис. грн. Протягом зазначеного періоду відшкодовано переплат на суму 2216,5 тис. грн. По області процент відшкодування переплат складає 32,12 %. Протягом 12 місяців 2018 року до правоохоронних органів передано 274 пакети документів щодо виявлення третіх осіб, які отримували кошти з банківських карток померлих пенсіонерів на суму 2282,3 тис. грн.
  Мета 2.

Забезпечення контролю за управлінням коштами Пенсійного фонду України в Луганській області

  Завдання:  
1 Провести аналіз роботи підпорядкованих управлінь щодо оптимізації видатків, пов’язаних з утриманням службових приміщень та експлуатаційних послуг.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Вещунова В. М., Сіроштан Н. Є., Юртіна Л. П.

Критерії оцінки: виконання відповідних контрольних заходів щодо раціонального використання коштів.

Термін виконання: ІІ півріччя.

 

Проведено аудиторські дослідження відповідності щодо оптимізації видатків, пов’язаних з утриманням службових приміщень та експлуатаційних послуг в Біловодському, Білокуракинському  та Старобільському об’єднаних управліннях.

Також зазначені питання досліджувались під час проведення перевірок за темою «Ефективність управління державним майном та збереження матеріальних активів» в управліннях: в Попаснянському районі, в Артемівському районі м.Луганська, в Слов’яносербському районі, в Станично-Луганському районі  та Біловодському об’єднаному управлінні.

 

2 Встановити контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні.

 

Відповідальні: Вещунова В. М., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: повнота вжиття заходів, передбачених законодавством, у разі виявлених порушень за результатами перевірок.

Термін виконання: один раз на півроку.

 

Протягом 2018 року проведено 146 перевірок цільового використання коштів Пенсійного фонду України:

– 117 перевірок банківських установ;

– 10 перевірок об’єктів поштового зв’язку;

– 19 перевірок організацій (установ), у яких особи перебувають на повному державному утриманні.

До Луганської дирекції ПАТ «Укрпошта» застосовано штрафи та пені на загальну суму 1629,64 грн., з яких 1618,74 грн. оскаржені та скасовані та 10,90 грн. сплачені.

 

3 Організувати контроль за здійсненням одноразової виплати пенсій з поверненням сум недоотриманих виплат за минулі періоди одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб та здійснити моніторинг за його результатами.

 

Відповідальні: Нікітіна Т. А., Вещунова В. М.,  Саєнко О. С., Яценко О. А., Юртіна Л .П.

Критерії оцінки: проведення контрольних заходів та моніторинг їх результатів.

Термін виконання: щомісяця.

 

Контрольні заходи проведено в управлінні Пенсійного фонду України в Попаснянському районі. Порушень не виявлено.

Зазначене питання досліджувалось під час комплексного аудиту в Старобільському ОУПФУ, під час тематичної перевірки в УПФУ в
м. Лисичанську. За результатами проведених контрольних заходів надані відповідні рекомендації.

Введена щомісячна форма контролю за здійсненням виплати допомоги на поховання та за разовими дорученнями виплати недоодержаної пенсії у разі смерті пенсіонера, яка надається до 5-го числа кожного місяця, наступного за звітним.

4 Провести дослідження стану дотримання підпорядкованими управліннями порядку використання даних РЗО.

 

Відповідальні: Приймак Е. Д., Вещунова В. М., Саєнко О. С.

Критерії оцінки: проведення контрольних заходів та моніторинг їх результатів.

Термін виконання: протягом року.

У 2018 році здійснено контрольні заходи з питань організації роботи по веденню реєстру застрахованих осіб та захисту інформації (11 аудиторських досліджень, 13 тематичних перевірок). За результатами перевірок складено довідки, звіти, надано рекомендації, здійснено моніторинг виконання рекомендацій та виявлених недоліків.
5 Підготувати та направити пропозиції до зведеного плану проведення внутрішніх аудитів Пенсійного фонду України у ІІ півріччі 2018 року та у І півріччі 2019 року.

 

Відповідальні: Вещунова В. М., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: направлення пропозицій Пенсійному фонду України до зведеного плану проведення внутрішніх аудитів у визначені терміни.

Термін виконання: до 15 травня та 15 листопада.

         Підготовлено та направлено пропозиції до зведеного плану проведення внутрішніх аудитів Пенсійного фонду України у ІІ півріччі 2018 року та на І півріччя 2019 року

 

 

  Мета 3.

Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України та зміцнення її фінансової стабільності

  Завдання:  
1 Здійснювати моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Юртіна Л. П., Чижма О. В., Саєнко О. С., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: підготовка пропозицій за результатами моніторингу.

Термін виконання: щомісяця.

 

Щомісяця здійснюється  моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату.

До головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області направлено 36 відомостей по 1098 страхувальниках щодо порушення законодавчих норм трудового законодавства та законодавства зі сплати єдиного соціального внеску. За результатами опрацювання органами ДФС донараховано єдиного внеску та застосовано фінансових санкцій на суму 142,7 тис. грн.

До головного управління Держпраці в Луганській області направлено 118 інформаційних відомостей, які містять ознаки тіньової зайнятості. За результатами опрацювання головним управлінням Держпраці у Луганській області здійснено 23 інспекційних відвідування, до страхувальників застосовано санкцій на загальну суму 1,3 млн. грн.

На комісіях з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення стосовно виплати зарплати найманим працівникам на рівні або менше мінімальної розглянуто 274 суб`єкти господарювання, також проведено 21 спільну нараду соцпартнерів та органів Пенсійного фонду, де заслуховувалися звіти керівників та власників підприємств, які виплачують заробітну плату найманим працівникам менше мінімальної, відбулося 69 засідань робочих груп та нарад з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.

Станом на 01.01.2019 по 512 суб`єктах господарювання, які виплачують заробітну плату найманим працівникам менше мінімальної, направлені інформаційні відомості до органів місцевого самоврядування, головних управлінь Державної інспекції з питань праці та Державної фіскальної служби у Луганській області, а також до соціальних партнерів.

Внаслідок за 2018 рік легалізовано 3137 робочих місць, в бюджет додатково надійшло ЄСВ на суму 2,8 млн. гривень.

 

 

2 Забезпечити проведення внутрішніх аудитів головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області.

 

Відповідальні: Вещунова В. М.

Критерії оцінки: проведення аудиторських досліджень у терміни, визначені планом.

Термін виконання: за окремим планом.

 

За 2018 рік проведено 8 внутрішніх аудитів, за результатами яких виявлено 282 порушення, з яких фінансові порушення склали 8650,98 грн., з них 62,5 % складають порушення, що не призвели до втрат коштів Фонду.

Здійснено 6393 контрольно-перевірочних заходи

 

3 Здійснювати моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій за результатами проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України в Луганській області.

 

Відповідальні: Вещунова В. М., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: відповідність заходів, вжитих об’єктом аудиту, наданим аудиторським рекомендаціям та ефект від їх впровадження.

Термін виконання: згідно наказів за результатами проведення аудитів.

 

Щомісячно проводиться моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів в підпорядкованих управліннях.

 

4 Встановити контроль за повнотою відшкодування коштів, виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів, виправлення допущених порушень.

 

Відповідальні: Вещунова В. М., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: усунення виправлених порушень та застосування заходів стягнення згідно норм діючого законодавства.

Термін виконання: згідно наказів за результатами проведення контрольних заходів.

 

Фінансові порушення, виявлені  під час внутрішніх аудитів у2018 році на суму 1626,72 грн., усунено повністю.

Станом на 01.01.2019 не усунено фінансові порушення по Старобільському ОУПФУ на загальну суму 7024,26 грн, так як термін виконання не настав.

 

5 Провести тематичні перевірки (дослідження, оцінку) в підпорядкованих управліннях за напрямами роботи.

 

Відповідальні: Вещунова В. М., керівники структурних підрозділів головного управління.

Критерії оцінки: проведення контрольних заходів в підпорядкованих управліннях.

Термін виконання: за окремим графіком.

 

          Протягом 2018 року головним управлінням проведено 55 тематичних перевірок, в тому числі 2 позапланово. Графіки проведення  тематичних перевірок, затверджених на І, ІІ, ІІІ  та ІV квартали 2018 року виконано в повному обсязі.

 

 

6 Забезпечити моніторинг внесення до персональних електронних облікових карток застрахованих осіб даних про професійну назву роботи та посаду.

 

Відповідальні: Приймак Е. Д., Саєнко О. С.,  Яценко О. А., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: результати моніторингу внесення даних про професійну назву роботи та посаду до персональних електронних облікових карток.

Термін виконання: протягом місяця після отримання завдання.

 

Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 15.05.2018          № 511, введено в дію з 01.09.2018.

 

7 Забезпечити верифікацію даних облікових карток та електронних пенсійних справ за інформацією, що надходить з джерел її формування.

 

Відповідальні: Приймак Е. Д., Нікітіна Т. А.,    Саєнко О. С., Яценко О. А., начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: проведено верифікацію даних, застосовано алгоритми актуалізації даних облікових карток та електронних пенсійних справ за інформацією, що надходить з джерел її формування, відповідно до прийнятих нормативно-правових актів.

Термін виконання: після отримання програмного забезпечення.

 

        В головному управлінні створено комісію з розгляду звернень підпорядкованих управлінь щодо актуалізації документів в реєстрі застрахованих осіб, визначено відповідальних осіб, з наданням права змінювати статус документів в реєстрі застрахованих осіб у випадках, коли виявлено помилку в персональних даних за результатами опрацювання протоколів розбіжностей. Підпорядкованими управліннями проаналізовано протоколи розбіжностей та надано матеріали на розгляд комісії.
   

Пріоритет ІV

Реалізація державної антикорупційної політики в

 органах Пенсійного фонду України

 

  Мета 1.

Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, запобігання виникненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень в органах Пенсійного фонду України в Луганській області.

  Завдання:  
1 Розробити та затвердити План заходів головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік, забезпечити контроль за його виконанням.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Вещунова В. М., Тріфонова Н. С., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: затверджений План заходів головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік,   щоквартальний звіт про виконання.

Термін виконання: протягом 5 днів з дня отримання антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік, контроль щокварталу.

 

Наказом головного управління від 10.07.2018 № 416 «Про виконання Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік» розроблено та затверджено Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2018 рік (наказом головного управління від 02.08.2018 № 440  внесено зміни).

У звітному періоді проведено комплекс Заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України на 2018 рік  щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням.  Щоквартально проводився моніторинг виконання зазначених Заходів.

 

2 Проводити постійний моніторинг дотримання державними службовцями органів Пенсійного фонду України в Луганській області обмежень, передбачених законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу», вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Вещунова В. М., Тріфонова Н. С., керівники структурних підрозділів головного управління, начальники підпорядкованих управлінь.

Критерії оцінки: відсутність фактів порушення державними службовцями вимог антикорупційного законодавства та врегулювання конфлікту інтересів в повному обсязі.

Термін виконання: щомісяця.

 

Здійснюються заходи щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Надійшло 5 повідомлень від працівників головного управління з метою урегулювання конфлікту інтересів. За рішенням начальника головного управління вжиті заходи щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів.

Наказом  головного  управління від 12.04.2018 № 314 «Про організацію роботи з повідомленнями про корупцію»  затверджено Перелік основних комунікаційних каналів для надання повідомлення про корупцію та структурних підрозділів, відповідальних за приймання таких повідомлень. Здійснюється щоденна перевірка спеціальної адреси електронної пошти. Звернення громадян, пов’язані з корупцією, правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками органів Фонду до головного управління за звітний період не надходило.

При призначенні на посаду кандидати на заміщення вакантних посад письмово повідомляють керівників управлінь Фонду про наявність, або відсутність у них близьких осіб, працевлаштованих в управлінні.

Для організації проведення перевірки факту подання декларацій суб’єктами декларування, наказом головного управління від 03.04.2018 № 297 «Про організацію перевірки факту подання декларації та проведення спеціальних перевірок в головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області» розроблено заходи взаємодії між службою персоналу та головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом звітного періоду працівниками управлінь Пенсійного фонду області подано 1064 електронних декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

На рівні головного та підпорядкованих управлінь здійснено перевірку факту подання декларацій суб’єктами декларування. Встановлено 16 фактів неподання/несвоєчасного подання декларацій: Про всі факти повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції, відповідно до вимог чинного законодавства.

        Протягом звітного періоду питання виконання антикорупційного законодавства в органах Фонду  області розглядалося на 195 семінарах, нарадах, лекціях.

3 Проводити в управліннях Пенсійного фонду України в Луганській області контрольні заходи щодо стану реалізації завдань по усуненню (мінімізації) корупційних ризиків, пов’язаних з недоброчесною поведінкою посадових осіб при виконанні посадових обов’язків.

 

Відповідальні: Вещунова В. М., Тріфонова Н. С., керівники структурних підрозділів головного управління.

Критерії оцінки: проведення контрольних заходів та моніторинг їх результатів.

Термін виконання: за окремим графіком.

 

З метою виявлення причин, що можуть призвести до вчинення корупційних, чи пов’язаних з корупцією правопорушень, чи виникнення реального або потенціального конфлікту інтересів прийнято участь у проведенні експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються головним управлінням.

Ведеться контроль за зверненням близьких осіб з питань призначення (перерахунку) пенсій. Для мінімізації корупційних ризиків при обробці особових пенсійних справ  керівників головного та підпорядкованих управлінь, стосовно яких у 2017 – 2018 році прийнято рішення щодо пенсійного забезпечення,  проведено  перевірку 8 пенсійних справ.

З метою уникнення кадрових корупційних ризиків в головному та у більшості підпорядкованих управліннях впроваджено відеофіксацію під час проведення прийому громадян

Проведено 5 спеціальних перевірок  кандидатів на посаду відповідно до Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендували на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

З метою вивчення думки про якість та оперативність обслуговування громадян під час  звернення  до органів Пенсійного фонду України в Луганській області, або в рамках телефонної розмови, в 2018 році проведено 3 анкетування відвідувачів органів Фонду.

Всього опитано 6989 осіб, із них: пенсіонери – 4569 (65,4 %).  Аналіз анкет засвідчує позитивну роботу пенсійників області.

В жовтні проведено тестування 17 керівників територіальних управлінь області на знання законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу». В цілому оцінка знання законодавчих актів позитивна.

4 Активізувати консультаційну і роз’яснювальну роботу, спрямовану на попередження виникнення порушень законодавства, що виявляються під час проведення заходів контролю у суб’єктів господарювання.

 

Відповідальні: Баранов П. В., Вещунова В. М., Тріфонова Н. С.

Критерії оцінки: мінімізація порушень законодавства субєктами загальнообовязкового державного пенсійного страхування, розгляд питання на нарадах в структурних підрозділах головного управління та підпорядкованих управлінь.

Термін виконання: щокварталу.

 

        Протягом звітного періоду на колегії та нарадах при начальнику головного управління розглядались актуальні питання щодо запобігання і протидії корупції серед працівників Фонду.

На 10 семінарах-нарадах з працівниками головного та підпорядкованих управлінь, 23 навчальних лекціях для працівників структурних підрозділів  головного управління розглянуто питання врегулювання конфлікту інтересів, заходи фінансового контролю, положення щодо спеціальної перевірки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  тощо.

 

background Layer 1