Пропустити навігацію

Основні функції структурних підрозділів головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, виконання вимог актів законодавства про пенсійне забезпечення головним управлінням та його підпорядкованими управліннями.

 

Відповідно до свого основного завдання управління:

1 Організовує роботу підпорядкованих управлінь Фонду щодо призначення (перерахунку) і виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці, допомоги на поховання та інших виплат відповідно до законодавства.
2 Здійснює перевірку пенсійних справ на відповідність прийнятого рішення про призначення (перерахунок) пенсій чинному законодавству.
3 Контролює своєчасність та повноту автоматизованих перерахунків пенсій.
4 Забезпечує роботу та організовує проведення засідань комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.
5 Бере участь у проведенні перевірок щодо додержання законодавства підпорядкованими управліннями при виплаті пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці та інших виплат, які згідно із законодавством здійснюються за рахунок коштів Фонду, інших джерел, визначених законодавством.
6 Забезпечує організацію роботи з обслуговування осіб, які звертаються до органів Фонду, здійснює моніторинг та оцінку якості обслуговування, вживає заходів щодо виявлення проблемних аспектів та необхідних корекційних дій.
7 Узагальнює та аналізує результати роботи підпорядкованих управлінь щодо дотримання строків призначення (перерахунків) та виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці.
8 Узагальнює, аналізує та готує керівництву головного управління інформаційні та аналітичні матеріали з питань, віднесених до компетенції управління, вносить пропозиції щодо удосконалення роботи.
9 Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань пенсійного забезпечення, в тому числі через засоби масової інформації.
10 Надає практичну, консультативну та методичну допомогу підпорядкованим управлінням з питань призначення (перерахунку) пенсій, щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці.
11 У межах своєї компетенції розглядає та бере участь у розгляді звернень, заяв та скарг громадян, підприємств, установ, організацій, веде прийом громадян, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг та повторних звернень.
11 Разом з іншими структурними підрозділами головного управління Фонду забезпечує виконання вимог законодавства про запобігання корупції.

 

 

УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ДЕЯКИХ ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН

 

Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та інших осіб (крім військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), які мають право на пенсію згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

 

Відповідно до свого основного завдання управління:

1 Приймає та розглядає документи, надані для призначення (перерахунку) пенсій, приймає відповідні рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та іншим особам (крім, військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей), які мають право на пенсію згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
2 Своєчасно відпрацьовує та формує документи для нарахування та перерахунку пенсій, передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».
3 Формує та веде пенсійні справи, забезпечує їх облік та зберігання.
4 Складає у встановленому порядку звітність з питань, що належать до компетенції управління.
5 Ініціює проведення перевірок обґрунтованості видачі документів, наданих для оформлення пенсій.
6 Здійснює облік переплат пенсій та контроль за погашенням заборгованості з відшкодування сум переплат і недоплат пенсій, складає відповідну звітність, вживає заходів щодо унеможливлення та зменшення переплат пенсій.
7 Здійснює прийом та обслуговування громадян, веде прийом громадян за принципом відкритості та прозорості відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015 № 13-1 «Про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України», зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року.
8 Приймає, перевіряє надані заявником документи, готує документи для призначення (перерахунку) пенсій, інформує про виявлені невідповідності;

2.2.9. Надає громадянам загальну інформацію про умови, порядок  призначення, перерахунку, виплати пенсій.

9 Надає зразки та бланки заяв, інших документів, необхідних для призначення (перерахунку) пенсій, включаючи надання консультацій і допомоги у  заповненні цих документів.
10 Щодо громадян з числа військовослужбовців та деяких інших категорій громадян проводиться обслуговування щодо питань пенсійного забезпечення.
11 Веде прийом заяв внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвались відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 та звернулись за переведенням пенсійних справ.
12 Формує запити на отримання пенсійних справ одержувачів пенсій у зв’язку зі зміною місця проживання з інших управлінь Пенсійного фонду України.
13 Надає одержувачу послуги: довідки про перебування на обліку, довідки про розмір пенсії.
14 Приймає та реєструє довідки медико-соціальних експертних комісій.
15 Узагальнює, аналізує та готує керівництву головного управління інформаційні та аналітичні матеріали з питань, віднесених до компетенції управління, вносить пропозиції щодо удосконалення роботи.
16 Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань пенсійного забезпечення, в тому числі через засоби масової інформації.
17 Надає консультативну допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з питань пенсійного забезпечення.
18 У межах своєї компетенції розглядає та бере участь у розгляді звернень, заяв та скарг громадян, підприємств, установ, організацій, веде прийом громадян, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг та повторних звернень.
19 Здійснює моніторинг та оцінку якості обслуговування громадян з числа військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу.
20 Разом з іншими структурними підрозділами головного управління забезпечує виконання вимог законодавства про запобігання корупції.
21 Забезпечує в межах своєї компетенції дотримання законодавства про інформацію та доступ до публічної інформації та персональних даних.
22 В межах своєї компетенції бере участь у проведенні семінарів, інших навчальних заходів з працівниками управління.

 

 

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЕЛЕКТРОННИХ РЕЄСТРІВ

 

Основними завданнями управління є:

– формування та ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – Реєстр застрахованих осіб),

– організаційно-методична підтримка, супровід та поточна експлуатація підсистем інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України, програмного забезпечення баз даних, що використовуються органами Фонду,

– забезпечення роботи локальної мережі та комп’ютерного парку головного управління,

– адміністрування ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем, мережевих сервісів, серверів, баз даних, сервісів Інтернет-вузла, веб-порталу електронних послуг, автоматизованих систем, антивірусного та мережевого захисту інформації.

 

 Відповідно до своїх основних завдань управління:

1 Забезпечує формування, ведення, супроводження централізованого державного автоматизованого банку відомостей системи персоніфікованого обліку застрахованих осіб, яка є складовою частиною Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
2 Здійснює накопичення, зберігання та автоматизовану обробку інформації про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію), про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.
3 Веде облік застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх ідентифікацію.
4 Забезпечує внесення та облік відомостей про застрахованих осіб до Реєстру застрахованих осіб, в тому числі за результатами перевірок, у разі приписів щодо усунення порушень та змін за рішенням суду.
5 Здійснює технологічний контроль за своєчасністю та достовірністю поданих відомостей до Реєстру застрахованих осіб та інших електронних реєстрів.
6 Здійснює супроводження форм даних щодо аналітичних, рейтингових показників роботи головного управління.
7 Забезпечує роботу інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України в головному управлінні.
8 Здійснює адміністрування, організаційно-методичну підтримку, супровід та поточну експлуатацію, тестування та впровадження програмного забезпечення:

–  підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІКІС ПФУ);

–  автоматизованої системи обліку сплати страхових внесків (далі –АРМ ОССВ, ЦР ОССВ, ЦС ОССВ, ЦС ОССВ2);

9 Проводе регламентні процедури оновлення, архівування, зберігання, розсилки релізів промислових версій програмного забезпечення.
10 Здійснює обробку запитів, звернень за відомостями з Реєстру застрахованих осіб та надання у випадках, передбачених законодавством, відомостей з облікових карток застрахованих осіб.
11 Контролює функціональні процеси, пов’язані з міграцією даних з АРМ ОССВ до Веб-ОССВ, з АСОПД/КОМТЕХ-W до підсистеми «Призначення та виплата пенсій на базі електронної пенсійної справи».
12 Здійснює контроль та моніторинг даних, відпрацювання дублів карток в АРМ ОССВ.
13 Забезпечує формування та аналіз коректності формування позначок про сплату; моніторинг формування позначок про сплату та забезпечення передачі їх до Веб-ОССВ.
14 Здійснює звірку даних по страхувальникам з даними підсистеми «Відомості з реєстру страхувальників», забезпечує синхронізацію та контроль даних по страхувальнику в різних підсистемах.
15 Формує аналітичні та звітні дані інформаційно – аналітичних систем та готує матеріали для керівництва головного управління  з питань, віднесених до компетенції управління.
16 Забезпечує моніторинг та складання оперативної і статистичної звітності за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та інших електронних реєстрів.
17 Здійснює аналіз та узагальнення досвіду роботи щодо ведення інформаційно-аналітичних систем, баз даних, електронних реєстрів, надання відповідних пропозицій керівництву головного управління щодо удосконалення роботи.
18 Забезпечує кібербезпеку, кіберзахист та безпеку інформаційних технологій вузла Інформаційно-телекомунікаційної системи Фонду обласного рівня.
19 Відповідає за забезпечення криптографічного захисту інформації та дотримання політики безпеки при використанні засобів криптографічного захисту інформації.
20 Забезпечує функціонування Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.
21 Забезпечує роботу електронної пошти головного управління.
22 Забезпечує використання електронного цифрового підпису у головному управлінні.
23 Проводе організаційно-роз’яснювальну роботу з питань ведення Реєстру застрахованих осіб через засоби масової інформації, функціонування інформаційно-аналітичних систем, організацію надання адміністративних послуг, захисту інформації.
24 Забезпечує роботу локальної мережі та комп’ютерного парку органів Фонду області, адміністрування ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем, мережевих сервісів, серверів, баз даних, сервісів Інтернет-вузла, веб-порталу електронних послуг,  автоматизованих систем, антивірусного та мережевого захисту інформації та засобів безпеки.
25 Готує пропозицій щодо вдосконалення роботи програмного забезпечення інформаційних систем та мереж, що експлуатуються в межах головного управління, розміщених на територіях підпорядкованих управлінь.
26 Веде облік засобів комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, що перебувають на балансі головного управління та розміщених на територіях підпорядкованих управлінь, координує заходи з питань легалізації програмного забезпечення, що експлуатується органами Фонду, готує пропозиції щодо списання засобів комп’ютерної техніки, які не підлягає подальшому використанню.
27 Забезпечує ідентифікований доступ користувачів до електронних реєстрів, баз даних та підсистем інформаційно-телекомунікаційної системи за персональним логіном і паролем з метою забезпечення її цілісності, збереження та ефективності використання.
28 В межах своєї компетенції, забезпечує дотримання в головному управлінні та органах Фонду області законодавства про інформацію та доступу до публічної інформації, захисту персональних даних.
29 В межах своїх повноважень, здійснює реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням, захист інформації з обмеженим доступом в головному управлінні.
30 В межах своєї компетенції, розглядає звернення, заяви та скарги підприємств, установ і громадян,  виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг.
31 З напрямків своєї діяльності, бере участь у підготовці та підвищенні кваліфікації працівників головного управління, узагальнення та поширення прогресивних форм і методів роботи.
32 Організовує та контролює роботу в головному управлінні та на територіях підпорядкованих управлінь щодо напрямів:

формування та ведення електронних реєстрів, баз даних та реєстру застрахованих осіб, інформаційно-аналітичних систем;

внесення змін до відомостей реєстру застрахованих осіб у випадках, передбачених законами України;

обробки запитів та надання у випадках, передбачених законами, відомостей з облікових карток застрахованих осіб;

ідентифікованого доступу користувачів  до електронних реєстрів, баз даних, інформаційно-аналітичних систем;

дотримання законодавства про інформацію, доступ до публічної інформації, захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі та захисту персональних даних при їх обробці;

забезпечення функціонування Веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України;

функціональних процесів пов’язаних з міграцією даних з АРМ ОССВ до Веб-ОССВ та з АСОПД/КОМТЕХ-W до підсистеми «Призначення та виплати пенсій на базі електронної пенсійної справи»;

формування позначок про сплату;

аналізу дублів карток в АРМ ОССВ.

 

 

УПРАВЛІННЯ ПО РОБОТІ  ПЕРСОНАЛОМ

 

Основними завданнями управління є:

– реалізація державної політики з питань управління персоналом;

– забезпечення здійснення начальником головного управління своїх повноважень з питань управління персоналом;

– добір персоналу;

– прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

– здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

– організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих територіальних органах;

– документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

 

Відповідно до своїх основних завдань управління:

1 організовує роботу щодо розробки структури;
2 розробляє та бере участь у розроблені проектів розпорядчих документів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
3 вносить пропозиції начальнику головного управління з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
4 здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи начальника головного управління з питань управління персоналом;
5 контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців головного управління, які затверджує начальник головного управління, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
6 проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
7 вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в головному управлінні та вносить відповідні пропозиції начальнику головного управління;
8 приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
9 розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
10 надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
11 за дорученням начальника головного управління перевіряє дотримання вимог про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в головному управлінні;
12 разом з іншими структурними підрозділами головного управління:

організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний розпис головного управління; спільно з фінансово-економічним управлінням організовує роботу щодо мотивації персоналу головного управління; забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

13 організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату головного управління;
14 здійснює планування професійного навчання державних службовців головного управління;
15 узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику головного управління;
16 разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
17 веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;
18 аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;
19 надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів головного управління;
20 обчислює стаж роботи та державної служби;
21 здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом служб управління персоналом у підпорядкованих управліннях;
22 розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
23 організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;
24 ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку головного управління, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
25 оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;
26 забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу головного управління, подання на призначення на посади та звільнення з посад керівників та їх заступників головного та підпорядкованих управлінь;
27 здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
28 формує графік відпусток персоналу головного управління, готує проекти наказів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;
29 здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників головного управління;
30 оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;
31 опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;
32 готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу головного управління;
33 забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
34 забезпечує організацію проведення перевірок достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;
35 здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в головному управлінні, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників у підпорядкованих управліннях;
36 розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити на звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
37 проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;
38 в межах своєї компетенції бере участь у проведенні семінарів, інших навчальних заходів з працівниками управління.

 

 

ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Основним завданням юридичноого управління є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання,  запобігання невиконанню та усунення  порушень  вимог актів законодавства, нормативних та розпорядчих документів Пенсійного фонду структурними підрозділами головного управління, його підпорядкованими органами, їх керівниками та працівниками у процесі виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також захист інтересів Фонду в судах.

 

Відповідно до покладених завдань основними напрямками роботи юридичного управління є:

1 Забезпечення правильного застосування законодавства у головному управлінні та підпорядкованих територіальних органах Пенсійного фонду.
2 Перевірка на відповідність законодавству проектів наказів, господарських договорів (угод), інших актів та розпорядчих документів, що подаються на затвердження керівництву головного управління Пенсійного фонду.
3 Ведення  роботи  з обліку та підтримання в контрольному стані актів  законодавства.
4 Представництво (захист) інтересів головного управління та підпорядкованих територіальних органів Пенсійного фонду України в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів, що стосуються (зачіпають) інтересів Пенсійного фонду.
5 Забезпечення взаємодії з правоохоронними органами, органами державної виконавчої служби та іншими органами.
6 Забезпечення додержання вимог законодавства про адміністративні правопорушення головним управлінням;
7 Узагальнення разом з  відповідними  структурними  підрозділами та аналіз практики застосування законодавства органами Пенсійного фонду.
8 Здійснення методичного керівництва правовою роботою в підпорядкованих територіальних органах, перевірок її проведення.
9 Проведення семінарів, інших навчальних заходів з правових питань з працівниками відповідних територіальних органів Пенсійного фонду, сприяння підвищенню правових знань їх керівників та працівників.

 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

 

Основними завданнями управління є:

– забезпечення належного планування (прогнозування), наповнення та виконання бюджету головного управління;

– забезпечення своєчасного і в повному обсязі спрямування коштів на виплату пенсій та грошової допомоги, інші заплановані витрати;

– ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, формування бюджетної, фінансової, податкової та іншої звітності;

– забезпечення збору, обліку страхових коштів до солідарної системи, інших коштів відповідно до заклнлдавства;

– організація роботи по складанню, розгляду, затвердженню та виконанню кошторису.

 

 Відповідно до свого основного завдання управління:

1 Організовує бюджетний процес у головному управлінні Фонду та його підпорядкованих управліннях, забезпечує планове та прогнозне формування бюджету та кошторису головного управління Фонду, у встановленому порядку подає їх на затвердження Голові правління. У разі потреби вносить обґрунтовані пропозиції про зміни до цих документів
2 Розробляє та доводить до підпорядкованих управлінь Фонду граничні обсяги показників планів доходів і видатків територіальних органів Фонду на плановий період та ліміти асигнувань
3 Здійснює постатейний аналіз виконання доходної та видаткової частин бюджету головного управління Фонду
4 Приймає, аналізує та узагальнює оперативну, фінансову та бюджетну звітність підпорядкованих управлінь Фонду
5 Розробляє та здійснює заходи щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників головного управління та підпорядкованих управлінь Фонду
6 Здійснює фінансування пенсійних виплат та допомог згідно з календарним графіком виплати пенсій з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596 «Про затвердження Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках» (зі змінами) та Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України від 28.04.2009 № 464/156, постановою правління Пенсійного фонду України 28.04.2009 № 14-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 р. за № 592/16608, та забезпечує своєчасне і у повному обсязі спрямування коштів на пенсійні та інші заплановані виплати
7 Формує на підставі даних підпорядкованих управлінь головного управління Фонду та управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Фонду заявку про потребу в коштах на виплату пенсій
8 Забезпечує ведення аналітичного обліку по виплачених пенсіях, одноразової грошової допомоги та допомоги на поховання військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей. Проводить звірку з управлінням пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління Фонду по фактичній виплаті пенсій
9

 

Забезпечує ведення аналітичного обліку по виплачених пенсіях та допомогах на поховання цивільних отримувачів пенсій та допомог. Проводить звірку з управлінням пенсійного забезпечення головного управління Фонду по фактичній виплаті пенсій
10 Бере участь у розробці штатного розпису головного управління Фонду та здійснює контроль за складанням штатних розписів підвідомчих управлінь
11 Забезпечує достовірне та у повному обсязі ведення та відображення в бухгалтерському обліку операцій фінансово-господарської діяльності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності
12 Здійснює бухгалтерський облік списаних активів та зобов’язань щодо виявлених та відшкодованих або списаних переплат пенсій
13 Проводить розрахунки з АТ «Укрпошта» за послуги з виплати та доставки пенсій
14 Здійснює поточний контроль за дотриманням законодавства при взятті зобов’язань, здійсненні платежів відповідно до взятих зобов’язань, цільовим, економним та раціональним використанням коштів на виплату пенсій та грошової допомоги, адміністративно-господарських видатків
15 Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів; інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу; відшкодування винними особами збитків від крадіжок, нестач та розтрат
16 Аналізує дані бухгалтерського обліку та звітності, розробляє та здійснює заходи щодо сплати дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує і проводить роботу щодо її стягнення, забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що придбаваються за кошти Фонду
17 Готує інформацію про фінансовий стан, господарську діяльність та рух коштів головного та підпорядкованих управлінь Фонду для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо використання коштів
18 Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову, бюджетну, податкову, державну статистичну та іншу звітність (декларації) та подає її у встановленому законодавством порядку
19 Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки, збори (обов’язкові платежі) до бюджетів всіх рівнів
20 Взаємодіє з управлінням (відділом) адміністративно-господарського забезпечення та юридичним управлінням (відділом) головного управління Фонду з питань укладення договорів, виконання договірних зобов’язань, що належать до компетенції управління
21 Забезпечує у регіоні надходження від сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, фінансових санкцій, інших коштів відповідно до законодавства, ведення обліку цих надходжень
22 Аналізує та прогнозує надходження коштів до солідарної пенсійної системи, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, разом із відповідними органами Державної фіскальної служби України прогнозує надходження сум від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ)
23 В межах своєї компетенції взаємодіє з контролюючими, правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з дирекціями фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями щодо погашення заборгованості з платежів до Фонду, легалізації зайнятості та заробітної плати, забезпечує підготовку аналітичних матеріалів та участь головного управління Фонду у роботі комісій та робочих груп із зазначених питань, створених при органах виконавчої влади
24 Забезпечує моніторинг відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування для виявлення ознак використання праці неоформлених працівників, порушень законодавства про працю та здійснення обміну інформацією про ці відомості
25 Аналізує процеси та показники в сфері оплати праці, загальнообов’язкового державного соціального страхування та ринку зайнятості, також їх вплив на надходження коштів, призначених для пенсійного страхування
26 Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу по нарахуванню та сплаті платежів до солідарної пенсійної системи
27 Організовує та контролює роботу відділів забезпечення наповнення бюджету головного управління, розміщених на територіях підпорядкованих управлінь щодо:
27.1 Забезпечення збору та ведення обліку надходжень від сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, фінансових санкцій, інших коштів, що надходять до бюджету Фонду відповідно до законодавства;
27.2 Взаємодії та обміну інформацією з органами Державної фіскальної служби та іншими органами з питань погашення заборгованості з платежів до Фонду, легалізації зайнятості та заробітної плати та інших питань, що відносяться до компетенції відділів;
27.3 Надання платникам та застрахованим особам інформації щодо здійснення доплати до мінімального страхового внеску відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
27.4 Робота по стягненню у передбаченому законодавством порядку своєчасно не нарахованих та/або несплачених обов’язкових платежів
27.5 Роботу щодо підготовки та надсилання підприємствам розрахунків фактичних витрат на виплату та доставку пільгових пенсій по списках «а», «б-з», інформації, листів – запитів, відповідей організаціям, підприємствам із зазначеного питання
28 Підтримує в межах своїх повноважень додержання вимог законодавства про інформацію, захист інформації з обмеженим доступом, розглядає та бере участь у розгляді звернень, заяв та скарг, що надходять до головного управління, запитів на інформацію, веде прийом громадян, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг та повторних звернень.
29 Бере участь та організовує проведення семінарів, нарад, колегій при начальнику головного управління, інших навчальних заходів з керівниками та спеціалістами підпорядкованих управлінь та відділів забезпечення наповнення бюджету головного управління, розміщених на територіях підпорядкованих управлінь, проводить тематичні перевірки, з питань, що належать до компетенції управління
30 Співпрацює з іншими підрозділами головного управління, відповідними департаментами центрального апарату Фонду, іншими органами виконавчої влади та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування

 

 

УПРАВЛІННЯ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ

 

Основним завданнями управління є організація контролю за дотриманням суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування вимог законодавства у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, контролю за цільовим використанням коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного грошового утримання суддям у відставці.

 

 Відповідно до своїх основних завдань управління:

1 Здійснює формування та затвердження річних планів перевірок у сфері загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, складає звіт про виконання річного плану перевірок суб’єктів господарювання. Забезпечує своєчасне їх оприлюднення на веб-сайті
2 Організовує, координує і контролює здійснення відділами контрольно-перевірочної роботи перевірок:

– щодо правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати страхових та інших платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Фонд;

– правильності сплати збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій;

– обґрунтованості видачі документів для оформлення пенсій та достовірністю поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію (далі – перевірок документів, виданих для оформлення пенсій);

– цільового використання коштів Фонду, інших коштів, призначених для виплати пенсій та щомісячного грошового утримання суддям у відставці, в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій, установах (закладах), у яких особи перебувають на повному державному утриманні (далі – перевірки цільового використання коштів).

3 Щомісячно узагальнює результати проведення відділами контрольно-перевірочної роботи перевірок документів, виданих для оформлення пенсій; перевірок цільового використання коштів та інформує начальника головного управління Фонду та Пенсійний фонд України
4 Забезпечує моніторинг результатів роботи відділів контрольно-перевірочної роботи, аналізує стан усунення виявлених порушень законодавства та інформує начальника головного управління Фонду та Пенсійний фонд України
5 Проводить перевірки правильності нарахування, обчислення, повноти і своєчасності сплати страхових та інших платежів, контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Фонд
6 Проводить перевірки правильності сплати збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій
7 Проводить перевірки документів, виданих для оформлення пенсій та цільового використання коштів
8 Надає пропозиції щодо усунення виявлених порушень законодавства та здійснює моніторинг стану їх виконання
9 Функції, передбачені пунктами 1 – 4, виконує відділ організації та координації контрольно-перевірочної роботи;

Функції, передбачені пунктами 5 – 8, виконують відділи контрольно-перевірочної роботи № 1, № 2, № 3, № 4.

 

 

УПРАВЛІННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

 

Управління внутрішнього аудиту (далі – Управління ) є самостійним структурним підрозділом Головного управління Пенсійного фонду в Луганській області (далі – Головне управління), що підпорядковується безпосередньо начальнику Головного управління. Діяльність Управління координується та спрямовується начальником Головного управління.

Управління складається з:

–    відділу фінансового аудиту;

–    відділу контролю операційних процесів.

Основним завданням Управління є здійснення аудиторських досліджень, інших контрольних заходів в Головному управлінні (перевірки, оцінки, вивчення) з метою надання начальнику Головного управління об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

–    функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

–     удосконалення системи управління;

–     запобігання  фактам  незаконного,  неефективного  та нерезульта-тивного використання бюджетних коштів та інших активів;

–  запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності структурних підрозділів Головного управління, підпорядкованих управлінь.

 

Відповідно до свого основного завдання Управління:

1 Спільно із структурними підрозділами Головного управління проводить ідентифікацію та оцінку ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області
2 Розробляє пропозиції щодо включення об’єктів внутрішнього аудиту до зведених стратегічних та операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту в Пенсійному фонді України та надає їх департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Пенсійного фонду України у встановленому порядку
3 Здійснює організацію проведення планових та позапланових внутрішніх аудитів (визначає склад аудиторської групи, планує процес проведення внутрішнього аудиту, складає програму аудиторського дослідження, готує проект наказу про проведення внутрішнього аудиту) в Головному управлінні та підпорядкованих управліннях Фонду області
4 Проводить внутрішні аудити (здійснює збір аудиторських доказів (інформації), які забезпечують обґрунтованість висновків за результатами аудитів) в структурних підрозділах Головного управління та підпорядкованих управліннях Фонду області (в т. ч. за місцем розташування об’єкту аудиту):

 – з питань діяльності об’єктів аудиту щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління коштами, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, використання і зберігання активів, надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань (аудит ефективності);

– з питань діяльності об’єктів аудиту щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку (фінансовий аудит);

– з питань діяльності об’єктів аудиту щодо дотримання нормативно-правових актів з питань сплати коштів до бюджету Фонду, обліку надходження платежів, ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, своєчасності і  правильності призначення та  виплати пенсій, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження активів, інформації  та  управління  державним  майном (аудит відповідності)

5 Здійснює документальне оформлення ходу та результатів аудиторських досліджень, складає робочі документи (записи у текстовій і табличній формі, в яких зафіксовані проведені прийоми та процедури внутрішнього аудиту, отримана інформація, яка підтверджує висновки, здійснені під час його проведення) та офіційні документи (аудиторський звіт), розробляє аудиторські рекомендації, подає начальнику Головного управління  аудиторські звіти і рекомендації
6 Проводить моніторинг врахування об’єктами внутрішнього аудиту наданих рекомендацій та стан виконання вимог наказу головного управління Фонду про результати аудиторського дослідження на підставі наданої об’єктами аудиту інформації у визначені наказом терміни, в разі необхідності проводить виїзні перевірки об’єктів аудиту щодо ефективності впровадження аудиторських рекомендацій та достовірності наданої інформації
7 Забезпечує формування, щорічний перегляд та ведення зведеної бази даних щодо об’єктів внутрішнього аудиту
8 Щокварталу узагальнює дані про діяльність Управління та надає звіт про результати діяльності з внутрішнього аудиту начальнику Головного управління та департаменту внутрішнього аудиту та фінансового контролю Пенсійного фонду України
9 За наказами та дорученнями начальника головного управління Фонду організовує і проводить контрольні заходи (перевірка, оцінка, вивчення) в структурних підрозділах Головного управління та підпорядкованих управліннях за напрямами діяльності:

–    ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

–    ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;

–    ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, управління державними коштами;

–    якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;

–    використання і збереження активів;

–    надійності, ефективності та результативності інформаційних систем і технологій;

–     управління державним майном;

–    правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;

–    ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Головного управління

10 Надає начальнику Головного управління висновки і пропозиції щодо вжиття заходів реагування для усунення недоліків і порушень, виявлених в ході контрольних заходів, та притягнення винних осіб до відповідальності
11 Забезпечує щомісячний моніторинг результатів контрольних заходів, проведених в головному і підпорядкованих управліннях Фонду, інформує начальника Головного управління Фонду та департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю Пенсійного фонду України
12 За рішенням начальника Головного управління готує матеріали для інформування в установленому порядку Пенсійного фонду України, правоохоронних органів про виявлені в ході аудиторських досліджень, інших контрольних заходів порушення законодавства з ознаками шахрайства, марнотратства, зловживання службовим становищем, факти нецільового використання коштів Фонду та інші порушення фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків

 

 

УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Основними завданнями управління є:

–  організація діловодства та архівної справи в головному управлінні відповідно до вимог державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію та нормативно-правових актів з діловодства;

–   організація та забезпечення управлінської діяльності, господарського обслуговування головного управління.

 

Відповідно до своїх основних завдань управління:

1 Забезпечує ведення діловодного процесу, здійснення управлінської діяльності.
2 Здійснює прийом, попередній розгляд, розподіл вхідної кореспонденції, що надійшла до головного управління, та внутрішніх службових документів.
3 Здійснює реєстрацію та контроль за строками виконання документів, що надійшли до головного управління від Фонду, органів влади, установ, підприємств, організацій, підвідомчих органів, внутрішніх службових документів, готує їх до розгляду начальнику головного управління або його заступникам та, після розгляду керівництвом, передає документи виконавцям.
4 Обробляє та відправляє вихідну кореспонденцію.
5 Розробляє зведену номенклатуру справ головного управління.
6 Здійснює облік, зберігання, розмноження та використання документів та видань з грифом «Для службового користування».
7 Здійснює організаційно-методичне керівництво роботою з документами в структурних підрозділах головного управління та підвідомчих управліннях.
8 Бере участь у тематичних перевірках з питань стану загального діловодства та діловодства за зверненнями громадян у підвідомчих управліннях.
9 Організовує та проводить семінари з працівниками головного управління і підвідомчих управлінь з питань діловодства та ведення архіву.
10 Забезпечує в установленому порядку реєстрацію звернень громадян, здійснює їх попередній розгляд, надсилання за належністю звернень громадян, в яких порушені питання, що не належать до компетенції головного управління, повернення у встановленому порядку звернень, оформлених без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про звернення громадян».
11 Організовує проведення особистого прийому громадян начальником головного управління, його заступниками, керівниками структурних підрозділів та спеціалістами головного управління.
12 Забезпечує утримання в належному санітарному та протипожежному стані території і службових приміщень, вживає заходи для створення належних, безпечних та здорових умов праці. Контролює роботу обслуговуючого персоналу, що обслуговує головне управління, бере участь в оцінюванні рівня та якості послуг, які надаються.
13 Організовує та забезпечує проведення поточних ремонтів приміщень головного управління, меблів, обладнання та технічних засобів.
14 Вживає заходи щодо експлуатації та проведення своєчасного профілактичного огляду та ремонту систем водопостачання, центрального опалення, електричних мереж, системи електрозв’язку.
15 Бере участь у перевірках підвідомчих органів з питань ведення діловодства, матеріально-технічного забезпечення, раціонального використання матеріальних ресурсів, організаційної та інформаційної роботи, надає їм методичну та практичну допомогу, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків і порушень.
16 Забезпечує реалізацію заходів щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків i приміщень головного управління, контролює виконання цих заходів підвідомчими органами.
17 Забезпечує виконання завдань, спрямованих на забезпечення безпеки та захисту населення і територій від негативних наслідків техногенного, екологічного, природного та військового характеру, подолання наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період в межах Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій.
18 Контролює належний стан автотранспорту, який знаходиться на балансі головного управління, проходження технічного огляду автотранспорту.

 

 

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Основними завданнями відділу є:

– забезпечення реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення;

– забезпечення зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, доступу до публічної інформації.

 

Відповідно до своїх основних завдань управління:

1 забезпечує реалізацію державної інформаційної політики у сфері пенсійного забезпечення та пенсійного страхування, узагальнює інформацію та вносить пропозиції разом із відповідними структурними підрозділами головного управління щодо вдосконалення цієї роботи начальнику головного управління;;
2 координує роботу структурних підрозділів головного управління щодо перспективного планування діяльності органів Фонду області;
3 забезпечує організаційне та інформаційне обслуговування засідань колегії при начальнику головного управління, нарад, конференцій та інших заходів, які відбуваються в головному управлінні;
4 здійснює реєстрацію, друкування і розмноження матеріалів щодо рішень колегії при начальнику головного управління, протокольних рішень нарад та окремих доручень керівництва, забезпечує своєчасне доведення їх до структурних підрозділів головного управління та підпорядкованих управлінь Фонду;
5 здійснює реєстрацію рішень колегій, оперативний контроль за виконанням рішень, протокольних та окремих доручень;
6 готує проекти наказів з основної діяльності з питань, що належать до компетенції відділу;
7 забезпечує підготовку за участю структурних підрозділів головного управління інформаційно-аналітичних довідок, інших матеріалів, пов’язаних із функціонуванням пенсійної системи, забезпечує начальника головного управління інформацією, необхідною для ефективного виконання покладених на нього повноважень;
8 забезпечує розподіл періодичних видань, що передплачує головне управління, координує роботу щодо передплати відомчих видань Фонду в підпорядкованих управліннях;
9 організовує роботу з інформування громадськості щодо законодавчої бази з питань пенсійного забезпечення, діяльності органів Фонду із залученням до цієї роботи відповідних структурних підрозділів;
10 забезпечує постійний моніторинг публікацій в засобах масової інформації, в тому числі електронних, з питань, що стосуються діяльності Фонду та його органів, невідкладно інформує керівництво головного управління щодо резонансних подій, публікацій, виступів;
11 бере участь в підготовці матеріалів з актуальних питань реалізації завдань пенсійної реформи, діяльності органів Фонду для прес-конференцій, брифінгів, «гарячих ліній» та інших заходів, підтримує зв’язки із представниками засобів масової інформації, організовує виступи в пресі, по телебаченню і радіо, в електронних виданнях фахівців головного управління;
12 забезпечує доступ до публічної інформації, надання консультацій щодо оформлення запитів, їх розгляду та надання відповідей на запити, оприлюднення інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації», щоквартально проводить моніторинг інформації про стан розгляду запитів на публічну інформацію та класифікації змісту запитів на публічну інформацію в головному та підпорядкованих управліннях;
13 координує інформаційно-роз’яснювальну роботу, що проводять структурні підрозділи головного управління та підпорядковані управління, організує розміщення та оновлення інформації на офіційній сторінці головного управління на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України;
14 організовує оновлення інформаційних стендів в приміщеннях головного управління, надає методичну допомогу щодо оформлення інформаційних стендів в підпорядкованих органах Фонду;
15 налагоджує і підтримує зв’язки з іншими державними органами, громадськими організаціями з метою вивчення громадської думки стосовно шляхів розв’язання актуальних проблем з питань, віднесених до компетенції головного управління;
16 в межах своєї компетенції бере участь у проведенні семінарів, інших навчальних заходів у відділі та головному управлінні;
17 бере участь у перевірках підпорядкованих управлінь з питань, що відносяться до компетенції відділу, надає їм методичну допомогу.

 

 

СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 

Основними завданнями управління є:

         – забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

         – надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

         – організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

         – взаємодія із спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері запобігання  корупції, підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції органів Пенсійного фонду України, інших державних органів;

         – здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства. 

 

Відповідно до своїх основних завдань сектор:

1 розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
2 надає структурним підрозділам головного та підпорядкованих управлінь Фонду, окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;
3 вживає заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб головного та підпорядкованих управлінь Фонду, вносить начальнику головного управління пропозиції щодо усунення таких ризиків;
4 надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції за встановленими фактами неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;
5 інформує в установленому порядку начальника головного управління, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції про факти що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами головного управління;
6 веде облік працівників головного управління притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
7 взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
8 розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органів Фонду до вчинення корупційних правопорушень, веде облік фактів (подій), які мають ознаки корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
9 здійснює організацію проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття в головному управлінні посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто;
10 проводить за дорученням начальника головного управління Фонду аналіз проектів організаційно-розпорядчих документів, які розробляються головним управлінням, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;
11 узагальнює, аналізує та готує керівництву головного управління інформацію про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції;
12 в межах своїх повноважень розглядає та бере участь у розгляді звернень, заяв та скарг, що надходять до головного управління, веде прийом громадян.

 

background Layer 1