Пропустити навігацію

Видатки за рахунок власних надходжень за 2018 рік

Видатки за рахунок власних коштів
Всього 9 539 180 380,01
в тому числі:  
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 9 200 662 827,41
виплата пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсій, на яку особа має право відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з солідарної системи 88 817 284,19
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії з солідарної системи відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 74 153 917,33
виплата щомісячної цільової грошової допомоги згідно з ЗУ “Про поліпшення матеріального становища участників бойових дій та інвалідів війни” 2 409 531,34
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 1 511 394,34
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, в тому числі 168 358 325,40
– на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно до  ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 28 536 523,21
розрахунково-касове обслуговування та плата за підкріплення готівкою 3 267 100,00
background Layer 1