Пропустити навігацію

Виконання плану роботи головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2018 рік за І квартал 2018 року

В И К О Н А Н Н Я      П Л А Н У

роботи головного управління Пенсійного фонду України

в Луганській області на 2018 рік

за І квартал 2018 року

 

 

Пріоритет І

Реалізація завдань, визначених Стратегію модернізації та розвитку Пенсійного фонду України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України

 від 14.09.2016 № 672

 

Мета 1.

Поліпшення якості обслуговування громадян.

Завдання:

 1. Впровадження в територіальних управліннях Пенсійного фонду України Луганської області стандартів, визначених Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436 (зі змінами).

Обслуговування громадян в органах Фонду області здійснюється за принципом «єдиного вікна», приміщення облаштовані меблями, інформаційними стендами, наочними матеріалами.

 

 1. Розширення мережі пунктів обслуговування громадян, в т.ч. на базі об’єднаних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг, прозорих соціальних офісів, інфраструктури національного оператора поштового зв’язку, банків, органів влади тощо.

Продовжується робота щодо розширення мережі пунктів обслуговування громадян, в тому числі на базі об’єднаних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг, тощо.

Укладені угоди з місцевими органами виконавчої влади щодо надання приміщення та придбання комп’ютерної техніки для створення віддалених робочих місць з метою організації ефективного прийому і обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду України.

За I квартал 2018 року в Луганській області відкрито 4 віддалених робочих місця та 5 агентських пунктів, в яких ведуть прийом фахівці підпорядкованих управлінь Пенсійного фонду України області. Всього на 01.04.2018 в області функціонують 27 віддалених робочих місць та агентських пунктів. Чисельність пенсіонерів в зоні обслуговування складає 100,5 тис. осіб.

 

 1. Реалізація пілотного проекту із впровадження механізму делегування певних функцій з обслуговування громадян в об’єднаних територіальних громадах, місцевих органах влади.

Реалізація пілотного проекту із впровадження механізму делегування певних функцій з обслуговування громадян в об’єднаних територіальних громадах, місцевих органах влади – буде здійснено після прийняття Пенсійним фондом України відповідного нормативного акту.

 

 1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо надання послуг через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, зокрема щодо:

         – замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або витягу з відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – РЗО) з використанням перевірочних кодів (для користувачів, які зареєстровані на веб-порталі та ідентифіковані за допомогою електронного цифрового підпису);

         – замовлення послуги інформування за допомогою СМС-повідомлення, електронної пошти тощо.

Продовжувалась робота по популяризації можливостей електронних сервісів Пенсійного фонду України, залученню громадян до реєстрації на веб-порталі Фонду.

Станом на 01.04.2018 на веб-порталі Пенсійного фонду України зареєстровано 39,6 тис. користувачів, в тому числі за І квартал 2018 року залучено 7,6 тис.осіб.

 

 1. Розширення доступу до отримання пенсійних послуг мешканцями населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

Протягом звітного періоду керівництво головного управління згідно з окремим графіком провело 2 виїзних прийоми в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, на яких надало пенсійні послуги 26 громадянам.

 

Мета 2.

Ведення електронних пенсійних справ та розвиток системи керування процесом обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області.

Завдання:

 1. Провести міграцію даних із автоматизованої системи обробки пенсійної документації на базі комп’ютерних технологій до централізованої підсистеми «Призначення та виплата пенсій» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. Розпочати оцифрування архіву пенсійних справ з внесенням інформації до електронних пенсійних справ, проведенням її інвентаризації і доповненням частини облікових карток даними щодо призначення та виплати пенсій.

Підпорядкованими управліннями забезпечено впровадження в експлуатацію з 1 липня 2016 року централізованої підсистеми «Призначення та виплата пенсій» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. Так, з початку провадження було проведено розрахунок пенсій по  5337 пенсійних справах.

Листом Пенсійного фонду України від 03.05.2017 № 13297/04-21 було повідомлено про призупинення тестових робіт в підсистемі “Призначення, перерахунок та виплата пенсій” окрім робіт, які забезпечують підготовку до міграції даних з АСОПД до ППВП.

Остаточна міграція пенсійних справ сформованих в АСОПД-КОМТЕХ до Централізованої підсистеми “Призначення, перерахунок та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України буде проведена відповідно окремого графіку, затвердженого Пенсійним фондом України.

 

Мета 3.

Програмно-технічний розвиток органів Пенсійного фонду України Луганської області.

 Завдання:

 1. Забезпечити використання підсистеми технічної підтримки інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України щодо координації, контролю виконання технологічних операцій, виправлення помилок.

В головному управлінні визначено відповідальних осіб за відпрацювання запитів, отриманих на техпідтримку з питань супроводження інформаційно-аналітичних систем. Запити територіальних управлінь, які надходять до підсистеми, аналізуються щоденно, надаються оперативні відповіді або запит передається на центральний рівень для вирішення питання спеціалістами вищої кваліфікації.

Протягом 1 кварталу 2018 року надійшло 32 запити, з яких 10 (31%) –  вирішені на регіональному рівні, 22 (69 %) – передані на центральний рівень.

 

 1. Запровадження в органах Пенсійного фонду України в Луганській області внутрішнього електронного документообігу.

Запровадження в органах Пенсійного фонду України в Луганській області внутрішнього електронного документообігу відбудеться після отримання від Пенсійного фонду відповідного програмного забезпечення.

 

Мета 4.

Розвиток телекомунікаційної складової інформаційно-телекомунікаційної системи органів Пенсійного фонду України.

Завдання:

 1. Впровадження в органах Пенсійного фонду України в Луганській області системи відеоконференцзвязку.

Впровадження в органах Пенсійного фонду України в Луганській області системи відеоконференцзв’язку відбудеться після її впровадження Пенсійним фондом.

 

Мета 5.

Розвиток інфраструктури системи кіберзахисту в органах Пенсійного фонду України.

Завдання:

 1. Забезпечити розгортання в управліннях Пенсійного фонду України в Луганській області модернізованої комплексної системи захисту інформації ІТС.

Протягом ІІ кварталу п.р. планується зміна юридичної адреси Старобільського ОУ ПФУ, в зв’язку з чим заплановано здійснення заходів для забезпечення впровадження комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України відповідно до технічного завдання та технічного проекту КСЗІ ІТС Пенсійного фонду України.

 

Мета 6.

Зміцнення кадрового потенціалу в органах Пенсійного фонду України Луганської області.

Завдання:

 1. Забезпечити участь державних службовців органів Пенсійного фонду України в Луганській області у проведенні професійного навчання.

Продовжено роботу щодо підвищення кваліфікації державних службовців системи Пенсійного фонду області. З початку 2018 року 12 державних службовців підвищили свою кваліфікацію.

В березні 2018 року головним управлінням сумісно з Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Донецькій та Луганській областях проведено семінар з працівниками служб персоналу управлінь Фонду області, на якому розглянуті питання щодо оцінювання державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», практичних аспектів застосування законодавства про державну служби. антикорупційного законодавства. Під час семінару проведено тестування в частині знання законодавства з питань державної служби та запобігання корупції. Тестування пройшли 17 державних службовців, в тому числі категорії «Б» – 8, категорії «В» – 9.

 

 1. Забезпечити проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів Пенсійного фонду України Луганської області відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу».

Для проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів Пенсійного фонду України Луганської області відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу» термін не настав.

 

 1. Провести дослідження соціально-психологічного клімату в трудових колективах підпорядкованих управлінь відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016-2018 роках, затвердженого наказом Пенсійного фонду України від 30.09.2016 № 132.

Для проведення дослідження соціально-психологічного клімату в трудових колективах підпорядкованих управлінь відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016-2018 роках, затвердженого наказом Пенсійного фонду України від 30.09.2016 № 132 термін не настав.

 

Мета 7.

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності, підвищення рівня довіри населення до органів Пенсійного фонду України в Луганській області.

Завдання:

 1. Організувати оперативне висвітлення питань діяльності Фонду в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті головного управління, інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, єдиному державному веб-порталі відкритих даних, інформаційних стендах тощо.

За І квартал 2018 року оперативне висвітлення питань діяльності управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області, інформування громадськості з актуальних питань пенсійного законодавства здійснювалось через засоби масової інформації: на сторінках друкованих видань розміщено 40 інформацій, в теле,- та радіоефірі – 123 інформаційних матеріалів, коментарів та виступів. У веб-просторі розміщено 967 матеріалів, що в 1,5 рази більше, ніж в І кварталі 2017 року. Розповсюджено 12,2 тис.буклетів, що в 1,5 рази більше, ніж торік. Своєчасно оновлювалась та підтримувалась в актуальному стані інформація на інформаційних стендах головного управління та підпорядкованих управлінь.

 

 1. Дотримуватися встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів).

За І квартал 2018 року  до органів Пенсійного фонду області надійшло 17 запитів на публічну інформацію (з них до головного управління – 10), торік за аналогічний період було отримано 8 запитів. За категорією запитувачів найбільше запитів (12) отримано від фізичних осіб. Всі запити розглянуті у законодавчо встановлені терміни.

 

 1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням та громадськими організаціями, в тому числі щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Головним та підпорядкованими управліннями за 1 квартал 2018 року проведено понад 400 зустрічей із різними категоріями населення, зокрема:

Зустрічі у трудових колективах – 100;

Зустрічі з населенням за місцем проживання – 200;

Виїзні прийоми громадян – 95;

Зустрічі з ветеранськими та громадськими організаціями – 18;

Лекції для безробітних – 17;

Зустрічі з учнівською молоддю та студентами – 11;

Заняття в «Школі майбутнього пенсіонера» – 9. Загалом цими заходами було охоплено 4,1 тис. громадян.

Задля популяризації впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування управліннями Фонду області проведено 66 інформаційних заходів. Кількість проінформованих громадян склала понад 1,2 тис. осіб.

 

Пріоритет ІІ

Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення пенсійних виплат,

забезпечення додержання пенсійного законодавства, якісного обслуговування громадян

 

Мета 1.

Забезпечення своєчасного призначення пенсій, проведення перерахунків та виплати пенсій територіальними органами Пенсійного фонду в Луганській області.

Завдання:

 1. Забезпечити призначення/перерахунки пенсій в звязку із змінами в законодавстві та за заявами про їх проведення у строки, визначені законом.

Станом на 01.04.2018 в Луганській області загальна чисельність пенсіонерів складає 346,8 тис. осіб (в тому числі 157,8 тис. внутрішньо переміщених осіб): 334,1 тис. цивільних та 12,7 тис. пенсіонерів силових структур.

Нарахування та виплата пенсій здійснюється 325,9 тис. цивільним пенсіонерам (в тому числі 125,2 тис. внутрішньо переміщеним особам) та 9,2 тис. пенсіонерам силових структур. Із загальної кількості отримувачів пенсій 217,7 тис. цивільних та 9,0 тис. військових пенсіонерів отримують пенсію через банківські установи, що складає від загальної кількості отримувачів 66,8 % та   98 % відповідно.

В поточному році призначено 1,7 тис. пенсій, проведено 51,0 тис. перерахунків. Середній розмір пенсії цивільних пенсіонерів на 01.04.2018 складає 3048,86 грн., пенсіонерів силових структур – 2852,71 грн.

 

 1. Здійснювати поденне фінансування пенсійних виплат згідно з планом-графіком фінансування.

Протягом 1 кварталу 2018 року фінансування пенсійних виплат здійснювалося згідно з планом-графіком фінансування своєчасно та в повному обсязі. Виплата пенсій та допомоги забезпечувалась через 11 установ уповноважених банків та ЛД ПАТ “Укрпошта”.

Станом на 01.04.2018 загальна чисельність пенсіонерів, які отримують пенсії через рахунки, відкриті в уповноважених банках складає 220,4 тис осіб або 67%.

Здійснювався поточний контроль за своєчасним фінансуванням пенсійних виплат та грошової допомоги шляхом здійснення щоденного аналізу залишків на поточному рахунку управлінь та залишків коштів на рахунках ЛД ПАТ “Укрпошта”, які використовувались для пенсійних виплат.

 

 1. Здійснювати контроль за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам.

Забезпечується постійний щотижневий контроль за своєчасністю взяття на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території, та виплатами їм пенсій.

За I квартал п.р. загальна кількість пенсіонерів-переселенців, які взяті на облік в підпорядкованих управліннях області, склала 12208 осіб, в тому числі 558 звернулись за поновленням пенсії вперше (не отримували з 2014 року), 6011 осіб – перемістились в межах області, 5639 – переїхали з інших регіонів України.

Протягом I кварталу 2018 року до управління пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій осіб надійшло 330 витягів з протоколу засідання комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. В 169 випадках отримано рішення про призначення (відновлення) соціальних виплат, в 161 – рішення про відмову. Всього станом на 01.04.2018 очікується рішення комісій по 1438 випадках.

 

 1. Забезпечити роботу Комісії по підтвердженню періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років.

За I квартал 2018 року здійснено правову оцінку 108 заяв та пакетів документів, що надійшли на розгляд Комісії по підтвердженню періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років.

За звітний період, у встановлені законодавством терміни, проведено 3 засідання Комісії: по 106 заявах прийняті рішення по підтвердженню періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років; по 2 заявах – відмовлено у підтвердженні зазначених періодів.

 

 1. Забезпечити проведення оцінки якості роботи підпорядкованих управлінь щодо обслуговування громадян, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області.

Протягом 1 кварталу 2018 року під час 3 тематичних перевірок проведено оцінку якості роботи щодо обслуговування громадян в управлінні Пенсійного фонду України в Попаснянському районі, Рубіжанському та Біловодському об’єднаних управліннях. За результатами перевірок підготовлені пропозиції щодо поліпшення організації роботи.

 

Мета 2.

Забезпечення правильності застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення.

Завдання:

 1. Здійснювати моніторинг та аналіз практики застосування законодавства в головному управлінні, підпорядкованих управліннях.

Моніторинг практики застосування законодавства здійснювався шляхом аналізу звітних даних, що надавались підпорядкованими управліннями, а також за матеріалами судових слухань, що відбувались за участі представників управлінь. Було підготовлено таблиці огляду практики законодавства з пенсійних питань та загального огляду претензійної роботи в управліннях.

 

 1. Забезпечити представлення інтересів Пенсійного фонду України в судах: підготовку та подання в установлені строки адміністративних позовів, відзивів на позовні заяви, оскарження в апеляційному та касаційному порядку рішень, постановлених з порушенням законодавства.

Протягом І кварталу 2018 року забезпечено представництво інтересів органів Фонду в судах першої інстанції у 418 справах з питань пенсійного забезпечення. Значна кількість справ розглядалась стосовно відновлення пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам (215), призначення пенсій на пільгових умовах (32), а також пенсійного забезпечення військовослужбовців (44). Крім цього, протягом звітного періоду заявлено 83 заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, за якими територіальні управління залучаються як зацікавлені особи.

Судами першої інстанції задоволено на користь громадян 210 позовів(заяв), у тому числі 43 заяви по справах про встановлення фактів.

З органів Фонду Луганської області  по задоволених позовах підлягають стягненню судові витрати у сумі 46,6 тис. грн. На виконання судових рішень з пенсійних питань управліннями Фонду області сплачено  3429,0 тис.грн.

 

 1. Проаналізувати стан організації правової роботи в органах Пенсійного фонду України в Луганській області за підсумками 2017 року та визначити заходи щодо її покращення.

Проведено аналіз організації правової роботи в підпорядкованих управліннях, видано наказ від 30.01.2018 № 73 «Про стан організації правової роботи в підпорядкованих управліннях за сучасною концепцією процесуального законодавства», визначені заходи щодо її покращення.

 

 1. Готувати огляди судової практики з актуальних питань діяльності у справах за участю органів Пенсійного фонду України.

У першому кварталі 2018 року підготовлено 2 огляди судової практики, що стосуються розгляду справ про відновлення пенсійних виплат внутрішньо переміщеним особам та зразкових справ з пенсійних питань.

 

 1. Здійснювати перегляд актів головного управління з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства.

В звітному здійснювався перегляд актів головного управління з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства.

 

Пріоритет ІІІ

Мобілізація коштів до бюджету Пенсійного фонду України, їх раціональне використання, забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи

 

Мета 1.

Виконання бюджету головного управління у 2018 році.

Завдання:

 1. Надати на затвердження до Пенсійного фонду України сформований проект бюджету та кошторису головного управління на 2018 рік.

Згідно з Порядком розроблення, затвердження та виконання бюджету Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 31 серпня 2009 року № 21-2, та на виконання наказу Пенсійного фонду України від 29 січня 2018 року №17 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 8» сформовано та надано на затвердження до Пенсійного фонду України проект бюджету головного управління на 2018 рік.

 

 1. Забезпечити підготовку та затвердження планів доходів і видатків, кошторисів та планів асигнувань територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області.

Розроблено та доведено до підпорядкованих управлінь граничні обсяги показників для формування плану доходів та видатків на 2018 рік.

 

 1. Здійснювати моніторинг, аналіз показників виконання бюджету головного управління та аналіз факторів, що впливають на виконання/невиконання плану надходжень, вносити пропозиції щодо реагування на ситуацію, що склалася.

Здійснюється постійний моніторинг, аналіз звітних показників виконання бюджету головного управління та факторів, що впливають на виконання/невиконання бюджету.

В області забезпечується своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсійних виплат, на які за І квартал 2018  року спрямовано 3358,7 млн. грн., що на 1371,2 млн.грн., або на 69,0 %, більше ніж за аналогічний період минулого року. Власні кошти Пенсійного фонду склали 2344,9 млн. грн., або 69,8 %  від загальної суми фінансування.

 

 1. Довести планові показники з надходження власних коштів до підпорядкованих управлінь та організувати роботу щодо забезпечення їх виконання в повному обсязі.

Виконання планових показників власних доходів за І квартал 2018 року забезпечено на 59,5 %, надійшло власних коштів 23,7 млн. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились по власних коштах на 38,0 %, або на 14,6 млн. грн. у зв’язку з так званою «націоналізацією» деяких підприємств вугільної промисловості територіально розташованих на тимчасово не підконтрольній українській владі території, та з несплатою поточних платежів та не погашення заборгованості за минулі періоди одними з найбільш бюджетоутворюючих підприємств області металургійної промисловості.

Надходження ЄСВ, розподіленій на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, збільшились на 17,8% (76,1 млн. грн.) і складають          502,9 млн. грн.

 

 1. Організувати роботу підпорядкованих управлінь щодо забезпечення надходжень зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Забезпечено надходження збору з окремих видів господарських операцій в сумі 2,9 млн. грн., що становить 94,4% планових показників:

 • збір під час набуття права власності на легкові автомобілі – 88,5% виконання плану, надійшло 2,3 млн. грн.;
 • збір з операцій придбання (купівлі – продажу) нерухомого майна – 124,5% виконання плану, надійшло 0,6 млн. грн.

 

 1. Проводити аналіз надходження коштів зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та вживати заходів реагування у разі виявлення несплати збору.

Невиконання планових показників зі сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування обумовлено тяжким фінансовим становищем та нестабільністю в галузі економіки регіону. Як наслідок, низька купівельна спроможність громадян.

 

 1. Проводити аналіз впливу зменшення навантаження на фонд оплати праці на легалізацію заробітної плати відповідно до повноважень, визначених законодавством.

Фонд оплати праці, на який нараховується єдиний соціальний внесок за 1 квартал поточного року в порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшився на 25,0 % або на 977,9 млн. грн. та дорівнює 2 924,0 млн. грн. Це відбулось у зв’язку з так званою «націоналізацією» деяких підприємств вугільної промисловості територіально розташованих на тимчасово непідконтрольній українській владі території, а саме: ПАТ «Краснодонвугілля», ДТЕК «Свердловантрацит» та ДТЕК «Ровенькиантрацит».

 

 1. Зясовувати причини незарахування застрахованим особам страхового стажу за результатами моніторингу відомостей РЗО та у порядку, визначеному законом, вживати заходи щодо захисту прав застрахованих осіб.

Протягом звітного періоду відповідно до запитів на 5 засіданнях комісії з розгляду звернень управлінь Фонду області щодо приведення у відповідність стану сплати внесків було проведено з’ясування причин незарахування застрахованим особам страхового стажу за певні періоди роботи. Складено 118 актів та проведено виправлення виявлених невідповідностей між первинними документами та даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Виявлені невідповідності було усунено по 1072 застрахованих особах у 812 періодах.

Самостійно підпорядкованими управліннями проведено аналіз стану сплати внесків по 2788 застрахованих особах та встановлено/знято позначки про сплату внесків по 1484 періодах.

 

 1. Забезпечити стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, різниці у розмірі пенсій науковим працівникам та іншої заборгованості, що підлягає стягненню.

За результатами контролю за призначенням і виплатою пенсій за I квартал  2018 року виявлено 311 випадків переплат пенсій на суму 902,3 тис. грн., що на 54 % менше, ніж за I квартал 2017 року (645 переплат на суму 1663,4 тис. грн.). Відшкодовано переплат на суму 704,7 тис. грн. Залишок невідшкодованих переплат пенсій станом на 01.04.2018 складає 4406,21 тис. грн.

Загальна сума заборгованості до бюджету Пенсійного фонду зросла на     26 % і станом на 01.04.2018 складає 1045,1 млн. грн., з яких 977,5 млн. грн., або 93,5 %, – заборгованість по відшкодуванню виплат і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах (список №1,2). Заходами примусового стягнення охоплено 100 % заборгованості.

Заборгованість по підприємствах, відносно яких порушена справа про банкрутство (окрім сум, розстрочених за мировою угодою) складає 86,9 млн. грн., по підприємствах, які визнані банкротами – 83,6 млн. грн., з безнадійним статусом – 48,2 млн. грн., по підприємствах з економічно-активним статусом – 826,4 млн. грн.

,За 1 квартал 2018 року по пільгових пенсіях за списками №1,2 надійшло коштів від заходів ДВС в розмірі 10,6 млн. грн.

Заборгованість по наукових пенсіях станом на 01.04.2018 року складає 9,0 млн. грн., надійшло коштів від заходів ДВС – 0,2 млн. грн.

 

Мета 2.

Забезпечення контролю за управлінням коштами Пенсійного фонду України в Луганській області.

Завдання:

 1. Провести аналіз роботи підпорядкованих управлінь щодо оптимізації видатків, пов’язаних з утриманням службових приміщень та експлуатаційних послуг.

Для проведення аналізу роботи підпорядкованих управлінь щодо оптимізації видатків, пов’язаних з утриманням службових приміщень та експлуатаційних послуг, термін не настав.

 

 1. Встановити контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні.

З метою забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Фонду за І квартал 2018 року головним управлінням проведено 5 перевірок банківських установ, 3 перевірки об’єктів поштового зв’язку та 2 перевірки установ, у яких особи перебувають на повному державному утриманні.

За результатами проведених заходів встановлено 2 випадки несвоєчасного повернення поштових переказів, 9 порушень в оформленні виплатних відомостей, 15 випадків виплати пенсій за довіреностями без належних відміток у відомостях. До Луганської дирекції ПАТ «Укрпошта» застосовано штраф у сумі 218,67 грн. та пеню у сумі 0,22 грн., станом на 01.04.2018 не сплачені.

 

 1. Організувати контроль за здійсненням одноразової виплати пенсій з поверненням сум недоотриманих виплат за минулі періоди одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб та здійснити моніторинг за його результатами.

Введена щомісячний  контроль за здійсненням виплати допомоги на поховання та за разовими дорученнями виплати неодержаної пенсії у разі смерті пенсіонера – до 5-го числа кожного місяця, наступного за звітним.

За 1 квартал 2018 року ця сума склала 41 371,36 млн.грн., з яких на поховання 20 253,15 млн.грн.

 

 1. Провести дослідження стану дотримання підпорядкованими управліннями порядку використання даних РЗО.

За звітний період проведено 3 аудиторських дослідження організації роботи щодо дотримання порядку використання даних з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування в управліннях в Попаснянському районі та Рубіжанському об’єднаному, проводиться аудиторське дослідження з даного питання в Старобільському об’єднаному управлінні.

 

 1. Підготувати та направити пропозиції до зведеного плану проведення внутрішніх аудитів Пенсійного фонду України у ІІ півріччі 2018 року та у І півріччі 2019 року.

По наданню пропозицій до зведеного плану проведення внутрішніх аудитів Пенсійного фонду України у ІІ півріччі 2018 року та у І півріччі 2019 року термін не настав.

 

Мета 3.

Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України та зміцнення її фінансової стабільності.

Завдання:

 1. Здійснювати моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату.

Щомісяця здійснюється моніторинг персоніфікованих даних про заробітну плату, результати якого направлені на виявлення порушень законодавства зі сплати єдиного внеску, оплати праці та ознак тіньової зайнятості.

До головного управління Державної фіскальної служби в Луганській області за 1 квартал 2018 року направлено 9 інформаційних відомостей про виявлення 349 випадків порушення законодавчих норм стосовно сплати єдиного внеску. За результатами опрацювання наданих відомостей органами Державної фіскальної служби в Луганській області донараховано єдиного внеску на суму 16,3 тис. грн. та застосовано фінансових санкцій на суму 5,1 тис. грн.

До головного управління Держпраці в Луганській області за 1 квартал 2018 року  направлено 3 інформаційні відомості, які містять ознаки тіньової зайнятості.     За результатами опрацювання наданих відомостей, головним управлінням Держпраці у Луганській області не здійснено жодної перевірки страхувальників.

На комісіях з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення стосовно виплати зарплати найманим працівникам на рівні або менше мінімальної  розглядалась діяльність 85 суб`єктів господарювання. Проведено 1 спільну нараду соціальних партнерів та органів Пенсійного фонду, на якій заслуховувалися звіти керівників та власників підприємств, які виплачують заробітну плату найманим працівникам менше мінімальної, відбулося 13 засідань робочих груп та нарад з питання забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.

Станом на 01.04.2018 по 174 суб`єктах господарювання, які виплачують заробітну плату найманим працівникам на рівні або менше мінімальної, направлені інформаційні відомості: до органів місцевого самоврядування – 174, до територіальних органів Державної інспекції з питань праці – 174, до соціальних партнерів – 174, до органів Державної фіскальної служби – 174.

В результаті чого за звітний період легалізовано 205 робочих місць, в бюджет додатково надійшло ЄСВ на суму 142,3 тис. гривень.

 

 1. Забезпечити проведення внутрішніх аудитів головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області.

Проведено аудит верифікації пенсійних виплат згідно з планом в управліннях Пенсійного фонду України в Попаснянському районі та Старобільському об’єднаному. В обох управліннях встановлені 5 типів не фінансових порушень.

 

 1. Здійснювати моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій за результатами проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України в Луганській області.

Щомісячно проводиться моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів в підпорядкованих управліннях.

 

 1. Встановити контроль за повнотою відшкодування коштів, виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів, виправлення допущених порушень.

Протягом 1 кварталу 2018 року Біловодським та Рубіжанським об’єднаними управліннями відшкодовано коштів, виявлених в ході аудитів 52,30 грн. та 261,48 грн. відповідно.

Станом на 01.04.2018 залишків невідшкодованих коштів немає.

 

 1. Провести тематичні перевірки (дослідження, оцінку) в підпорядкованих управліннях за напрямами роботи.

Протягом 1 кварталу 2018 року проведено 16 тематичних перевірок згідно з затвердженим графіком.

 

 1. Забезпечити моніторинг внесення до персональних електронних облікових карток застрахованих осіб даних про професійну назву роботи та посаду.

Робота з внесення до персональних електронних облікових карток застрахованих осіб  даних про професійну назву роботи та посаду запланована на жовтень 2018 року.

 

 1. Забезпечити верифікацію даних облікових карток та електронних пенсійних справ за інформацією, що надходить з джерел її формування.

Протягом звітного періоду  забезпечено щомісячне нарахування пенсій, збір електронних баз від підпорядкованих управлінь, контроль, обробку та підготовку баз для відправлення на Центральний рівень. Відповідно листів ДП «Інформаційний центр персоніфікованого обліку» Пенсійного фонду України та з метою підтримки в актуальному стані даних облікових карток застрахованих осіб проведено передачу районних електронних баз для оновлення Центральної бази отримувачів пенсій, підготовлено супроводжувальні документи та інформаційно-довідкові таблиці.

 

Пріоритет ІV.

Реалізація державної антикорупційної політики в

 органах Пенсійного фонду України

 

Мета 1.

Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, запобігання виникненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень в органах Пенсійного фонду України в Луганській області.

Завдання:

 1. Розробити та затвердити План заходів головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2018 рік, забезпечити контроль за його виконанням.

Антикорупційна програма Пенсійного фонду України на 2018 рік не надходила.

 

 1. Проводити постійний моніторинг дотримання державними службовцями органів Пенсійного фонду України в Луганській області обмежень, передбачених законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу», вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Ведеться постійний моніторинг додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, насамперед щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. Проводиться дослідження фактів прийняття рішень про пенсійне забезпечення  працівників органів Пенсійного фонду Луганської області та близьких їм осіб.

Протягом 1 кварталу 2018 року працівниками управлінь Пенсійного фонду області подано 921 електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Встановлено 1 факт неподання щорічної декларації суб’єктом декларування та 1 факт неподання декларації особи, яка припиняє діяльність. Про факт неподання декларації повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції, відповідно до вимог чинного законодавства.

Звернення громадян, пов’язані з корупцією, правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками органів Фонду до головного управління не надходило. Осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень серед державних службовців головного та підпорядкованих управлінь, не має.

 

 1. Проводити в управліннях Пенсійного фонду України в Луганській області контрольні заходи щодо стану реалізації завдань по усуненню (мінімізації) корупційних ризиків, пов’язаних з недоброчесною поведінкою посадових осіб при виконанні посадових обов’язків.

З метою виявлення причин, що можуть призвести до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень чи виникнення реального або потенціального конфлікту інтересів прийнято участь у проведенні експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, що видаються головним управлінням.

З метою мінімізації корупційних ризиків при обробці особових пенсійних справ керівників територіальних управлінь, стосовно яких у 2017 році прийнято рішення щодо пенсійного забезпечення, проводиться перевірка.

Забезпечено здійснення моніторингу стану реалізації антикорупційних заходів.

З метою уникнення кадрових корупційних ризиків в головному та у більшості підпорядкованих управліннях впроваджено відеофіксацію під час проведення прийому громадян із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом,  на таємницю особистого та приватного життя.

 

 1. Активізувати консультаційну і розяснювальну роботу, спрямовану на попередження виникнення порушень законодавства, що виявляються під час проведення заходів контролю у субєктів господарювання.

Протягом 1 кварталу 2018 року на 1 колегії та 3 нарадах в головному управлінні за участю керівників та відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції, розглядались питання щодо запобігання і протидії корупції серед працівників Фонду.

На 6 лекціях для працівників структурних підрозділів головного управління роз’яснено «Рекомендації суб’єктам електронного декларування в Україні», «Загальні положення по заповненню декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», за допомогою електронних засобів розглянуто по розділам  е-декларацію за формою, що визначається Національним агентством та надано рекомендації для їх заповнення під особистий підпис кожного працівника.

З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в управлінні створені умови для доступу всіх працівників до ознайомлення в електронному вигляді з допоміжними матеріалами стосовно заповнення електронної декларації та інших методичних роз’яснень з питань антикорупційного законодавства.

        

 

background Layer 1