Пропустити навігацію

Положення про Комісію головного управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з питань розгляду скарг громадян на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

24.12.2009  № 28-7

 

 

Положення

про Комісію головного управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з питань розгляду скарг громадян на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення

 

 1. Це Положення визначає завдання та порядок діяльності Комісії головного управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з питань розгляду скарг громадян на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення (далі – Комісія).

 

 1. Комісія є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, який утворюється при головному управлінні Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – головне управління) у складі не менше п’яти осіб. Персональний склад Комісії затверджується наказом головного управління.

 

 1. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

 

 1. Головою Комісії за посадою є керівник структурного підрозділу головного управління, відповідального за організацію роботи з пенсійного забезпечення.

 

У роботі Комісії можуть брати участь за згодою з правом дорадчого голосу представники органів праці та соціального захисту населення, представники громадських організацій ветеранів та пенсіонерів, представники територіальних об’єднань організацій профспілок та роботодавців.

 

 1. Підготовку матеріалів до розгляду Комісією здійснює структурний підрозділ головного управління, відповідальний за організацію роботи з пенсійного забезпечення.

 

 1. Основним завданнями Комісії є:

розгляд скарг громадян, поданих відповідно до Закону України “Про звернення громадян” та Порядку розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 12.10.2007 № 18-6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2007 за № 1241/14508, на рішення управління Пенсійного фонду України в районі, місті і районі у місті;

 

внесення рекомендацій начальнику головного управління або іншій особі, яка уповноважена приймати рішення за результатами розгляду скарги (далі – керівник).

 

 1. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

 

 1. Рішення Комісії приймається більшістю голосів від присутніх на їх засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

 1. На засіданні Комісії приймається одне з таких рішень:

рекомендувати задовольнити скаргу;

рекомендувати відмовити у задоволенні скарги;

рекомендувати привести матеріали пенсійної справи особи у відповідність до норм чинного законодавства у разі виявлення помилок в обчисленні пенсії, про які не зазначено в скарзі.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписує головуючий на засіданні, і протягом 2-х робочих днів надається керівнику.

 

 1. Інформація, яка стала відома членам Комісії під час розгляду скарг, є конфіденційною і не підлягає розголошенню. Порядок використання такої інформації передбачений Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, в Пенсійному фонді України та його органах, затвердженою постановою правління Пенсійного фонду України від 27.06.2002 № 11-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12.07.2002 за № 583/6871 (із змінами).

 

 1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснюється Пенсійним фондом України.

 

 

 

Директор департаменту

пенсійного забезпечення                                                                                                      В.Г. Машкін

background Layer 1