Пропустити навігацію

Звіт про результати роботи головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області з питань запобігання та виявлення корупції за I квартал 2019 року

Органами Пенсійного фонду України Луганської області значна  увага в роботі з питань запобігання та виявлення корупції приділяється реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, що можуть вплинути на діяльність спеціалістів управлінь Фонду.

Для недопущення випадків виникнення конфлікту інтересів та усунення обставин, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, співробітникам Фонду доведено перелік факторів, які необхідно брати до уваги при самостійному визначенні наявності (відсутності) конфлікту інтересів, а також моменту його виникнення. Окрім того, з метою забезпечення вчасного запобігання та ефективного врегулювання конфлікту інтересів кожному працівнику рекомендовано періодично складати самостійний тест, який допоможе здійснити експрес-аналіз наявності (відсутності) конфлікту інтересів у випадках отримання нового службового завдання, зміни кола повноважень, виникнення нових обставин, які можуть вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття управлінського рішення.

У І півріччі поточного року проведено 15 спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендували на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком. Кожен претендент на посаду ознайомлюється письмово із заборонами та обмеженнями щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, спільної роботи близьких осіб.

В управліннях Пенсійного фонду України в Луганській області ведеться контроль щодо пенсійного забезпечення працівників та членів їх сімей.

 Надійшло 12 повідомлень від працівників Фонду з метою недопущення конфлікту інтересів. Керівниками вжито заходи для запобігання конфлікту інтересів у підлеглих.

Подано 1041 електронну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. На рівні головного та підвідомчих управлінь Фонду області, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру осіб на офіційному веб-сайті Національного агентства, забезпечено  перевірку своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Встановлено 1 факт несвоєчасного подання особою декларації «перед звільненням». Направлено повідомлення до Національного  агентства з питань запобігання корупції у встановленому законодавством порядку.

Здійснено 2 тематичні перевірки стану організації роботи по дотриманню антикорупційного законодавства в управлінні Пенсійного фонду України в м. Лисичанську та Біловодському об’єднаному управлінні Луганської області.  За результатами перевірки зроблено висновки та надано рекомендації.

Службові приміщення в головному та підпорядкованих управліннях, в яких безпосередньо здійснюється прийом громадян облаштовано системами відео спостереження з можливістю віддаленого доступу та контролю з боку посадових осіб (із забезпеченням права осіб, що звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя).

За І півріччя поточного року з фахівцями управлінь Фонду області проведено 105 семінарів, лекцій та службових нарад. Навчання мали на меті підвищити рівень компетенції працівників Фонду області з питань запобігання та протидії корупції. Сектором з питань запобігання та виявлення корупції забезпечується постійне надання методичної та консультаційної допомоги.

253 державних службовці зареєструвалися на сайті громадського проекту «Prometheus», успішно пройшли онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» та отримали відповідні сертифікати.

На інформаційній сторінці головного управління на веб-порталі Пенсійного Фонду України та інформаційних стендах в приміщенні  головного та підпорядкованих управліннях  розміщено Перелік основних комунікаційних каналів для надання повідомлення про корупцію громадянами, та структурних підрозділів, відповідальних за приймання таких повідомлень. У звітному періоді повідомленя не надходили.

Для підвищення обізнаності суспільства, у засобах масової інформації,  на власних сторінках у Facebook управліннями області оприлюднено  34 матеріали які стосуються показників роботи Фонду та роз’яснення окремих положень Закону України ’’Про запобігання  корупції’’.

Фактів корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією, щодо яких винесені відповідні судові рішення в органах Пенсійного фонду Луганської області немає.

 

background Layer 1