Пропустити навігацію

Видатки за рахунок власних надходжень за І півріччя 2019 року

Видатки за рахунок власних коштів
Всього 5 417 861 132,34
в тому числі:  
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 5 246 084 942,68
виплата пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсій, на яку особа має право відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з солідарної системи 40 602 521,23
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії з солідарної системи відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 42 601 543,93
виплата щомісячної цільової грошової допомоги згідно з ЗУ “Про поліпшення матеріального становища участників бойових дій та інвалідів війни” 1 128 996,19
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 930 439,31
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, в тому числі  69 865 511,18
– на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно до  ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 15 344 077,82
розрахунково-касове обслуговування та плата за підкріплення готівкою 1 303 100,00
background Layer 1