Пропустити навігацію

Інформація про виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік

Наказом Пенсійного фонду України № 63 від 14.04.2015 була розроблена програма Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік .

На виконання цього наказу головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області (далі – головне управління) 21.04.2015 було видано власний наказ №32 “Про програму головного управління щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік” та визначено особи, відповідальні за антикорупційні заходи.

На виконання Програми було здіснено наступні заходи.

  1. Щодо удосконалення нормативно-правової бази і виявлення прогалин та недоліків в законодавчих та інших  нормативно-правових актах, що можуть сприяти втягненню  працівників органів Пенсійного фонду України в корупційну злочинну діяльність, в головному управлінні протягом 2015 року  здійснювався моніторінг норм та практики застосування актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України.

Для забезпечення удосконалення шляхів врегулювання конфлікту інтересів службових осіб органів Пенсійного фонду головним управлінням проведено перевірки пенсійних справ керівників підвідомчих управлінь області та їх заступників щодо дотримання норм антикорупційного законодавства. За результатами перевірок порушень не встановлено. Всіх службовців ознайомлено з Попередженням про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про державну службу”, “Про запобігання корупції”  при прийнятті на державну службу та її проходженні, на данну тему проведено семінар-нараду з державними службовцями.

  1. Організаційно-управлінські заходи.

При затвердженні структури та штатного розпису головного управління на 2015 рік (в новій редакції) переглянуто положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників головного управління, в яких конкретизовано завдання та функції підрозділів, забезпечено взаємний контроль.

З метою спрямування контрольно – аналітичної роботи на визначення повноти та своєчасності реалізації головним та підвідомчими управліннями своїх повноважень запроваджено постійний моніторінг за окремими напрямками діяльності під час  проведення тематичних перевірок підвідомчих управлінь та отримання звітності від них. Здійснювалось опрацювання та аналіз отриманої інформації, на її основі надавались пропозиції щодо покращення в роботі.

Для впровадження порядку обслуговування громадян і обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення  (перерахунок) пенсій спеціалістами органів Пенсійного фонду України, які безпосередньо здійснюють прийом громадян, проведено документальну перевірку даних електронних реєстрів та пенсійних справ, відібраних за результатами співставлення даних про заробітну плату, використаних для призначення (перерахунку) пенсій, з наявними даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. В ході перевірки відпрацьовано 206531 розбіжностей по пенсійним справам Луганській області, встановлено 104412 розбіжностей, які не потребують виправлень, 5417 розбіжностей, які не вплинули на розмір та 6642 розбіжності, які вплинули на розмір пенсій.

Для формування єдиного реєстру об`єктів державної власності, всі об`єкти, що перебувають у сфері управління Пенсійного фонду України, та об`єкти, якими користуються (володіють) управління Пенсійного фонду України в Луганській області були занесені до єдиного реєстру об`єктів державної власності.

  1. З метою формування світогляду неприйняття корупції на web-сайті головного управління матеріали відповідно до вимог Закону України “Про очищення влади”, які надійшли від територіальних управлінь Луганської області.

Для залучення громадськості до обговорення підсумків роботи органів Пенсійного фонду України, оцінки виконання покладених функцій до складу колегії при начальнику головного управління включено заступника голови Луганської обласної військово-цивільної державної адміністрації, директора департаменту соціального захисту населення Луганської області, голову профспілкового комітету ПрА Товариство “Сєвєродонецький Азот”.

З метою вивчення громадської думки, покращення умов отримання послуг громадянами та спрощення процедури пенсійного обслуговування, в підпорядкованих управліннях області було проведено анкетування відвідувачів Фонду. В опитуванні прийняли участь 1198 пенсіонерів та 752 застраховані особи.

1113 осіб з числа опитаних пенсіонерів (92,9 %) задоволені організацією роботи управлінь. 1007 осіб (84,1 %) відзначили, що відчули спрощення порядку звернення за призначенням або перерахунком пенсій.

580 осіб з числа опитаних застрахованих осіб (77,1%) добре проінформовані про пенсійну реформу. Про можливість добровільної участі в системі загальнообов`язкового державного пенсійного страхування знають 436 опитаних (57,9%), не знають – 191 особа (25,4%), не відповіли 125 осіб (16,6%).

Протягом 2015 року повідомлень від громадян, у тому числі до Контакт-центру Пенсійного фонду України, щодо можливих корупційних правопорушень з боку службовців органів Пенсійного фонду України не надходило.

Доступ громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів з питань діяльності органів Пенсійного фонду України та публічної інформації, яка отримана, створена, або знаходиться у володінні Пенсійного фонду України можливий на web-сайті головного управління та на інформаційних стендах в приміщенні головного управління.

  1. Головним управлінням проводились перевірки стану захисту інформації з обмеженим доступом та інформації, що містить державну таємницю в управліннях Новоайдарського та Кремінського районів, в містах Сєвєродонецьку та Лисичанську. Порушень порядку обліку, зберігання і використання документів, справ, видань, та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію в Пенсійному фонді України та його органах, не виявлено.
  2. В напрямку удосконалення роботи з персоналом запроваджено на постійній основі систему правової освіти працівників Пенсійного фонду України та його теріторіальних органів, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства. Головним управлінням проведено семінари–наради з керівниками та спеціалістами підвідомчих управлінь області з усіх напрямків діяльності Пенсійного фонду, на кожному з яких проводився розгляд положень Закону України “Про запобігання корупції”.

Також головним управлінням спільно з Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Донецькій та Луганській областях та Луганським національним університетом ім. Тараса Шевченка проведено навчальні семінари з питань запобігання корупції для державних службовців головного управління та управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку, в яких прийняло участь 60 осіб. В ході семінарів обговорені питання щодо основних положень Закону України “Про запобігання корупції”, практики застосування нового антикорупційного законодавства та зарубіжного досвіду запобігання корупції.

В межах головного управління проведено ротацію 3-х державних службовців. Прийнято участь в навчальних семінарах на базі Навчально – методичного центру Пенсійного фонду України державними службовцями, зарахованими до кадрового резерву на керівні посади в підвідомчих управліннях області.

  1. Стосовно сфери публічних фінансів інформація про закупівлі та використання коштів Пенсійного фонду України періодично оприлюднюється в установленому порядку.

Головним управлінням постійно здійснюється моніторинг організації та проведення підвідомчими управліннями процедур закупівель за державні кошти.

З метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об`єкти з виплати та доставки пенсій протягом 2015 року постійно проводився контроль за формуванням потреби для недопущення нецільового використання коштів, направлених на виплату пенсій. Фінансування використовувалось тільки за напрямками, наданими бюджетно-фінансовим департаментом Пенсійного фонду України. Постійно проводився контроль взаєморозрахунків з УДППЗ «Укрпошта» з оплати поштового збору.

background Layer 1