Пропустити навігацію

Інформація про роботу з кадрами головного управління Пенсійного фонду України в Луганській областів 2015 році

Протягом 2015 року робота з кадрових питань в головному управлінні спрямовувалась на вдосконалення кадрового потенціалу та його оновлення, становлення професійного колективу працівників, підвищення кваліфікації державних службовців.

В зв’язку з прийняттям постанов Правління Пенсійного фонду України від 02.04.2015 № 7-2 та № 7-3 в 2015 році переглянуто та затверджено нові структури і штатні розписи територіальних управлінь Пенсійного фонду області.

Штатна чисельність працівників органів Пенсійного фонду області на кінець року складала 1381 штатні одиниці (з них 1313 одиниць або 95 % державні службовці, 68 одиниць або 5 % – службовці та обслуговуючий персонал), фактично працює 745 осіб, з яких 710 – державні службовці.

Станом на 01.01.2016 штатна чисельність головного управління складала 139 штатних одиниць, фактично працює 78 працівників, з яких 75 державні службовці та 3 – службовці та обслуговуючий персонал.

Всього в системі Фонду станом на 1 січня 2016 року працює 12 % чоловіків та 88 % жінок.

За віком державні службовці розподіляються таким чином: до 35
років – 36 % державних службовців; від 36 до 45 років – 33 %; від 46 до 55
років – 28 %; від 56 і вище – 3 %.

Аналіз вікового складу свідчить, що переважна більшість працівників органів Пенсійного фонду області складається з молодих, досвідчених та професійно підготовлених фахівців.

Незважаючи на складну ситуацію, яка склалася в Луганській області  головне управління видало трьом абітурієнтам направлення на навчання до вищих навчальних закладів, з якими укладено договори про педагогічне співробітництво, всі вони стали студентами.

Після закінчення вищих навчальних закладів молодим спеціалістам, які навчались за направленням головного управління, пропонуються посади державних службовців відповідно до отриманої спеціальності. Однак, у 2015 році жодний випускник не повернувся для працевлаштування до органів Пенсійного фонду області.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» організовано подання державними службовцями системи Пенсійного фонду області декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.

В 2015 році продовжено роботу по виконанню вимог Закону України “Про очищення влади”. Згідно Плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади”, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025, у всіх територіальних управліннях розпочато планові перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених цим Законом.

За 2015 рік з 742 державних службовців системи Пенсійного фонду області 383 пройшли перевірку.

Активна робота проводилась щодо підвищення кваліфікації державних службовців системи Пенсійного фонду області. З початку 2015 року
216 державних службовця підвищили свою кваліфікацію за програмами тематичних короткотермінових семінарів, з них 11 навчалися на базі навчально-методичного центру Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України” в м. Києві.

Наказом головного управління від 26.10.2015 № 105 було затверджено план та проведено семінари-наради в листопаді – грудні 2015 року з керівниками окремих структурних підрозділів управлінь в районах і містах області (призначення та виплати пенсій, інформаційно-аналітичних систем, платежів до пенсійної системи, бюджетно-фінансових, діловодних, кадрових та юридичних служб).

Головним управлінням спільно з Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Донецькій та Луганській областях та Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка 18 – 19 листопада 2015 року проведено навчальні семінари з питань запобігання корупції для державних службовців головного управління та управління Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку.

В  ході семінарів були обговорені питання щодо основних положень Закону України «Про запобігання корупції», практики застосування нового антикорупційного законодавства та зарубіжного досвіду запобігання корупції.

background Layer 1