Пропустити навігацію

Виконання плану роботи головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2019 рік за І півріччя 2019 року

 

Звіт

про виконання плану роботи Головного управління Пенсійного фонду України

в Луганській області на 2019 рік

за І півріччя 2019 року

 

Кроки Відповідальні за виконання Строк Статус

(виконано / виконується  /

 не виконано в строк)

Перенесені терміни  
 

ПРІОРИТЕТ I

 

Впровадження міжнародних стандартів функціонування та надання

 послуг органами Пенсійного фонду України в Луганській області

 

Мета 1

Підвищення продуктивності та якості обслуговування громадян

 

1.     Забезпечення уніфікації стандартів прийому та обслуговування громадян в органах Пенсійного фонду України в Луганській області

 

Нікітіна Т. А.,

Яценко О. А.,

Водолазскін Р. В., начальники підпорядкованих управлінь

згідно окремого плану Виконується 

   Відповідно до складених графіків навчання працівників головного управління, начальників та їх заступникіів  підпорядкованих управлінь пройшли навчання у м. Києві 4 державних службовця органів Фонду.

   Проведено тематичні перевірки щодо організації обслуговування громадян та підвищення якості надання послуг в Кремінському відділі обслуговування громадян Рубіжанського об’єднаного управління, Біловодському відділі обслуговування громадян Біловодського об’єднаного  управління та Сватівському відділі обслуговування громадян Білокуракинського об’єднаного  управління.

   Працівників управлінь забезпечено бейджами та корпоративними кроватками.

   Щоп’ятниці з підлеглими проводяться обов’язкові наради з обговорення поточних питань , за необхідності – щоденно.

   Стандарти обслуговування громадян в органах Фонду вивчено на нарадах, працівників головного управління ознайомлено під підпис,кожному видані  методичні матеріали з питань порядку обслуговування громадян, визначених стандартів та правил етичної поведінки.

   Проведено процедуру закупівлі техніки для сервісних центрів та центрів сканування програмно-апаратними комплексами.

 

 
2. Впровадження електронної системи керування прийомом громадян з урахуванням контролю часу та якості обслуговування Баранов П. В.,

Приймак Е. Д.,

Саєнко О. С.,

Яценко О. А.,

Водолазкін Р. В.,

начальники підпорядкованих управлінь

 

після надходження відповідного програмного забезпечення Виконується

   Розпочато процедуру закупівлі технічних засобів для функціонування електронної черги.             Очікується надходження програмного забезпечення.

 
3. Забезпечення можливості для звернення про призначення (перерахунок) пенсії за принципом “одне відвідування”

 

Приймак Е. Д.,

Саєнко О. С.,          Сіроштан Н. Є.

після прийняття відповідного нормативного акту

 

Не виконано.

   Програмне забезпечення не отримано

 
4. Створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд Приймак Е. Д.,

Саєнко О. С.,          Сіроштан Н. Є.

протягом строків, визначених Пенсійним фондом України, та після отримання програмного забезпечення Виконується:                                  

   Прийнято участь у семінарі з питань організації роботи підрозділу ретроконверсії.                              

   Підготовлено пропозиції щодо кадрового забезпечення підрозділу.                                      

   З метою укомплектування технікою сервісних центрів та центрів сканування програмно-апаратними комплексами визначено потребу в апаратному забезпеченні, проведено процедуру закупівлі техніки, очікується поставка.

 

 
5.  Продовження створення віддалених робочих місць з обслуговування громадян на базі об’єднаних територіальних громад, місцевих органів влади, надання всіх послуг на відділених робочих місцях

 

Нікітіна Т. А.,

Яценко О. А.,

начальники підпорядкованих управлінь

 

протягом року Виконано

   Відкрито віддалене робоче місце на базі Привільської об’єднаної територіальної громади Троїцького району.

   На 45 віддалених робочих місцях, в тому числі на лінії розмежування, за 1 півріччя надано 9528 послуг.

 
6. Забезпечення архітектурної доступності до адміністративних приміщень органів Пенсійного фонду України в Луганській області, де здійснюється прийом громадян, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Баранов П. В.,

Сіроштан Н. Є.,

Юртіна Л. П.,

начальники підпорядкованих управлінь

 

протягом року,

контроль щокварталу

 

 

Виконується                                                                 

   Для приведення адміністративних приміщень органів Фонду області до Стандартів обслуговування визначені потреби в коштах, складено і затверджено кошторис проведення ремонтних робіт.

   Ремонтні роботи виконуються згідно графіка впровадження Стандартів обслуговування громадян.

 
 

Мета 2

Зміцнення та модернізація інформаційних ресурсів і технічної бази, підвищення ефективності системи управління

 

1.    Впровадження та тестування системи аналітики та звітності з використанням концепцій, технологій та програмних засобів аналізу первинних даних та візуалізації результатів для підтримки рішень

 

Приймак Е. Д.,

Саєнко О. С.,          Сіроштан Н. Є.

після надходження відповідного програмного забезпечення Виконано                    

   Створено користувачів підсистеми “Фінансова звітність” та надано ролі відповідно посадових обов’язків.

   Інструкції щодо роботи з системою направлено до підпорядкованих управлінь.

   Проведено тестування відповідальних осіб, складено статистичну звітність за формами 6-ПФ та 5-ПФ за допомогою підсистеми “Фінансова звітність” за І квартал та І півріччя 2019 року, які передано на центральний рівень.

   Проведено тестове формування платіжних доручень за результатами нарахування на травень та червень 2019 року.

 

 
2. Впровадження системи електронного документообігу Приймак Е. Д.,

Саєнко О. С.,          Сіроштан Н. Є.

після надходження відповідного програмного забезпечення

 

Не виконано

   Термін виконання завдання не настав

 
3. Забезпечення електронного обміну документами з виплати пенсій Приймак Е. Д.,

Саєнко О. С.,          Сіроштан Н. Є.

після надходження відповідного програмного забезпечення Виконується

   Підпорядкованими управліннями в квітні 2019 року проведено тестування електронного обміну виплатними документами з АТ Ощадбанк. 

   Перевірено наявність ЕЦП у відповідальних осіб для підпису електронних виплатних документів.

   З травня 2019 року здійснюється надання електронних виплатних документів до АТ Ощадбанк за результатами нарахування в розрізі кожного паспорта нарахування (з підписом ЕЦП).                       

   Своєчасно готуються документи у разі закінчення строку дії сертифікатів для отримання чинних сертифікатів.

 

 
4. Оновлення парку апаратних засобів автоматизованих робочих місць

 

Баранов П. В.,

Приймак Е. Д.,

Саєнко О. С.,

Кардашов В. В.

грудень Не виконано
   Термін виконання завдання не настав 
 
Мета 3

Розвиток інфраструктури системи кіберзахисту

 

1. Забезпечення  розгортання модернізованої комплексної системи захисту інформації Інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України Приймак Е Д.,

Саєнко О. С.,

Кардашов В. В., начальники  підпорядкованих управлінь

протягом року Не виконано:

   Термін виконання завдання не настав

 
Мета 4

Вдосконалення організаційної структури, системи комплектування та підвищення кваліфікаційної підготовки персоналу

 

1.    Організація проведення професійного навчання державних службовців органів Пенсійного фонду України в Луганській області

 

Омельченко Н. О.,

начальники підпорядкованих управлінь

протягом року відповідно до затверджених графіків Виконується

   Відповідно до індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності визначено потребу в підвищенні кваліфікації державних службовців: 101 державний службовець головного управління та 26 державних службовців керівництва підпорядкованих управлінь.

   Начальником головного управління затверджено графіки навчання державних службовців 4-5 груп оплати праці в Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ у 2019 році та державних службовців 6-9 груп оплати праці теритоіральних управлінь на семінар-нарадах в головному управлінні.

   За різними програмами підвищення кваліфікації пройшли навчання 261 державний службовець, або 38,8 % фактично працюючих державних службовців.  З них: 2 державних службовця підвищили кваліфікацію за професійними програмами, 6  державних службовців категорії “Б” – в Харківському регіональному інституті державного управління НАДУ, 20 державних службовців категорій “Б” та “В” – на базі навчально–методичного центру Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України” та 1 – в Навчальному центрі цивільного захисту, 230 державних службовців органів Фонду області – за програмами самоосвіти, зареєструвавшись на сайті громадського проекту «Prometheus», та отримали сертифікати про успішне закінчення курсу.

 

 
2. Забезпечення проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців органів Пенсійного фонду України в Луганській області Омельченко Н. О.,

начальники підпорядкованих управлінь

IV квартал Виконується  

   Підготовлено інформацію щодо результатів щоквартального моніторингу виконання завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців  головного управління та начальників підпорядкованих управлінь.

   За підсумками оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади категорії “Б” і “В” у 2018 році, запроваджений щоквартальний моніторинг стану виконання завдань, ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності, який . який передбачає оперативний контроль за виконанням ключових показників за напрямами роботи всіх державних службовців головного та підпорядкованих управлінь, визначення ступеня виконання завдань державними службовцями та за результатами, у разі необхідності, перегляд ключових показників.

 
 

Мета 5

Забезпечення прозорості та відкритості діяльності, підвищення рівня довіри населення до органів Пенсійного фонду України

 

1.    Забезпечення оперативного висвітлення питань діяльності органів Пенсійного фонду України  в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України, єдиному державному веб-порталі відкритих даних, інформаційних стендах тощо

 

Приймак Е. Д.,

Матюніна Т. Г.,

Саєнко О. С.,

керівники самостійних структурних підрозділів головного управління,

начальники підпорядкованих управлінь

протягом року Виконується

   Станом на 01.07.2019 забезпечено інформування громадськості шляхом розміщення 55 публікацій у друкованих виданнях, здійснення 187 виступів на радіо та 151 на телебаченні, оприлюднено 1834 матеріали на веб-ресурсах.

   На стендах в управліннях розміщена нагальна інформація з пенсійних питань, яка підтримується в актуальному стані.

   В залах очікування громадян транслюється інформація з питань пенсійного законодавства, діяльності органів Фонду.

   На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних головним управлінням розміщено 14 наборів даних.

 

 
2. Забезпечення  участі регіональних ЗМІ в прес-турах Пенсійного фонду України щодо запровадження нових сервісів веб-порталу електронних послуг  Пенсійного фонду України

 

Приймак Е. Д.,

Саєнко О. С.,

Матюніна Т. Г.,

 

начальники підпорядкованих управлінь

травень Виконано

   Керівництво головного управління прийняло участь у  прес-турі Пенсійного фонду України, який пройшов 18.04.19 у м. Харкові.

   Продовжується роз’яснювальна робота з громадянами щодо можливостей отримання електронних послуг за допомогою web-порталу Пенсійного фонду України. Надаються роз’яснення засобами Skype-зв’язку та на офіційних сторінках соціальних мереж.

  Станом на 01.07.2019 на web-порталі зареєстровано 68220 користувачів, в т.ч. в 2019 році – 8918 осіб.

   Продовжується робота щодо організації цільового індивідуального інформування осіб, які виявили бажання одержувати СМС-повідомлення. На 01.07.2019 зареєстровано 41324 заяви громадян на отримання послуги, в т.ч. за 2019 рік – 9010 заяв. З метою додаткового залучення серед отримувачів пенсійних виплат та застрахованих осіб розповсюджуються  буклети та інформаційні листки, роз’яснювальні матеріали розміщуються на офіційних сторінках в соціальних мережах та друкованих виданнях, на інформаційних стендах, при проведенні заходів масової комунікації (зустрічі з населенням, трудовими колективами та ін.).

 

 
3. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів) Баранов П. В., Сіроштан Н. Є.,

Матюніна Т. Г., керівники структурних підрозділів головного управління,

начальники підпорядкованих управлінь

протягом  року Виконується

   На інформаційній сторінці глоловного управління розміщена інформація для публічного доступу, розпорядником якої є головне управління.

   Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» за І півріччя 2019 року до органів Фонду області надійшло 39 запитів, в т.ч. до до головного управління – 8 запитів. Порушень терміну надання відповідей немає.

 
 
ПРІОРИТЕТ ІІ

 

Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення пенсійних виплат,

забезпечення додержання пенсійного законодавства

 

Мета 1

Забезпечення своєчасного призначення пенсій, проведення перерахунків та виплати пенсій

 

1.  Забезпечення проведення призначення (перерахунків) пенсій у зв’язку із змінами у законодавстві та за заявами у строки, визначені законодавством

 

Нікітіна Т. А.,

Приймак Е.Д.,

Яценко О. А.,

Саєнко О. С.,

начальники підпорядкованих управлінь

постійно Виконується  

   За 1 півріччя призначено 4,0  тис.пенсій, проведено 3,8 тис.перерахунків по стажу та у зв’зку зі звільненням.

У визначені законодавством строки проведено масові перерахунки з 01.01.2019 – 49,2 тис. особам, з 01.03.2019 – 312,6 тис. особам, з 01.04.2019 (по стажу) – 20,2 тис. особам, з 01.07.2019 – 249 тис. особам.

 

 
2. Забезпечення контролю за своєчасністю і повнотою взяття на облік та виплатами пенсій внутрішньо переміщеним особам Нікітіна Т. А.,

Приймак Е.Д.,

Яценко О. А.,

Саєнко О. С.,

начальники підпорядкованих управлінь

щомісячно Виконується  

   Станом на 01.07.2019 на обліку перебуває 165,6 тис. ВПО, нарахування та виплата пенсій (через банківські установи) здійснюється 139,7 тис. ВПО.

   Потреба на виплату пенсій ВПО в середньому складає 621,7 млн. грн. щомісячно.

   За 6 місяців 2019 року ВПО призначено 784 пенсії, проведено 645 перерахунків по стажу тау зв’язку з працевлаштуванням/звільненням.

   За І півріччя звернулось за поновленням виплати пенсії 7,3 тис. ВПО. 

   Списки осіб, пенсії яким нараховані за рішеннями суду, із сумами у виплатних відомостях більше ніж 100 тис.грн., надаються до Пенсійного фонду України для здійснення контролю.

    Списки осіб, включених до виплатних відомостей із сумами більше ніж 50 тис.грн., для здійснення контролю надаються управлінню пенсійного забезпечення.

 

 
3. Забезпечення своєчасного фінансування пенсійних виплат Нікітіна Т. А.,

Юртіна Л. П.,

начальники підпорядкованих управлінь

щомісячно з  1 по 25 число Виконується                                      

   За І півріччя 2019 року витрачено на пенсійні виплати 7238,5 млн. грн., що на 475,5 млн. грн. більше, ніж в минулому році. На виплату субсидій особам, які отримують пенсії, спрямовано 253 млн. грн.

   Фінансування пенсійних виплат здійснюється щоденно протягом виплатного періоду згідно з планом-графіком своєчасно та в повному обсязі.

  

 
4. Забезпечення своєчасної виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Луганській області Юртіна Л. П., Яценко О. А.

Тарасова К. С.

щокварталу

 

 

 

 

 

Виконується                                         

   Станом на 01.07.2019 профінансовано пенсії 31 отримувачу після актуалізації персональних даних пенсіонера.

   Сформовано та надано до Пенсійного фонду України 6 звітів про виплату пенсії пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Луганській області.

 

 
Мета 2

Забезпечення правильності застосування законодавства у сфері пенсійного забезпечення

 

1. Здійснення моніторингу судової практики з актуальних питань діяльності у справах за участю органів Пенсійного фонду України в Луганській області

 

Приймак Е. Д.

Селівьорстова Ю. А., начальники підпорядкованих управлінь

протягом року Виконується                     

   Підпорядкованим управлінням направлено два інформаційних листа по зразкових справах Верховного суду за участю органів Пенсійного фонду України. 

  Проведено аналіз  правої роботи за підсумками першого кварталу, який розглянуто на колегії 10.05.2019

 
2. Забезпечення використання автоматизованого обліку судових справ про пенсійне забезпечення та інформації про стан виконання ухвалених у справах судових рішень з можливістю формування на його основі реєстру судових рішень, виплата за якими не проведена, з підтриманням інформації в актуальному стані

 

Приймак Е. Д.,

Селівьорстова Ю. А.,
Саєнко О. С.,

Яценко О. А.,

Водолазскін Р. В.,

начальники підпорядкованих управлінь

після надходження відповідного програмного забезпечення Виконується без використання оновлених технологій  (облік інформації проводиться із застосування Word, Excel та паперових носіїв)  
3. Забезпечення представлення інтересів органів Пенсійного фонду України в судах: підготовка та подання в установлені строки адміністратив­них позовів, відзивів на позовні заяви, апеляційних та касаційних скарг, оскарження в апеля­ційному та касацій­ному порядку рішень, постановлених з порушенням законодавства

 

Селівьорстова Ю. А.,

Кіселькова О. А.,

Сірман А. А.,

Шевченко М. В.,

начальники підпорядкованих управлінь

в міру потреби Виконується                

   Відпрацювання судової кореспонденції здійснюється з дотриманням строків та з урахуванням вимог процесуального законодавства.

   Управліннями області забезпечено представництво у 1140 справах.

 

 
4. Проведення перевірки стану організації правової роботи в органах Пенсійного фонду України Луганської області

 

Селівьорстова Ю. А. за окремим планом Виконується

   Відповідно до плану проведення тематичних перевірок проведено 1 перевірку організації правової роботи

 
5. Здійснення перегляду актів Головного  управління Пенсійного фонду України в Луганській області з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства Селівьорстова Ю. А., керівники структурних підрозділів Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області протягом року Виконується  

   Всі розпорядчі документи головного управління, договори візуються юридичним управлінням

 
ПРІОРИТЕТ ІІІ

 

Зміцнення фінансової стабільності

пенсійної системи, мобілізація надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та їх раціональне використання

 

Мета 1

Виконання бюджету Головного управління у 2019 році та формування проекту бюджету на 2020 рік

 

1. Підготовка бюджету Головного управління, кошторисів та планів доходів і видатків територіальних управлінь на 2019 рік Баранов П .В., Юртіна Л. П.,

начальники підпорядкованих управлінь

у місячний термін після затвердження бюджету Пенсійного фонду України Виконано

    Для організаціїрооти щодо підготовки бюджету головного управління виданий наказ головного управління від 29 січня 2019 року № 51 “Про заходи щодо виконання бюджету Пенсійного фонду України на 2019 рік”

 
2. Забезпечення виконання планових показників з надходження  до бюджету Головного управління коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України Баранов П. В., Юртіна Л. П.,

Чижма О. В.,

начальники підпорядкованих управлінь

 

 

 

 

 

протягом  року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконується

   За 6 місяців 2019 року забезпечено виконання планових показників надходження власних коштів, які адмініструють органи Пенсійного фонду України в Луганській області на 108,7 %, надійшло 1 313 619,6 тис. грн. Частина єдиного соціального внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, збільшилась на 209 326,2 тис. грн. (19,4 %), план виконано на 110,3 %, надійшло 1 289 068,7 тис. грн., при плані 1 168 753,3 тис.грн.  Виконання планових показників власних надходжень до Пенсійного фонду України в Луганській області забезпечено на 61,1 відсоток. Надходження склали 24 550,9 тис. грн., при плані 40 149,1 тис. грн., недоотримано 15 598,2 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 13 798,0 тис. грн.

    Матеріали по боржниках направляються до обласної адміністрації, міськрайадміністрацій та до правоохороних органів Луганської області для необхідного реагування.

    Забезпечено надходження до загального фонду Державного бюджету України  збору з окремих видів господарських операцій в сумі 4 453,1 тис. грн., що становить 158,3 % від запланованих показників.:

– збір під час набуття права власності на легкові автомобілі – 156,5 % виконання, надійшло 3 433,4 тис. грн.;

– збір з операцій придбання (купівлі – продажу) нерухомого майна – 164,7 % виконання, надійшло 1 019,7 тис. грн.

 

Невиконання плану з надходження власних коштів відбулось  з причини несплати поточних платежів та заборгованості на 01.07.2019 за минулі періоди підприємствами вугільної промисловості: ПАТ «Лисичанськвугілля» та   ДП «Первомайськвугілля» – 641,7 млн. грн., які обґрунтовують відсутність сплати державною підтримкою та невеликими обсягами видобутку вугілля. 

Та за рахунок підприємств хімічної промисловості, борги яких станом на 01.07.2019 складають – ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот»      (входить до складу холдингу «OSTCHEM») та Рубіжнянський казенний хімічний завод “Зоря”(входить до концерну “Укроборонпром”)–    266,4 млн.. грн.

27,0 млн. грн. – підприємства комунальної сфери,  які щоквартально розглядаються на комісіях з погашення боргів при міськрайдержадміністраціях;

3,4 млн. грн. – ПАТ “Армопласт” щомісяця утримується через ДВС по 60,0 тис. грн.

5 % боржників частково сплачують кошти в рахунок погашення заборгованості.

  Підприємствами з економічно-активним статусом, які ведуть фінансово-господарську діяльність, нараховані суми до відшкодування пільгових пенсій -21,4 млн. грн.,  сплачено в повному  обсязі

3. Організація спільної роботи з органами Державної фіскальної служби та органами Державної виконавчої служби Луганської області  питань погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску та відновлення страхового стажу застрахованих осіб

 

Баранов П. В., Юртіна Л. П.,

Чижма О. В.,

Селівьорстова Ю. А.,

начальники підпорядкованих управлінь

 

протягом  року Виконується

   Наказом головного управління від 16.04.2019 № 127 за погодженням з ДФС України затверджено заходи щодо погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та відновлення страхового стажу.

   Щоквартально складаються акти звірення з органами ДВС.

   З початку 2019 року поінформовано 1 851 особу про необхідність сплати боргів.

   За І півріччя2019 року проведено 13 засідань комісій про зарахування страхового стажу відповідно до вимог     ст. 24 Закону України від 09.07.2003 №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, складено 93 акта на зарахування 516 періодів по 7700 застрахованих особах та на незарахування стажу  по 323 періодах по 2196 застрахованим особам.

   На адресу підпорядкованих управлінь направлено лист щодо крітеріїв оцінки перспектив погашення заборгованості під час ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження.

 

 
4. Забезпечення стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, різниці у розмірі пенсій науковим працівникам та іншої заборгованості, що підлягає стягненню Баранов П. В.,

Нікітіна Т. А.,

Селівьорстова Ю. А.,

Юртіна Л. П.,

Яценко О. А.,

начальники підпорядкованих управлінь

протягом року Виконується

  Здійснюється аналіз перспектив стягнення боргів по відшкодуванню пільгових пенсій (виходячи із майнового (фінансового) стану боржника та необхідності сплати судового збору) та вжиття заходів по стягненню таких боргів в судовому порядку.

   Узгоджено графіки погашення заборгованості до кінця 2019 року на загальну суму 2,5 млн. грн., станом на 01.07.2019    8 підприємств виконують графіки погашення повністю та 13 – частково, всього надійшло 601,5 тис. грн.

   З початку поточного року відбулося 135 засідань тимчасових комісій з питань погашення заборгованості, було заслухано 235 боржників.

   За 1 півріччя 2019 року відшкодовано переплат на суму 1725,92 тис.грн.(25,23 %), що на 3,21 % більше у порівнянні з 1 півріччям 2018 року.

 

 
 

Мета 2

Використання даних Реєстру застрахованих осіб для забезпечення реалізації прав застрахованих осіб

 

1. Здійснення моніторингу відомостей Реєстру застрахованих осіб, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю Баранов П. В.,

Приймак Е.Д.,

Юртіна Л. П.,

Саєнко О. С.,

начальники підпорядкованих управлінь

щокварталу Виконується

   За результатами моніторингу відомостей Реєстру застрахованих осіб за І півріччя 2019 року до ГУДФС у Луганській області направлено 6 інформацій по 638 страхувальниках щодо виявлення фактів порушення норм чинного законодавства з оплати праці та сплати єдиного  внеску, 15 листів до ГУ ДФСУ про виявлені помилкові звіти та щодо правильності відображення позначок про сплату ЄСВ..

   До ГУ Держпраці у Луганській області направлено 6 інформацій по 1055 страхувальниках щодо виявлення ознак прихованої зайнятості, а також фактів порушення норм трудового законодавства, 5 інформацій по 80 ризикових страхувальниках з різних сфер економічної діяльності.

   Підготовлено 11 відповідей на запити Держпраці щодо наявності звітних даних про трудові відносини.

 

 
2. Проведення інвентаризації пенсійних справ та перевірки наявних в них даних, які містяться в електронних базах даних, наявних в органах Пенсійного фонду України в Луганській області

 

Нікітіна Т. А.,

Яценко О. А.,

Саєнко О. С.,

начальники підпорядкованих управлінь

вересень Виконується  

   Підпорядкованими управліннями Фонду області підготовлено для проведення ретроконверсії 161588 пенсійних справ, що складає 80 % від загальної кількості.

    На рівні підпорядкованих управлінь автоматично сформовано інвентаризаційні відомості пенсійних справ на підставі даних, які містяться в підсистемі “Призначення та виплата пенсій – на базі електронної пенсійної справи”.

         

 
Мета 3

Забезпечення контролю за управлінням коштами Пенсійного фонду України

 

1.    Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні

 

Вещунова В. М.

 

за окремими графікиами Виконується  

   Проведено 3 перевірки ЛД АТ “Укрпошта”,  

44 перевірки банківських установ, 9 перевірок будинків-інтернатів.

   Щомісячно здійснюється моніторинг результатів проведених перевірок,  узагальнені інформації  направлені до Пенсійного фонду України.

 
2. Організація складання річних планів перевірок суб’єктів господарювання на наступний плановий період Вещунова В. М.,

начальники підпорядкованих управлінь

до 15 жовтня Не виконано:

   Термін виконання завдання не настав

 
3. Проведення перевірок суб’єктів системи загальнообов’язко-вого державного пенсійного страхування відповідно до річного плану перевірок суб’єктів господарювання

 

Вещунова В. М.,

начальники підпорядкованих управлінь

відповідно до строків річного плану перевірок суб’єктів господарю-вання Виконано: 

   Проведено 11 перевірок суб’єктів господарювання відповідно до річного плану.

   У зв’язку з дією ст.3 Закону України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” № 1669-ІІІ та листа Пенсійного фонду України від 24.01.2019 № 2493/07-30 щодо продовження дії мораторію на проведення планових перевірок, перевірки 97 суб’єктів господарювання не проводяться.

 

 
4. Формування  стратегічного плану діяльності з внутрішнього аудиту на період до 2021 року

 

Вещунова В. М. до 30 січня Виконано                                         

   Підготовлено стратегічний план діяльності з внутрішнього аудиту головного управління на 2019 – 2021 роки, який надіслано до ПФУ.

 
5. Забезпечення формування  операційних планів діяльності з внутрішнього аудиту у 2019 та 2020 роках Вещунова В. М. до 30 січня   та до                     15 грудня Виконується                                        

   Підготовлено операційний  план діяльності з внутрішнього аудиту головного управління на 2019 рік та надіслано до ПФУ.

 
Мета 4

Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Пенсійного фонду України та зміцнення її фінансової стабільності

 

1. Забезпечення проведення внутрішніх аудитів відповідно до Зведеного операційного плану проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України Вещунова В. М. у терміни, визначені Зведеним операційним планом проведення внутрішніх аудитів в органах Пенсійного фонду України Виконується   

   Сформовано базу даних об’єктів та суб’єктів внутрішнього аудиту за І півріччя 2019 року та направлено до департаменту внутрішнього аудиту Пенсійного фонду України (лист від 09.07.2019 №5162/08).

   Станом на 01.07.2019 проведено 4 внутрішніх аудити, за результатами яких складено аудиторські звіти; підготовлено проекти наказів про результати аудиторських досліджень.

   Надано доповідну записку начальнику головного управління про стан виконання плану здійснення внутрішніх аудитів.

 

 
2. Забезпечення моніторингу впровадження аудиторських рекомендацій за результатами проведення внутрішніх аудитів в органах Фонду Луганської області

 

Вещунова В. М.,

начальники підпорядкованих управлінь

згідно термінів, встановлених розпорядчими документами про результати аудиторських досліджень

 

Виконується

   За результатами проведення внутрішніх аудитів здійснюється моніторинг впровадження аудиторських рекомендацій. На підставі аналізу інформацій, наданих суб’єктами контролю, підготовлено доповідну записку про стан впровадження наданих аудиторських рекомендацій, вжиті заходи щодо вдосконалення роботи.

 

 
3. Забезпечення моніторингу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів коштів та виправлення допущених порушень Вещунова В. М.,

начальники підпорядкованих управлінь

щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом Виконується                                       

   Станом на 01.07.2019 залишків неусунутих фінансових порушень не має.

 

 
 

ПРІОРИТЕТ IV

 

Реалізація державної антикорупційної політики

 

Мета 1

Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, запобігання виникненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

 

1. Розроблення заходів щодо реалізації Антикорупційної прграми Пенсійного фонду України на 2019 рік, та забезпечення контролю за їх виконанням Вещунова В. М.,

Тріфонова Н. С.,

керівники структурних підрозділів головного управління,

начальники підпорядковних управлінь

 

до 01 червня, контроль щокварталу Виконується

   Антикорупційна програма Пенсійного фонду України на 2019 рік не надходила.

   Проведено 2 тематичні перевірки стану організації роботи по дотриманню антикорупційного законодавства: в управлінні в  м. Лисичанську та Біловодському об’єднаному управлінні. За результатами перевірки зроблено висновки та надано рекомендації.

 
2. Забезпечення проведення перевірок факту своєчасності подання щорічних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави за минулий рік та декларацій суб’єктів декларування, які припинили діяльність

 

Тріфонова Н. С.,

Омельченко Н. О.,

начальники підпорядкованих управлінь

до 12 квітня, протягом року Виконується

   Працівниками органів Фонду області подано 840 електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), із них: 757 – щорічних декларацій;   83 – декларацій особи, яка припинила діяльність в 2018 році .

   На рівні головного та підпорядкованих управлінь шляхом перегляду Єдиного державного реєстру осіб на офіційному веб-сайті Національного агентства, забезпечено  перевірку своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Всі декларації подано вчасно.

Фактів неподання декларацій суб’єктами декларування немає.

   Для здійснення контролю складено перелік осіб, які працювали в головному управлінні станом на 31.12.2018 (в тому числі особи, які перебували у соціальних відпустках),  перелік осіб, які звільнились із займаних посад в головному управлінні у минулому році із зазначенням підстав звільнення.

   Визначено, що протягом минулого року у складі конкурсної комісії головного управління  перебували тільки працівники головного управління, осіб, які увійшли до складу (вийшли зі складу) конкурсної комісії головного управління, крім працівників головного управління, не було.

   Підготовлено 15 інформацій про осіб, які претендують на зайняття вакантних посад в головному управлінні, або переведені на інші, підготовлено 6 інформацій про осіб, які звільняються із займаної посади, з копіями наказів про звільнення .

 

 
3. Забезпечення моніторингу прове­дення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави

 

Тріфонова Н. С.,

Омельченко Н. О.,

начальники підпорядкованих управлінь

щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом Виконується  

   Підготовлено 5 інформацій про переможців конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби.

   Підготовлено 5 інформацій про надсилання письмового повідомлення про результати конкурсу його переможцю.

   В підпорядкованих управліннях спецперевірки не проводились.   Встановлено 1 факт несвоєчасного подання головним спеціалістом-юрисконсультом  Білокуракинського об’єднаного управління декларації «перед звільненням». Направлено повідомлення до Національного  агентства з питань запобігання корупції. На 01.07.2019   проведено 15 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендували на зайняття посад категорії “Б” в головному управлінні. За результатами перевірки підготовлено довідки.

 

 
4. Забезпечення моніторингу дотримання державними службовцями обмежень, передбачених законами України “Про запобігання корупції” та “Про державну службу”, вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Тріфонова Н. С.,

Омельченко Н. О.,

начальники підпорядкованих управлінь

щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом Виконується

   141 претендента на зайняття вакантних посад в головному управлінні ознайомлено з обмеженнями, передбаченими законами України “Про запобігання корупції” та “Про державну службу”.

   Здійснюється моніторинг дотримання державними службовцями області обмежень, передбачених законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».  Фактів корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією, щодо яких винесені відповідні судові рішення, в органах Фонду області немає.

   Немає виявлених випадків не врегульованих конфліктів інтересів.

   89 претендендентів на посади в головному управлінні надали повідомлення відповідно ст.27, ст.36  Закону України “Про запобігання корупції”. 84 % працюючих державних службовців Фонду пройшли самостійне тестування  на наявність (відсутність) конфлікту інтересів.

 
           

 

background Layer 1