Пропустити навігацію

Звіт про виконання заходів визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України на 2019-2020 роки головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області за 9 місяців 2019 року

№ з/п Найменування заходу, зазначеного у Антикорупційній програмі Строк виконання заходів  

Інформація про виконання

1 2 3 4
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Запровадження електронної системи керування прийомом громадян з урахуванням контролю часу та якості обслуговування ІII квартал         Проведено процедури закупівлі техніки та обладнання електронної системи керування прийомом громадян з урахуванням контролю часу та якості обслуговування.

 Станом на 01.10.2019  для забезпечення впровадження в промислову експлуатацію – очікується програмне забезпечення.

2. Запровадження  інструментів автоматизованого моніторингу і контролю функціональних процесів, пов’язаних з прийомом та обслуговуванням осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, аудіо- та відео фіксації процесів обслуговування 31.12.2019         З метою контролю часу та якості надання послуг зали обслуговування громадян в головному та підпорядкованих  управліннях обладнані відеоспостереженням.

У секторі обслуговування громадян головного управління  проводиться фотофіксації усіх пенсіонерів – військовослужбовців, які звертаються до головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

3. Забезпечення можливості звернення про призначення (перерахунок) пенсії за принципом «одне відвідування» шляхом подання заяви в електронній формі та сканованих копій усіх необхідних документів з використанням кваліфікованого електронного підпису через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та отримання пенсійного посвідчення в призначений час Потягом   3-х місяців після внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 «Про затвердження порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»           З липня 2019 проведено розширення електронних сервісів Веб порталу електронних послуг та підсистеми «Звернення» – реалізовано можливість авторизованим користувачам за допомогою електронно-цифрового підпису формувати та подавати документи на призначення/перерахунок пенсії.

Станом на 01.10.2019 до підпорядкованих управлінь звернулось 52 громадянина, з них: 2 звернення тестові, прийнято позитивне рішення – 29 (особисто проідентифіковано – 27), 3 – відмовлено, 18 – в роботі.

         З метою інформування про даний електронний сервіс серед населення, управліннями запроваджено широкий спектр  інформаційно- роз’яснювальних заходів, підчас проведення яких надаються кваліфіковані консультації з використання сервісу.

 

4. Проведення оцінки якості роботи підпорядкованих управлінь щодо обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області 31.12.2019

31.12.2020

        Управлінням внутрішнього аудиту протягом 9 місяців в трьох підпорядкованих управліннях проведено перевірку якості роботи щодо обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України методом дослідження «таємний покупець». Крім того, питання якості роботи щодо обслуговування громадян досліджувалось під час проведення внутрішніх аудитів в Попаснянському  та Станично-Луганському районних управліннях Пенсійного фонду.

       Дослідження методом «таємний покупець» виявило ряд недоліків в організації роботи з обслуговування громадян. Проведено відповідні заходи по їх усуненню.

        Проведено три тематичні перевірки стану організації роботи по дотриманню антикорупційного законодавства. За результатами перевірки зроблено висновки та надано рекомендації.

         

4 2. Створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд (згідно окремого графіку). 31.12.2019

31.12.2020

Станом на 01.10.2019 налаштовано робочі станції, проведено первинне мережеве налаштування серверу.

 

6 1. Проведення додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень постійно          Зі спеціалістами управлінь Фонду проведено 148 семінарів, лекцій та службових нарад.

        627 державних службовців Фонду зареєструвалися на сайті громадського проекту «Prometheus», успішно пройшли онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» та отримали відповідні сертифікати.

        Підвищили кваліфікацію в Українській школі урядування за програмою тематичного короткострокового семінару: «Запобігання та виявлення корупції» 1 особа, у Харківському регіональному інституті державного управління Національного державного управління при  Президентові України на тему: «Запобігання проявам корупції в органах влади» – 2 особи.           

2. Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з пам’яткою щодо дотримання вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов’язку передачі справ та майна, подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави

 

протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення         52 державних службовці Фонду, які мали намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, ознайомлені з пам’яткою щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, обмежень, заборон після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави.

         Перед звільненням  державні службовці відповідно до Закону України «Про державну службу» подали акти передачі справ та майна, які долучені до особових справ вказаних державних службовців.

           

7 Перегляд існуючих процедур взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом органів Фонду при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок 30.06.2019           Для організації проведення перевірки факту подання декларацій суб’єктами декларування, для організації проведення спеціальних перевірок, наказом головного управління від 31.05.2019 №246 «Про здійснення заходів із запобігання порушенням вимог фінансового контролю» розроблено заходи взаємодії між службою персоналу та сектором з питань запобігання та виявлення корупції.             

 

10 Проведення аналізу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених  порушень до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом          Станом на 01.10.2019 забезпечено стовідсоткове відшкодування незаконних витрат, виявлених управлінням внутрішнього аудиту в ході аудитів та інших контрольних заходів на загальну суму 2619,5 грн, в т.ч. 2616,06 грн – по аудитам проведеним в 2018 році.

         Підпорядкованими управліннями вживаються заходи, направлені на удосконалення внутрішнього контролю,  мінімізації ризиків допущення  порушень.

 

13 1. Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних специфікацій у сфері публічних закупівель

 

 

 

 

 

постійно         При підготовці документів для проведення процедур закупівлі забезпечується дотримання вимоги до специфікації предметів закупівлі відповідно характеристик, наданих Пенсійним фондом України.

Протягом 9 місяців 2019 року тендерним комітетом головного управлінням було проведено 12 процедур відкритих торгів на загальну суму 3,5 млн. грн. За результатами трьох з них, укладено 3 договори про закупівлю товарів за бюджетні кошти на загальну суму 1066,0 тис. грн. Економія склала 45,0 тис. грн. або 4,1 %.

Крім того, протягом звітного періоду тендерним комітетом проведено 4 переговорні процедури, за результатами яких укладено 4 договори на загальну суму 2,7 млн. грн.

 

2. Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), крім випадків, передбачених частиною  другою статті 35 Закону

 

 постійно           В електронній системі публічних закупівель створено майданчик головного управління та зареєстровано користувачів, для здійснення закупівель товарів, робіт, послуг в зазначеній системі.

          Проведено 5 процедур допорогових закупівель на загальну суму 176,6 тис. грн., 4 з яких завершилися укладеним договором. Загальна сума укладених за результатами проведення допорогових процедур договорів становить 154,0 тис. грн. Економія склала 7,2 тис. грн. або 4,7 %.

Крім того, протягом звітного періоду головним управлінням оприлюднено 13 звітів про укладені договори на загальну суму 864,0 тис грн.

background Layer 1