Пропустити навігацію

Деякі зміни до Закону України «Про запобігання корупції» (№ 140-IX від 02.10.2019 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції»)

18.10.2019 набрав чинності Закон України від 02.10.2019 № 140-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» (далі – Закон від 02.10.2019), яким вносяться, зокрема, деякі зміни до Закону України «Про запобігання корупції».

 

Насамперед,  Закон від 02.10.2019 розширює перелік суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Зокрема, частину першу статті 3 доповнено новим пунктом «ї», згідно з яким до таких суб’єктів належать Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та заступник, а також особи, які займають посади патронатної служби, визначені Законом України «Про державну службу», крім осіб, які виконують свої обов’язки на громадських засадах, помічники суддів.

 

Крім того, поняття «близькі особи» викладено в новій редакції, а саме: близькими особами є члени сім’ї суб’єкта, зазначеного у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця, рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

 

Тобто до близьких осіб віднесено також двоюрідних братів, сестер, рідного брата та сестру дружини (чоловіка), племінника, племінницю, рідного дядька, рідну тітку. Крім того, у визначенні поняття «близькі особи» вживається термін «члени сім’ї», який також зазнав змін у зв’язку із прийняттям Закону від 02.10.2019.

 

Треба враховувати, що термін «близькі особи» є визначальним для обмеження, передбаченого статтею 27 Закону України «Про запобігання корупції» щодо спільної роботи близьких осіб, а також для обмеження щодо одержання подарунків, передбаченого статтею 23 зазначеного Закону.

 

Так, відповідні зміни до Закону України «Про запобігання корупції» розширюють перелік близьких осіб, спільна робота з якими заборонена, і водночас розширюють коло осіб, від яких особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи можуть отримувати подарунки.

 

Разом з тим,  Законом від 02.10.2019 також внесено зміни до частини п’ятої статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» та замінено обов’язок звертатися за роз’ясненням до територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції у разі існування в особи сумнівів щодо наявності у неї конфлікту інтересів на відповідне право особи звертатися з таким роз’ясненням безпосередньо до Національного агентства з питань запобігання корупції.

background Layer 1