Пропустити навігацію

Звіт про виконання заходів визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України на 2019-2020 роки Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області за 2019 рік

Звіт

про виконання  заходів визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України на 2019-2020 роки Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області за 2019 рік

 

№ з/п Найменування заходу, зазначеного у

Антикорупційній програмі

Строк виконання заходів  

Інформація про виконання

1 2 3 4
2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Запровадження електронної системи керування прийомом громадян з урахуванням контролю часу та якості обслуговування ІII квартал        Проведено процедури закупівлі техніки та обладнання електронної системи керування прийомом громадян з урахуванням контролю часу та якості обслуговування. Впроваджено в промислову експлуатацію прийом громадян в УПФУ в м.Лисичанську, УПФУ в м.Сєвєродонецьку, Старобільському ОУ ПФУ, УПФУ в Станично-Луганському районі за допомогою електронної черги.
2. Запровадження  інструментів автоматизованого моніторингу і контролю функціональних процесів, пов’язаних з прийомом та обслуговуванням осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, аудіо- та відео фіксації процесів обслуговування 31.12.2019        Проведено процедури закупівлі ІР-відеокамер, які встановлено у всіх відділах обслуговування громадян. Інформацію передано на Центральний рівень для підключення камер до корпоративної мережі.
3. Забезпечення можливості звернення про призначення (перерахунок) пенсії за принципом «одне відвідування» шляхом подання заяви в електронній формі та сканованих копій усіх необхідних документів з використанням кваліфікованого електронного підпису через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та отримання пенсійного посвідчення в призначений час Потягом   3-х місяців після внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 №22-1 «Про затвердження порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»        Проведено розширення електронних сервісів Веб порталу електронних послуг та підсистеми «Звернення» – реалізовано можливість авторизованим користувачам за допомогою електронно-цифрового підпису формувати та подавати документи на призначення/перерахунок пенсії.

       На кінець звітного періоду послугою скористалось 102 громадянина.       

        З метою інформування про даний електронний сервіс серед населення, управліннями запроваджено широкий спектр  інформаційно – роз’яснювальних заходів, під час проведення яких надаються кваліфіковані консультації з використання сервісу.

4 2. Створення електронних пенсійних справ шляхом переведення паперових пенсійних справ в електронний вигляд (згідно окремого графіку). 31.12.2019

31.12.2020

       З жовтня поточного року розпочався процес оцифрування пенсійних справ. На кінець року сформовано 6440 електронних пенсійних справ, із них 4232 в Головному управлінні..

 

6 1. Проведення додаткових навчань, лекцій, семінарів, узагальнення типових порушень антикорупційного законодавства та доведення їх до кожної посадової особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень постійно          Зі спеціалістами управлінь Фонду проведено 195 семінарів, лекцій та службових нарад особи з метою зменшення ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень.

В засобах масової інформації оприлюднено 72 статті, роз’яснень, коментарів тощо.

        651 державний службовець Фонду зареєструвалися на сайті громадського проекту «Prometheus», успішно пройшли онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», «Декларуй вчасно» та отримали відповідні сертифікати.

        Пройшли підвищення кваліфікації за антикорупційними програмами 3 керівника.

        У IV кварталі поточного року проведено тестування працівників Фонду для визначення оцінки рівня знань Законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу».

2. Забезпечення ознайомлення кожного працівника, що має намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з пам’яткою щодо дотримання вимог законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» в частині обов’язку передачі справ та майна, подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями; обмежень, заборон після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави

 

протягом трьох днів з моменту отримання інформації про майбутнє звільнення         На постійній основі проводиться роз’яснювальна робота з працівниками, які мають намір припинити діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

         В день звільнення надається пам’ятка особи, яка припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. 

7 Перегляд існуючих процедур взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом органів Фонду при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок 30.06.2019           Для організації проведення перевірки факту подання декларацій суб’єктами декларування, для організації проведення спеціальних перевірок, наказом головного управління від 31.05.2019 №246 «Про здійснення заходів із запобігання порушенням вимог фінансового контролю» розроблено заходи взаємодії між службою персоналу та сектором з питань запобігання та виявлення корупції.             

 

10 Проведення аналізу повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених  порушень до 05 числа місяця, наступного за звітним кварталом        За результатами проведених контрольних заходів щодо виявлення фінансових порушень та моніторингу відшкодування виявлених незаконних витрат, а також усунення допущених порушень за  2019 рік об’єктами контролю відшкодовано на загальну суму 2964,33 грн, в т.ч. 2616,06 грн – по аудитам, проведеним в 2018 році.
13 1. Використання під час визначення характеристик предметів закупівлі примірних специфікацій у сфері публічних закупівель

 

 

 

 

 

постійно          При підготовці документів для проведення процедур закупівлі було дотримано вимоги до специфікації предметів закупівлі відповідно характеристик, наданих Пенсійним фондом України.

          Протягом 2019 року тендерним комітетом Головного управління  проведено 13 процедур відкритих торгів на загальну суму 3,7 млн. грн. За результатами шести з них, що завершилися укладанням договорів, укладено 6 договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти на загальну суму 2,5 млн. грн. Економія склала 312,3 тис. грн. або 11,0 %.

       Крім того, протягом звітного періоду тендерним комітетом проведено 7 переговорних процедур, за результатами яких укладено 7 договорів на загальну суму 64,8 млн. грн.

2. Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель для товарів, робіт, послуг, вартість яких є меншою за вартість, встановлену абзацами другим та третім частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), крім випадків, передбачених частиною  другою статті 35 Закону

 

 постійно           В електронній системі публічних закупівель створено майданчик головного управління та зареєстровано користувачів, для здійснення закупівель товарів, робіт, послуг в зазначеній системі.

          Протягом 2019 року Головним управлінням проведено 8 процедур допорогових закупівель на загальну суму 398,6 тис. грн., 8 з яких завершилися укладеним договором. Загальна сума укладених за результатами проведення допорогових процедур договорів становить 389,0 тис. грн. Економія склала 9,6 тис. грн. або 2,4 %.

     Крім того, протягом звітного періоду Головним управлінням оприлюднено 29 звітів про укладені договори на загальну суму 1,2 млн. грн.

background Layer 1