Пропустити навігацію

Видатки за рахунок власних надходжень за 2019 рік

Видатки за рахунок власних коштів
Всього 10 820 137 383,83
в тому числі:  
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 10 445 521 918,23
виплата пенсій, призначених згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсій, на яку особа має право відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” з солідарної системи 76 240 122,23
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії з солідарної системи відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 89 326 384,32
виплата щомісячної цільової грошової допомоги згідно з ЗУ “Про поліпшення матеріального становища участників бойових дій та інвалідів війни” 2 369 681,54
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 1 775 762,96
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України, в тому числі  172 037 895,62
– на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно до  ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 30 292 278,93
розрахунково-касове обслуговування та плата за підкріплення готівкою 2 573 340,00
background Layer 1