Пропустити навігацію

Виконання плану роботи головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2020 рік за І квартал 2020 року

ЗВІТ

про виконання плану роботи

Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2020 рік

за I квартал 2020 року

 

Кроки Відповідальні за виконання Строк Статус

(виконано / виконується  /

не виконано в строк)

Перенесені терміни
 

ПРІОРИТЕТ I

Якісний сервіс

 

 
1. Впровадження системи обліку трудових відносин в електронній формі Нікітіна Т. А.,

Приймак Е.Д.,

Саєнко О.С.,

Яценко О. А.

 

постійно, після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України «Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи-підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі»

 

Термін виконання не настав

   Не прийнято законодавчий акт, який повинен регулювати облік трудових відносин в електронному вигляді на базі реєстру застрахованих осіб.

 

 
2.Здійснення підтвердження інформації, необхідної для призначення і виплати пенсії, за даними державних реєстрів, баз даних органів державної влади, без необхідності подання паперових документів Нікітіна Т.А.,

Приймак Е.Д,

Яценко О.А.,

Саєнко О.С.

 

після запровадження програмного забезпечення для обміну даними з державними реєстрами, базами даних органів державної влади

 

Термін виконання не настав

   Після запровадження програмного забезпечення

 

 
3. Впровадження програмного забезпечення та механізму автоматичного призначення пенсії за наявними в Реєстрі застрахованих осіб даними при досягненні особою пенсійного  віку (за подією набуття права)

 

Нікітіна Т.А.,

Приймак Е.Д,

Саєнко О.С.,

Яценко О.А.

 

після набрання чинності постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження змін до деяких поста-нов правління Пенсійного фонду України”

 

Термін виконання не настав

   Після набрання чинності постанови правління Пенсійного фонду України “Про затвердження змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України”.

 

 
4. Оцифрування паперових пенсійних справ

 

Нікітіна Т.А.,

Яценко О.А.,

Полупан Г.П.,

Саєнко О.С.

 

протягом року

 

Виконується

   За I квартал 2020 року  відскановано 15485 пенсійних справ (I етап), що складає 91,3% встановленого плану; проведено кадрування 13824 пенсійних справ (II етап), що складає 77,68% встановленого плану; задокументовано 13540 пенсійних справ (III етап), що складає 77,7% встановленого плану.

   Своєчасно встановлено 5 оновлень програмного забезпечення на 26 робочих станціях.

 

 
5. Проведення оцінки впровадження стандартів обслуговування громадян в Головному управлінні та рівня задоволенності громадян якістю наданих послуг

 

Нікітіна Т.А.,

Яценко О.А.,

Неділько К.М.,

Матюніна Т.Г.,

Сіроштан Н.Є.,

Тріфонова Н.С.,

начальники підпорядкованих управлінь

 

протягом року, контроль щокварталу Виконується

   З метою оцінки якості обслуговування громадян в підпорядкованих управліннях проводились опитування одержувачів послуг, з яких 91% задоволені якістю обслуговування, 8,5% – частково задоволені, 0,5% не задоволених. За результатами опитування 420 осіб в головному управлінні 98 % задоволені якістю обслуговування, 2 %  – частково задоволені.

   Укомплектованість підрозділів обслуговування громадян складає 90,3%. На базі навчально-методичного центру Пенсійного фонду України за звітний період пройшли навчання 2 представника відділів обслуговування громадян, 1 керівник головного управління.

   17.01.2020 проведено навчання з 33 фахівцями Фонду області, а саме: заступниками начальників підвідомчих управлінь, які спрямовують та контролюють роботу відділів обслуговування громадян, начальниками/заступниками начальників  відділів обслуговування громадян, які пройшли тестування за результатами цих навчань

   Проведено аналіз щодо впровадження стандартів обслуговування громадян та планування проведення ремонтних робіт в Головному управлінні та в підпорядкованих управліннях Пенсійного фонду України в Луганської області на 2020 рік. Здійснено аналіз інформації підпорядкованих управлінь щодо додержання правил та процедур обслуговування осіб, які звертаються до органів Фонду.

   Проведено аудиторське дослідження в підпорядкованому Управлінні в м. Лисичанську, під час якого проведено оцінку впровадження стандартів обслуговування громадян та рівня їх задоволеності якістю наданих послуг.

 

 
6. Залучення громадян до системи інформування засобами електронної пошти, смс-повідомлень, “Електронного кабінету громадянина”

 

Нікітіна Т.А.,

Приймак Е.Д,

Саєнко О.С., Яценко О.А.

 

листопад

 

Виконується

   На вебпорталі Пенсіцного фонду України за січень-березень 2020 року зареєстровано 5036 нових користувачів. Органами Фонду в Луганській області отримано згоду на інформування від 3742 осіб.

   Забезпечено призначення 28 пенсій та проведено 18 перерахунків за заявами, наданими за принципом “в один дотик”.

 

 
7. Забезпечення відповідності приміщень стандартам обслуговування громадян та архітектурної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Баранов П.В.,

Нікітіна Т.А.,

Сіроштан Н.Є,

Юртіна Л.П.,

начальники підпорядкованих управлінь

протягом року Виконується

   Проведено аналіз на предмет обладнання входу будівель пандусом відповідно до вимог ДБН «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення» територіальних органів Пенсійного фонду України Луганської області, де здійснюється прийом громадян, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та заплановано встановлення пандусу відповідно до вимог ДБН в Троїцькому відділі обслуговування громадян Білокуракинського об’єднаного управління.

 

 
8. Забезпечення підготовки адміністративних приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років Баранов П.В.,

Сіроштан Н.Є,

Мірошниченко С.В.,

Юртіна Л.П.,

начальники підпорядкованих управлінь

до 15 жовтня Виконується

   Визначено потреби в коштах, необхідних для підготовки адміністративних приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років. Розроблено та доведено до відома підвідомчим управлінням лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування за видатками фінансування адміністративних витрат, пов’язаних з виконанням функцій, покладених на органи ПФУ на 2020 рік. Здійснюється фінансування в межах асигнувань, затверджених кошторисом.

   Безпосередня підготовка адміністративних приміщень до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років розпочнеться  з липня 2020 року.

 

 

ПРІОРИТЕТ II

Ефективне адміністрування

 

1.Забезпечення призначення пенсій та проведення їх перерахунків у зв’язку із змінами в законодавстві та за заявами у строки, визначені законодавством

 

Нікітіна Т. А.,

Яценко О. А.,

Водолазскін Р.В.,

Саєнко О. С.,

начальники підпорядкованих управлінь

постійно Виконується

   У зв’язку зі збільшенням розміру мінімальної заробітної плати до 4723 грн., відповідно до частини 2 статті 28 Закону №1058 в розмірі 40% мінімальної заробітної плати, визначеної Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», із загальної кількості 334 тис. одержувачів пенсій, що перебувають на обліку перераховано пенсії 49,4 тис. особам, які досягли віку 65 років та мають страховий стаж 35 років у чоловіків і 30 років у жінок.  Середній розмір підвищення  склав 96,60 грн.

   За I квартал 2020 року  органами Фонду в Луганській області призначено пенсії 2121 особам.

   Протягом звітного періоду проводилась робота по забезпеченню дотримання вимог законодавства щодо призначення підпорядкованими управліннями пенсій в 10-денний термін (призначення – 5,9 днів, перерерахунки – 5,1 день

   Забезпечено своєчасне проведення процесів нарахування пенсійних виплат: проведено 18 процесів переднарахування. Забезпечено формування 341 паспорта та проведення нарахування за всіма типами відомостей: місцевим мешканцям, внутрішньо переміеним особам, за рішеннями суду в місячному розмірі та з урахуванням рішень про негайне виконання. Своєчасно проведено 3 перерахунки у зв’язку з уточненням показників середньої ЗП по НГ (міс.), 1 перерахунок у зв’язку з уточненням показників середньої ЗП по НГ (річна), 3 перерахунки у зв’язку з ч.2 ст.28 ЗУ №1058 (65-річні), проведено 1 тестування перерахунка по стажу, абз.3 ч.4 ст.42 ЗУ №1058, проведено 1 тестування перерахунка по стажу та ЗП, абз. 1 ч. 4 ст. 42 ЗУ №1058, проведено 2 перерахунка по стажу, абз. 3 ч. 4 ст. 42 ЗУ 1058, та 2 перерахунка по стажу та ЗП, абз. 1  ч. 4 ст.42 ЗУ №1058.

 

 
2. Перегляд актів Головного управління з метою уніфікації процесів, спрямованих на забезпечення виконання основних завдань, забезпечення їх відповідності чинному законодавству

 

Баранов П.В.,

Селівьорстова Ю.А,

Тріфонова Н.С.,

керівники самостійних структурних підрозділів

за окремим графіком Виконується

   Проведено експертизу організаційно-розпорядчих документів, що видаються в Головному управлінні, а саме 312 наказів управління з основної діяльності та 205 наказів з адміністративно-господарських та кадрових питань, розглянуто правила внутрішнього службового розпорядку ГУ ПФУ в Луганській області в новій редакції.

   Проводиться юридична експертиза проектів розпорядчих актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами Головного  управління, здійснюється контроль за дотриманням правил нормо-проектувальної техніки.

   Необхідності внесення змін до актів Головного управління стосовно проведення аудиторських досліджень та інших контрольних заходів з метою визначення їх актуальності та виключення норм, що суперечать нормативно-правовим актам, не було.

 

 
3.Наповнення першої черги підсистеми ІКІС «Правова робота» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України (далі – ІКІС) інформацією

 

Баранов П.В.,

Селівьорстова Ю.А.,

Саєнко О С.,

начальники підпорядкованих управлінь

протягом року Виконується

   Роботу в підсистемі ІКІС «Правова робота» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України розпочато на підставі листа ПФУ від 16.03.2020 №2800-0601-9/8279. Проводиться внесення даних до розділу “Судові справи”.

   Відповідно листа ПФУ від 16.03.2020 №2800-0601-9/8270 про впровадження в промислову експлутацію підсистеми та згідно службової начальника юридичного Управління надано ролі для роботи в системі 25 керівникам та спеціалістам головного управління та підпорядкованих управлінь.

 

 
4. Наповнення підсистеми “Реєстр судових рішень” ІКІС (друга черга)

інформацією про рішення суду, що  підлягають виконанню та набрали законної сили

 

 Нікітіна Т.А.,

Яценко О.А.,

Водолазскін Р.В.,

Саєнко О.С.,

Селівьорстова Ю.А.,

начальники підпорядкованих управлінь

 

 протягом року

 

Виконується

   Забезпечено наповнення другої черги  підсистеми “Реєстр судових рішень” відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 649.

   Програмне забезпечення щодо ведення реєстру судових рішень, які стосуються саме стягнення судового збору, моральної (майнової) шкоди/збитків, від апарату Пенсійного фонду не надходило. На сьогодні облік інформації проводиться без використання оновлених технологій (із застосування Word, Excel та паперових носіїв).

 

 
5. Здійснення контролю за додержанням вимог законодавства про доступ до інформаційних ресурсів ІТС

 

Приймак Е.Д.,

Саєнко О.С.,

Кардашов В.В.

 

протягом року

 

Виконується

   Проведено 2 селекторні наради з питань ведення реєстру та захисту інформації

 

 
6. Здійснення контролю за додержанням вимог положення про Реєстр застрахованих осіб при об’єднанні карток застрахованих осіб

 

Приймак Е.Д.,

Саєнко О.С.,

Кардашов В.В.

Назаренко Є.А.

протягом року

 

Виконується

   Проведено 2 селекторні наради з питань ведення реєстру та захисту інформації

 

 
7. Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління відповідно до визначених потреб за професійними програмами підвищення кваліфікації, програмами тематичних постійно діючих семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів

та навчань працівників внутрішніми тренерами

 

Омельченко Н.О.,

керівники самостійних структурних підрозділів,

Начальники підпорядкованих управлінь

Протягом року Виконується

   Станом на 01.04.2020 за різними програмами підвищення кваліфікації пройшли навчання 533 державних службовця, з них 4 – закінчили навчальні заклади за програмою підготовки магістрів за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”, за програмами самоосвіти – 529 державних службовців категорій “Б” та “В”, з них 5 – на базі навчально–методичного центру Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України” та зареєструвавшись на сайті громадського проекту «Prometheus», де отримали сертифікати про успішне закінчення курсу.

   Проведено навчання з начальниками відділів обслуговування та з питань призначення, перерахунку та виплати пенсій підпорядкованих управлінь.

   З метою здобуття професійних знань для якісного виконання посадових обов’язків спеціалістами Управління внутрішнього аудиту проведено 3 навчання, на яких проаналізовано та взято до уваги накази Пенсійного фонду України про результати внутрішніх аудитів у головних управліннях у Вінницькій, Волинській, Житомирській та Черкаській областях та 12 внутрішніх нарад.

   22 фахівця Управління контрольно-перевірочної роботи взяли участь у короткостроковому семінарі на тему «Актуальні проблеми державного управління та державної служби в Пенсійному фонді України».

 

 
8. Забезпечення висвітлення питань діяльності Головного управління в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці вебпорталу Пенсійного фонду України, соціальних мережах Приймак Е.Д.,

Матюніна Т.Г.,

керівники самостійних структурних підрозділів,

начальники підпорядкованих управлінь

протягом року Виконується

   Станом на 01.04.2020 в друкованих засобах масової інформації опубліковано 19 статей та роз’яснень, на вебресурсах розміщено 1230 інформаційних матеріалів з актуальних питань пенсійного забезпечення, діяльності органів Фонду області, у 324 передачах на радіо та телебаченні обговорювались питання пенсійного забезпечення. Проведено 115 заходів з популяризації впровадження накопичувальної системи пенсійного страхування.

   Інформація з нагальних питань пенсійного законодавства розміщується на інформаційних стендах в управліннях Фонду, в залах очікування громадян транслюються відеоролики з пенсійних питань.

   На інформаційній сторінці Головного управління вебпорталу Пенсійного фонду України, єдиному державному вебпорталі відкритих даних здійснено висвітлення питань діяльності роботи з персоналом в органах Пенсійного фонду України, зокрема, щодо стану роботи з персоналом, звітності, умов та результатів проведення конкурсів, результатів проведення перевірок відповідно до Закону України “Про очищення влади” (підготовлено 6 інформаційних повідомлень

           

 
9. Забезпечення участі регіональних ЗМІ в престурах Пенсійного фонду України щодо запровадження нових сервісів вебпорталу електронних послуг

Пенсійного фонду України

Приймак Е. Д.,

Матюніна Т.Г.,

начальники підпорядкованих управлінь

червень Термін виконання не настав

   Проведення престурів Пенсійного фонду України щодо запровадження нових сервісів вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України», який проводиться з метою підвищення поінформованості громадян про отримання послуг через електронні сервіси Пенсійного фонду, заплановано на кінець другого кварталу.

 

 
10. Забезпечення дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запитів Баранов П.В.,

Приймак Е.Д.,

Матюніна Т.Г.,

Сіроштан Н.Є.,

керівники самостійних структурних підрозділів,

начальники підпорядкованих управлінь

протягом року

 

Виконується

   Надання публічної інформації, відповідей на запити на публічну інформацію здійснюється відповідно до вимог діючого законодавства. За січень – березень 2020 року до органів Фонду області надійшло 10 запитів, з яких на всі надано відповіді без порушення термінів.

 

 
 

ПРІОРИТЕТ ІІI

Прозоре та відповідальне здійснення виплат

 

1. Забезпечення своєчасного фінансування пенсійних виплат (з урахуванням проведених перерахунків, індексації)

 

Нікітіна Т.А.,

Юртіна Л.П.,

начальники підпорядкованих управлінь

 

щомісячно з  1 по 25 число

 

Виконується

   Фінансування пенсійних виплат здійснюється щоденно протягом виплатного періоду згідно з планом-графіком фінансування, своєчасно та в повному обсязі. Станом на 01.04.2020 сформовано та надано до банку 3442 платіжних доручення.

 

 
2. Забезпечення своєчасної виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в області Юртіна Л. П., Тарасова К.С.,

Яценко О. А.

 

протягом року Виконується

   Станом на 01.04.2020 профінансовано пенсії 30 отримувачам після актуалізації персональних даних пенсіонерів. Надіслано до Пенсійного фонду України 4 виплатних відомості з відмітками про виплату пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в області. Сформовано та надано до Пенсійного фонду України 3 звіти про виплату пенсії пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Луганській області.

 

 
3. Підготовка бюджету Головного управління, кошторисів та планів доходів і видатків територіальних управлінь Баранов  П.В., Юртіна Л. П.,

начальники підпорядкованих управлінь

в місячний термін після затвердження Кабінетом Міністрів України бюджету Пенсійного фонду України Виконується

   Розроблено та доведено до виконання підвідомчим органам граничні показники бюджету головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2020 рік, ліміти асигнувань, інструктивний лист, форми бюджетної документації. Проведено колегію при начальнику головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, де прийнято рішення та складено наказ про затвердження проєкту бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області на 2020 рік та проєктів планів доходів і видатків управлінь Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, об’єднаних управлінь на 2020 рік (наказ № 174 від 24.02.2020).

 

 
4. Виконання планових показників з надходження  до бюджету Пенсійного фонду України коштів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду України Баранов П. В., Юртіна Л. П.,

Чижма О. В.,

начальники підпорядкованих управлінь

 

протягом року

 

Виконується

   За 1 квартал забезпечено виконання планових показників загальних надходжень коштів по Луганській області на 109,6%, при плані 666 184,6 тис.грн. надійшло 730 336,8 тис. грн. З них частина єдиного соціального внеску, розподілена на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, збільшилась на 106 406,9 тис. грн. (18%), план виконано на 108,1%, надійшло 697 111,6 тис. грн., при плані 644 610,6 тис.грн. Виконання планових показників власних надходжень до Пенсійного фонду України в Луганській області забезпечено на 291,4 відсотків.

   Станом на 01.04.20 забезпечено надходження до загального фонду Державного бюджету України  збору з окремих видів господарських операцій в сумі 4 069,7 тис. грн.

 
5. Забезпечення стягнення переплат пенсій, витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах, іншої заборгованості, що підлягає стягненню

 

Баранов П.В.,

Нікітіна Т.А.,

Юртіна Л.П.,

Яценко О.А.,

Водолазскін Р.В.,

начальники підпорядкованих управлінь

 

протягом року Виконується

    З початку року виявлено 201 випадок переплат пенсій на суму 1311,2 тис. грн., з якої протягом звітного періоду забезпечено стягнення 688 тис. грн. зайво виплачених коштів, що складає 52,5%.

   Заявлено 107 позовів на суму 216 млн. грн. Узгоджено графіки погашення заборгованості на 2020 рік по 18 боржниках на загальну суму 25,4 млн. грн., станом на 01 квітня 2020 року 10 підприємств виконують погашення завдання повністю та 3 частково. Всього за зітний період надійшло 8,56 млн. грн.

   За 3 місяці 2020 року вже проведено 27 комісій в області по погашенню заборгованості, заслухано 79 боржників.

 

 
6. Моніторинг відомостей Реєстру застрахованих осіб щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю Баранов П. В.,

Юртіна Л. П.,

Чижма О.В.,

Саєнко О. С.,

начальники підпорядкованих управлінь

щокварталу Виконується

   Структурними підрозділами Управління інформаційних систем та електронних реєстрів підготовлено та направлено 194 листи до органів Пенсійного фонду України інших регіонів, районів Луганської області щодо приведення у відповідність даних про застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб, підготовлено 537 листів страхувальникам щодо приведення у відповідність даних про застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб, а також 51 повідомлення щодо виправлення помилок у звітах (після закінчення звітного періоду).-

   За січень-березень 2020 року органами Фонду до ГУ ДФС у Луганській області направлено 3 інформації по 256 страхувальниках щодо виявлення фактів порушення норм чинного законодавства з оплати праці та сплати єдиного  внеску.

   До ГУ Держпраці у Луганській області направлено 3 інформації по 744 страхувальниках щодо виявлення ознак прихованої зайнятості, а також фактів порушення норм трудового законодавства. З початку 2020 року до ГУ Держпраці у Луганській області направлено 3 інформації по 31 ризикових суб’єктах господарювання (у т.ч. зі сфери будівництва – 1, зі сфери пасажирських перевезень – 27, роботи підвищеної небезпеки – 3).

   З початку 2020 року до ГУ Держпраці у Луганській області направлено 1 інформація по ризиковому суб’єкту господарювання зі сфери будівництва, а саме ПРСП “Альбатрос М” (код 34434553).

   За січень-березень 2020 року органами Фонду до ГУ ДФС у Луганській області направлено 3 інформації по 256 страхувальниках щодо виявлення фактів порушення норм чинного законодавства з оплати праці та сплати єдиного  внеску.

   До ГУ Держпраці у Луганській області направлено 3 інформації по 756 страхувальниках щодо виявлення ознак прихованої зайнятості, а також фактів порушення норм трудового законодавства.

 

 
7. Здійснення автоматизованої перевірки даних, які використовуються при призначенні пенсій, з даними, що обробляються  в Реєстрі застраховиних осіб Нікітіна Т.А.,

Приймак Е.Д,

Саєнко О.С., Яценко О.А.,

начальники підпорядкованих управлінь

вересень

 

Термін виконання не настав

Після прийняття відповідних нормативних актів та впровадження програмного забезпечення.

 
8. Здійснення моніторингу та узагальнення результатів судової практики  у справах за участю органів Пенсійного фонду України Баранов П.В.,

Селівьорстова Ю.А.,

Яценко О.А.,

Водолазскін Р.В.

 

протягом року Виконується

   Моніторинг практики застосування законодавства здійснювався шляхом аналізу звітних даних, що надавались підвідомчими управліннями, а також за матеріалами судових слухань, що відбувались за участі представників управлінь.

З цього питання в звітному періоді підготовлено у форматі Excel таблиці огляду практики законодавства з пенсійних питань та загального огляду претензійно роботи в управліннях.

 

 
9. Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та в установах, у яких особи перебувають на повному державному утриманні Приймак Е.Д.,

Вещунова В. М.

 

за окремими графіками

 

Виконується

   Протягом 1 кварталу 2020 року проведено 2 перевірки цільового використання коштів Пенсійного фонду України Луганської дирекції АТ «Укрпошта», а саме з 17.02.2020 по 19.02.2020 здійснено позапланову перевірку на виконання службової записки Управління пенсійного забезпечення та з 07.02.2020 по 27.02.2020 проведено перевірку згідно з затвердженим і погодженим графіком. За результатами проведених заходів порушень не встановлено.

   До кінця поточного року планується проведення:

– 3 перевірок Луганської дирекції АТ «Укрпошта»;

– 10 перевірок банківських установ (заплановано на вересень 2020 року);

– 11 перевірок установ (закладів), де особи перебувають на повному державному утриманні (заплановано на липень 2020 року).

 

 
10. Проведення перевірок суб’єктів системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування відповідно до річного плану перевірок суб’єктів господарювання Приймак Е.Д.,

Вещунова В. М.

відповідно до строків річного плану перевірок суб’єктів господарювання Не виконано

   У зв’язку з дією ст.3 Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.2014 №1669-ІІІ та листа Пенсійного фонду України від 24.01.2019 №2493/07-30 щодо продовження дії мораторію на проведення планових перевірок, перевірки 40 суб’єктів господарювання проводитися не будуть. Дані по зазначених перевірках, а саме підстави не проведення перевірок, внесені до пілотного модулю інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

 

 
11. Складання річного плану перевірок суб’єктів господарювання на наступний плановий період Приймак Е.Д.,

Вещунова В. М

до 15 жовтня Термін виконання не настав

   Складання річного плану перевірок суб’єктів господарювання на 2021 рік буде здійснено з 01.09.2020 по 15.10.2020, що передбачено ст. 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V.

 

 
12. Здійснення внутрішнього аудиту відповідно до зведеного операційного плану проведення внутрішніх аудитів Пенсійного фонду України на 2020 рік та проведення інших контрольних заходів за напрямками діяльності Неділько К.М.,

керівники самостійних структурних підрозділів

 

згідно з окремими планами Виконується

   В І кварталі 2020 проведено аудиторське дослідження в підпорядкованому Управлінні в м. Лисичанську відповідно до зведеного операційного плану проведення внутрішніх аудитів Пенсійного фонду України на 2020 рік, за результатами якого надано 13 рекомендацій щодо удосконалення роботи управління; проведено 4 інших контрольних заходів.

   За 1 квартал 2020 року проведено 2 контрольних заходи в Біловодському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України стану роботи з військовим обліком та управлінні Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку стану організації роботи з персоналом. Виявлені окремі порушення та надані рекомендації щодо покращення роботи з персоналом та веденням військового обліку.

 

 
13. Забезпечення моніторингу результатів внутрішніх аудитів та інших контрольних заходів, здійснених в органах Пенсійного фонду Луганської області та стану впровадження рекомендацій

 

Неділько К.М.,

керівники самостійних структурних підрозділів

 

Щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом

 

Виконується

   Проаналізовано та взято до уваги накази Пенсійного фонду України про результати внутрішніх аудитів у головних управліннях у Вінницькій, Волинській, Житомирській та Черкаській областях.

   Проведено моніторинг результатів діяльності Управління внутрішнього аудиту, сформовано аналітичні та звітні матеріали; проведено оцінку якості внутрішнього аудиту за 2019 рік і складено Програму забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту на 2020 рік (відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту); здійснено 3 моніторинги результатів внутрішніх аудитів відповідно до наказів про результати внутрішніх аудитів; сформовано базу даних об’єктів внутрішнього аудиту, оновлено інформацію в базі даних за результатами аудитів у 2019 році; розроблено 13 аудиторських рекомендацій за результатами аудиту, проведеного у І кварталі 2020 року.

   За результатами проведених 4 інших контрольних заходів складено доповідну записку керівництву.

 

 
14. Реалізація завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на

2019 – 2020 роки

Тріфонова Н.С.,

керівники самостійних стпідрозділів,

начальники підпорядкованих управлінь

протягом року,

контроль щокварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом

 

Виконується

   На рівні Головного та підвідомчих управлінь, проведено перевірку своєчасності подання 865 електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (із них 301 в Головному управлінні):

802 – щорічних декларацій;

8 – декларації особи, яка припиняє діяльність пов’язану з виконанням функцій держави (перед звільненням);

44 – декларації особи, яка припинила діяльність в 2019 році (після звільнення);

11 – декларацій кандидатів на посаду.

   Особам, які припинили у 2019 році діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з метою повідомлення та надання роз’яснень щодо подання декларацій «після звільнення» надіслано 26 листів поштою, 20 листів на електронні адреси, 9 sms-повідомлень, здійснено 47 телефонних розмов.

   Фактів неподання/ несвоєчасного подання декларації не виявлено.

   Зі спеціалістами Фонду проведено 62 семінари, лекції та службові наради щодо роз’яснення норм антикорупційного законодавства (із них в Головному управлінні 6 семінарів та 2 наради).

   Сектором з питань запобігання та виявлення корупції надано роз’яснення, методичну та практичну допомогу 71 суб’єкту декларування під час індивідуального спілкування та в телефонному режимі.

   Надійшло 9 повідомлення від працівників Пенсійного фонду України в Луганській області з метою недопущення конфлікту інтересів. Вжито заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників Головного та підпорядкованих управлінь.

   Протягом звітного періоду повідомлень щодо причетності працівників Головного та підпорядкованих управлінь до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень на адресу Головного управління не надходило.

   307 працівників Пенсійного фонду області (із них в Головному управлінні 176 осіб) успішно пройшли онлайнкурси, запропоновані на сайті громадського проекту «Prometheus» та отримали відповідні сертифікати за темами: «Дослідження корупції: Як це працює?», «Конфлікт інтересів: треба знати!», «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики», «Антикорупційні програми органів влади», «Боротьба з корупцією», «Декларуй доброчесно».

   Щоквартально готується Інформація про виконання Управлінням по роботі з персоналом  завдань та заходів, визначених Антикорупційною програмою Пенсійного фонду України та його органів на 2019 – 2020 роки щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності органів Пенсійного фонду України в Луганській області.

   За 1 квартал 2020 року 5 державних службовців Головного управління, які звільнилися із займаних посад, письмово ознайомлені з пам’яткою щодо дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині подання декларацій, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями, та відповідно до Закону України «Про державну службу» подали акти передачі справ та майна, які долучені до особових справ вказаних державних службовців.

   З метою усунення корупційних ризиків щодо додержання правил та процедур обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, визначених Антикорупційною програмою, в органах Фонду запроваджено відповідне програмне забезпечення, забезпечено можливість звернення про призначення (перерахунок) пенсії за принципом «одне відвідування».

 

 

 

 

background Layer 1