Пропустити навігацію

Інформація про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції за I півріччя 2018 року

В головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області значна  увага в роботі з питань запобігання та виявлення корупції приділяється реалізації заходів, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків, що можуть вплинути на діяльність спеціалістів управлінь Фонду. Ведеться аналіз  сукупності правових, організаційних та інших факторів і причин, які породжують, заохочують (стимулюють) осіб до скоєння корупційних правопорушень під час виконання  покладених обов’язків.

У звітному періоді на засіданнях колегій, нарадах з керівниками територіальних управлінь та керівниками структурних підрозділів головного управління обговорювались питання  відповідального ставлення підлеглих до виконання норм антикорупційного законодавства. Зі спеціалістами управлінь Фонду проведено 114 семінарів та службових нарад, із них  в головному управлінні: 5 семінарів-нарада з працівниками підвідомчих управлінь,  12 лекцій для працівників структурних підрозділів головного управління Фонду на яких розглянуто питання врегулювання конфлікту інтересів, заходи фінансового контролю, правила заповнення повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, положення щодо спеціальної перевірки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Здійснюються  заходи щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів. При призначенні на посаду, кандидати на заміщення вакантних посад письмово повідомляють керівників управлінь Фонду про наявність, або відсутність у них близьких осіб, працевлаштованих в управлінні.

Ведеться контроль звернення близьких осіб з питань призначення (перерахунку) пенсій.  Для мінімізації корупційних ризиків при обробці особових пенсійних справ  керівників головного та територіальних управлінь, стосовно яких у 2017 – 2018 році прийнято рішення щодо пенсійного забезпечення,  проведено  перевірку 8 пенсійних справ.

Запроваджено моніторинг дотримання вимог законодавчих та нормативних актів щодо організації проведення   спеціальних перевірок  стосовно осіб,  які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком. У звітному періоді органами Фонду проведено 4 спеціальні перевірки, із них 1 в головному управлінні. На підставі одержаної інформації підготовлено довідки про результати спеціальної  перевірки.

Для організації проведення перевірки факту подання декларацій суб’єктами декларування, наказом головного управління від 03.04.2018 №297 «Про організацію перевірки факту подання декларації та проведення спеціальних перевірок в головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області» розроблено заходи взаємодії між службою персоналу та головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції.    Протягом 1 півріччя 2018 року перевірено факт подання працівниками управлінь Пенсійного фонду області 976 електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Встановлено 12 випадків неподання/несвоєчасного подання декларацій, про всі факти повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції, відповідно до вимог чинного законодавства.

Запроваджено індивідуальне письмове інформування працівників органів Фонду в Луганській області, які припиняють діяльність пов’язану з виконанням функцій держави, про вимоги законодавчих та нормативних актів щодо термінів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Удосконалюються дистанційні форм надання послуг. В інтернет-просторі органами Фонду області розміщено 1,9 тис. матеріалів питань, які входять до компетенції органів Фонду.

Керівництвом органів Пенсійного фонду області за І півріччя 2018 року проведено 80 телефонних прямих «гарячих ліній», на яких отримали консультації з пенсійних питань 0,6 тис. осіб. Протягом робочого часу в управліннях Фонду області функціонують телефони «гарячої лінії», на які звернулось 26,9 тис. громадян.

Актуальна інформація з пенсійних питань розміщується на інформаційній сторінці головного управління на веб-порталі ПФУ, в управліннях області створені власні сторінки в соціальних мережах, запроваджена системи електронного звернення. Надання консультаційних послуг мешканцям віддалених населених пунктів здійснюється за допомогою скап-зв’язку.

Збільшується кількість зареєстрованих користувачів веб-порталу Пенсійного фонду України, станом на 01.07.2018  складає 46,4 тис.осіб.

Забезпечено постійний контроль за своєчасною організацією та проведенням процедур публічних закупівель, оприлюдненням інформації про них, застосування законодавства у цій сфері органами Фонду.

На інформаційній сторінці головного управління на веб-порталі ПФУ  та інформаційних стендах в приміщенні  головного та підпорядкованих управлінь  розміщено Перелік основних комунікаційних каналів для надання повідомлення про корупцію громадянами, та структурних підрозділів, відповідальних за приймання таких повідомлень.

Звернення громадян пов’язані з корупцією, правопорушенням чи одержанням інформації про вчинення такого правопорушення працівниками органів Фонду у звітному періоді до головного управління не надходило.

background Layer 1