Пропустити навігацію

Інформація про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області за 2016 рік

Протягом 2016 року працівниками управлінь Пенсійного фонду області подано 1055 декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Декларація). На рівні головного та підвідомчих управлінь здійснено перевірку щодо своєчасності подання декларацій та наявність конфлікту інтересів в них.

Конфлікт інтересів у Деклараціях не виявлено.

Станом на 01.01.2017 до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції направлено 12 повідомлень

Протягом 2016 року від спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції надійшло подань про проведення 18 службових розслідувань для з’ясування причин надання посадовими особами управлінь ПФУ у Декларації недостовірних відомостей, а саме:

– щодо 3 посадових осіб головного управління

– щодо 4 посадових особи управління в Новоайдарському районі;

– щодо 8 посадових осіб управління в Старобільському районі.

– щодо 1 посадової осіби управління в Міловському районі

– щодо 1 посадової особи управління в Попаснянському районі та 1 щодо правомірності підстав виплати пенсії

На виконання вимог подань спеціально уповноважених суб’єктів проведено 16 службових розслідувань: 3 у головному управлінні, 6 в управлінні у Старобільському районі , 4 в управління в Новоайдарському районі, 1 у Міловському районі та 2 у Попаснянському районі. Щодо 2 посадових осіб управління у Старобільському районі службове розслідування не проводилося у зв’язку з відсутністю їх на роботі – 1 перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, як мати, дитина якої потребує домашнього догляду, та 1 звільнилася.

За результатами службових розслідувань зроблено висновки про те, що не має достатніх підстав стверджувати про подання посадовими особами у Декларації завідомо недостовірних відомостей. Посадовим особам рекомендовано звернути увагу на необхідність чіткого дотримання вимог антикорупційного законодавства України при поданні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

За 2016 рік до 4 осіб застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

З метою формування негативного ставлення до корупції за допомогою засобів масової інформації оприлюднено 114 матеріалів (статті, роз’яснення, коментарі ,проведено 501 семінари, наради, лекції тощо серед держслужбовців .

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області протягом 2016 року проведено 3 семінари – наради з керівниками управлінь в районах, містах, районах у містах Луганської області та керівниками структурних підрозділів головного управління, на яких розглянуто питання «Щодо дотримання антикорупційних обмежень та заборони певних видів поведінки державних службовців (використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків)», «Зміни в антикорупційному законодавстві України щодо посилення відповідальності» , «Роз’яснення положень антикорупційного законодавства щодо обмеження спільної роботи близьких осіб та адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією» та надано з цих питань методичні рекомендації для роботи в територіальних управліннях.

Для працівників головного управління проведено бесіди з таких питань:

-Актуальні питання заповнення декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру державними службовцям.

– Моніторинг способу життя державних службовців.

– Правила етичної поведінки державних службовці, як ефективний антикорупційний стандарт.

– Чинне законодавство України щодо заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції. Види та форми корупції та інше.

На лекціях і семінарах в управліннях ПФУ також розглянуто питання дотримання правил етичної поведінки державних службовців, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією; обговорювались питання попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Протягом звітного періоду 209 державних службовців головного та підвідомчих управлінь підвищили кваліфікацію з питань запобігання та протидії корупції на кафедрі державної служби, адміністрування та управління Навчально– наукового інституту публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти ДЗ «Луганський національний університет ім. Т. Шевченка», в тому числі: 50 осіб головного управління, 50 осіб управління в м. Сєвєродонецьку, 38 осіб управління в м. Рубіжному , 45 осіб управління в Старобільському районі та 26 осіб управління в Троїцькому районі .

Для забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії в управліннях області здійснюється якісний добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивної атестації, оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, реалізації планових завдань, спрямованих на оцінку та усунення (мінімізацію) корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням.

background Layer 1