Пропустити навігацію

Інформація щодо кадрової роботи в головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області за 2016 рік

Гранична чисельність працівників органів Пенсійного фонду області на кінець 2016 року складала 1381 штатні одиниці (з них 1313 одиниць або 95 % державні службовці), штатна чисельність працівників органів Пенсійного фонду області на кінець звітного періоду складає 1322 штатні одиниці (з них 1236 одиниць або 93,5 % державні службовці, 86 одиниць або 6,5 % – службовці та обслуговуючий персонал), фактично працює 783 особи, з яких 731 – державні службовці.

Станом на 01.01.2017 штатна чисельність головного управління складала 139 штатних одиниць, фактично працює 94 працівника, з яких 86 державні службовці та 8 – службовці та обслуговуючий персонал.

Всього в системі Фонду станом на 1 січня 2017 року працює 13 % чоловіків та 87 % жінок.

За віком державні службовці розподіляються таким чином: до 35
років – 34,7 % державних службовців; від 36 до 45 років – 35 %; від 46 до 55
років – 26 %; від 56 і вище – 4,3 %.

Аналіз вікового складу свідчить, що переважна більшість працівників органів Пенсійного фонду області складається з досвідчених та професійно підготовлених фахівців.

Всього з початку року на посади державних службовців призначено 119 осіб, переважна більшість яких призначена за результатами конкурсного відбору (86), звільнено 90 державних службовців, з них за ініціативою державного службовця або за угодою сторін звільнено 43 особи, 43 – по іншим причинам (переведення тощо) та 4 – з підстав передбачених Законом України “Про очищення влади”.

Укомплектованість кадрами на кінець 2016 року – 59,2 % (на кінець 2015 року – 53,9 %). Плинність кадрів у звітному році складає 13,4 %, що менше в порівняні з аналогічним періодом минулого року на 4,5 %.

На цей час повну вищу освіту мають 89,5 % державних службовців (у тому числі ступінь магістра в сфері державної служби мають 57 осіб). Із загальної чисельності державних службовців (731 особа) неповну або базову вищу освіту мають 76 держслужбовців (10,4 %), професійно-технічну освіту має лише 1 державний службовець.

Головне управління продовжує роботу щодо залучення абітурієнтів на навчання до вищих навчальних закладів, з якими укладено договори про педагогічне співробітництво, проходження виробничих практик студентами цих навчальних закладів в територіальних управліннях області.

Однак, у 2016 році жоден випускник не повернувся для працевлаштування до органів Пенсійного фонду області.

Відповідно до статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» організовано подання державними службовцями системи Пенсійного фонду області декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

Подано електронні декларації за 2015 рік всіма державними службовцями області категорії Б шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

В 2016 році продовжено роботу по виконанню вимог Закону України “Про очищення влади”. Станом на 1 січня 2017 року з 848 працівників системи Пенсійного фонду області 802, або 94,62 % пройшли перевірку достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених цим Законом.

Продовжено роботу щодо підвищення кваліфікації державних службовців системи Пенсійного фонду області. З початку 2016 року 25 державних службовців підвищили свою кваліфікацію за програмами тематичних короткотермінових семінарів на базі навчально-методичного центру Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України” та 338 державних службовців прийняли участь у виїзних семінар – нарадах з питань запровадження централізованого призначення та виплати пенсій, проведених головним управлінням.

Головним управлінням спільно з Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби у Донецькій та Луганській областях та Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка проведено навчальні семінари з питань запобігання корупції для державних службовців Фонду області (пройшли навчання 232 державних службовця).

background Layer 1