Пропустити навігацію

Інформація про роботу управління інформаційно-аналітичних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області за 2016 рік

Для забезпечення проведення нарахування пенсій та перерахунків пенсій у зв’язку із змінами в законодавстві спеціалістами відділу адміністрування інформаційно-аналітичних систем і захисту інформації здійснювався постійний організаційно-методичний супровід програмного комплексу автоматизованої системи обробки пенсійної документації (АСОПД/КОМТЕХ-W) для підвідомчих управлінь ПФУ в Луганській області. Протягом січня-червня поточного року отримано від розробників розсилки з оновленнями та сформовано розсилки для районних управлінь: від розробників було отримано 157 розсилок зі змінами й доповненнями у функціонуванні програмного комплексу, на підставі яких у міські й районні управління Луганської області було підготовлено й передано 119 розсилок.

Протягом 2016 року було забезпечено стабільне щомісячне нарахування пенсій, збір електронних баз від районних управлінь, контроль, обробку та підготовку баз для відправлення на Центральний рівень. Відповідно листів ДП «Інформаційний центр персоніфікованого обліку» Пенсійного фонду України проведено передачу районних електронних баз для оновлення Центральної бази отримувачів пенсій, підготовлено супроводжувальні документи та інформаційно-довідкові таблиці. Було сформовано 162 набори паспортів для виконання нарахування пенсій у районних управліннях, як на основні, так і на додаткові відомості.

На виконання наказу Пенсійного фонду України проведено документальну перевірку даних підсистеми обліку сплати страхових внесків та наявних даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Загальна кількість страхувальників, по яких проведено співставлення даних – 62542 (в т.ч. 19485 або 31% – страхувальники підконтрольної території, 43057 або 69% – страхувальники тимчасово непідконтрольної території).

Починаючи з липня 2016 року підвідомчими управліннями за результатами нарахування кожного місяця проводиться співставлення даних системи АСОПД з даними, які містяться в Реєстрі застрахованих осіб (РЗО). За результатами проведеного нарахування на наступний місяць дані з системи АСОПД було завантажено до РЗО, в т.ч. і військові пенсіонери на Центральному рівні. Під час завантаження проводиться співставлення даних та формуються протоколи контролю даних і формату даних. В грудні поточного року проведено завантаження даних 440883 отримувачів пенсійних виплат.

Протягом січня-грудня поточного року, відповідно запитів, які надійшли до управління було проведено з’ясування причин не зарахування застрахованим особам страхового стажу за певні періоди роботи по 44 страхувальникам. В головному управлінні створено комісію з розгляду звернень територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області щодо приведення у відповідність стану сплати внесків. Комісією проведено 33 засідання щодо встановлення та виправлення виявлених невідповідностей первинних документів та даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. Виявлені невідповідності було усунено по 2905 застрахованим особам.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 № 136 «Про затвердження Порядку здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування» Пенсійним фондом України проводиться верифікація даних отримувачів пенсій. Протягом поточного року було отримано 36 листів з рекомендованими списками осіб, по яким необхідно провести верифікацію даних системи АСОПД і первинних документів отримувачів пенсій, провести відпрацювання даних по померлим особам. Всього підлягало верифікації – 4122 особи. Станом на 30.12.2016 року в опрацюванні знаходяться дані по 255 отримувачам пенсійних виплат (очікуються відповіді на запити від органів СЗН, банківських установ, міграційної служби та ін.).

Підвідомчими управліннями проведено впровадження в експлуатацію з 1 липня 2016 року централізованої підсистеми «Призначення та виплата пенсій» Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України. За липень-грудень поточного року проведено розрахунок розміру пенсії по 3571 новій пенсійній справі, з них:

– проведено нарахування та доведено до виплати – 3086 пенсійних справ або 86%;

– знаходяться в обробці у спеціалістів з призначення – 303 або 8%;

– знаходяться на контролі призначення – 53 або 1%;

– обробляються спеціалістами з виплати – 93 або 4%;

– знаходяться на контролі виплати – 36 або 1%.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2016 року № 167 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» Пенсійним фондом України та АТ «Ощадбанк» для ідентифікації одержувачів пенсій, які є внутрішньо переміщеними особами, та забезпечення виплати їм пенсій запроваджено емісію платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, із зазначенням на них графічної та електронної інформації про власника і його електронного цифрового підпису. З цією метою спільно з АТ «Ощадбанк» розроблено та постановою правління Пенсійного фонду України від 08 квітня 2016 року № 7-1 затверджено Порядок емісії платіжних карток, які одночасно є пенсійним посвідченням, розроблено, прийнято та реалізовано Заходи щодо забезпечення емісії електронних пенсійних посвідчень. З червня поточного року розпочато прийом документів від внутрішньо переміщених осіб для виготовлення електронних пенсійних посвідчень. Для забезпечення проведення цієї роботи головним управління отримано сертифікати відкритих ключів для 417 спеціалістів підвідомчих управлінь та головного управління. Всього прийнято 31685 заяв що складає 25% від кількості внутрішньо переміщених осіб – отримувачів пенсій. З них передано до АТ “Ощадбанк” 28800 або 91% пакетів документів, 94 або 1% -передано на Центральний рівень, 2755 або 9% – знаходяться в опрацюванні, видано банківськими установами понад 5500 посвідчень-платіжних карток.

3 листопада поточного року в рамках Єдиного дня Пенсійного фонду України в Луганській області було проведено спільну робочу нараду представників головного управління та Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк». В робочій нараді прийняли участь перший заступник начальника головного управління Павло Баранов, начальник управління інформаційно-аналітичного забезпечення Оксана Саєнко, начальник управління пенсійного забезпечення Ольга Яценко та заступник начальника управління з роздрібного бізнесу Юрій Мішнєв і начальник відділу платіжних карток Юлія Овдієнко. Під час зустрічі було підведено підсумки роботи по прийняттю документів на виготовлення електронних пенсійних посвідчень та стан роботи щодо емісії і видачі платіжних карт. Крім того, розглянуто питання щодо можливості видачі електронних посвідчень/платіжних карток внутрішньо переміщеним особам поза межами установ банку за місцем проживання. Крім того, були обговорені актуальні питання, які виникають у пенсіонерів під час оформлення пакету документів на отримання електронних пенсійних посвідчень.

За звітний період проведено коригування обласного довідника кодів вулиць відповідно листів територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області. За підсумками нарахувань кожного місяця проводиться синхронізація зазначеного довідника з обласним КІОЦСЗН в Луганській області. В лютому поточного року проведено перевірку щодо необхідності приведення у відповідність кодів установ АТ «Ощадбанк» у базах АСОПД/КОМТЕХ тим значенням, що прийняті у банку для відповідного регіону. Інформацію про результати проведеного співставлення направлено до Пенсійного фонду України. Протягом січня-грудня відповідно листів підвідомчих управлінь проведено коригування обласних довідників щодо змін назв вулиць та класифікації бюджетних установ. Для забезпечення міграції даних із АСОПД-КОМТЕХ-W до Централізованої підсистеми “Призначення та виплата пенсій” Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України в листопаді 2016 року проведено роботу щодо завантаження довідників: проведено співставлення та виправлено виявлені невідповідності.

Проведено підготовчі роботи щодо запровадження електронного документообігу з питань виплати пенсій: отримано електронні цифрові підписи, проведено тестове формування виплатних документів та відправлення їх на Центральний рівень по управлінню військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління. Кожного місяця, починаючи з травня 2016 року проводиться формування виплатних документів та відправлення їх на Центральний рівень по управлінню військовослужбовців та деяких інших категорій громадян головного управління. В рамках пілотного проекту з АТ «Ощадбанк» опрацьовується передача списків на виплату пенсій по військових пенсіонерах в електронній формі (електронний оригінал документу, без використання паперових документів).

Підвідомчими управліннями, з метою популяризації веб-порталу проведено зустрічі з 85 трудовими колективами, в яких прийняло участь понад 37 тис. працівників. Завдяки проведеній роботі до реєстрації на порталі залучено 3324 нових користувачів. Впровадження web-систем надає можливість проведення прийому громадян незалежно від місця їх реєстрації (проживання).

Відповідно листа Пенсійного фонду України спеціалістами управління ПФУ в Білокуракинського району Луганської області проведено тестування веб-системи ОССВ з питань обслуговування страхувальників управління ПФУ в м.Ровеньки та надано пропозиції до Пенсійного фонду України щодо усунення проблем, які виникають в процесі експлуатації. Після тестового завантаження інформації до підсистеми WEB-ОССВ по управлінням, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній території (Жовтневий р-н м.Луганськ та м.Ровеньки) проведено перевірку коректності формування звітності по підсистемам WEB-ОССВ та ЦС ОССВ. Результати проведеної роботи було повідомлено на Центральний рівень. В листопаді 2016 року проведено завантаження інформації до підсистеми WEB-ОССВ по управлінню ПФУ в Біловодському районі, спеціалістами управління проведено тестування коректності завантаження карток страхувальників та формування звітних даних.

background Layer 1