Пропустити навігацію

Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків в діяльності органів Пенсійного фонду України в Луганській області на 2018 рік

№ з/п Корупційний ризик Пріоритет-ність корупцій-ного ризику (низька/

середня/

висока)

Заходи щодо усунення (мінімізації) корупційного ризику Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу Строк виконання заходів щодо усунення корупцій-ного ризику Ресурси для впровад-ження заходів Очікувані результати
1 2 3 4 5 6 7 8
Обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недостатній рівень внутрішнього контролю за організацією обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Впровадження в управліннях стандартів, визначених Положенням про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженим постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436 (із змінами) Нікітіна Т.А.,

Приймак Е.Д.,

Саєнко О.С.,

Селівьорстова Ю.А.,

начальники  підпорядкованих управлінь

 

І півріччя В межах коштів, передбаче-них кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України в Луганській області

 

 

 

 

 

 

Удосконалення системи управління відповідними функціональними процесами, підвищення рівня внутрішнього контролю, забезпечення доступності, відкритості та прозорості при прийомі та

обслуговуванні

осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області,

мінімізацію ризиків порушення вимог законодавства  та етичних норм поведінки.

Відсутність скарг громадян, відсутність/наявність порушень, за які посадові особи притягнуті до відповідальності

 

2. Провести оцінку якості роботи підпорядкованих управлінь щодо обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України в Луганській області Баранов П.В.

Нікітіна Т.А.,

Вещунова В.М.,

Сіроштан Н.Є.

 

 

грудень
3. Впровадження інструментів аудіо- та відео фіксації процесів обслуговування Нікітіна Т.А.,

Яценко О.А.

Саєнко О.С.

начальники  підпорядкованих управлінь

липень
4. Забезпечити проведення в підпорядкованих органах Пенсійного фонду України в Луганській області контрольних заходів щодо стану реалізації завдань по усуненню (мінімізації) корупційних ризиків, пов’язаних з недоброчесною поведінкою посадових осіб при виконанні посадових обов’язків. Баранов П.В.

Вещунова В.М., керівники самостійних структурних підрозділів головного управління, начальники  підпорядкованих управлінь

 

На постійній основі
     

 

5. Розширення та розвиток дистанційних форм надання послуг через Контакт-центр Пенсійного фонду України, за “гарячими” телефонними лініями органів Пенсійного фонду України в Луганській області, шляхом консультування засобами електронної пошти, через сторінки органів Пенсійного фонду у соціальних мережах, іншими засобами комунікації через ІР-мережі та засобами мобільного зв’язку. Нікітіна Т.А.,

Яценко О.А.,

Саєнко О.С. ,

начальники  підпорядкованих управлінь

грудень В межах коштів, передбаче-них кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України в Луганській області Розширення та вдосконалення дистанційних форм надання послуг скоротить кількість контактів персоналу, який здійснює прийом громадян, із заявниками, чим знизить навантаження на персонал, та ймовірність вчинення корупційних правопорушень
6. Впровадження надання через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України послуг:

– замовлення та отримання в електронному вигляді довідок та/або  витягу з відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – РЗО) з використанням перевірочних кодів (для користувачів, які зареєстровані на веб-порталі та ідентифіковані за допомогою електронного цифрового підпису);

– замовлення послуги інформування за допомогою СМС-повідомлення, електронної пошти.

 

Приймак Е.Д.,

Саєнко О.С.,

Яценко О.А.,

начальники  підпорядкованих управлінь

липень В межах коштів, передбаче-них кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України в Луганській області
Управління та контроль у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
2 Можливість зловживань з боку посадових осіб при прийнятті рішень про поновлення пенсійних виплат одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб висока Забезпечити проведення камеральних та виїзних контрольних заходів щодо правомірності рішень про поновлення та виплату пенсій за минулі періоди одержувачам пенсій з числа внутрішньо переміщених осіб та моніторинг їх результатів Нікітіна Т.А.,

Вещунова В.М.,

Яценко О.А.,

Саєнко О.С., Юртина Л.П.

грудень Не потребує додаткових ресурсів Проведення контрольних заходів та моніторинг їх результатів є дієвим засобом запобігання порушень законодавства

Відсутність/наявність порушень з боку посадових осіб

 

3 Наявність дискреційних повноважень при проведенні документальних перевірок дотримання законодавства суб’єктами системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування середня Підготувати пропозиції щодо розробки нормативів оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у перевірках суб’єктів системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування Баранов П.В.,

Вещунова В.М.,

керівники самостійних структурних підрозділів головного управління

грудень Не потребує додаткових ресурсів Застосування  нормативів дозволить врегулювати відповідні процедури та мінімізувати ризики, пов’язані з наявністю дискреційних повноважень

Відсутність/наявність судових процесів  проти органів Фонду області

 

Управління персоналом та організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції
4 Наявність несприятливого  соціально-психологічного клімату в трудових колективах середня Провести дослідження соціально-психологічного клімату в трудових колективах органів Пенсійного фонду України в Луганській області відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку і зміцнення кадрового потенціалу органів Пенсійного фонду України у 2016-2018 роках, затвердженого наказом Пенсійного фонду України від 30 вересня 2016 року № 132 Омельченко Н.О.,

начальники  підпорядкованих управлінь

протягом року В межах коштів, передбаче-них кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України в Луганській області Запровадження додаткових заходів щодо поліпшення  соціально-психологічного клімату в трудових колективах,

мінімізації корупційних ризиків у сфері управління персоналом.

Відсутність/наявність скарг працівників територіальних управлінь.

 

5 Недосконалість взаємодії між уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції і службою управління персоналом в органі Фонду середня Запровадження регламентів взаємодії між уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції і службами управління персоналом органів Фонду при здійсненні контролю за своєчасністю подання суб’єктами декларування декларацій та при проведенні спеціальних перевірок Баранов П.В.,

Вещунова В.М.,

Омельченко Н.О.,

Тріфонова Н.С.

начальники  підпорядкованих управлінь

до 01 липня Не потребує додаткових ресурсів Мінімізація ризиків порушення законодавства при здійсненні відповідних функцій. Відсутність/наявність фактів притягнення посадових осіб до відповідальності.

 

6 Можливість порушення суб’єктами декларування строків та порядку подання декларацій середня Запровадити щоквартальний моніторинг дотримання органами Пенсійного фонду України в Луганській області порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій та своєчасності повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій Баранов П.В.,

Вещунова В.М.,

Тріфонова Н.С.,

начальники  підпорядкованих управлінь

липень Не потребує додаткових ресурсів Здійснення моніторингу

дозволяє контролювати стан дотримання законодавства в органах Фонду та оперативно здійснювати заходи щодо запобігання порушенням.

Відсутність/наявність фактів притягнення посадових осіб до відповідальності.

 

7 Не забезпечення належних заходів контролю за проведенням спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища

 

середня 1. Впровадження моніторингу з дотримання вимог законодавчих та нормативних актів щодо організації проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища.

 

Баранов П.В.,

Вещунова В.М.,

Тріфонова Н.С.,

начальники  підпорядкованих управлінь

липень Не потребує додаткових ресурсів Здійснення моніторингу

дозволяє контролювати стан дотримання законодавства та оперативно здійснювати заходи щодо запобігання порушенням. Підготовлені роз’яснення  територіальним органам Фонду дозволять підвищити рівень знань та мінімізувати ризики виникнення порушень.

Відсутність/наявність фактів притягнення посадових осіб до відповідальності.

 

2. Підготовка роз’яснень, підпорядко-ваним управлінням Пенсійного фонду України  в Луганській області щодо застосування законодавчих та нормативних актів при проведенні спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища

 

Баранов П.В.,

Вещунова В.М.,

Тріфонова Н.С.,

 

серпень,

листопад

Не потребує додаткових ресурсів
Управління фінансовими та матеріальними ресурсами, здійснення внутрішнього аудиту
8 Не забезпечення належних заходів контролю за відшкодуванням виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених  порушень

 

середня Провести аналіз повноти відшкодування виявлених в ході аудитів та інших контрольних заходів незаконних витрат та усунення допущених  порушень Вещунова В.М.,

Неділько К.М.,

начальники  підпорядкованих управлінь

до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом Не потребує додаткових ресурсів Усунення виявлених порушень та застосування заходів стягнення згідно норм діючого законодавства.

Інформація про вжиті заходи щодо стягнення  сум виявлених порушень.

 

9 Відсутність належного контролю за повнотою вжиття заходів з оптимізації видатків, пов’язаних з утриманням службових приміщень та витрат на експлуатаційні послуги середня Провести дослідження результатів роботи підпорядкованих управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області щодо оптимізації видатків, пов’язаних з утриманням службових приміщень, та витрат на  експлуатаційні послуги.

Забезпечити моніторинг результатів досліджень та усунення виявлених порушень та недоліків.

Вещунова В.М.,

Юртіна Л.П.,

Сіроштан Н.Є.

начальники  підпорядкованих управлінь

грудень В межах коштів, передбаче-них кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України в Луганській області Вжиття заходів щодо скорочення видатків на утримання органів Фонду в Луганській області, виявлення та запобігання порушень законодавства.

Відсутність фінансових втрат.

 

10 Не дотримання передбачених законодавством процедур публічних закупівель висока Користування під час визначення характеристик предметів закупівлі примірними специфікаціями у сфері публічних закупівель.

Застосування електронної системи публічних закупівель під час здійснення закупівель, вартість яких не перевищує 200 тис. грн. для товарів і послуг та 1,5 млн. грн. – для робіт.

Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про публічні закупівлі та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законодавством.

 

Баранов П.В.,

Селівьорстова Ю.А.,

Юртіна Л.П.

Сіроштан Н.Є., начальники  підпорядкованих управлінь

протягом року В межах коштів, передбаче-них кошторисами на утримання органів Пенсійного фонду України в Луганській області Дотримання передбачених законодавством процедур закупівлі товарів, робіт і послуг.

Відсутність фінансових втрат.

background Layer 1