Пропустити навігацію

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Пенсійному фонді України та його органах

 

 

___________________________________________

(назва органу, де проводиться конкурс)

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Голова конкурсної комісії

_____________Ініціали, прізвище

___________________20 _ р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ   БІЛЕТ     №

 

для складання іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад державних службовців

 

  1. Питання на перевірку знання Конституції України.

 

  1. Питання на перевірку знання Закону України „Про державну службу”.

 

  1. Питання на перевірку знання Закону України „Про запобігання корупції“.

 

  1. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Пенсійного фонду України.

 

  1. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень структурних підрозділів Пенсійного фонду України (структурних підрозділів органу Пенсійного фонду України, де проводиться конкурс).

 

 

 

 

Директор департаменту персоналу

 

та адміністративного забезпечення                                            Т. М. Усачова

background Layer 1