Пропустити навігацію

Звіт про результати роботи з питань запобігання та виявлення корупції головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області за 1 півріччя 2016 року

Протягом 1 півріччя 2016 року працівниками управлінь Пенсійного фонду області подано 998 декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – Декларація). На рівні головного та підвідомчих управлінь здійснено перевірку щодо своєчасності подання декларацій та наявність конфлікту інтересів в них.

Конфлікт інтересів у Деклараціях не виявлено. Встановлено факти неподання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік 5 особами, які звільнились або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави в 2015 та 2016 роках в головному управлінні та 3 особами управління у м. Алчевськ. Жодні повідомлення від цих осіб про неможливість виконати вимоги фінансового контролю, встановленого ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та ст. 45 і п. 2 Прикінцевих положень Закону України «Про запобігання корупції», не надходили.

Для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей всі Декларації направлено до органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Станом на 01.07.2016 до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції направлено 8 повідомлень, а саме:

–      головним управлінням до прокуратури м. Сєвєродонецька та Сєвєродонецького відділу поліції ГУ Національної поліції України в Луганській області надано листи щодо 5 осіб, які звільнились або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави в 2015 та 2016 роках в головному управлінні та з невідомих причин своєчасно не подали Декларацію за 2015 рік: 1 особа при 4 – протягом року після звільнення;

–        управлінням в м. Алчевську надано інформацію до Сватівського відділу поліції головного управління Національної поліції в Луганській області про 3 державних службовців, які своєчасно не подали Декларації – лист від 30.03.2016 №143/09-52.

За 1 півріччя 2016 року від спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції надійшло 11 подань про проведення службових розслідувань для з’ясування причин надання посадовими особами управлінь ПФУ у Декларації недостовірних відомостей, а саме:

–      щодо 2 посадових осіб головного управління (встановлено незадекларовані надходження від ПАТ «Укртелеком» у розмірі 19 грн.);

–      щодо 1 посадової особи управління в Новоайдарському районі;

–      щодо 8 посадових осіб управління в Старобільському районі.

На виконання вимог подань спеціально уповноважених суб’єктів проведено 9 службових розслідувань: 2 у головному управлінні та 6 в управлінні у Старобільському районі та 1 в управління в Новоайдарському районі. Щодо 2 посадових осіб управління у Старобільському районі службове розслідування не проводилося у зв’язку з відсутністю її на роботі – 1 перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, як мати, дитина якої потребує домашнього догляду, та 1 звільнилася.

За результатами службових розслідувань зроблено висновки про те, що не має достатніх підстав стверджувати про подання посадовими особами у Декларації завідомо недостовірних відомостей. Посадовим особам рекомендовано звернути увагу на необхідність чіткого дотримання вимог антикорупційного законодавства України при поданні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

За 1 півріччя 2016 року до 4 осіб застосовано положення Закону України «Про очищення влади», а саме:

–      згідно з наказом головного управління від 13.01.2016 звільнено з посади головного спеціаліста головного управління, з підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади», п. 7-2 ст. 36 КЗпП України;

–      наказом управлінням в м. Алчевську з таких же підстав звільнено 3 посадові особи.

З метою формування негативного ставлення до корупції за допомогою засобів масової інформації оприлюднено 58 матеріалів (статті, роз’яснення, коментарі; проведено 294 семінари, наради, лекції тощо серед держслужбовців.

Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області у 1 півріччі 2016 року проведено 2 семінари – наради з керівниками управлінь в районах, містах, районах у містах Луганської області та керівниками структурних підрозділів головного управління, на яких розглянуто питання «Щодо дотримання антикорупційних обмежень та заборони певних видів поведінки державних службовців (використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків)», «Зміни в антикорупційномузаконодавствіУкраїнищодопосиленнявідповідальності» та надано з цих методичні рекомендації для роботи в територіальних управліннях.

Для працівників головного управління проведено бесіди з таких питань:

–      Актуальні питання заповнення декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру державними службовцям.

–      Здійснення фінансового контролю за майновим станом публічних службовців. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю.

–      Моніторинг способу життя державних службовців.

–      Правила етичної поведінки державних службовці, як ефективний антикорупційний стандарт.

–      Чинне законодавство України щодо заходів, спрямованих на запобігання і протидію корупції.

–      Система спеціально Види та форми корупції уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

–      Види і форми корупції.

–      Моделі поведінки у тих чи інших ситуаціях з можливими корупційними ризиками.

–      Дисциплінарна відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією.

На лекціях і семінарах в управліннях ПФУ також розглянуто питання дотримання правил етичної поведінки державних службовців, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією; обговорювались питання попередження, виявлення та припинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, з боку осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Для забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії в управліннях області здійснюється якісний добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивної атестації, оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, реалізації планових завдань, спрямованих на оцінку та усунення (мінімізацію) корупційних ризиків, запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією правопорушенням.

background Layer 1