Пропустити навігацію

Результати виконання антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області за І півріччя 2017 року

Відповідно до практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України, для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників в корупційну чи злочинну діяльність, Плану проведення навчання в головному управлінні проведені навчання з питань Е-декларування в 2017 році, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушеннями відповідно до Закону України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції», щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно наявності конфлікту інтересів при зверненні особи до суду за захистом своїх прав в частині відновлення виплати пенсії, її перерахунку, постійно опрацьовуються нормативно-правові акти, необхідні для реалізації Закону України від 10.12.2015 № 889 «Про державну службу», зокрема пов’язані з реорганізацією територіальних управлінь. Накази, постанови та інші матеріали з питань антикорупційного законодавства доводяться до відома керівників структурних підрозділів головного управління та начальників територіальних управлінь для проведення відповідної профілактичної роботи в підрозділах та територіальних управліннях.

Проведено аналіз практики взаємодії служб та спеціалістів управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області при виконанні покладених на них завдань, з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень. Постійно вдосконалюється механізм здійснення контрольно-аналітичної роботи, спрямованої на визначення повноти та своєчасності реалізації управліннями Пенсійного фонду України в Луганській області повноважень (прийняття рішень, виявлення фактів бездіяльності/незаконних рішень, дій) з урахуванням оптимізації функціональних процесів.

В січні 2017 року проведено тестування працівників органів Пенсійного фонду України в Луганській області з питань антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу. Пройшли тестування 592 державних службовця (в т.ч. категорії “Б” – 152, категорії “В” – 440).

В лютому 2017 року в рамках проведення проекту «Підтримка стабілізації громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі», за участі представників Міжнародної організації з міграції за фінансуванням Уряду Японії, в головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області відбулися семінари-тренінги на теми: «Попередження організаційно-управлінських конфліктів», «Опанування емоцій – навик стресостійкості. Етика спілкування в колективі» з метою створення сприятливих умов для розвитку кожного працівника, набуття навичок контролю за емоціями, взаємодії та взаєморозуміння в колективі.

В межах повноважень проводиться аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникнення, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів. Врегульовано контроль за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників головного та територіальних управлінь та членів їх сімей, переглянуті документи щодо врегулювання конфлікту інтересів.

Здійснюється моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін у антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах. Відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2016 року № 29-1 «Про примірні структури територіальних органів Пенсійного фонду України» та введенням в дію штатного

розпису (наказ головного управління від 27.02.2017 № 36 «Про затвердження структури та штатного розпису головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області») затверджені положення про структурні підрозділи головного управління.

З метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та вдосконалення механізмів здійснення контрольно-перевірочної роботи протягом I півріччя 2017 року були проведені тематичні перевірки стану організації роботи щодо дотримання норм пенсійного законодавства в управліннях Пенсійного фонду України в Кремінському районі Луганської області та в Новоайдарському районі Луганської області. Також, на виконання наказу головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області від 14.02.2017 №30, спеціалісти головного управління були залучені до проведення аудиторського дослідження стану організації роботи щодо дотримання норм пенсійного законодавства в управлінні Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області. За результатами досліджень не встановлено фактів порушення норм антикорупційного законодавства України. На виконання наказу головного управління від 27.04.2017 №72 проведено внутрішній аудит та перевірка з окремих питань в управлінні Пенсійного фонду України в м.Лисичанську Луганської області. За результатами перевірки надано відповідні рекомендації.

З метою дотримання антикорупційного законодавства в частині врегулювання конфлікту інтересів та на виконання наказу Пенсійного фонду України від 27.02.2015 №32 проведено перевірку пенсійної справи, у зв’язку з призначенням пенсії члену сім’ї співробітника управління Пенсійного фонду України в Міловському районі Луганській області. Порушень не виявлено. Протягом звітного періоду спеціалісти, на яких покладено обов’язки з питань запобігання та виявлення корупції проводили роз’яснювальну роботу щодо розуміння посадовими особами територіальних підрозділів Пенсійного фонду сутності конфлікту інтересів та, відповідно, вжиття заходів щодо його недопущення та врегулювання, додержання держаними службовцями правил етичної поведінки.

У визначеному законодавством порядку забезпечено проведення процедур, що здійснюються в рамках проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Підпорядкованими управліннями продовжується впровадження в експлуатацію централізованої підсистеми «Призначення та виплата пенсій» ІКІС ПФУ. Для забезпечення проведення підготовки документів для призначення (перерахунку) пенсій спеціалістами управлінь отримано через головні управління сертифікати відкритих ключів для 626 спеціалістів підвідомчих управлінь та головного управління.

З метою доступності, відкритості та прозорості діяльності органів Фонду Луганської області оприлюдненно програму та інші заходи антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу управлінь Пенсійного фонду України Луганської області. Головним управлінням забезпечено щоквартальний моніторинг стану виконання заходів щодо запобігання корупційних проявів. Звіти про його результати оприлюднюються на офіційному веб-сайті головного управління.

Інформацію про виконання бюджету головного управління за 2016 рік розміщено на офіційному веб-сайті головного управління та на веб-сайті Луганської обласної державної адміністрації. Начальник головного управління доповідала про підсумки роботи за 2016 рік на колегії Луганської обласної державної адміністрації. Інформацію про виконання бюджетів територіальних управлінь за 2016 рік розміщено на 8-ми офіційних веб-сайтах управлінь та на веб-сайтах райдержадміністрацій.

На веб-сайті головного управління розміщується інформація про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців.

Забезпечується в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі та використання коштів Пенсійного фонду України, передбаченої законами України «Про здійснення державних закупівель», «Про відкритість використання публічних коштів» та прийнятих на їх виконання нормативно-правових актів. Закупівля товару, згідно Закону України «Про публічні закупівлі», проводиться з застосуванням сайту PROZORRO. Договори, заключені з Українським Державним підприємством поштового зв′язку «Укрпошта» оприлюднено на сайті своєчасно. Процедуру закупівлі поштових послуг на 2017 рік здійснено у листопаді-грудні 2016 року, а договори укладено у січні 2017 року.

З метою оцінки виконання покладених функцій територіальними управліннями проведено 26 анкетних опитувань. В цілому респонденти задоволені організацією роботи в управліннях по обслуговуванню громадян. В управліннях обладнані «Скриньки звернень, зауважень і пропозицій», на веб-сайтах функціонує рубрика «Опитування громадської думки».

Наказом головного управління від 29.08.2015 № 61 «Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» з подальшими змінами затверджено перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області та перелік структурних підрозділів, відповідальних за її надання, форми для подання запиту на отримання публічної інформації, склад відповідальних осіб в структурних підрозділах головного управління за надання інформації для публічного доступу.

За І півріччя 2017 року до органів Фонду області надійшло 37 запитів на публічну інформацію, в т.ч. до головного управління 9. Відповіді на них надані в установлені законодавством терміни.

Публічна інформація, яка отримана, створена або знаходиться у володінні головного та територіальних управлінь Пенсійного фонду України в області, розміщена на інформаційних стендах в управліннях, на офіційних сайтах управлінь.

Протягом I півріччя 2017 року звернення громадян, пов’язані з корупційними правопорушеннями чи інформація про вчинення такого правопорушення працівниками органів Фонду, до головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області не надходило. Водночас на Урядову гарячу лінію надійшло 2 звернення з питань пенсійного забезпечення. Звернення розглянуто, проаналізовано, проведено перевірку та надано вичерпні відповіді.

Осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, серед державних службовців головного та підвідомчих управлінь не має.

У трьох управліннях області (м. Сєвєродонецьк, м. Рубіжне та Сватівський район) впроваджено відео- та аудіо- фіксацію під час проведення прийому громадян, про що попереджено останніх.

В головному управлінні плануеться впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян управлінням пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян.

З метою додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб працівники органів Пенсійного фонду України в Луганській області ознайомлюються з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», попередженнями про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», повідомленнями про працевлаштування близьких осіб, правилами етичної поведінки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» з проставленням підпису в особових картках.

Ведеться контроль додержання державними службовцями, які працюють (працювали) в головному та територіальних управліннях , антикорупційного законодавства щодо подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Станом на 1 липня 2017 року всього подано 949 декларацій, з них 121 головним управлінням.

Забезпечено функціонування системи правової освіти працівників головного та територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу. На навчальних нарадах з працівниками управління щомісячно розглядаються питання законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, гендерної рівності, змін до нормативно-правових актів тощо. За І півріччя поточного року в головному управлінні розглянуто 32 питання, в т.ч. 9 з питань антикорупційного законодавства.

На базі навчально-методичного центру Державного підприємства “Інформаційний центр персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України” проведено семінари-наради з фахівцями територіальних органів Пенсійного фонду України. Пройшли навчання за програмами короткотермінових семінарів з питань практики застосування пенсійного законодавства, функціонування системи персоніфікованого обліку, інших питань та особливостей пенсійного забезпечення, державного управління у сфері протидії корупції, ділового мовлення, професійної етики, вивчення та використання позитивного зарубіжного досвіду 17 державних службовців.

В Харківському регіональному інституті державного управління Національної Академії Державного управління при Президентові України пройшли навчання за програмою тематичних короткотермінових семінарів 6 керівників територіальних управлінь.

Впродовж I півріччя 2017 року в головному управлінні на нарадах за участю керівництва управління, керівників структурних підрозділів проведено короткотермінові семінари на теми «Правила роботи в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції», «Актуальні питання заповнення е-декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру державними службовцям», «Порядок та строки подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Інформація, що зазначається в декларації», «Облік та оприлюднення декларацій, їх повна перевірка. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю», «Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням», «Національне агентство з питань запобігання корупції. Статус та повноваження», «Витрачання державних коштів – корупційні ризики», «Механізм запобігання і протидії корупції та коло осіб, на яких вони поширюються».

В територіальних управліннях Пенсійного фонду України в Луганській області проведено 71 захід (семінарів, нарад, лекцій) щодо дотримання норм антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

Протягом 1 півріччя 2017 року управліннями Пенсійного фонду України в Луганській області закупівлі товарів здійснювалися з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством. Здійснювався моніторинг організації та проведення підвідомчими управліннями процедур закупівель. Наказом головного управління від 14.04.2016 №48 на юридичне управління головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області покладено обов’язки забезпечення інформаційно– консультативної підтримки здійснення допорогових електронних закупівель, невідкладне інформування відповідального за проведення допорогових електронних закупівель про реєстрацію укладених договорів, вартість предмета закупівлі, за якими вона становить або перевищує 50 тисяч гривень для оприлюднення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель.   За I півріччя 2017 року було проведено три допорогові закупівлі з використанням електронної системи закупівель: на прибирання приміщення та на закупівлю паливно-мастильних матеріалів.

З метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій фінансування пенсійних виплат здійснюється відповідно до календарних графіків. Головним управлінням здійснюється постійний контроль за формуванням потреби на виплату пенсій та грошової допомоги. Контроль за фінансуванням виплати пенсій та грошової допомоги проводиться згідно “Порядку організації роботи з фінансування територіальними управліннями головного управління ПФУ в Луганській області підприємств поштового зв’язку “Укрпошта” та установ уповноважених банків, які здійснюють доставку та виплату пенсій та грошової допомоги “, затвердженому наказом ГУ ПФУ в Луганській області від 10.12.2007 № 137, відповідно постанови Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо поліпшення ефективності управління державними коштами ” від 02.11.2004 № 1477 та з моменту надходження коштів з Пенсійного фонду України .

Щомісяця з підприємством поштового зв’язку “Укрпошта” погоджується та затверджується графік виплати пенсій та допомоги на період з 4 по 25 число кожного місяця, складається форма поденного фінансування пенсій. Відповідно до календарного графіку виплати пенсій проводиться фінансування пенсійних виплат.

Безпосередній моніторинг організації та проведення підвідомчими управліннями процедур закупівель здійснюється під час проведення перевірок та аудитів в підпорядкованих управліннях Пенсійного фонду України. З метою поточного моніторингу допорогових та надпорогових закупівель, у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» та на виконання листа Пенсійного фонду України від 23.02.2017 № 5439/06-50 головне управління збирає та аналізує інформацію про : допорогові закупівлі, проведені підвідомчими управліннями; надпорогові закупівлі, проведені підвідомчими управліннями; річні плани закупівель та зміни до них головного та територіальних управлінь Пенсійного фонду України в Луганській області; додатки до річних планів та зміни до них головного та територіальних управлінь.

Під час проведення аудиторських досліджень повноти вжиття заходів по стягненню заборгованості по платежах, адміністрування яких здійснюється управліннями Пенсійного фонду України Луганської області, та своєчасності передачі виконавчих документів на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби було виявлено:

В управлінні Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луганської області

загальне охоплення боргу заходами примусового стягнення станом на 01.02.2017 року складає 98,4%, з них:

-заборгованості по страхових внесках – 99,4%,

-заборгованості по відшкодуванню пільгових пенсій – 86,8%,

-заборгованості по наукових пенсіях – 88,8%,

– 1,6% від загальної суми заборгованості не охоплено у зв’язку з тим, що матеріали виконавчого провадження по перехідних залишках знаходяться на непідконтрольній Україні території.

В управління Пенсійного фонду України в м. Лисичанську Луганської області

загальне охоплення боргу заходами примусового стягнення станом на 01.05.2017 року складає 95,0% із них:

-заборгованості по страхових внесках – 100%;

-заборгованості по відшкодуванню пенсій, призначених на пільгових умовах – 85,8%

-5% від загальної суми заборгованості не охоплено у зв’язку з тим, що підприємства – боржники ліквідовані або не знаходяться за місцем реєстрації.

За результатами аудиторських досліджень управлінню в м.Сєвєродонецьку та управлінню в м.Лисичанську доведено завдання щодо 100% охоплення боргу заходами примусового стягнення.

 

background Layer 1