Пропустити навігацію

Виконання бюджету Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області за 2018 рік

Станом на 01.01.2019 року в області проживає  436,4 тис.  пенсіонерів, що на 6,8 тис. осіб менше ніж було  рік тому.

Потреба в коштах на виплату пенсій за звітний період (з урахуванням авансового фінансування в грудні 2017 року) склала 13 420,6  млн. грн.,  що на 23,6%, або на 2 561,3 млн. грн. більше ніж за 2017 рік. Загальна сума видатків  зросла у порівнянні з  минулим роком  на 23,5%, або на 2 589,2 млн. грн. і склала 13 599,6 млн. грн..  

Видатки на виплату пенсій цивільним пенсіонерам за рік зросли на 2 204,5 млн. грн., або на 21,9%  і склали 12 268,8 млн. грн..

Виплата пенсій пенсіонерам силових структур зросла у порівнянні з минулим роком на 355,2 млн. грн., або на 48% і сягнула 1 94,5 млн. грн..

Через збільшення курсу євро відносно до гривні на 23,6% зросли видатки на виплату пенсій пенсіонерам, які отримують пенсії з інших країн.

Витрати на доставку пенсій досягли 56,6 млн. грн, ріст за рік склав 9,9%.

Для здійснення своєчасного фінансування  згідно чинного законодавства у термін з 04 по 25 число кожного місяця, кошти з Пенсійного фонду України надходили у відповідності графіків виплати пенсій.

Так, всього з Пенсійного фонду надійшло коштів на загальну суму 13 258,4 млн. грн., з яких за рахунок коштів Державного бюджету надійшло 5 342,2 млн. грн., за рахунок перерозподілу єдиного внеску і власних надходжень Фонду – 7 908,8 млн. грн., для фінансування виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають на території нашої області  – 7,4 млн. грн..

З метою заощадження коштів на доставку пенсій в області проводиться роз’яснювальна робота серед пенсіонерів про переваги отримання пенсій через банківські установи. Незважаючи на те, кількість пенсіонерів в області зменшилась на 6,8 тис. осіб, а кількість пенсіонерів – вкладників зросла  за рік на 3,4 тис. осіб, і станом на 01.01.2019 рік становила  273,2 тис. осіб.  Питома вага  таких пенсіонерів зросла з 60,9% станом на 01.01.2018 року до 62,6% станом на 01.01.2019 року. Таким чином економія на доставці пенсій склала 87 млн. грн. Видатки на оплату послуг  становлять 56,6 млн. грн..

         
ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2018 РІК
        тис.грн
Найменування показника Затверджено бюджетом на
2018 рік із змінами
Фактично виконано відхилення 
(+/-) %
Залишок власних коштів на початок року 54490,7 54490,7    
Розділ 1. ДОХОДИ:        
власні надходження, усього 192642,9 208961,3 16318,4 108,5
у тому числі:        
кошти, сплачені банками за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду України, та інші власні доходи 3601,0 3035,4 -565,6 84,3
кошти від підприємств на покриття факичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України 75373,8 81812,6 6438,8 108,5
кошти від підприємств на покриття фактичних витрат на виплату та доставку пенсій, призначених особам, які працювали на роботах за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, а також працівників, зайнятим на інших посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах 107668,4 116734,0 9065,6 108,4
кошти на виплату пенсій іноземним пенсіонерам, які проживають на території України 5999,7 7379,3 1379,6 123,0
Усього власних надходжень з урахуванням залишку 247133,6 263452,0 16318,4 106,6
Коши Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок і підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України 5342222,2 5342222,2 0,0 100,0
УСЬОГО ДОХОДІВ 5589355,8 5605674,2 16318,4 100,3
Перерозподіл власних коштів на покриття тимчасових касових розривів 7858692,9 7707250,7 -151442,2 98,1
РАЗОМ НАДХОДЖЕНЬ 13448048,7 13312924,9 -135123,8 99,0
Розділ II. ВИДАТКИ        
за рахунок власних надходжень, усього 9868821,0 10031185,9 162364,9 101,6
у тому числі на:        
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно із ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 9282104,6 9470709,6 188605,0 102,0
пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами в частині розміру пенсії, на яку особа має право відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 127142,4 114107,4 -13035,0 89,7
виплату щомісячної цільової грошової допомоги на прожитя згідно із ЗУ “Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни” 3666,0 3441,1 -224,9 93,9
пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу в частині розміру пенсії із солідарної системи відповідно до ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 231058,8 219961,7 -11097,1 95,2
пенсійне забезпечення осіб, які проживають за кордоном, та іноземних пенсіонерів 5999,7 7386,6 1386,9 123,1
розрахунково – касове обслуговування та оплату за підкріплення готівкою виплати пенсії і грошової допомоги  4500,0 1526,3 -2973,7 33,9
фінансування адміністративних витрат, пов’язаних із виконанням функцій, покладених на органи Пенсійного фонду України та витрати на оплату послуг з виплати та доставки пенсій, призначених відповідно ЗУ “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 214349,5 214053,2 -296,3 99,9
за рахунок коштів Державного бюджету України на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами з урахуванням витрат, пов’язаних з виплатою а доставкою пенсійних виплат 3575332,1 3279097,1 -296235,0 91,7
УСЬОГО ВИДАТКІВ 13444153,1 13310283,0 -133870,1 99,0
Залишок коштів на кінець кварталу 3895,6 2641,9    
background Layer 1